.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Liuksiala, Kimmo (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen kartonkikone 3 (KK3) on rakennettu vuonna 1956 ja viimeisin uusinta sille on tehty vuonna 1981, jolloin kone mitoitettiin 200 m/min nopeudelle. Tämän jälkeen nopeutta on nostettu 250 m/min. Valta-akselin ...
 • Vesala, Risto (1985)
  Työn tarkoituksena oli kehittää tietokoneohjelmisto teknistä tarjouslaskentaa ja teknisen erittelyn liitemateriaalin tulostamista varten. Ohjelmistokehittelyn yhteydessä tuli selvittää mitkä teknisen tarjoussuunnittelun ...
 • Jansson, Max Hans Wilhelm (2015-09-09)
  Tässä diplomityössä tarkasteltiin tietojärjestelmien hyödyntämistä prosessiyrityksen kunnossapitotoiminnassa. Työn tavoitteena oli tarkastella nykyisten tietojärjestelmien toimivuutta ja verrata tuloksia muihin Metsä Board ...
 • Luukkonen, Jouni (1994)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen kartonkitehtaan keskijänniteverkon sähkönjakelun nykytila ja tarkastella verkon kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella. ...
 • Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
  Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...
 • Saros, Minna (1996-06-05)
  Työn tarkoituksena oli HBV-sadanta -valuntamallia pohjana käyttäen, luodahydrologisen valuntamallin rakenne ja sen käytettävyys Karvianjoen vesistönyläosaan.
 • Hakaste, Harri (1990)
  Työ pohjautuu Helsingin kaupungin v. 1988 järjestämään joukkoliikenteen suunnittelukilpailun palkittuun ehdotukseen, jossa työmatkaliikenteen ongelma on ratkaistu johtamalla kaupunkiin tulevat lähiliikennejunat Pasilassa ...
 • Kuusela, Jaana (2007-06-06)
  Kassasuunnittelu on osa yrityksen taloushallintoa. Sen avulla seurataan yrityksen rahavirtoja ja pyritään hoitamaan taloutta niin, että yritys toimii tuottavasti. Diplomityössä toteutettiin kassasuunnittelu olemassa olevaan ...
 • Pelkonen, Mikko (2000-12-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kastepistekorroosion syntymekanismia ja seurauksia kattilalaitoksissa sekä löytää kastepistekorroosio-olosuhteisiin soveltuva pinnoite tai materiaali. Kastepistekorroosion vuoksi ...
 • Väänänen, Heikki (2008-04-09)
  Tutkimus analysoi kohdeyrityksen strategian suunnittelua ja toteutusta yrityksen itsenäisinä toimintavuosina. Tavoitteena oli löytää merkittävimpiä johdon päätöksiä, joita se teki ennen yrityksen myyntiä. Tutkimuksen aikana ...
 • Koskenranta, Juho Ilmari (2015-08-12)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan kasvavan PK-yrityksen varastonohjauksen problematiikkaa kausivaihtelevuus huomioiden. Työn päätavoitteena on tarkastella erilaisia varastonhjauksen menetelmien soveltuvuutta ja toisaalta ...
 • Puotunen, Jussi (1984)
  Työssä on tutkittu kasviöljyn soveltuvuutta TORO 350 D -kaivoskuormaajan hydrauliikkaan. Työ on tehty vertailemalla kahta samanlaista konetta, joista toisessa oli hydrauliikkaöljynä kasviöljyä, toisessa korkealuokkaista ...
 • Ahonen, Aki (2013-06-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan liikkeenkaappaukseen perustuvaan kasvoanimaatioon ja esitellään yksinkertainen ja halpa järjestelmä, joka suorittaa liikkeenkaappauksen nykyaikaisen älypuhelimen videokameran ja liikesensorien ...
 • Stranden, Kirsi (2001-10-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa nurmikoiden kasvualustoista, koska aikaisempi tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimus rajattiin urheilunurmikoiden kasvualustoihin, jossa keskityttiin kasvualustamateriaaleihin ja ...
 • Pollak, Isabella (2014-12-03)
  This Master’s thesis combines a wide range of sustainability into one architectural design solution. It begins with the historical background of the UNESCO world heritage site of Suomenlinna and continues with an analysis ...
 • Tuomola, Heikki (2002-05-15)
  Työssä katalysaattorin kenno mallinnettiin homogenisoiduilla superelementeillä, joilla on ekvivalentti kennon jäykkyys, tiheys ja lämpölaajeneminen. /Kir10
 • Ilomäki, Jari (1983)
  Tämän diplomityön tehtävänä oli kehittää tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä pienoisöljyn jalostusprosessiin. Työ toteutettiin valmiiksi hankitulla laitteistolla, jolloin se painottui mittaus- ja ohjausfilosofian suunnitteluun ...
 • Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
 • Toivokoski, Kari (2001-11-14)
  Tavoitteena oli kehittää korvaava katsojamittari aikaisemman mittarisukupolven tilalle. Uuden mittarin tuli olla kustannuksiltaan edullinen ja rakenteellisesti riittävän joustava liittyäkseen jo olemassa oleviin ...
 • Repo, Arto (2008-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kenttälaitteiden hankinnan tiedonvaihtoa kohdeyrityksen ja laitetoimittajan tietojärjestelmien välillä. Tutkimuksessa määritettiin tiedonvaihdon toteutustapa sekä kenttälaitteiden ...