.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lax, Sara (2012-01-11)
  Kemikaalilaitoksia koskevan EU-direktiivin (96/82/EY) tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Direktiivillä pyritään ...
 • Sulonen, Ville (2001-12-12)
  SEVESO II-direktiivi velvoittaa erityisesti kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen huomioimaan toiminnassaan suuronnettomuusriskit, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa ...
 • Kangas, Janne (2009-05-06)
  Tässä työssä muodostetaan paperikatkotilanteesta simulointimalli, joka rajoitetaan koskemaan kenkäpuristintelan kuormitushydrauliikkaa. Tavoitteena on muodostaa simulointimalli, jota voidaan käyttää hyväksi pikavapautusj ...
 • Haapanen, Joni (2015-08-12)
  Tämä diplomityö on tehty kennorakenteisten sähkökeskusten suunnittelun kehitystyönä Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Sähköjärjestelmien toimituksessa projektoinnin ja kilpailun tuomat haasteet vaativat suunnittelulta ...
 • Ruutikainen, Tiia (2013-04-03)
  Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat ...
 • Koivula, Raine (1982)
  Työn lähtökohtana oli energiadispersiiviseen röntgenfluoresenssiin perustuvan kenttäkäyttöisen alkuaineanalysaattorin kehitystarve. Analysaattorin jatkokehitystyöhön liittyen suunniteltiin analysaattorin kaltaisiin ...
 • Niklander, Juhani (1990)
  Automaatiojärjestelyjen kehityskulussa on älyn hajauttaminen edennyt kenttälaitteisiin saakka. Kenttäväylä on muotoutumassa tiedonsiirtoratkaisuksi tällä tasolla. Tässä työssä on esitelty eri kenttäväylähankkeita ja pohdittu ...
 • Soukkio, Timo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin markkinoilla olevia kenttäväylätyyppejä ja niidensoveltamismahdollisuuksia siltanosturiympäristöön. Kenttäväylä onsarjamuotoinen tiedonsiirtokanava, jolla korvataan perinteistä ohjaus- jatiedonsiirtok ...
 • Ronkainen, Tommi (1999-05-12)
  Työssä on selvitetty teollisuusautomaation kenttäväylätilannetta. Työssä esitellään HART-ratkaisu sekä merkittävimmät markkinoilla olevat kenttäväyläratkaisut ominaisuuksineen ja ongelmineen. Työssä käsitellään myös ...
 • Kivistö, Samuli (1998-12-09)
  Työssä on perehdytty tärkeimpiin tekijöihin, jotka on huomioitava muodostettaessa väyläpohjaista automaatiojärjestelmää. Näitä ovat mm. väylätopologiat, protokollat ja niiden käyttämät käyttövuorojen ohjausperiaatteet. ...
 • Henttu, Päivi (1991)
  Tässä työssä tutkittiin mahdollisuutta valmistaa luodinkestäviä panssarilevyjä alumiinioksidista lietevalamalla. Myöskin tutkittiin mahdollisuutta parantaa alumiinioksidisen panssarilevyn suorituskykyä erilaisten seostusten ...
 • Sarkaniemi, Jyrki (1990)
  Tämä diplomityö on osa Tekesin ja yrityksen suprajohdeprojektia, jossa tutkitaan keraamisten suprajohteiden valmistusta ja ominaisuuksia. Diplomityön tavoitteena oli selvittää ja tutkia mahdollisuuksia, joilla voidaan ...
 • Heikkilä, Jari (1999-10-13)
  Diplomityö on osa laajempaa projektia " Keraamiset muotokappaleet ja keraamikomposiitit voimalaitoskattiloissa". Tässä osassa tutkittiin voimalaitoskattiloissa käytettäviä keraamisia tulenkestäviä vuorausmateriaaleja, ...
 • Laakso, Jarmo (1997-10-15)
  Tutkimuskohteena on alumiinioksidipohjaisten keraamisten membraanienkorroosionkestävyys sekä happamissa että emäksisissä ympäristöissähuoneenlämpötilassa ja 50 Celcius-asteen lämpötilassa. Tutkimuksissahavaittiin korrodoivien ...
 • Ahvonen, Mirva (2007-12-12)
  Hallitulla pinnan topografian muutoksella on vaikutusta pinnan toiminnalliseen käyttäytymiseen. Tässä diplomityössä selvitettiin laserprosessoinnin mandollisuuksia keraamisilla pinnoilla pinnan profiilin muuttamiseen. ...
 • Hautaluoma, Jarmo (1985)
  Tämän diplomityön alkuosa käsittelee Keravan energialaitoksen (KE) keskijänniteverkon yleissuunnittelua. Suunnittelun aluksi tehtiin nykyiselle verkolle verkostolaskenta, jossa se todettiin kapasiteetiltaan riittäväksi ...
 • Kytökorpi, Sami (2001-05-30)
  Työ osallistui kilpailuun, jolla haettiin ratkaisua Keravan uuden kirjaston suunnitteluun. Kirjasto sijoittuu nykyisestä urheilukentästä lähivuosina muokattavan Keskuspuiston laidalle. Tonttia ympäröivät rakennukset edustavat ...
 • Jokela, Raimo (1986)
  Oman ilmeensä luomiseksi Keravan kaupunki on alkanut muovaamaan voimakkaalla rakentamisella puistomaisen vihervyöhykkeen ympärille julkista keskustaa. Tämä alue on sopivasti liikenteellisen solmukohdan, linja-auto- ja ...
 • Rönkkö, Henri (1999-09-08)
  Order picking system for stackable crates and boxes is based on portal robots. Beside robots a variety of other stacking devices and conveyors are needed to perform all functions required by the system. The order picking ...
 • Ratilainen, Santtu (2015-02-04)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty kermikatteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on tehty kenttätutkimusten, haastattelujen sekä laboratoriotutkimusten yhdistelmänä. Tutkimuskohteiksi on ...