.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sauramäki, Tuomas (2002-03-13)
  Työ on osa KTM:n rahoittamaa tutkimusta. Tavoitteen oli selvittää, kuinka suurialaajakaistaisia sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy 400 kV voimajohtojen alla jamiten saatuja tuloksia on verrattava EU:n neuvoston suosituksen ...
 • Haverinen, Timo (1996-04-17)
  Tutkimuksessa selvitettiin HDSL, ADSL, SDSL ja VHDSL-menetelmienperiaatteet ja käyttömahdollisuudet laajakaistaisessa LAN:ien välisessätiedonsiirrossa.
 • Hopponen, Timo (2008-12-03)
  Työn tavoitteena oli kehittää kotimaisen teleoperaattorin metroverkon tekniikka ja rakenne sellaiseksi, että erilaisten palvelukokonaisuuksien kytkeminen IP-tasolla erityyppisiin laajakaistaliittymiin olisi mahdollista. ...
 • Määttänen, Kari (1992)
  Tässä diplomityössä käsitellään laajakuvatelevisiota, sen teknisiä ominaisuuksia ja parannuksia verrattuna PAL-järjestelmään. Laajakuvatelevision suurimpana näkyvänä uutuutena on uusi leveä kuvaputki, jonka kuvasuhde ...
 • Ylä-Outinen, Marko (2008-01-16)
  Hydrostaattisen tehonsiirron lämpötilan kontrolloinnissa järjestelmässä olevan öljyn voitelukyvyn pitäminen tehokkaana korkeissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa on tärkeää. Lämpötilalla on merkittävä vaikutus öljyn ...
 • Id, Riitta-Liisa (1986)
  Laajasalo on itäisen Helsingin kaupunginosa, joka on syntynyt nopeasti 1970-luvun alkupuolella edustaen sekä kaavalliselta ratkaisultaan että rakennuskannaltaan 60-lukulaista tehoajattelua. Lähes ainoa jäänne vanhasta ...
 • Suortti, Ossi (1983)
  Työssä on tehty suunnitelma välipumppaamon rakentamiseksi Vaasan kaukolämpöverkostoon. Alussa on esitetty yleistä teoriaa kaukolämmityksestä ja keskipakopumpuista. Sitten on selvitetty välipumppaamon edullisin sijaintipaikka ...
 • Blomqvist, Pate (2012-01-11)
  Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on jo pitkään käytetty hoitotyön tukena fysiologisia mittauksia tekeviä potilasvalvontamonitoreja. Monitorit sisältävät nykyään suuren määrän ominaisuuksia, jotka on usein toteutettu ...
 • Kuhmonen, Ville, Antero (2014-08-13)
  Diplomityö Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma tutkii Tampereen Eteläpuiston muuttamista kaupungin takapihasta uudeksi asuinalueeksi. Tampere on kosken ympärille kehittynyt kaupunki, jonka keskusta-alue ...
 • Repo, Santeri (2000-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli määritellä kullekin projektissa mukana olevalle yritykselle räätälöity analyysityökalu Simo:n tulosten tarkasteluun. Työkalu suunniteltiin yksityiskohtaisesti siten, että kustannusten ja resurssien ...
 • Kuisma, Kimmo (1993)
  Laaniityn asuinalue sijaitsee Hämeenlinnassa Idänpään kaupunginosassa 2 km rautatieasemalta itään. Alue on tyypillinen 1970-luvulla rakennettu kerrostalolähiö, joka koostuu kymmenestä korttelista kolme- ja nelikerroksisia ...
 • Pöntinen, Antti Juhani (2013-09-04)
  Suomessa on jo pitkät perinteet talvella tehtävistä muuraus- ja rappaustöistä. Laastien jäätyminen voidaan estää esimerkiksi lisäaineiden avulla, laastin sekoitusveden lämmittämisellä tai erilaisin suojaustoimenpitein. ...
 • Strander, Tomi (1999-08-18)
  Laastipaikkaus on ulkobetonirakenteissa ilmenevien lievien korroosio- ja pakkasrapautumavaurioiden yleisin korjaustapa. Työssä selvitettiin laastipaikkauksien antaman suojauksen tehokkuus. Työ on osa "Säälle alttiiden ...
 • Ronkka, Teemu (1995-04-05)
  Tämä tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus opetuksen laadusta oppilaan kannalta. Haastateltavana oli 15 kpl (3 naista, 12 miestä). Kaikki haastateltavat olivat TTKK:n lämpötekniikanlaitoksen opiskelijoita. ...
 • Taskula, Jussi (1995-02-15)
  Diplomityö on tehty kohdeyritykselle, jonka päätuotteina ovat erilaiset tapetit ja ruohomattotuotteet. Diplomityön tavoitteena oli kehittää yrityksen laatu- ja tuottavuustasoa mittaavat tunnusluvut. Mittareiden rakentaminen ...
 • Suojärvi, Mika (1996-03-20)
  Työssä tutkitaan tehtaan koneistusosaston koneistuskeskustentyökalujärjestelmää, joka on tarpeen koneistuskeskusten varsinsekavan työkaluston hallitsemiseksi ja sen jatkuvan kasvunpysäyttämiseksi. Työkalujärjestelmää ...
 • Lehvonen, Ville (2013-06-05)
  Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...
 • Riipinen, Päivi (1996-08-21)
  Työssä suunniteltiin ja osin toteutettiin laatujärjestelmä korkeakoulunlaitokselle. Laatujärjestelmä koskee opetusta, tutkimusta,palvelututkimusta ja johtamista. Laitoksen kehityskohteet sekäohjeistustarpeet selvitettiin ...
 • Saaristo, Juha (1993)
  Tutkimuksessa sovellettiin kansainvälistä laatujärjestelmästandardia rakennusalan materiaalivalmistajan toimintamalliin. Lähtökohtana järjestelmäsovellukselle oli yrityksen kehitystyö ja kiristyneiden viranomaisvaatimusten ...
 • Vesterinen, Lauri (2004-05-12)
  TAUSTAA: ISO 9000:2000 laadunhallintastandardien edeltävät versiot ohjasivat yrityksiä tarkkoihin ja yksityiskohtaisiin laatujärjestelmän dokumentointeihin. Sertifikaatin saaminen haluttiin varmistaa suurella, pääosin ...