.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kortelahti, Lasse (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan menetelmiä kestomagnetoidun tahtikoneen mallintamisessa käytettyjen parametrien määrittämiseksi. Työ on osa TEKES:n projektia, jonka tavoitteena on kehittää kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenet ...
 • Kuusela, Kosti (1998-10-14)
  Työ kuuluu osana Tekesin ETX-ohjelman projektiin "Virtavälipiirillisten PWM-käyttöjen kehittäminen". Työssä on tutkittu valitun säätömenetelmän ja virtavälipiirillisen suuntaajakäytön toimintaa simulointimallin avulla. ...
 • Mäkinen, Miia (1998-11-11)
  Ruiskuvalumuotteihin kontaminoituu prosessoinnin yhteydessä muovinhajoamistuotteita, jotka aiheuttavat laatuvirheitä lopputuotteeseen sekälikaavat ja peittävät muotin seinämät ja jakosaumat. Työssä selvitettiinABS-, ...
 • Kallio, Pentti (2006-03-08)
  Komposiitit ovat yhdistelmämateriaaleja. Komposiiteille materiaaliryhmänä on tyypillistä monien hyvien, usein toisilleen jopa vastakkaisten, ominaisuuksien yhdistyminen samassa materiaalissa. Lisäksi on useita esimerkkejä ...
 • Majuri, Tomi (2008-12-03)
  Diplomityössä kehitettiin ohjelmistojen toteutusprosessi yrityksen laatujärjestelmään ottaen huomioon ohjelmistoalihankinnan erityispiirteet. Työssä selvitettiin ketterien menetelmien soveltuvuus käytettäväksi yrityksen ...
 • Puranen, Henri (2015-12-09)
  Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät kasvattavat jatkuvasti suosiotaan IT-alan monipuolisten projektien hallinnassa. Ketterät menetelmät mahdollistavat tehokkaan ohjelmistokehityksen vaiheistamalla toteutustyön, keskittymällä ...
 • Kastio, Mari (1990)
  Diplomityö koostuu kolmesta osasta: Ferrarian alueen historiallisen kehityksen kartoituksesta, alueen halki kulkevan raitin episodianalyysistä sekä perusparannussuuunnitelmasta, joka painottuu raitin yksityiskohtaisempaan ...
 • Aalto, Ari (2013-09-04)
  Tässä työssä vertailtiin tapaustutkimuksen avulla eri vaihtoehtoja hiljentyvän sivukylän viemäriverkoston saneeraukseen. Pyrkimyksenä oli löytää Pihlajaveden kylän olosuhteisiin kustannustehokas ja pitkälle tulevaisuuteen ...
 • Leikas, Lauri (2013-11-08)
  Kevennetty pilarilaatta on paikallavalettu pilarilaatta, jonka rakennetta on kevennetty poistamalla eri menetelmin osa sen betonista ilman, että sen tehollinen korkeus muuttuu. Perinteiset kevennetyt paikallavalulaatat, ...
 • Vitikka, Harri (1997-12-10)
  Työssä analysoidaan 250 kevyen liikenteen alikulkua ja esitetäänparannusehdotuksia kevyen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuudenparantamiseksi.
 • Lintilä, Janne (1994)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kevyen liikenteen järjestelyjen edullisuusvertailua. Tavoitteena oli tutkia kevyen liikenteen järjestelyjen vaikutuksia ja hankkeiden keskinäistä vertailua. Tämän pohjalta muodostettiin omat ...
 • Pitkänen, Risto (1982)
  Olennaista kevyen liikenteen teissä ja risteämisjärjestelyissä on se, että niitä myös käytetään. Suunniteltaessa ja rakennettaessa sellaisia kevyen liikenteen ratkaisuja, joiden käyttöaste on heikko ei saavuteta ...
 • Ahvenniemi, Mari Annika (1998-12-09)
  Diplomityössä esitellään Hollolankadun yli kulkevan puusillan suunnitteluprosessi ja lopputulos. Silta on rakenteeltaan vapaamuotoinen tappivaarnaliitoksinen liimapuuristikkorakenne, jonka jännevälit ovat 15, 37 ja 9 m. ...
 • Lehtonen, Jukka (1991)
  Diplomityö käsittelee öljyalan yritysten kuljetusten suunnittelujärjestelmää, jonka tarkoituksena on pitää kuljetuskustannukset alhaisina sekä toisaalta ylläpitää asiakkaita tyydyttävää, kilpailukykyistä palvelutasoa. ...
 • Laavola, Maarit (1990)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään kirjallisuustutkimuksena kevyiden välipohjien mitoittamista värähtelyn suhteen. Nykyisin osalla lattiarakenteita, jotka täyttävät perinteiset staattiset jäykkyysvaatimukset, ...
 • Timo, Juha (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu siporexin käyttöä kerrostalon kantavana seinänä. Kokeellisesti selvitettiin paikallavalulaatan tukireaktion välittymistä eri levyisillä tukipinnoilla, seinän kuorman välittymista laatan tuentakohdan yli ...
 • Björkqvist, Ove (1990)
  Lähtökohta oli DI Tuomo Poutasen kehittämä puun, teräsohytlevyn ja betonin muodostama liittolaatta (eurooppapatentti nro. 0104629, suom. patentti nro 66229). Tavoitteena oli kehittää TB-laattaa vastaava teräsohytlevyyn ja ...
 • Forsblom, Tomi (1999-04-14)
  Päätavoitteena oli selvittää sähkösuodattimen erotusaste kivenmurskauksessa syntyvälle pölylle. Työssä tutkittiin sekä teoreettisesti että mittauksin koesuodattimen erotusastetta, ja todettiin sen olevan n. 90%. /Kir10
 • Hiironniemi, Antti (2007-12-12)
  Sähkönjakeluverkon käyttövarmuus ja sähkön laatu ovat avaintekijöitä nykyisen verkon kehitystyössä. Suomen ikääntyvän verkkorakenteen ohella jakelukeskeytyksistä aiheutuvien haittojen arvostuksen kasvu sekä verkkoliiketoiminnan ...
 • Rauhamäki, Tarja (1990)
  Tutkimuksessa mitattiin kenttämittauksilla yläpohjan kevyt soraeristeen kosteuspitoisuuksia. Kenttätutkimuskohteita oli seitsemän.Kenttäkohteina oli sekä uusia että vanhoja rakennuksia. Tutkimuskohteiden tuuletusjärjestelyt ...