.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokinen, Harri (1986)
  NC-ohjelman muodostamisessa Computervisionin CAD/CAM-järjestelmällä peräkkäisten toimintojen ketju on pitkä ja mahdollisuus inhimillisen virheen tekemiseen on suuri. Ohjelman muodostamisen kokonaiskuvaa hämärtävät toimintojen ...
 • Esala, Veli-Pekka (1983)
  Työssä tutkitaan tehtaan koneistusosaston koneistuskeskusten työkalujärjestelmää, joka on tarpeen koneistuskeskusten varsin sekavan työkaluston hallitsemiseksi ja sen jatkuvan kasvun pysäyttämiseksi. Työkalujärjestelmää ...
 • Hämäläinen, Antti (2008-12-03)
  Kompressoreiden ruuviyksiköiden runko-osat koneistetaan kohdeyrityksessä vaakakaraisilla koneistuskeskuksilla, jotka on liitetty FM-järjestelmään. Työn tavoitteena oli vähentää koneistusprosessin häiriöalttiutta ja lisätä ...
 • Helminen, Matti (2013-06-05)
  Suurin osa suunnittelutyöstä tehdään tänä päivänä tietokoneella ja siitä syntyy valtavia määriä dataa. Oikein käsiteltynä ja rikastettuna tätä dataa on mahdollista hyödyntää uusissa sovelluskohteissa. Eräs suunnittelutiedon ...
 • Ryyppö, Roni (1997-01-22)
  Työssä käsitellään mm. konenäön perusteita, digitaalista kuvankäsittelyä,komponentteja, hahmontunnistuksen alkeita sekä kuvan esikäsittelyä.Selvityksen perusteella valitaan kohdeyrityksen tarpeisiin sopivakonenäköjärjestelmä ...
 • Niskanen, Jussi (2012-05-09)
  Eleiden käyttö on keskeinen osa ihmisten välistä kommunikointia. Onkin luonnollista, että eleiden käyttöä myös tietokoneiden ohjaamisessa on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin vasta videopeliyhtiö Nintendon vuonna ...
 • Saarinen, Matti (1999-05-12)
  Työ on tehty LASSI-teknologiaohjelmaan sisältyvässä tutkimusprojektissa. Työssä kehitettiin PC-pohjainen konenäköjärjestelmä, josta toteutettiin koejärjestelmä taskulaskimen kokoonpanoon liittyen. /Kir10
 • Honkavaara, Jyrki (1983)
  Työn tarkoituksena on luomalla toimintakelpoinen konepajamalli, selvittää oman valmistuksen kannattavuus verrattuna alihankintatoimintaan. Selvityksen on tarkoitus antaa yrityksen päättäville elimille käsitys niistä ...
 • Meling, Christer (1990)
  Työ on toiminut pilot-projektina tavoitteinaan kokemuksien hakeminen kokonaisvaltaisen laatujärjestelmän kehittämisestä ja laatujärjestelmän dokumentoinnista. Työtehtävänä on ollut tutustuminen ISO-9000 laatujärjestelmäs ...
 • Ojala, Arto (1993)
  Onnistunut osto- ja materiaalitoiminta edellyttää oikeaa tietoa ja ammattitaitoa. Yrityksen tietokantoihin kerätään runsaasti tietoja, joiden hyödyntäminen on kuitenkin jätetty vain ennakolta laadittujen vaihtoehtojen ...
 • Tuominen, Saku (2004-05-12)
  TAUSTAA: Toiminnanohjausjärjestelmä on kaikki yrityksen tiedot integroiva tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan yrityksen tuotantotoimintaa. TAVOITE: Kohdeyrityksen toiminnanohjauksen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmään ...
 • Kallio, Pasi (1996-04-17)
  Työn tavoitteena on tuotannon ohjattavuuden, ohjausjärjestelmän ja tuotannonohjauksen kehittäminen siten, että kohdeyritys pystyisi paremmin vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin. Konkreettisina tavoitteina oli löytää ...
 • Haavisto, Olli (1982)
  Työssä on luotu perusta sekatuotantokonepajan työvälinejärjestelmälle sekä kehitetty jo olemassa olevia lastuavan työstön työkalujärjestelmiä. Tavoitteena on ollut työstökoneiden seisonta-aikojen sekä työkaluihin sitoutuneen ...
 • Koskenkorva, Jorma (1982)
  Tässä työssä on aluksi esitelty tuotannon tyyppi, vakiotuotteita ja valmistuksen yhteydessä tapahtuvaa papereiden kulkua. Tämän jälkeen on tulokset läpimenon seurannasta. Varsinaiset muutokset ovat kuormitusryhmien ...
 • Koskinen, Keijo (1997-04-16)
  Työssä tarkastellaan ratkaisuja, joiden avulla voidaan kehittäätoiminnanohjausjärjestelmän tietojen oikeellisuutta, hyödyllisyyttä sekäniiden järjestelmään keräämistä varasto- ja tuotantotietojenoikeellisuutta.
 • Lammi, Pertti (1990)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tehtaalla aloitettuuntuotannon kehitysprojektiin, jonka tavoitteena on tuotannon läpäisyajanlyhentäminen sekä vaihto-omaisuuden kiertonopeuden nostaminen.Työn tarkoituksenaon ollut ...
 • Vilkuna, Antti (1990)
  Tässä diplomityössä tutkittiin, millaisia mahdollisuuksia ja tapoja kohdeyrityksen konepajalla olisi valmistaa konepajatuotteita yrityksen vaunutehtaan tiloissa. Työn lähtökohtana oli tarve saada vaunutehtaan resurssit ...
 • Mäki, Mika (2006-10-11)
  Tutkimuksen aiheena on konepajayrityksen alihankintasuunnitelman luominen, tavoitteenaoli tehdä kohdeyrityksen alihankintaa koskeva markkinatutkimus, jonka avulla voidaan tehdä mm. markkinoinnin strategiset linjaukset. ...
 • Paavilainen, Jorma (1986)
  Tämä työ käsittelee suuren rakennusyrityksen kohdeyrityksen sisäisen kalustopalvelun korjaus- ja huoltotoimintoja. Diplomityö keskittyy Urjalassa toimivan kalustokeskuksen huoltokorjaamoon ja se liittyy osana yrityksen ...
 • Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...