.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Raivio, Tuulikki (2000-12-12)
  Diplomityön aihe perustuu kesällä 2000 pidettyyn yleisen arkkitehtikilpailun tehtävänantoon ja tilaohjelmaan. Suunnittelutehtävään liittyy kirjallinen osuus, jossa käsitellään kirkon asemaa ja merkitystä kaupunkikuvassa ...
 • Forsman, Sakari (2000-12-12)
 • Vainonen, Jouni (2001-02-14)
  Diplomityö perustuu Nurmijärven seurakunnan järjestämään Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Lisäksi on selvitetty, millaisia vaatimuksia, määräyksiä ja odotuksia eri tahoilla - ...
 • Roponen, Martti (2014-06-04)
  Kliinisen laboratorion johto tarvitsee oikeaa, ajantasaista ja tilanteeseen sopivaa tietoa laboratorion johtamisen tueksi, jos tämä tieto puuttuu, puhutaan tietotarpeesta. Tietotarpeista ja niiden määrittelystä on saatavilla ...
 • Kymäläinen, Mika (2000-08-23)
  Työssä on kehitelty laboratoriotulosten automaattista validointijärjestelmää, joka suorittaa määrättyjä tarkastuksia analysaattoreiden antamille tuloksille. Järjestelmään on mahdollista määritellä tutkimus- ja ...
 • Seppänen, Jouko (1982)
  Klingendahl, kaupunkirakenteellinen elvytys, terapeuttisen asumiskäsityksen esittely ja testaus: Hämeenpuisto on ollut Tampereen kaupunkirakenteessa epäjatkuvuuskohtana erityisesti Klingendahlin kohdalla. Uusi kirjasto ja ...
 • Haukilehto, Katja (1997-04-16)
  Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni ovat maaperän saastuttajina yleisiäkemikaaleja. Ilmahuuhtelutekniikan periaatteena on poistaa helpostihaihtuvat haitta-aineet pohjaveden ylipuolisesta maaperästä ilmavirtauksenavulla ...
 • Kauppi, Päivi (2000-01-19)
  Tulosten perusteella Oitin klooratuilla eteeneillä saastuneen pohjaveden puhdistukseen voidaan käyttää anaerobista bioteknistä kunnostusta. Kunnostuksen toteuttaminen täydessä mittakaavassa edellyttää lisätutkimuksia.
 • Salonen, Jaakko (2007)
  Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...
 • Zhao, Xuepin (2015-02-04)
  Businesses incline to be increasingly global, with more tensed competition and complex relationships with various stakeholders. Companies nowadays are facing flexible markets, rapid-improving technologies and innovations, ...
 • Paavilainen, Niina (2012-12-05)
  The purpose of this study was to examine the enablers and the challenges of the knowledge work in different professions. The chosen professions were teacher, physician, lawyer, pastor and conductor. The objective of the ...
 • Yli-Länttä, Aki (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin mahdollisuuksia optimoida kobolttihienopulverin tuotantoprosessia siten, että yksikköprosesseista saataisiin mahdollisimman hyvä hyöty niin tuotannon määrän kuin laadunkin osalta. Erityisesti ...
 • Mononen, Markku (1981)
  Kodin kylmälaitteiden melu on usein häiritsevää, varsinkin hiljaisella seudulla ja yöaikaan. Työn tarkoituksena on tutustua melusta luotuihin teorioihin, suorittaa mittauksia muutamilla kylmälaitteilla ja näiden perusteella ...
 • Hansen, Mervi (2009-04-08)
  Kaksivuotinen TÄPLÄ-tutkimushanke on toteutettu TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikön ja signaalinkäsittelyn laitoksen sekä TaY:n TAUCHI-yksikön yhteistyönä vuosina 2007–2009. Hankkeessa on tutkittu muun muassa moniaististen ...
 • Kylä-Nikkilä, Kirsi (1993)
  Diplomityön tarkoituksena on kohdeyrityksen laatujärjestelmän kehittäminen vastaamaan SFS-ISO 9001 laatujärjestelmästandardin asettamia vaatimuksia. Laatujärjestelmän kehitystyö oli yrityksessä jo aloitettu ja siten ...
 • Hämäläinen, Mikko (2008-09-03)
  Hydraulisen kallioporakoneen rakenne voidaan jakaa toiminnallisiin osakokonaisuuksiin, joissa tärkeimmillä komponenteilla on ratkaiseva merkitys koko kallioporakoneen toimintaan. Diplomityön päätavoitteena oli kehittää ...
 • Rautalin, Johanna (1992)
  Työn alussa perehdyttiin paperikoneen lyhyeen kiertoon, sen merkitykseen paperinvalmistuksen kannalta sekä säädön tarpeellisuuteen. Sen jälkeen tutustuttiin työn kohteena olevaan koeprosessiin. Työssä mallinettiin ...
 • Kaukonen, Vesa (1987)
  Tässä työssä on tutkittu huoneen lämpötaseen laskevan TASE-ohjelman tarkkuutta vertaamalla laskentatuloksia mitattuihin. Mittaukset tehtiin laboratoriohalliin rakennetussa kevytrakenteisessa puuelementtitalossa. Mitattujen ...
 • Mäenpää, Mikko (2000-10-13)
  Tässä työssä oli tavoitteena tutkia Taguchi-menetelmällä suunnitellun lastuamistestin luotettavuutta sekä kohdeyritykselle vertailututkimus uusimpien kovametallikääntöterien ominaisuuksista sorvattaessa nuorrutusterästä. ...
 • Kolehmainen, Reijo (1982)
  Työssä selvitettiin kohdeyrityksen 20 kV verkoston nykytila asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden pohjalta. Näitä kriteereitä olivat jännitteen alenemat, kuormitettavuus, varasyöttökyky, oikosulkukestoisuus, maasulkusuojaus, ...