.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Posti, Niko (1998-05-13)
  TAUSTAA: Painehionta on energiataloudellinen ja tehokas mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Painehionnassa kuituuntuminen saadaan aikaan painamalla puupöllejä pyörivää hiomakiveä vasten. Erona tavanomaiseen hiontaan on ...
 • Mattila, Jussi (1991)
  Julkisivujen pintarakenteet ovat alttiina voimakkaille rasitustekijöille, mistä johtuen materiaalien tekninen ja esteettinen kelpoisuus heikkenee rakennuksen ikääntyessä. Tämän vuoksi julkisivut vaativat aika ajoin ...
 • Sundelin, Timo (2010-11-03)
  Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
 • Mustonen, Tuija (1999-12-08)
  Diplomityössä on laadittu käyttöön soveltuen kaksi kunnostussuunnittelma. Työ sisältää myös puutarhan kunnostussuunnitelman ja alueen maisemasuunnitelman.Diplomityön muodostaa Iso-Pappilan alueen maisemasuunnitelman. ...
 • Hilpinen, Timo (1999-12-08)
  Tämän työn lähtökohtana on edesauttaa Saniroc brandin rakentamista. Sanirocbrandin tulisi edustaa korkeaa laatua, pitkäaikaiskestävyyttä, rakennusalansäästöä ja edistyksellisyyttä. Brandin rakentamisella pyritään ...
 • Rasimus, Riina (2014-05-07)
  Kivituhka on kiviainestuotannossa katkaistujen kiviainestuotteiden jalostuksen yhteydessä jakoseulan alitteena syntyvä murskaustuote. Kivituhkana pidetään nollapohjaista mursketta, jonka maksimiraekoko on 2…6 millimetriä. ...
 • Huttunen, Arto (2010-06-23)
  Diplomityön aihe on Klaukkala visio 2050. Suunnitelmassa tutkitaan Klaukkalan keskusta-alueen ja sen lähiympäristön uudistamista ja kehityskuvaa. Nurmijärven kunta sijaitsee Helsingistä n. 25-40 km pohjoiseen Helsinki-Tampere ...
 • Raivio, Tuulikki (2000-12-12)
  Diplomityön aihe perustuu kesällä 2000 pidettyyn yleisen arkkitehtikilpailun tehtävänantoon ja tilaohjelmaan. Suunnittelutehtävään liittyy kirjallinen osuus, jossa käsitellään kirkon asemaa ja merkitystä kaupunkikuvassa ...
 • Forsman, Sakari (2000-12-12)
 • Vainonen, Jouni (2001-02-14)
  Diplomityö perustuu Nurmijärven seurakunnan järjestämään Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Lisäksi on selvitetty, millaisia vaatimuksia, määräyksiä ja odotuksia eri tahoilla - ...
 • Roponen, Martti (2014-06-04)
  Kliinisen laboratorion johto tarvitsee oikeaa, ajantasaista ja tilanteeseen sopivaa tietoa laboratorion johtamisen tueksi, jos tämä tieto puuttuu, puhutaan tietotarpeesta. Tietotarpeista ja niiden määrittelystä on saatavilla ...
 • Kymäläinen, Mika (2000-08-23)
  Työssä on kehitelty laboratoriotulosten automaattista validointijärjestelmää, joka suorittaa määrättyjä tarkastuksia analysaattoreiden antamille tuloksille. Järjestelmään on mahdollista määritellä tutkimus- ja ...
 • Seppänen, Jouko (1982)
  Klingendahl, kaupunkirakenteellinen elvytys, terapeuttisen asumiskäsityksen esittely ja testaus: Hämeenpuisto on ollut Tampereen kaupunkirakenteessa epäjatkuvuuskohtana erityisesti Klingendahlin kohdalla. Uusi kirjasto ja ...
 • Haukilehto, Katja (1997-04-16)
  Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni ovat maaperän saastuttajina yleisiäkemikaaleja. Ilmahuuhtelutekniikan periaatteena on poistaa helpostihaihtuvat haitta-aineet pohjaveden ylipuolisesta maaperästä ilmavirtauksenavulla ...
 • Kauppi, Päivi (2000-01-19)
  Tulosten perusteella Oitin klooratuilla eteeneillä saastuneen pohjaveden puhdistukseen voidaan käyttää anaerobista bioteknistä kunnostusta. Kunnostuksen toteuttaminen täydessä mittakaavassa edellyttää lisätutkimuksia.
 • Salonen, Jaakko (2007)
  Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...
 • Zhao, Xuepin (2015-02-04)
  Businesses incline to be increasingly global, with more tensed competition and complex relationships with various stakeholders. Companies nowadays are facing flexible markets, rapid-improving technologies and innovations, ...
 • Paavilainen, Niina (2012-12-05)
  The purpose of this study was to examine the enablers and the challenges of the knowledge work in different professions. The chosen professions were teacher, physician, lawyer, pastor and conductor. The objective of the ...
 • Yli-Länttä, Aki (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin mahdollisuuksia optimoida kobolttihienopulverin tuotantoprosessia siten, että yksikköprosesseista saataisiin mahdollisimman hyvä hyöty niin tuotannon määrän kuin laadunkin osalta. Erityisesti ...
 • Mononen, Markku (1981)
  Kodin kylmälaitteiden melu on usein häiritsevää, varsinkin hiljaisella seudulla ja yöaikaan. Työn tarkoituksena on tutustua melusta luotuihin teorioihin, suorittaa mittauksia muutamilla kylmälaitteilla ja näiden perusteella ...