.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saksi, Heli (2009-02-04)
  Diplomityö on tulistuksenpoistoa hyödyntävän pientalomaalämpöpumpun tuotekehityshankkeen esiselvitys. Työssä selvitetään vaatimukset täyttävien ja lämpöpumppuprosessille potentiaalisten kylmäaineiden vaikutuksia prosessin ...
 • Laitinen, Perttu (2010-07-02)
  Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa kylmätiloihin käytettävien elementtien ponttimalli. Työ on osa Huurre Insulation Oy:ssä käynnissä olevaa vakiointiprojektia. Kehitysprojektin laajuudesta johtuen diplomityössä ...
 • Hicks, Anita (2000-10-11)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Merenkulkulaitoksen väylänhoitajien kylmän työympäristön työ - ja suojavaatetusta. Työ- ja suojavaatetuksen tehtävänä on suojata työntekijää työssä esiintyviä vaaroja vastaan. Kylmä ...
 • Saari, Ulla-Maarit (1983)
  Päähine on työvaatetuksen osa, johon ei ole kiinnitetty huomiota läheskään siinä määrin kuin muuhun työvaatetukseen. Työssä tutkitaan Suomen talviolosuhteissa suunnilleen lämpötilarajoissa 0 - - 35 C käytettävien työpäähineiden ...
 • Hiilloste, Petri (2002-04-10)
  Tavoitteena oli uudistaa kylmä- ja pakkastilojen liukuovimallistot. Työssä rajoituttiin 1-lehtisen konekäyttöisen oven tuotekehitykseen. Uuden liukuoven tuotekehityksen tarkoituksena oli kehittää mallistoa siten, että ...
 • Tikkanen, Juha (1991)
  Melu on terästehtaiden vakava ongelma. Valtioneuvoston päätöksen mukainen 85 dB(A) suurin jatkuva samanarvoinen melutaso työpäivän osalta edellyttää melun huolellista seuraamista ja tehokkaita torjuntatoimenpiteitä. Työn ...
 • Kataja, Simo (1991)
  Työssä on tutkittu ulkoilman käyttöä jäähdytettäessä välillisen jäähdytysjärjestelmän toisiopiirin kylmäliuosta. Tarkoitusta varten on suunniteltu Turbo Pascal -ohjelmointikielellä toteutettu tietokoneohjelma, jonka avulla ...
 • Aarnio, Markku (1987)
  Kulutettuja vesimääriä mitataan kylmävesimittareilla, joiden tarkkuus täytyy pystyä tarkistamaan huollon yhteydessä. Mittarit tarkistetaan koepenkissä jossa läpiajetulla vesimäärällä verrataan tarkistettavan mittarin ...
 • Sunela, Hanna (2008-12-18)
  Diplomityöni käsittelee Roomassa sijaitsevaa Diocletianuksen keisarillista kylpyläaluetta. Tarkastelun näkökulmaksi on valittu julkisen tilan muutosten tutkiminen, ja eri aikoina syntyneet tilaratkaisut. Työhön sisältyy ...
 • Isola, Marketta (1993)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu kylpyläravintolarakennus Espoon Matinkylässä kilometrin päässä ostoskeskuksesta sijaitsevalle ranta-alueelle. Alueen länsipuolella on Matinkylän uimaranta ja pohjoispuolella Hotelli ...
 • Hietala, Mika (1990)
  Kyminlinnan linnoitusalue Kotkassa on lähiaikoina vapautumassa Puolustusvoimien käytöstä. Työssä on tutkittu alueen historiaa, rakennuskantaa ja kasvillisuutta. Suunnitelmassa on tutkittu alueen soveltumista leirikoulukeskuksen ...
 • Rajamäki, Juha (2001-06-06)
  Matkapuhelinverkon suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan verkkoelementeissä tuotettuja verkon tilaa kuvaavia mittaustuloksia, jotka siirretään verkkoelementeistä keskitettyyn verkonhallintajärjestelmään. Mittausten ...
 • Säde, Liisa (2010-06-09)
  Työni pohjautuu Kyröskosken perinneyhdistyksen vuonna 2001 toteuttamaan Kyröskoski-hankkeeseen, jonka tavoite oli pyrkiä säilyttämään vanhan puunjalostusyhdyskunnan kulttuurinen moni-ilmeisyys ja historialliset piirteet. ...
 • Heiskanen, Oskari (2013-06-05)
  Palveluliiketoiminnassa kysynnän ennustamisella on keskeinen rooli yrityksen kokonaissuunnittelussa. Palveluita ei voida varastoida ja ennustevirheet johtavat suoraan asiakasmenetyksiin. Tästä huolimatta on palvelukysynnän ...
 • Juhola, Jussi (2003-08-20)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Nokian Renkaat Oyj:n kysynnän hallintaa. Tavoitteena oli liittää kysynnän hallinta mahdollisimman laajaan kokonaisuuteen, jonka pohjalta sitä voitaisiin kohdeyrityksessä ...
 • Mäkelä, Teija (2000-05-30)
  Kytäjän kartano on laaja yksityinen kartano, joka sijaitsee Hyvinkään haja-asutusalueella.Työn ensimmäisessä osassa perehdytään maisemaan, kasvillisuuteen ja perinteisiin rakentamisalueisiin. Näiden avulla rajataan ...
 • Laiholuoto, Kari (1985)
  Digitaalisen tietojenkäsittelyn lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän tietämystä muunninteknologiasta. Tässä työssä suunniteltiin CMOS-teknologialle D/A- muunnin. Kirjallisuustutkimuksessa kartoitettiin ensin eri tyyppisiä ...
 • Niiranen, Lea (2008-12-03)
  Lantaani [3,3”-(oksodimetyleeni)-di-1,1´-bi-2-naftoli] (LaLB) on organometallikatalyytti, joka soveltuu moneen katalyyttiseen asymmetriseen reaktioon. Sitä käytetään erityisesti asymmetrisissä Michael-additio-reaktioissa, ...
 • Nurmi, Miia (1999-06-09)
  Selvitys diplomityönä laaditusta pk-alihankintayrityksille soveltuvasta toiminnan laadun työkirjasta ja sitä varten vaaditusta pohjatyöstä. Työ käsittelee yritysten toiminnan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. /Kir10
 • Niemi, Hannu (1995-01-18)
  Tämä työ tehtiin kohdeyrityksessä Raumalla. Työn tarkoitus oli kehittää reaaliaikainen palautejärjestelmä laadunvalvontaan ja pyrkiä kehittämään hanavalmistuksen laatutasoa. Perusajatuksena oli sitoutuminen jatkuvaan laadun ...