.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Varjonen, Antti (2013-11-08)
  Työn tavoitteena oli rakentaa modulaarinen kotiautomaatiojärjestelmä ja tutustua langattomaan Zigbee -standardiin. Langattomaan väylän käyttöön päädyttiin, koska vanhoihin asuntoihin ei välttämättä ole mahdollista rakentaa ...
 • Kujala, Tea (2008-03-05)
  Kotiin tuotettavien hyvinvointipalvelujen käyttö maassamme lisääntyy väestön ikääntymisen, asennemuutosten sekä arkielämän kiireistymisen vuoksi kaiken aikaa. Ikääntyneiden lisäksi myös lapsiperheet sekä nuoret aikuiset ...
 • Jokela, Matti (1987)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda toimiva ja energiaystävällinen jäähdytyskoneisto kotikylmiöön, jossa elintarvikkeiden säilyvyys olisi hyvä. Tuli myös tutkia eri osatekijöiden vaikutus äskeisiin. Työssä perehdyttiin ...
 • Virtanen, Jyrki (1999-03-19)
  Työssä tutkittiin kotimaisten kordinaattimittauspalveluiden mittaustarkkuutta ja verrattiin tätä ilmoitettuun tarkkuuteen.
 • Uunonen, Mika (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää tärkeimpien suomalaisten puulajien rakennetta jalujuusominaisuuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Puulajeiksivalittiin mänty, haapa ja koivu.
 • Pajulo, Anna (2015-05-06)
  Tämä diplomityö tarkastelee kelluvan asumisen syntyä, kehitystä ja nykytilaa sekä globaalilla että Suomen mittakaavalla. Taustoituksen pohjalta kuvataan kelluvan asumisen muotoja ja typologioita sekä millä tavoin kelluva ...
 • Hyypiä, Jouni (1997-06-04)
  Keräyspistekustannukset muodostuvat keräyspisteen hankinta- jaylläpitokustannuksista, astiakustannuksista sekä biojätteen kohdalla myöspesukustannuksista. Työssä sovelletaan asukasmäärään perustuvaalaskentamallia. Tutkimuksen ...
 • Porhio, Jari (2002-04-10)
  Julkinen elokuvateatteri tarjoaa hyvän dynamiikan kuvalle ja äänelle ja yhdistää nämä, jotta päästään todentuntuiseen elämykseen. Kotiteatterin esikuva on julkinen elokuvateatteri. Tekniikan kehittyessä mukavuudenhaluinen ...
 • Mustonen, Tapani (1993)
  Kohdeyritys on Kymenlaakson vanhimpia teollisuusrakennuksia. Sen on suunnitellut ruotsalainen insinööri Alwin Jacobi. Rakennus valmistui v. 1895 ja se sijaitsee Suomenlahden rannalla n. 2 km Kotkan keskustasta luoteeseen. ...
 • Nissinen, Timo (1999-02-10)
  Työ on kokonaissuunnitelma, joka käsittää olemassaolevanjalkapallostadionin peruskorjauksen, yli 5000 katsojanmonitoimihallityyppisen jäähallin sekä hotellirakennuksen kongressi- jakokoustiloineen. Työssä tutkitaan tätä ...
 • Aitoaho, Hanna (2009-12-09)
  Työn taustalla on Espoon kaupungin kesällä 2007 järjestämä yleinen suunnittelukilpailu Saunalahden koulusta. Työ koostuu sekä suunnitelmaosuudesta että kirjallisesta osuudesta. Työn pääpaino on suunnitelmaosuudessa, joka ...
 • Taivainen, Yrjö (1981)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia koulujen päivittäisten työaikojen porrastamisella on tasata joukkoliikenteen ruuhkahuippuja. Samalla tutkimuksen piiriin kuuluu mahdollisten porrastusvaihtoehtojen ...
 • Ketola, Tuula (1992)
  Tämä diplomityö on osa Porin Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnan kehittämistä. Sen yhtenä tavoitteena on koulutuksen laadun alkumittaus ja toimenpide-ehdotusten tekeminen. Toisena tavoitteena on oppilaitoksen ...
 • Risku, Juhani (1986)
  Suunnitelma koostuu kolmesta koulutuskeskuksesta kolmelle asiakkaalle, kolmeen kehityshistorialtaan erilaiseen paikkaan. Tilaohjelma on alkuperäisestään muuttunut siten, että Turun keskus on noin kaksi kertaa suurempi kuin ...
 • Venäläinen, Petja (2003-08-20)
  The need for education in the software engineering and telecommunications sector companies is constantly increasing, because especially the techniques and methods used in the software engineering sector are perpetually ...
 • Höök, Tuula (1999-03-10)
  Työssä on arvioitiin HETOP-koulutusprojektin toteutusta tavoitteisiin ja osallistujapalautteeseen perustuen ja esitettiin kehittämisehdotuksia. Lisäksi tutkittiin suunnittelumalleja sekä suunnittelijan ja koulutuksen ...
 • Somppi, Jouko (1991)
  Tämä tutkimus kuuluu osana laajempaan projektiin "Detonaatioruiskutetun pinnoitteen tribologiset ominaisuudet", jossa tutkitaan termisesti ruiskutettavien, kulutusta kestävien pinnoitteiden ominaisuuksia ja verrataan niitä ...
 • Tervaoja, Saku (2003-06-04)
  Tavoitteena oli suunnitella layout köysinostintuotantoon. Lisäksi työssä pyrittiin löytämään kehitysehdotuksia nostinvalmistuksen tehostamiseksi. Työssä on keskitytty vaihtoehtoisiin tuotanto- ja layout-muotoihin, ...
 • Paukkio, Antti (2008-08-13)
  Työn tavoitteena oli luoda kiinteän polttoaineen (KPA-) laitokselle hankittuun kaukolämpöakkuun sopivat käyttömenetelmät ja automatiikka. Kaukolämpöakun avulla pyritään minimoimaan vara- ja huipputehon tuotannossa ...