.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niemenlehto, Tarja (2008-09-03)
  Diplomityö koostuu Hämeenlinnan kaupungin alueella sijaitsevien Paukkulan ja Sairion alueen alueanalyyseistä, rakentamistapaohjeista ja uudisrakennusten suunnitelmista Sairion alueelle. Näille alueille ei ole aiemmin ...
 • Kärki, Otto (1999-04-14)
  Työssä kehitettiin laatumittaristo pienten ja keskisuurten kaupunkien liikennejärjestelmiä ja sen osia varten. Tähän liittyen tehtiin kirjallisuusselvitys. Mittareille laadittiin arvosteluasteikot ja hierarkiatasot. Työssa ...
 • Päivilä-Kari, Tiina (2008-06-04)
  Työn keskeinen aihepiiri oli kaupunkimaisen, pienimuotoisen asuinrakentamisen tutkiminen ja kehittäminen. Kehittäminen palvelee kasvavia kaupunkeja tarjoamalla vaihtoehdon suurten kaupunkien lähikuntien esikaupungistumiseen. ...
 • Hakkarainen, Tuomo (1992)
  Kaupunkisähkölaitoksen jakelumuuntamoverkosto on yleensä tiheästi rakennettu, jolloin muuntamoiden maadoitukset ovat yhteydessä toisiinsa. Maadoitusjohtimien lisäksi myös muut maassa olevat johteet toimivat muuntamoiden ...
 • Ylisiurunen, Kimmo (2000-04-12)
  Tutkimuksen tavoitteen oli tarkastella erilaisten toimintamallien soveltuvuutta kaupunkiseudun telemaatisten palveluiden toteuttamiseksi. Tavoitteena oli lisäksi selvittää kaupunkiseuduilla toteutettuja ja suunniteltuja ...
 • Väliharju, Reijo (1994)
  Liikennemallit ovat aina yksinkertaistettuja kuvauksia todellisuudesta. Liikennemallit esitetään yleensä matemaattisten funktioiden muodossa, joiden muuttujina käytetään tärkeimpinä pidettyjä todellisuutta kuvaavia tekijöitä. ...
 • Niemi, Esa (2004-05-12)
  TAUSTAA: Kausikunnostus on uusi toimintamalli kiinteistöjen rakennusteknisen kunnon ja asumisviihtyvyyden ylläpitämiseksi. Kausikunnostus on 3 - 5 vuoden välein suoritettava kiinteistön tarkastuskierros, jonka aikana tehdään ...
 • Laurila, Ulla-Maija (1991)
  Kaustiselle sijoitettavan kansantaiteen keskuksen tehtävänä on toimia kansanmusiikin ja muun kansantaiteen valtakunnallisena esittely- ja edistämiskeskuksena. Se tulee toisaalta olemaan myös kaustislaisten harrastustoimintaa ...
 • Jokitulppo, Jyrki (1993)
  Kavitaatio on seurausta keskipakopumpun juoksupyörällä tapahtuvista paikallisista imupuolen paineen alenemisista alle nesteen höyrystymispaineen. Tämä aiheuttaa nesteessä kylmäkiehumista. Kylmäkiehumisen seurauksena ...
 • Rajala, Lauri (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin puoijohdepeileillä kasvatetun kaviteetin sisälle kontaktoidun VCSEL:n prosessointia. Teoriaosuudessa käsiteltiin lasereiden ja erityisesti VCSEL:ien ominaisuuksia. Pääpaino oli kaviteetin sisälle ...
 • Tavast, Miki (2014-06-04)
  Puolijohdepeilejä kehitettäessä on oleellista pystyä mittaamaan peilien heijastavuus erittäin tarkasti. Optisille peileille tehtävät tarkat heijastusmittaukset voivat kuitenkin olla erittäin haastavia, kun heijastavuus ...
 • Nevalainen, Aki (1995-04-05)
  Vaihekäämin jakaminen rinakkaisiin haaroihin helpottaa johdinkierrosluvun ja moottorin suorituskyvyn sovittamista. Kaksinopeusmoottoreissa haaroittamisen on havaittu tuovan mukanaan kuitenkin yhteensopivuusongelmia, jotka ...
 • Vuojamo, Tapani (1985)
  Tässä työssä suunnitellaan ja ohjelmoidaan mikro-ohjelmayhdistelijä, jonka tarkoituksena on nopeuttaa mikro-ohjelman kehittämistä. Toteutettu yhdistelijä perustuu kohdeyrityksen oman mikro-ohjelmakääntäjän rakenteisiin ja ...
 • Sulkava, Markku (2008-03-05)
  Yrityksen toiminnassa on ratkaisevaa, että se on resurssien varassa mahdollisimman tehokasta. Toiminnan tehostaminen edellyttää tuotantoprosessin kehittämistä tuotannon suunnittelun, -ohjauksen ja valmistuksen osalta. ...
 • Petlin, Hannu (2007-10-17)
  Suurten laivojen ohjaamiseen käytetään hydraulitekniikkaa. Hydraulijärjestelmän häiriöttömän ja vikaantumattoman toiminnan varmistamiseksi täytyy kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän puhtauteen, johon pystytään ...
 • Seppälä, Esko (2008-06-04)
  Moduulituotteet koostuvat tietystä määrästä toiminnallisesti ja rakenteellisesti itsenäisiä elementtejä, moduuleja, ja niiden välisistä rajapinnoista. Kun tuote rakentuu moduuleista, niitä yhdistävät rajapinnat on kuvattava ...
 • Kananen, Hannu (2014-05-07)
  Rolls-Roycen UUC 7001 -potkurilaitteita käytetään offshore-aluksissa siirtoajoon sekä dynaamiseen paikoitukseen. Nestejärjestelmiä sovelletaan potkurilaitteen asemointiin, kääntöön, voiteluun sekä vastapaineen muodostamiseen ...
 • Lehtola, Mikko (2001-10-10)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kämmenmikroja voidaan hyödyntää paperikonehuollossa. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten kämmenmikroja voitaisiin käyttää etädiagnostiikan apuvälineenä ja tiedonkeruun ...
 • Lahti, Mika (1987)
  A 204-PM -keskusjärjestelmän osana on käsivälitteinen kaukokeskus, jonka välittäjät vastaanottavat kaukopuhelutilauksia ja kytkevät tulevia ja lähteviä kaukopuheluja sekä kauttakulkukaukopuheluita. Päätehtävänä on palvella ...
 • Korpela, Hannu (1982)
  Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen NIRA-käsipumpun ja matalakaivojen huoltoa Mtwaran ja Lindin lääneissä Tansaniassa. Havaittiin, että NIRA-pumppu oli helppo koota ja kuljettaa. Pumppu oli myös helppo asentaa ...