.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lyytinen, Timo (1984)
  Diplomityö käsittää julkisten rakennusten korttelisuunnitelman ja siihen liittyen teatteri/ kirjastorakennuksen suunnittelun Espoon keskukseen, Muuralaan. Työ on lähempänä aatekilpailuprojektia kuin tiukasti kunnallisiin ...
 • Kuusela, Jaana (2011-09-07)
  Kulutuksen lisääntyminen ja tuotantomäärien kasvaminen johtavat raakaaineiden käytön sekä jätemäärien lisääntymiseen, mikä rasittaa ympäristöä ja luonnon uusiutumiskykyä. Kulutustottumuksissa ja yritystoiminnassa tulee ...
 • Plyhm, Tiia (2009-01-14)
  Polyuretaanielastomeerien komponenteilla ja valmistusolosuhteilla on merkitys faasierottuneen rakenteen muodostumiseen. Riittämätön faasierottuminen heikentää sekä mekaanisia että dynaamisia ominaisuuksia. Työssä tutkittiin ...
 • Niemi, Aki (2012-12-05)
  Diplomityön pohjana on ehdotukseni ”Sustainable Urban Living” -suunnittelukilpailuun, jonka Vantaan kaupunki ja Suomen Asuntomessuorganisaatio järjestivät yhdessä Aalto-yliopiston kanssa keväällä 2012. Kilpailu oli avoin ...
 • Suomela, Kirsi (2010-06-09)
  Ilmastonmuutoksen hidastaminen on noussut tärkeäksi tavoitteeksi rakentamisen suunnittelussa ja lain-säädännössä. Korjausrakentamisessa ympäristötavoitteet määritellään yleensä rakennuksen nykytilanteen perusteella parantamaan ...
 • Vihriälä, Harri (1994)
  Nykyisissä kaupallisissa tuulivoimaloissa käytetään yleisesti 4/6- napaista oikosulkugeneraattoria sähkön tuottamiseen. Roottorin pyörimisnopeuden ollessa vain 18-60 rpm ja generaattorin 1000-1500, tarvitaan niiden välille ...
 • Eskola, Matti (2000-10-18)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan MX18-kestomagneettimoottorin virtasäätöä. Työn tarkoituksena on mittausten avulla selvittää tällä hetkellä käytetyn säätöjärjestelmän suorituskyky ja mahdolliset puutteet. Mittaustulosten ...
 • Knuuttila, Tero (2002-05-08)
  Tässä työssä kuvaan harjattomiin tasavirtakoneisiin kuuluvan kestomagnetoidun aksiaalivuokoneen sähkökäytön suunnittelua. Esittelen harjattomien tasavirtakoneiden toimintaperiaatteen sekä niiden tähti- ja kolmiokytkettyjen ...
 • Kortelahti, Lasse (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan menetelmiä kestomagnetoidun tahtikoneen mallintamisessa käytettyjen parametrien määrittämiseksi. Työ on osa TEKES:n projektia, jonka tavoitteena on kehittää kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenet ...
 • Kuusela, Kosti (1998-10-14)
  Työ kuuluu osana Tekesin ETX-ohjelman projektiin "Virtavälipiirillisten PWM-käyttöjen kehittäminen". Työssä on tutkittu valitun säätömenetelmän ja virtavälipiirillisen suuntaajakäytön toimintaa simulointimallin avulla. ...
 • Mäkinen, Miia (1998-11-11)
  Ruiskuvalumuotteihin kontaminoituu prosessoinnin yhteydessä muovinhajoamistuotteita, jotka aiheuttavat laatuvirheitä lopputuotteeseen sekälikaavat ja peittävät muotin seinämät ja jakosaumat. Työssä selvitettiinABS-, ...
 • Kallio, Pentti (2006-03-08)
  Komposiitit ovat yhdistelmämateriaaleja. Komposiiteille materiaaliryhmänä on tyypillistä monien hyvien, usein toisilleen jopa vastakkaisten, ominaisuuksien yhdistyminen samassa materiaalissa. Lisäksi on useita esimerkkejä ...
 • Majuri, Tomi (2008-12-03)
  Diplomityössä kehitettiin ohjelmistojen toteutusprosessi yrityksen laatujärjestelmään ottaen huomioon ohjelmistoalihankinnan erityispiirteet. Työssä selvitettiin ketterien menetelmien soveltuvuus käytettäväksi yrityksen ...
 • Kastio, Mari (1990)
  Diplomityö koostuu kolmesta osasta: Ferrarian alueen historiallisen kehityksen kartoituksesta, alueen halki kulkevan raitin episodianalyysistä sekä perusparannussuuunnitelmasta, joka painottuu raitin yksityiskohtaisempaan ...
 • Aalto, Ari (2013-09-04)
  Tässä työssä vertailtiin tapaustutkimuksen avulla eri vaihtoehtoja hiljentyvän sivukylän viemäriverkoston saneeraukseen. Pyrkimyksenä oli löytää Pihlajaveden kylän olosuhteisiin kustannustehokas ja pitkälle tulevaisuuteen ...
 • Leikas, Lauri (2013-11-08)
  Kevennetty pilarilaatta on paikallavalettu pilarilaatta, jonka rakennetta on kevennetty poistamalla eri menetelmin osa sen betonista ilman, että sen tehollinen korkeus muuttuu. Perinteiset kevennetyt paikallavalulaatat, ...
 • Vitikka, Harri (1997-12-10)
  Työssä analysoidaan 250 kevyen liikenteen alikulkua ja esitetäänparannusehdotuksia kevyen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuudenparantamiseksi.
 • Lintilä, Janne (1994)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kevyen liikenteen järjestelyjen edullisuusvertailua. Tavoitteena oli tutkia kevyen liikenteen järjestelyjen vaikutuksia ja hankkeiden keskinäistä vertailua. Tämän pohjalta muodostettiin omat ...
 • Pitkänen, Risto (1982)
  Olennaista kevyen liikenteen teissä ja risteämisjärjestelyissä on se, että niitä myös käytetään. Suunniteltaessa ja rakennettaessa sellaisia kevyen liikenteen ratkaisuja, joiden käyttöaste on heikko ei saavuteta ...
 • Ahvenniemi, Mari Annika (1998-12-09)
  Diplomityössä esitellään Hollolankadun yli kulkevan puusillan suunnitteluprosessi ja lopputulos. Silta on rakenteeltaan vapaamuotoinen tappivaarnaliitoksinen liimapuuristikkorakenne, jonka jännevälit ovat 15, 37 ja 9 m. ...