.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sorokin, Salla (2008-01-16)
  Marketit ovat kaupallisten rakennusten suurimpia energiankuluttajia, joten mahdollisuuksia energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen on. Markettien jäähdytykseen kuluu vuosittain runsaasti energiaa. Jäähdytyksen ...
 • Vimpari, Kai-Kristian (2006-09-13)
  Lämpöpumppu on pitkälti vakiotuote, jota voidaan valmistaa sarjatyyppisessä tuotannossa. Tämän työn tarkoituksena oli eriyttää lämpöpumppujen erikoistuotteiden valmistus pois sarjatuotannon välittömästä läheisyydestä. ...
 • Manninen, Tuomo (1984)
  Työssä on tarkasteltu lämpöpumpun käyttöä nahan kuivatuksessa sekä suunniteltu koelaitteisto ja määritetty sille optimaaliset mitoitusarvot. Tavoitteena on ollut nahan lämpöpumppukuivatuksen kannattavuuden ja soveltuvuuden ...
 • Tusula, Heli (1982)
  Työssä tarkastellaan Tampereen kunnallisten ja teollisuuden jätevesien, pinta- ja pohjaveden ja ilman laatua ja lämpötilaa, koska haluttiin tietää niiden sopivuus kaukolämpövettä lämmittävän lämpöpumpun lämmön lähteeksi. ...
 • Ahvenjärvi, Sauli (1982)
  Työ liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella meneillään olevaan tutkimusprojektiin, jossa pyritään uusilla säätömenetelmillä parantamaan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ...
 • Peurla, Anna (2009-01-14)
  Materiaalien faasimuutoksiin perustuvassa lämpöenergian varastoinnissa lämpö varastoituu materiaaliin latenttilämpönä. Varastointisovelluksissa faasimuutos tapahtuu useimmiten kiinteän aineen ja nesteen välillä. ...
 • Knuutila, Hanna (2001-08-22)
  Työssä tutkitaan prosessilämmön kalliovarastoinnin kannattavuutta paperitehtaalla, joka tuottaa sähköä myyntiin. Työssä tutkitaan kahta paperitehdasta, joissa sähkö tuotetaan kombiprosessilla ja joissa tarvittava sellu ja ...
 • Räsänen, Harri (1995-01-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää Tampereen kaupungin sähkölaitoksen energiajärjestelmiin liitettävän lämpövaraston kannattavuus sekä tekninen toteutus. Työssä selvitettiin tuottolaselmien perusteella järjestelmään soveltuvan ...
 • Vaarala, Mika (1994)
  Diplomityössä on tutkittu lämpövoimalaitosten sähkötuotannon lyhyen aikavälin optimointia Pohjolan Voima Oy:n sähköntuotantojärjestelmässä ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:n siirtoverkossa. Työssä on rajoituttu tarkastelemaan ...
 • Asmala, Matti (1983)
  Filosofit, taiteilijat, tutkijat - näille ihmisille tekijä on halunnut luoda paikan, jonne he voivat vetäytyä muutamaksi kuukaudeksi, puoleksi vuodeksi, vuodeksi tekemään työtään rauhassa ja hiljaisuudessa ilman perhettä, ...
 • Tilles, Marianna (1998-12-09)
  Työssä todettiin puuvillatyypin vaikuttavan enstyymikäsittelyn toimintaan enemmän kuin kierreluvun. Kierreluvullakin todettiin olevan jonkin verran vaikutusta. Todettiin olevan edullisempaa käsitellä lanka kuin valmis neule.
 • Järvinen, Vesa (2012-06-06)
  Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
 • Mänty, Hannu (2001-04-11)
  Työssä tutkittiin sairaalaympäristössä esiintyviä signaaleja ja niiden mahdollisuutta langattomaan siirtoon. Terveydenhuollon tiedonsiirtostandardit ovat kehittyneet ja tuoneet uusia tietojärjestelmäratkaisuja, esimerkkkeinä ...
 • Meuronen, Juha-Matti (1996-06-12)
  Työssä on luokiteltu eri tyyppiset tiedonsiirtotarpeet ja analysoitu niiden asettamat vaatimukset.
 • Poussu, Jukka (2007-05-09)
  Nykypäivänä yksi merkittävimmistä ongelmista tiedonkäsittelyssä ja -tuottamisessa on tarvittavan tiedon hajanaisuus. Jos tarvitaan tietoa, joka sijaitsee useassa eri paikassa, sen etsiminen ja hyödyntäminen on hankalaa. ...
 • Niemi, Seppo (1999-05-19)
  Työssä esitetään vaihtoehto järjestelmän toteuttamiseksi. Työssä esitellään tarvittava protokolla sekä on rakennettu testiverkko. Testiverkolla on mitattu tuloksia paikakannuksen toimivuudesta. /Kir10
 • Korhonen, Saku (2002-06-05)
  Tämä diplomityö käsittelee langattoman kamerapalvelimen kehitysprosessia kokonaisuutena tavoitteiden asettamisesta laitteiston ja ohjelmiston toteutukseen. Merkittävä osa työstä liittyy käytettävien tekniikoiden arviointiin ...
 • Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
  Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
 • Tarvainen, Juha (2002-04-10)
  Työ kuului projektiin, jossa toteutettiin yhdessä palvelun- ja sisällöntarjoajien sekä teknologiakumppaneiden kanssa palvelukokonaisuus, jossa keskityttiin langattoman videon tarjoamiseen loppukäyttäjille. Palvelussa ...