.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Linna, Olli (2006-05-10)
  ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, on kansainvälinen fuusioenergiaprojekti, jossa Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitos on ollut mukana vuodesta 1995 lähtien. Tämä ...
 • Huolman, Mikael (2007-02-14)
  Sulautetuissa järjestelmissä käytettävien muistien, näyttöjen ja prosessorien hintojen aleneminen on mahdollistanut graafisen käyttöliittymän lisäämisen yhä useampiin ja erilaisempiin sulautettuihin järjestelmiin. Siitä ...
 • Rekonius, Janne (2002-04-10)
  Tavoitteena oli luoda käyttöliittymä SDL-kieliseen (Specification and Description Language) malliin. Kyseessä on reaaliaikainen vedonlyönnin mahdollistava järjestelmä. Erityisesti pyrittiin huomioimaan mahdollisuus käyttää ...
 • Leppinen, Kimmo (1994)
  Työssä kehitettiin graafisten käyttöliittymien testaus- ja kehitysympäristöä, joka soveltuu nopeaan prototyyppien tekemiseen ja testaamiseen. Pyrkimuksenä oli luoda ympäristö, joka sallisi käyttöliittymän ja sovelluksen ...
 • Kankkunen, Jyrki (1994)
  Diplomityössä on esitetty tietojärjestelmän ja käyttäjän väliseen vuorovaikutukseen liittyviä malleja ja käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita. Tässä työssä toteutetun sovellusvalikon tarkoitus on ollut helpottaa erään ...
 • Karintaus, Heikki (1990)
  Tekniikan kehittyminen ja erityisesti työasematietokoneet ovat mahdollistaneet uusien visuaalisten ominaisuuksien käytön tietokonesovelluksissa. Verkkojen yleistyttyä ja korkeatasoisten käyttöliittymien levittyä kaikkien ...
 • Nousiainen, Kirsi (1982)
  Sää- ja ympäristöolosuhteet on kansainvälisissä standardeissa huomioitu lähes kokonaan rakenteiden mekaanisen kestoisuuden kannalta. Niiden vaikutuksia eristerakenteiden osittaispurkauksiin on tutkittu varsin vähän eikä ...
 • Multanen, Tero (1992)
  Kohdeyrityksessä käynnistettiin vuonna 1991 tiedonhallinnan uudistamisprojekti, jonka yhtenä osaprojektina on käyttönoton tietämysjärjestelmän kehittäminen. Käyttöönottotoiminta perustuu vahvasti alan perustiedon ja ...
 • Kettunen, Ari (1999-05-19)
  TAUSTAA: Matkapuhelimien kehittäjät pyrkivät lisäämään puhelimiin uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat matkapuhelimen käyttöä. Yksi tällainen ominaisuus on käyttöprofiili. Käyttöprofiili sisältää soittoääneen, näppäinääniin, ...
 • Mäkelä, Mikko (2001-04-11)
  Käyttöprofiili on asetuskokonaisuus, joka sisältää tiedot asetusarvoista joukolleasetuksia. Käyttöprofiilissa määriteltyjen asetusten arvot voidaan muuttaa kerralla vaihtamallakäytössä olevaa käyttöprofiilia. Käyttöprofiilien ...
 • Rantala, Hanna (2002-02-13)
  Työssä selvitettiin syklopalloidijyrsinkoneiden nykytilannetta tavoitteena saada lisää hammastuskapasiteettia paremman käyttösuhteen avulla. Teoriaosassa käsitellään käyttösuhdetta, asetustekniikkaa, asetuksen kehittämistä ...
 • Yli-Rahnasto, Pekka (2007-12-12)
  Diplomityössä on selvitetty käyttösuhteeseen vaikuttavia tekijöitä konepajateollisuudessa. Työn teoriaosuudessa on käsitelty käyttösuhteen määritelmä, käyttösuhteeseen vaikuttavat tekijät, perusteet mittaamiselle, ...
 • Nissi, Satu (2001-03-14)
  Diplomityö on tehty kohdeyhtiön tuotetutkimusyksikössä Helsingissä. Työn tarkoituksena oli luoda tuotetutkimusyksikköön käyttötavaratutkimuksen laadunhallintajärjestelmä. Diplomityön lähtökohtana oli selvittää ...
 • Koski, Jari (1992)
  Sähkölaitoksien toiminan pääpaino on siirtymässä yhä selvemmin viime vuosikymmenien verkostorakentamisesta sähkönjakelun käyttötoimintaan. Rakentamisesta vapautuvia resursseja voidaan ohjata käyttötoiminnan kehittämiseen ...
 • Paulasaari, Harri (1994)
  Suojareleistyksen kehittyminen on antanut mahdollisuuden kehittää sähkölaitosten käyttötoimintaa tukevia käytön tukijärjestelmiä, jotka antavat operaattorille tietoa verkontilasta ja mahdollisten vikojen luonteesta ja ...
 • Kiviö, Jari (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia millaisia ongelmia esiintyy uuden automaattisen tuotantosolun käyttöönotossa ja esittää toimintamalli käyttövarmuuden huomioimiseksi hankinta- ja käyttöönottovaiheessa, siten että ...
 • Jännes, Jere (2011-06-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ja esittää malli, jonka avulla RAMS (Reliability, Availability, Mainatainability, Safety) -hallinta pystytään liittämään osaksi liikkuvia työkoneita suunnittelevien ja valmistavien ...
 • Lammintausta, Marko (1995-06-07)
  Työn tavoitteena oli tutkia luotettavuuslaskennan avulla toisaalta vikojen vähentämiseen ja toisaalta niiden vaikutusten rajoittamiseen tähtäävien toimenpiteiden kannattavuutta kohdeyrityksen (VSO) 20 kV verkossa ...
 • Tulisalmi, Timo (1991)
  Tässä diplomityössä muutetaan kolmiuloitteisen ristikko- ja kehärakenteiden statiikan ratkaisuohjelmaa STAFRA-3D siten, että ohjelmistoa voidaan käyttää tehokkaasti VERTEX CAD -järjestelmän yhteydessä. Elementtimenetelmään ...
 • Jussila, Mika (1994)
  Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on viimeisen vuosikymmenen aikana sähköenergian osuus kokonaisenergian käytöstä jatkuvasti lisääntynyt. Syynä tähän on ollut sähköenergian käytön hyvä kilpailukyky monissa teollisuudessa ...