.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hillman, Lasse (1999-06-09)
  Työ perustuu Suomen laatupalkintokriteereihin ja ISO 9001 -laatujärjestelmään. Käsiteltäviä alueita ovat johtajuus , strateginen suunnittelu, asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus, tiedot ja niiden analysointi, henkilöstön ...
 • Lehtinen, Heidi (1985)
  Laadunvarmistuksen tärkeyttä yrityksessä painotetaan yhä enemmän. Laadunseurannan tehokkuus saadaan kasvamaan nykyisestä, kun tarvittavien tietojen tallentaminen ja raportointi siirretään atk:lle. Työn tarkoituksena on ...
 • Väkeväinen, Maarit (1996-10-23)
  Tutkimuksen kohteena oli erään kemiallisen pesulan palvelun laatu. Määrällisesti suurimmat reklamaatioita aiheuttavattekijät ovat tahrat ja tavaran katoaminen. Työssä laadittiin valitusten jakorvausten käsittelyohjeet sekä ...
 • Kaunismäki, Mikko (2008-05-07)
  Tuotantomäärien ja tuotantotapojen muuttuessa on laadunvarmistukseen syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kohdeyritys on muuttanut moottorikokoonpanon toimintatapaa radikaalisti. Aikaisemmin yksi henkilö teki moottorin ...
 • Hakulinen, Ullamari (2014-01-15)
  Ultraäänikuvaus on laajasti käytössä oleva kuvantamistekniikka, joka hyödyntää äänen heijastuksia kudosten rajapinnoista. Menetelmää pidetään turvallisena, koska ionisoivaa säteilyä ei käytetä. Tutkimuksen luotettavuus on ...
 • Leppälä, Hanna (2003-06-04)
  Diplomityön pääasiallinen tavoite oli kehittää kohdeyrityksen arvopaperi- ja johdannaispörssin kaupankäyntijärjestelmien ohjelmistokehityshankkeiden laadunvarmistusprosessia kaupankäyntijärjestelmien laadun ja luotettavuuden ...
 • Mantilo, Kari (1987)
  Työssä tarkastellaan digitaalisia koodausmenetelmiä ja arvioidaan niiden soveltuvuutta korkealaatuisen puheen ja musiikin koodaukseen. Työn päämääränä on ollut selvittää mahdollisuudet ohjelman siirtoon digitaalisen ...
 • Sauramäki, Tuomas (2002-03-13)
  Työ on osa KTM:n rahoittamaa tutkimusta. Tavoitteen oli selvittää, kuinka suurialaajakaistaisia sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy 400 kV voimajohtojen alla jamiten saatuja tuloksia on verrattava EU:n neuvoston suosituksen ...
 • Haverinen, Timo (1996-04-17)
  Tutkimuksessa selvitettiin HDSL, ADSL, SDSL ja VHDSL-menetelmienperiaatteet ja käyttömahdollisuudet laajakaistaisessa LAN:ien välisessätiedonsiirrossa.
 • Hopponen, Timo (2008-12-03)
  Työn tavoitteena oli kehittää kotimaisen teleoperaattorin metroverkon tekniikka ja rakenne sellaiseksi, että erilaisten palvelukokonaisuuksien kytkeminen IP-tasolla erityyppisiin laajakaistaliittymiin olisi mahdollista. ...
 • Määttänen, Kari (1992)
  Tässä diplomityössä käsitellään laajakuvatelevisiota, sen teknisiä ominaisuuksia ja parannuksia verrattuna PAL-järjestelmään. Laajakuvatelevision suurimpana näkyvänä uutuutena on uusi leveä kuvaputki, jonka kuvasuhde ...
 • Ylä-Outinen, Marko (2008-01-16)
  Hydrostaattisen tehonsiirron lämpötilan kontrolloinnissa järjestelmässä olevan öljyn voitelukyvyn pitäminen tehokkaana korkeissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa on tärkeää. Lämpötilalla on merkittävä vaikutus öljyn ...
 • Id, Riitta-Liisa (1986)
  Laajasalo on itäisen Helsingin kaupunginosa, joka on syntynyt nopeasti 1970-luvun alkupuolella edustaen sekä kaavalliselta ratkaisultaan että rakennuskannaltaan 60-lukulaista tehoajattelua. Lähes ainoa jäänne vanhasta ...
 • Suortti, Ossi (1983)
  Työssä on tehty suunnitelma välipumppaamon rakentamiseksi Vaasan kaukolämpöverkostoon. Alussa on esitetty yleistä teoriaa kaukolämmityksestä ja keskipakopumpuista. Sitten on selvitetty välipumppaamon edullisin sijaintipaikka ...
 • Blomqvist, Pate (2012-01-11)
  Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on jo pitkään käytetty hoitotyön tukena fysiologisia mittauksia tekeviä potilasvalvontamonitoreja. Monitorit sisältävät nykyään suuren määrän ominaisuuksia, jotka on usein toteutettu ...
 • Kuhmonen, Ville, Antero (2014-08-13)
  Diplomityö Laajentuva keskusta, Eteläpuiston yleissuunnitelma tutkii Tampereen Eteläpuiston muuttamista kaupungin takapihasta uudeksi asuinalueeksi. Tampere on kosken ympärille kehittynyt kaupunki, jonka keskusta-alue ...
 • Repo, Santeri (2000-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli määritellä kullekin projektissa mukana olevalle yritykselle räätälöity analyysityökalu Simo:n tulosten tarkasteluun. Työkalu suunniteltiin yksityiskohtaisesti siten, että kustannusten ja resurssien ...
 • Kuisma, Kimmo (1993)
  Laaniityn asuinalue sijaitsee Hämeenlinnassa Idänpään kaupunginosassa 2 km rautatieasemalta itään. Alue on tyypillinen 1970-luvulla rakennettu kerrostalolähiö, joka koostuu kymmenestä korttelista kolme- ja nelikerroksisia ...
 • Pöntinen, Antti Juhani (2013-09-04)
  Suomessa on jo pitkät perinteet talvella tehtävistä muuraus- ja rappaustöistä. Laastien jäätyminen voidaan estää esimerkiksi lisäaineiden avulla, laastin sekoitusveden lämmittämisellä tai erilaisin suojaustoimenpitein. ...
 • Strander, Tomi (1999-08-18)
  Laastipaikkaus on ulkobetonirakenteissa ilmenevien lievien korroosio- ja pakkasrapautumavaurioiden yleisin korjaustapa. Työssä selvitettiin laastipaikkauksien antaman suojauksen tehokkuus. Työ on osa "Säälle alttiiden ...