.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hopponen, Timo (2008-12-03)
  Työn tavoitteena oli kehittää kotimaisen teleoperaattorin metroverkon tekniikka ja rakenne sellaiseksi, että erilaisten palvelukokonaisuuksien kytkeminen IP-tasolla erityyppisiin laajakaistaliittymiin olisi mahdollista. ...
 • Määttänen, Kari (1992)
  Tässä diplomityössä käsitellään laajakuvatelevisiota, sen teknisiä ominaisuuksia ja parannuksia verrattuna PAL-järjestelmään. Laajakuvatelevision suurimpana näkyvänä uutuutena on uusi leveä kuvaputki, jonka kuvasuhde ...
 • Ylä-Outinen, Marko (2008-01-16)
  Hydrostaattisen tehonsiirron lämpötilan kontrolloinnissa järjestelmässä olevan öljyn voitelukyvyn pitäminen tehokkaana korkeissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa on tärkeää. Lämpötilalla on merkittävä vaikutus öljyn ...
 • Id, Riitta-Liisa (1986)
  Laajasalo on itäisen Helsingin kaupunginosa, joka on syntynyt nopeasti 1970-luvun alkupuolella edustaen sekä kaavalliselta ratkaisultaan että rakennuskannaltaan 60-lukulaista tehoajattelua. Lähes ainoa jäänne vanhasta ...
 • Suortti, Ossi (1983)
  Työssä on tehty suunnitelma välipumppaamon rakentamiseksi Vaasan kaukolämpöverkostoon. Alussa on esitetty yleistä teoriaa kaukolämmityksestä ja keskipakopumpuista. Sitten on selvitetty välipumppaamon edullisin sijaintipaikka ...
 • Blomqvist, Pate (2012-01-11)
  Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on jo pitkään käytetty hoitotyön tukena fysiologisia mittauksia tekeviä potilasvalvontamonitoreja. Monitorit sisältävät nykyään suuren määrän ominaisuuksia, jotka on usein toteutettu ...
 • Kuhmonen, Ville, Antero (2014-08-13)
  Diplomityö Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma tutkii Tampereen Eteläpuiston muuttamista kaupungin takapihasta uudeksi asuinalueeksi. Tampere on kosken ympärille kehittynyt kaupunki, jonka keskusta-alue ...
 • Repo, Santeri (2000-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli määritellä kullekin projektissa mukana olevalle yritykselle räätälöity analyysityökalu Simo:n tulosten tarkasteluun. Työkalu suunniteltiin yksityiskohtaisesti siten, että kustannusten ja resurssien ...
 • Kuisma, Kimmo (1993)
  Laaniityn asuinalue sijaitsee Hämeenlinnassa Idänpään kaupunginosassa 2 km rautatieasemalta itään. Alue on tyypillinen 1970-luvulla rakennettu kerrostalolähiö, joka koostuu kymmenestä korttelista kolme- ja nelikerroksisia ...
 • Pöntinen, Antti Juhani (2013-09-04)
  Suomessa on jo pitkät perinteet talvella tehtävistä muuraus- ja rappaustöistä. Laastien jäätyminen voidaan estää esimerkiksi lisäaineiden avulla, laastin sekoitusveden lämmittämisellä tai erilaisin suojaustoimenpitein. ...
 • Strander, Tomi (1999-08-18)
  Laastipaikkaus on ulkobetonirakenteissa ilmenevien lievien korroosio- ja pakkasrapautumavaurioiden yleisin korjaustapa. Työssä selvitettiin laastipaikkauksien antaman suojauksen tehokkuus. Työ on osa "Säälle alttiiden ...
 • Ronkka, Teemu (1995-04-05)
  Tämä tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus opetuksen laadusta oppilaan kannalta. Haastateltavana oli 15 kpl (3 naista, 12 miestä). Kaikki haastateltavat olivat TTKK:n lämpötekniikanlaitoksen opiskelijoita. ...
 • Taskula, Jussi (1995-02-15)
  Diplomityö on tehty kohdeyritykselle, jonka päätuotteina ovat erilaiset tapetit ja ruohomattotuotteet. Diplomityön tavoitteena oli kehittää yrityksen laatu- ja tuottavuustasoa mittaavat tunnusluvut. Mittareiden rakentaminen ...
 • Suojärvi, Mika (1996-03-20)
  Työssä tutkitaan tehtaan koneistusosaston koneistuskeskustentyökalujärjestelmää, joka on tarpeen koneistuskeskusten varsinsekavan työkaluston hallitsemiseksi ja sen jatkuvan kasvunpysäyttämiseksi. Työkalujärjestelmää ...
 • Lehvonen, Ville (2013-06-05)
  Dokumenttienhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa nykyaikaisten yritysten tiedonhallintaa. Monien yritysten keskeiset toiminnot ja prosessit määritellään dokumenttimuotoisena tietona, jolloin näiden dokumenttien hallinnointi ...
 • Riipinen, Päivi (1996-08-21)
  Työssä suunniteltiin ja osin toteutettiin laatujärjestelmä korkeakoulunlaitokselle. Laatujärjestelmä koskee opetusta, tutkimusta,palvelututkimusta ja johtamista. Laitoksen kehityskohteet sekäohjeistustarpeet selvitettiin ...
 • Saaristo, Juha (1993)
  Tutkimuksessa sovellettiin kansainvälistä laatujärjestelmästandardia rakennusalan materiaalivalmistajan toimintamalliin. Lähtökohtana järjestelmäsovellukselle oli yrityksen kehitystyö ja kiristyneiden viranomaisvaatimusten ...
 • Vesterinen, Lauri (2004-05-12)
  TAUSTAA: ISO 9000:2000 laadunhallintastandardien edeltävät versiot ohjasivat yrityksiä tarkkoihin ja yksityiskohtaisiin laatujärjestelmän dokumentointeihin. Sertifikaatin saaminen haluttiin varmistaa suurella, pääosin ...
 • Annala, Jukka (1991)
  Tuotteiden ja toiminnan laatu tai laaduttomuus näkyy aina yrityksen tuloksessa. Vaikka tätä tosiasiaa ei kiistettäisikään, laatu on kuitenkin jostain syystä saanut jäädä oman onnensa nojaan. Viime aikoina monet pkt-yritykset ...
 • Tamminen, Paavo (1994)
  Viime vuosien vakavat ohjelmisto-ongelmat ovat herättäneet myös ohjelmistotoimittajat laatuajatteluun. Huono laatu voi aiheuttaa myös mittavia taloudellisia menetyksiä, mikä on vauhdittanut työtä laadun kehittämiseksi. ...