.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hakatie, Veli-Pekka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin konseptuaalisen lämpövoimakoneen suorituskykyä, teknogisia rajoituksia ja taloudellista kannattavuutta. Ensin esiteltiin lämpövoimakoneen käyttämän ideaaliprosessin teoreettinen tausta, joka pohjautui ...
 • Nikinmäki, Susanna (1990)
  Työssä tutkitaan, miten kohdeyrityksen suorittaman kehitystoiminnan toteutusta voitaisiin edelleen kehittää, jotta kehitystoiminta olisi mahdollisimman tuloksekasta ja resursseja parhaiten hyödyntävää. Tuotekehitysprojektin ...
 • Vehkaniemi, Anneli (1991)
  Sibeliuksen synnyinkaupungissa on yli 30 vuoden ajan elätelty ajatusta talosta, jossa monenlaiset taide-esitykset konserteista musiikkipitoisiin performansseihin voisivat olla mahdollisia. Työssä tutkitaan aihetta modernein ...
 • Tavilampi, Petri (1994)
  Diplomityö perustuu Kööpenhaminan kaupungin järjestämään arkkitehtikilpailuun "A Concert Hall on the Waterfront in Copenhagen". Kilpailu oli syksyllä 1993. Konserttitalo sijoittuu Kööpenhaminan vanhaan satamaan lähelle ...
 • Luhtajärvi, Markku (1982)
  Kontaktorin tasavirran katkaisukyky riippuu pääasiassa koskettimien rakenteesta, materiaalista ja avautumisnopeudesta, kuormittavan piirin induktanssista sekä sammutusvälissä vaikuttavasta magneettivuosta. Erityisen vaikeaa ...
 • Aunola, Tuomo (2002-01-16)
  Työssä selvitetään Kymijoen kunnostustekniikoita, kiintoaineen ja kontaminanttien käyttäytymistä ruoppauksen ja ruopatun sedimentin käsittelyn aikana. Tutkitut näytteet ovat kairanäytteitä Kymijoen Myllykoskelta sekä samalla ...
 • Vainio, Jarkko (2015-05-06)
  Työn tavoitteena on suunnitella kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä automaatiojärjestelmän konfigurointiin ja ohjaamiseen käytettävään PC-työpöytäsovellukseen. Kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä tarjoaa ohjeita ...
 • Koivisto, Antti (2010-02-03)
  Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
 • Palomäki, Tommi (2003-08-20)
  Recently there has been a huge increase in the development of automatic container recognition systems. A few commercial machine vision applications have been published. However, they are largely focused on fixed systems, ...
 • Hämylä, Martta (2009-09-09)
  Tutkimuskohteena on satamissa liikkuvien konttilukkien kuljettajanäkyvyys ja näkyvyyden vaikutus turvallisuuteen. Työn tavoitteena on selvittää riskit konttilukkikuljettajien näkyvyydestä W-tyypin etuohjaamosta sekä arvioida ...
 • Nieminen, Jorma (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu konttitaloa tuotteena ja sen eri versioita sekä sen markkinointia ja tuotekehitystä. Lisäksi tutkittiin uusia mahdollisia markkinoita ja konttitaloin käyttökohteita. Todettiin uusiksi markkinoiksi ...
 • Latvala, Juha (2014-06-04)
  Nykyaikaisen radan tasaisuusvaatimukset ovat suuret, ja routiminen aiheuttaa ongelmia Suomen radoilla. Ratapenkereiden alusrakenteina käytetään nykyään soran sijasta myös kalliomursketta, jonka lämpötekninen käyttäytyminen ...
 • Silen, Jukka (1981)
  Työssä tarkastellaan väsymisilmiön vaikutusta kahteen LD-konvertterin puhalluskaasujen jäähdytystorniin sekä niiden kiinnitykseen. Lisäksi suoritetaan arvio jäähdytystornien käyttöiästä sekä turvallisuudesta. Tornirakenteen ...
 • Prusila, Kimmo (1985)
  Koordinaatti-mittauskone on konepajan yleismittalaite, joka on kehitetty erityisesti kolmiulotteisten kappaleiden muoto- ja sijaintipoikkeamien mittatarkastuksiin. Perinteiseen tasomittaukseen verrattuna koordinaatti- ...
 • Mustajärvi, Juha (2003-10-15)
  Koordinaattimittauskoneiden kalibroinnin tehostaminen on Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan laitoksen koordinaattimittauksen sopimuslaboratorio K003:n ja Mittatekniikan keskuksen (MIKES) kehityshanke. ...
 • Peltonen, Marko (1993)
  Työssä kuvataan koordinoivaan säätötason käyttömahdollisuuksia valkaisuprosessin ohjauksessa. Käytännön työ toteutettiin Damatic XD -automaatiojärjestelmässä osana erään sellutehtaan valkaisulinjan automatisointia. Lisäksi ...
 • Lappalainen, Pauli (1991)
  Diplomityön kohteena oli kohdeyrityksen puhtaana- ja kunnossapitotoimialan huolto- ja korjaustoiminnan kehittäminen. Koska korjaustoiminnan palvelutaso mitataan yhä useammin korjauskustannuksiin uhratulla rahamäärällä, ...
 • Mäki-Ruuti, Noora (2010-12-08)
  Työssä selvitettiin Helsingin rautatieaseman kellotornin luonnonkivijulkisivun kosteusteknistä toimintaa. Kohteen alkuperäinen ulkoseinärakenne käsitti ulkoapäin lukien seuraavat rakennekerrokset: itsensä kantava ...
 • Kehrävuo, Kerkko (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kohdeyrityksen teknillisen ryhmän moottori- ja laskutelinekorjauksiin käytettävän koneistuskapasiteetin käyttöä. Työssä keskitytään tämän hetkisen tilanteen selvittämiseen, yleisen ...
 • Kontuniemi, Pekka (1991)
  Tämä tutkimus on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennustuotantolaboratoriossa korjausrakentamisen määrää ja rakennetta selvittävän tutkimuksen, KORVO 90 -tutkimus, yhteydessä. KORVO 90 -tutkimuksen päätavoitteena ...