.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Numminen, Ilkka (1982)
  Instrumenttiryhmän komponenttilevyjen tuotannon voimakkaasta kasvusta johtuen päätettiin hankkia tehokas automaattitesteri niiden toiminnan tarkastukseen. Pyrkimyksenä oli parantaa korttikoestuksen saantoa, nopeutta ja ...
 • Leskinen, Tom (1991)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin markkinoilla. Komponenttilevytason simuloinnin ...
 • Virtanen, Hannu (2015-04-08)
  Hiukkasmaiset epäpuhtaudet vaikuttavat merkittävästi hydraulijärjestelmien käyttöikään ja luotettavuuteen. Ne aiheuttavat huomattavaa ennenaikaista kulumista ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, käyttöiän alkuvaiheessa ...
 • Fried, Juhani (1996-05-22)
  Työ liittyy projektiin, jonka tavoitteena on suunnitella ja valmistaasarjatuotantoon sopiva, nykyisiä kilparunkoja kevyempi, jäykempi jaaerodynaamisempi runkokokonaisuus.
 • Maunu, Mikko (1996-03-20)
  Työssä käsiteltiin uudentyyppisen superkalenterin ulosottotelansuunnittelua. Uuden telan toiminta perustuu komposiittisen putkenpyörimiseen taivutettuna.
 • Luoto, Kristian (1982)
  I arbetets teoridel har målsättningen varit att med elementärkunskap om de två komponenterna polyeten och trämjöl som bakgrund, sammanställa en litteraturrelation dels över termoplastiska kompositer med trä som armeringsmaterial, ...
 • Hurme, Nina (2009-05-06)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia panossyöttöisen kalvobioreaktorin soveltuvuutta kompostointilaitoksella muodostuvan väkevän, typpipitoisen jäteveden käsittelyyn. Tutkimuksessa vertailtiin kalvobioreaktorin toimintaa ...
 • Kalliomäki, Pentti (1984)
  Työssä tarkastellaan pariston suojausta ulkoisilla ja sisäisillä sulakkeilla sekä epäbalanssi-, ylivirta- ja ylijännitesuojausta. Sisäisen sulakkeen mitoitus on mitoituksen monitahoisuuden vuoksi paljolti kokemuksiin ja ...
 • Tuomainen, Seppo (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää dynaamisen testauksen käyttömahdollisuuksia ongelmalaitteen värähtelytason alentamiseksi, sekä antaa värähtelysuunnittelussa tarvittavia perustietoja. Lisäksi tarkoituksena on hankkia ...
 • Puolakka, Arja (1981)
  Työssä tarkastellaan koneasetusten vaikutusta neulontavoimiin ja silmukanpituuksiin valmistettaessa 1x1-interlockia ja eräitä johdettuja rakenteita. Kokeet tehtiin sylinterilautaskoneella (Dubied wevenit A 36, o30, 18 gg). ...
 • Rantanen, Olli Juhani (2015-09-09)
  Tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia pientalon koneellisen jäähdytyksen energiankulutusta sekä saman pientalon kokonaisenergiankulutusta. Tutkittava pientalo sijaitsi Tampereella. Tutkimukset tehtiin kuukausitason ...
 • Tervokoski, Janne (2002-01-16)
  Työ on osa TEKES:n projektia Data Mining in Diagnostics DIAGNO. Siinä tutkitaan puurakenteisen itseorganisoituvan kartan, TS-SOM, soveltamista koneissa ilmenevien toimintatilojen määrittelyyn värähtelymittausten perusteella. ...
 • Kronberg, Niklas (2010-05-05)
  Työn lähtökohtana on Wärtsilän vanha konepaja/asennushallirakennus Turussa, Aurajoen rannalla. Rakennus on vuodelta 1938 jonka jälkeen sitä on laajennettu kahteen otteeseen, vuosina 1952 ja 1958. Rakennuksen matala siipi, ...
 • Tamminen, Matti (2003-06-04)
  Yrityksessä on panostettu voimakkaasti koneistuksen automatisointiin ja robotisointiin viime vuosina. Nyt automatisointia ollaan laajentamassa myös kokoonpanoon. Nykyiset määräykset asettavat vaatimuksia myös turvallisuu ...
 • Kepponen, Janne (1996-06-05)
  Työssä käsitellään kohdeyrityksen yksikköön hankitun ensimmäisen CNC-työstökoneen käyttöönottoa. Työssä tarkastellaan erityisesti työkalujen sekä etäohjelmointitavan valintaa.
 • Ritakallio, Topi (1982)
  Työssä on käsitelty erääseen sekatuotekonepajaan hankitun koneistuskeskuksen käyttöönottoa. Tavoitteena on koneen käyttöönoton helpottaminen ja mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten luominen. Työ painottuu ...
 • Penkki, Risto (1999-06-09)
  Tutkimus lämpötilan vaihtelujen vaikutuksesta työstettävän kappaleen paikoitustarkkuuteen. Työssä tutkitaan pulssianturilla ja lineaarianturilla toimivien paikoitusjärjestelmien tarkkuutta lämpötilan funktiona. Lisäksi ...
 • Kivistö, Hannu (1984)
  Työssä tutkitaan sekatuotantokonepajan työvälinejärjestelmää. Tavoitteena on luoda perusta työvälinejärjestelmälle ja kehittää erään koneistuskeskuksen työkalutoimintoja ja työkappaleiden kiinnitystä. Työn aluksi esitellään ...
 • Terho, Seppo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli valita kohdeyrityksen telakan konepajaan pääasiallisesti vintturien koteloiden tuotantoon sopiva koneistuskeskus ja tutkia sen tuotantovalmiuteen saamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Yleisenä ...
 • Jokinen, Harri (1986)
  NC-ohjelman muodostamisessa Computervisionin CAD/CAM-järjestelmällä peräkkäisten toimintojen ketju on pitkä ja mahdollisuus inhimillisen virheen tekemiseen on suuri. Ohjelman muodostamisen kokonaiskuvaa hämärtävät toimintojen ...