.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niittylä, Laura (2012-03-07)
  Tässä työssä tutkitaan Tampereella vuoden 2011 aikana käyttöönotettujen joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksia ajoaikojen ja täsmällisyyden näkökulmasta. Työn alussa käsitellään teoriapainotteisesti ...
 • Stenroth, Joonas (2015-06-03)
  Joukkoliikenne Helsingin seudulla, tarkemmin HSL-alueella, muodostuu kuudesta eri liikennemuodosta, jotka ovat linja-auto-, raitiovaunu-, metro-, lähijuna- ja Suomenlinnan lauttaliikenne sekä Kutsuplus. Näiden kulkumuotojen ...
 • Kärki, Jutta-Leea (2001-08-22)
  Työssä tarkasteltiin liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Savo-Karjalan tiepiirin tienpidon toimintalinjoja ja strategioita joukkoliikenteen näkökulmasta. Lähtöaineistoa olivat myös valtakunnalliset ...
 • Artukka, Juha (1983)
  Työn tarkoituksena oli joustavan tuotantojärjestelmän soveltaminen ajoneuvonosturien hydraulikomponenttien valmistukseen. Tavoitteina olivat lyhyt läpimenoaika, yksinkertainen tuotannonohjaus, uuden teknologian ja nykyaikaisten ...
 • Jokisalo, Harro (1992)
  Diplomityö liittyy osana kehitystyöhön, jonka tavoitteena on valmistaa uudentyyppinen suomalainen kellukevene. Työn tavoitteena oli löytää hyvä pinnoitemateriaali PVC-kankaasta valmistetuille ilmatäytteisille kellukkeille. ...
 • Erkkilä, Seppo (1987)
  Tämä diplomityö on tehty osana kohdeyrityksen puimuritehtaan tuotannonkehitysprojektia, jonka tavoitteena on tuotannon joustavuuden lisääminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Työn lähtökohtana on ollut pyrkimys ...
 • Liukko, Pekka (1991)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut selvittää, voidaanko kerrostalohankkeen yksilöllisyyttä ja joustavuutta lisätä jakamalla hankesuunnittelun ja toteutuksen osalta selvästi kahteen osaan eli talokohtaisiin töihin ...
 • Timperi, Kari (1983)
  Konepajateollisuuden suursarjatuotannossa pyritään nykyisin entistä joustavampiin ja helposti muunneltaviin linjaratkaisuihin. Joustavalla koneistuslinjalla tarkoitetaan tuotantolinjaa, jolla voidaan valmistaa muutamien ...
 • Leppälä, Jorma (1985)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia palettijärjestelmiä. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja maahantuojien antamasta materiaalista. Lisäksi on vierailtu palettijärjestelmiä käyttävissä yrityksissä. Työ ...
 • Tikka, Harri (1983)
  Työssä laaditaan spesifikaatiot mikro-ohjelmakääntäjälle, jossa otetaan huomioon NOKIA DATAn erikoistarpeet mikro-ohjelmoinnissa. Mikro-ohjelmakääntäjä jakautuu kahteen osaan, määrittelyosaan ja mikro- ohjelmakääntäjään. ...
 • Mustonen, Matias (2015-12-09)
  Energiansäästö eri teknologian osa-alueilla on tällä hetkellä yksi tiedemaailman haasteista. Erilaisia työkoneita, jotka ovat varustettuja puomeilla, on maailmassa miljoonia. Puomeilla tehdään pääosin työtä, jossa tavaraa ...
 • Aaltonen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityössä tutkitaan joustavasti asennetun dieselmoottorin alustarakenteiden dynaamisia ominaisuuksia mittausten ja teorian avulla. Moottori on eristetty alustarakenteista joustoelementtien avulla. Teoreettisen laskennan ...
 • Martikainen, Matti (1999-06-09)
  Työ käsittelee dynamiikan kuvaamiseen soveltuvia laskentamenetelmiä sekä laskentamallin värähtelytason arviointiin. Lisäksi esitellään yksinkertainen kumijousen mallinnusmenetelmä tärinäelementin linearisoidun jousivakion ...
 • Kumpulainen, Santtu (2013-03-06)
  Asiakasarvo on noussut 2000-luvulla erääksi markkinointitutkimuksen käytetyimmistä termeistä. Tässä työssä asiakasarvon analysoinnille rakennettiin viitekehys, jonka avulla tuotantojärjestelmäinvestoinnin asiakasarvo voidaan ...
 • Perähuhta, Minna (1992)
  Käärmeniemi ja Lehtoniemi ovat lähellä Varkauden keskustaa olevia asuinalueita, joilla on yhteensä runsaat sata omakotitaloa pääasiassa tämän vuosisadan kahdelta ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Lehtoniemen asutus syntyi ...
 • Nieminen, Harri (1983)
  Joutsa on n. 4600 asukkaan kunta kaakkoisessa Keski-Suomessa ja sen asukkaista n. puolet asuu keskustaajamassa, joka etenkin 1970-luvulla on kasvanut voimakkaasti tarjoten työpaikkoja ja palveluja myös naapurikunnille. ...
 • Karvonen, Tapio (1990)
  Joutsan-Hirvensalmen maantieyhteyden kehittäminen kuuluu Keski-Suomen tiepiirin Tie 2000 ohjelmaan. Tässä työssä on selvitetty hankkeen eri vaihtoehtojen liikennetaloudellista edullisuutta sekä käsitelty suppeasti vaihtoehtojen ...
 • Ilveskoski, Olli (1987)
  Työn tarkoituksena on tutkia laitoshoitoa vaihtelevampia asuntoratkaisuja vanhuksille. Rakennuspaikaksi on valittu kortteli "Jussinkylässä". Työssä esitetään voimassa olevaan kaavaan muutosta siten, että vanhat puutalot ...
 • Thureson, Jon (2014-06-04)
  Perhekäsityksen muuttuessa 1600-luvulta nykypäivään asuminen on muuttunut suurten asuinkuntien julkisista majapaikoista ydinperheiden suljetuiksi linnakkeiksi. Modernin kodin yksityisyyttä korostava kulttuuri synnytti monia ...
 • Linden, Mikael (2003)
  Julkisen avaimen järjestelmä (public key infrastructure, PKI) on kryptografiaa soveltava teknologia, jota voidaan käyttää tietoverkon käyttäjien lähettämien viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. ...