.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Murtomaa, Petri (1992)
  Kiristyneen taloudellisen tilanteen myötä kaupunkien kiinnostus tilahallintonsa kehittämiseen on lisääntynyt. Tampereen kaupunki ja Tampereen teknillinen korkeakoulu käynnistivät lokakuussa 1991 tutkimusprojektin "Tampereen ...
 • Potila, Outi (2016-03-09)
  Tässä diplomityössä tutkittiin hiukkasten lukumääräpitoisuutta ja kokojakaumia Tampereen keskustassa, ympäristössä, jossa ihmiset liikkuvat ja näin ollen altistuvat pienhiukkasille. Mittaukset suoritettiin TTY:n Aerosolifysiikan ...
 • Kariniemi, Hanna (2007-01-17)
  Kaupunki-ilman ilmanlaatuun vaikuttavat teollisuuslaitosten läheisyys, autojen liikennetiheys ja sääolot. Suomen kaupungeissa seurataan ilmanlaatua, ja ilmanlaadun heikkenemisestä tiedotetaan ilmanlaatuindeksin avulla. ...
 • Etelämäki, Päivi (2000-12-12)
  Diplomityö käsittelee kaupunkiaukioita. Kirjoittaja vertaa aukioiden käyttömuotoja ja merkityksiä menneistä ajoista nykypäivään ja pohtii mitä ne voisivat olla tulevaisuudessa. Tämän pohjalta on määritelty tavoitteet hyvälle ...
 • Tuomola, Wille (2016-01-25)
  Kaupungeissa ympäri maailman on havahduttu viime aikoina niiden maantieteellisten rajojen sisäpuolella kulkevien tieliikenteen pääväylien aiheuttamiin haittoihin, kuten estevaikutuksiin, laajoihin suoja-alueisiin ja meluun. ...
 • Lumiaho, Aki (1993)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kaupunkien kevyiden raideliikennejärjestelmien ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta suomalaisten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen sekä tehdä ...
 • Kallio, Noora (2006-11-15)
  Työssä pyrittiin analyysin ja eläytyvän suunnittelun kautta löytämään ratkaisu, joka eheyttäisi Tammelan urbaania tilaa. Suunnitelmassa pyrittiin eheyttämään Tammelan hajanaisuutta yhtenäisemmäksi, yhden korttelin verran. ...
 • Pietikäinen, Susanna (2000)
  Helsinki on merikaupunki, jonka satamat ovat keskustan välittömässä läheisyydessä. Suunnitelmani sijaitsee Munkkisaaressa, Länsisataman kaupunginosassa, Helsinginniemen länsilaidalla, vain kävelymatkan päässä liikekeskustasta. ...
 • Tuominen, Iina (2016-06-08)
  Suomalainen väestö muuttaa yhä ahkerammin kaupunkien keskusta-alueille. Yksinasuvien sekä vanhusten ohessa lapsiperheet ovat yksi suurimmista ryhmistä, jotka hakeutuvat asumaan kaupunkien keskustoihin. Kaupunkeihin muutetaan ...
 • Niemenlehto, Tarja (2008-09-03)
  Diplomityö koostuu Hämeenlinnan kaupungin alueella sijaitsevien Paukkulan ja Sairion alueen alueanalyyseistä, rakentamistapaohjeista ja uudisrakennusten suunnitelmista Sairion alueelle. Näille alueille ei ole aiemmin ...
 • Kärki, Otto (1999-04-14)
  Työssä kehitettiin laatumittaristo pienten ja keskisuurten kaupunkien liikennejärjestelmiä ja sen osia varten. Tähän liittyen tehtiin kirjallisuusselvitys. Mittareille laadittiin arvosteluasteikot ja hierarkiatasot. Työssa ...
 • Päivilä-Kari, Tiina (2008-06-04)
  Työn keskeinen aihepiiri oli kaupunkimaisen, pienimuotoisen asuinrakentamisen tutkiminen ja kehittäminen. Kehittäminen palvelee kasvavia kaupunkeja tarjoamalla vaihtoehdon suurten kaupunkien lähikuntien esikaupungistumiseen. ...
 • Hakkarainen, Tuomo (1992)
  Kaupunkisähkölaitoksen jakelumuuntamoverkosto on yleensä tiheästi rakennettu, jolloin muuntamoiden maadoitukset ovat yhteydessä toisiinsa. Maadoitusjohtimien lisäksi myös muut maassa olevat johteet toimivat muuntamoiden ...
 • Ylisiurunen, Kimmo (2000-04-12)
  Tutkimuksen tavoitteen oli tarkastella erilaisten toimintamallien soveltuvuutta kaupunkiseudun telemaatisten palveluiden toteuttamiseksi. Tavoitteena oli lisäksi selvittää kaupunkiseuduilla toteutettuja ja suunniteltuja ...
 • Väliharju, Reijo (1994)
  Liikennemallit ovat aina yksinkertaistettuja kuvauksia todellisuudesta. Liikennemallit esitetään yleensä matemaattisten funktioiden muodossa, joiden muuttujina käytetään tärkeimpinä pidettyjä todellisuutta kuvaavia tekijöitä. ...
 • Niemi, Esa (2004-05-12)
  TAUSTAA: Kausikunnostus on uusi toimintamalli kiinteistöjen rakennusteknisen kunnon ja asumisviihtyvyyden ylläpitämiseksi. Kausikunnostus on 3 - 5 vuoden välein suoritettava kiinteistön tarkastuskierros, jonka aikana tehdään ...
 • Laurila, Ulla-Maija (1991)
  Kaustiselle sijoitettavan kansantaiteen keskuksen tehtävänä on toimia kansanmusiikin ja muun kansantaiteen valtakunnallisena esittely- ja edistämiskeskuksena. Se tulee toisaalta olemaan myös kaustislaisten harrastustoimintaa ...
 • Jokitulppo, Jyrki (1993)
  Kavitaatio on seurausta keskipakopumpun juoksupyörällä tapahtuvista paikallisista imupuolen paineen alenemisista alle nesteen höyrystymispaineen. Tämä aiheuttaa nesteessä kylmäkiehumista. Kylmäkiehumisen seurauksena ...
 • Rajala, Lauri (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin puoijohdepeileillä kasvatetun kaviteetin sisälle kontaktoidun VCSEL:n prosessointia. Teoriaosuudessa käsiteltiin lasereiden ja erityisesti VCSEL:ien ominaisuuksia. Pääpaino oli kaviteetin sisälle ...
 • Tavast, Miki (2014-06-04)
  Puolijohdepeilejä kehitettäessä on oleellista pystyä mittaamaan peilien heijastavuus erittäin tarkasti. Optisille peileille tehtävät tarkat heijastusmittaukset voivat kuitenkin olla erittäin haastavia, kun heijastavuus ...