.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tehomaa, Tomi (1991)
  Tämän diplomityön aiheena oli tutkia itselujittuneen kestomuovigranulaatin valmistettavuutta ja prosessoitavuutta itselujittuneiksi makroskooppisiksi kappaleiksi. Kun osittain kiteiseen polymeeriin kohdistetaan sopivissa ...
 • Lindroos, Martti (1992)
  Kohosen opetusalgoritmi on neutraaliverkkomalli, joka järjestää verkonneuronit opetusaineiston mukaisesti alueiksi pyrkien säilyttämään ainaiston alkuperäisen topologian. Tässä diplomityössä suunniteltiin Kohosen ...
 • Järvi, Jarkko (1989)
  Työssä tarkastellaan itseparantuvan metalloidusta muovikalvosta valmistetun voimakondensaattorin sisäisen suojauksen erilaisia toteuttamismahdollisuuksia. Työssä selvitetään myös kondensaattorielementin erilaisia tuhoutumis- ...
 • Huovinen, Katja (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää valmistusmenetelmä itsesulkeutuvalle imupullonsuodattimelle. Imupulloa käytetään kehonnesteiden imemiseen sairaaloissa ja suodattimen tarkoitus on estää bakteerien pääsy ympäröivään ...
 • Virtanen, Timo (1990)
  Tässä työssä tarkasteltiin itsevirittyvän STC-säätäjän ja perinteisen PID-säätäjän säätöominaisuuksia prosessilla, jossa esiintyy kuollutta ja välyksestä aiheutuvaa epälineaarisuutta. Prosessi on mallinnettu käyttäen ...
 • Kniivilä, Juha (1984)
  Diplomityössä tutkitaan parabolisella toisen kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälöillä kuvattavien jakautuneiden järjestelmien itsevirittyvää monimuuttujasäätöä. Työn alussa annetaan yleiskuva tutkittavien prosessien ...
 • Linnosaari, Jussi (1983)
  Käytännössä on esiintynyt vaikeuksia hiilipölypoltolla toimivan vakiopaineisen lieriökattilan tulipesän paineen säädössä pienellä teholla. Tässä työssä tutkitaan itsevirittyvän säätäjän soveltuvuutta säätöön simuloinnilla. ...
 • Göös, Esa (1983)
  Tässä työssä tarkastellaan kahden erityyppisen itsevirittyvän säätäjän teoriaa ja niiden soveltamista rikastusprosessien säätöön. Säätäjien takaisinkytkentäsäätölaki johdetaan minimoimalla neliöllinen kustannusfunktio ja ...
 • Huotarinen, Juhana (2006-10-09)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tarkastella J2EE-kehykselle suunniteltujen suunnittelumallien soveltuvuutta todellisessa järjestelmässä. JäIjestelmässä hyödynnettiin useita eri suunnittelumalleja ja työssä pohdittiin niiden ...
 • Lehtonen, Tommi (2008-04-09)
  Javasta on muodostunut tärkeä mobiiliohjelmien toteutuskieli. Nopeasti kehittyneet laitteet mahdollistavat entistä monipuolisempia hyötysovelluksia ja pelejä. Uudet ominaisuudet ovat vaatineet laajennuksia alun perin hyvin ...
 • Pärssinen, Kimmo (2002-02-13)
  In this thesis, a differential adaptation method, namely Jacobian Adaptation (JA), is researched for compensation of additive noise during recognition. Three versions of Jacobian adaptation were implemented. JA was compared ...
 • Korpela, Timo (2014-12-03)
  Multiple processor and peripheral systems are common in modern platforms and some are build in exercise works in TUT. One of the common processors is Altera corporation’s Nios. HIBI-DMA is a DMA that has been built to ...
 • Kovanen, Marika (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteet liittyivät seulontaprosessin suorituskyvyn mallintamiseen. Nykyisillä seulalaskentamalleilla pystytään ennustamaan seulan suorituskyky yhden seulaverkon aukkokoon funktiona. Useissa prosesseissa on ...
 • Blomqvist, Mikko (2003-01-15)
  Monen käyttäjän verkkopalveluissa on tärkeää pystyä hyödyntämään käyttäjien muodostamaa yhteisöä palveluiden tarjoaman lisäarvon kasvattamiseksi. Yhteisöllisyys syntyy siitä, että palvelun käyttäjät ovat tietoisia toisistaan, ...
 • Hedberg, Iida (2014-10-08)
  Ihmisten muuttuvat asumis- ja elintavat sekä väestörakenteelliset muutokset edellyttävät asuntorakenteelta joustavuutta. Tämä diplomityö käsittelee joustavaa asumista jaettujen tilojen näkökulmasta. Jaettu tila tarkoittaa ...
 • Vaattovaara, Matti (1991)
  Jakelusähkölaitosten toimintaan uhrattujen huomattavien resurssien vuoksi on toiminnan tehokkuus merkittävää. Kun tehokkuutta pyritään kehittämään, on nykytilan arvioinnilla tärkeä merkitys. Tähän arviointitehtävään on ...
 • Sianoja, Anniina (2015-11-04)
  Sähkönkulutuksen mittaaminen on Suomessa mullistunut etäluettavien sähkömittareiden asentamisen jälkeen. Uusilla mittareilla sähkönkulutusta voidaan mitata esimerkiksi tunneittain. Mittaustiedot saadaan siirrettyä etäluennan ...
 • Paananen, Heikki (2007-10-17)
  Tietoyhteiskunnalle sähkön merkitys on mittaamaton, joten sähkönjakeluyhtiöillä oleva paine siirtää sähköä mahdollisimman häiriöttömästi tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Samaan aikaan verkkoyhtiöiden tulisi ...
 • Alhainen, Juha Tapio (2015-02-04)
  Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan kasvaneet voimakkaasti Suomessa. Sähköpalojen välittömien ...
 • Jokivuo, Jari (1996-05-22)
  Korjausperiaatteissa esitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisenlisäksi sellainen kerrostaloasumisen kulttuuri, joka lähiöissätoteutuessaan muuttaa ne aktiivisiksi elinympäristöiksi. Työhön sisältyyesimerkkisuunnitelma ...