.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salmisto, Alpo (2008-06-04)
  Yritystoiminnassa ollaan siirtymässä yritysten välisestä kilpailusta verkostojen väliseen kilpailuun, jossa korostuvat verkostoyritysten yhteistyö ja yhteiset päämäärät. Strategisten kumppaneiden muodostavasta yritysryhmästä ...
 • Rantala, Juha (1997-05-14)
  Kohdeyritys on suorittanut kiinteistöjen lämmön-, sähkön- javedenkulutuksenseurantaa 70-luvulta lähtien. Työn tavoitteena on selvittää,onko markkinoilla tilaa kulutuksenseurantapalvelun tarjoajille ja olisikokohdeyrityksen ...
 • Karhu, Tapio (2011-10-05)
  Ympäristötietoinen kiinteistönpito on yhä tärkeämpää muuttuvassa ilmastossa ja elinympäristössä. Työn tavoite on kehittää kokonaisvaltainen ympäristöarviointipohja olemassa olevalle suomalaiselle asuinkiinteistölle. Tässä ...
 • Haapaniemi, Minna (2014-09-03)
  Vuotovahingot muodostavat nykyisin sekä kiinteistö- että kotivakuutuksen suurimman korvausmenon, vuonna 2012 korvattavia vuotovahinkoja oli noin 36 000 kappaletta. Vuotovahinkojen korvausmäärät ovat kasvaneet vuosituhannen ...
 • Jaakkola, Marjo (2000-02-09)
  Projektissa kehitettiin menetelmiä kiinteistöjen laadukkaan ylläpidon varmistamiseksi YH-Asunnot Oy:n ja YH-Asumisoikeus Oy:n omistamassa kiinteistökannassa. Käytännössä kehitystyö toteutettiin Pirkanmaan YH-Rakennuttaja ...
 • Kamppuri, Timo (2015-12-09)
  Diplomityö on osa kiinteistönomistajan kehitystyötä liittyen kiinteistön teknisen kunnon valvontaan ja kiinteistönpidon prosessien kehittämiseen. Työssä esitettyjä toimenpiteitä on tarkoitus ottaa käyttöön tehokkaan ...
 • Jonkka, Päivi (2000-08-23)
  Tutkimuksen tarkoituksena on vähentää jätevesistä aiheutuvaa pinta- ja pohjavesikuormitusta kehittämällä yleiseen viemäriin liittymättömän asutuksen jätevedenkäsittelyä. Tutkimusalueena oli Pirkanmaan maakunta. Työ tehtiin ...
 • Kähkönen, Esa (2001-12-12)
  Kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella tutkittiin mahdollisuutta luoda toimintolaskentamalli, joka ohjaisi kiinteistön kustannnustarkastelua toimintokeskeisyyttä kohti. Malli keräisi resurssit (kustanukset), toiminnot ...
 • Sirén, Martina (2015-08-12)
  Tämän diplomityön päätavoitteena on rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittäminen erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Kohdekonsernin toimitilojen kiinteistökehitysliiketoimintaa ohjataan kiinteistöl ...
 • Linsuri, Juho (2015-06-03)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan energiajärjestelmän vaikutusta kiinteistön energiakustannuksiin. Energiajärjestelmällä tarkoitetaan kiinteistön lämmitys-, jäähdytys- ja sähköntuotantojärjestelmiä. Työn tutkimusongelma ...
 • Kleemola, Heidi (2014-08-13)
  Ihmiset viettävät nykyään yli 90 % ajastaan sisätiloissa; koulussa, työpaikalla ja kotona. Niinpä sisätilojen hygienian merkitys korostuu entisestään. Satakunnan ammattikorkeakoulun HYGTECH2-projekti keskittyy kehittämään ...
 • Sikkilä, Hannu (2007-03-12)
  Työ on osa kiinteistön langattomaan viestintään sopivan protokollan kehitystä. Työn tavoitteena on selvittää protokollan toiminta aina fyysiseltä kerrokselta sovelluskerrokselle asti. Työssä käsitellään olemassa olevia ...
 • Uusitorppa, Mari (2002-09-11)
  Kiinteistönpitoon liittyy useita eri toimintoja, esimerkiksi vuokraus, tekninen isännöinti, kiinteistönhoito, siivous sekä huolto ja kunnossapito. Kiinteistönpidon eri toiminnot yhdessä kiinteistöjen tietojen kanssa ...
 • Siitonen, Olli (2002-01-16)
  Kiinteistöpalveluyrityksen palvelut voidaan jakaa johtamispalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Työssä selvitetään kiinteistöliiketoiminnan nykytila, terminologia ja toiminnot sekä esitellään liiketoiminta ja siihen liittyvät ...
 • Karlakari, Tero (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda spesifikaatio kiinteistötietojärjestelmäksi, joka edistää kiintesitötiedonhallinnan siirtymistä kohti kokonaisvaltaista, rakennuksen koko elinkaaren kattavaa tiedonhallintaa. Työssä ...
 • Salonen, Marko (2014-02-05)
  Työn tavoitteena on uudistaa kiireettömien potilaskuljetusten kustannusperusteinen hinnoittelujärjestelmä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuljetusyksikölle, jotta voidaan muodostaa yhtenäiset kuljetuspalvelun asiakashinnat ...
 • Hietanen, Perttu (1997-03-19)
  Tavoitteena on selvittää kilpailijatiedon hallinnan vaikutuksetmarkkinointistrategiaprosessiin tilanteessa, jossa ollaan siirtymässäuudelle markkina-alueelle. Lisäksi tarkastellaan vuorovaikutussuhdettakilpailijatiedon ...
 • Karjalainen, Petri (2008-02-06)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää tarkoituksenmukaiset sähköisen liiketoiminnan sovellukset kohdeyrityksen liiketoiminnan suoritus- sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Työssä tutkittiin niiden prosessien suorituskykyä, ...
 • Tuominen, Mira (2008-12-03)
  Tutkimus oli osa Sillan ja maan yhteistoiminta –projektia, jonka tavoitteena oli laatia suunnitteluohjeet liikuntasaumattomille silloille ja määritellä, kuinka pitkänä liikuntasaumattoman sillan voi rakentaa. Tutkimuksen ...
 • Nyhä, Martti (2001-10-10)
  Työssä on suunniteltu uusi kipin kannatinakselin rakenne. Uuden rakenteen suunnittelussa tarvittavien lähtötietojen määrittelyssä otettiin huomioon nykyisessä rakenteessa esiintyvät puutteet, kilpailevien tuotteiden ...