.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Partanen, Pasi (2001-03-14)
  Traditionally a mobile phone is used only for transmitting speech. Nowadays the number of different kinds of speech and multimedia applications in mobile phones has been increasing. The development of audio compression ...
 • Suksi, Jari (2012-04-04)
  Audiokeskeisistä sovelluksista on muodostunut tärkeä segmentti sovelluskaupoille. Toisaalta sovelluskaupat ovat tärkeä osa mobiiliekosysteemejä ja sitä kautta merkittävä vaikuttaja tietyn laitteen tai alustan menestykseen ...
 • Roininen, Mikko Joonas (2010-11-03)
  Effective automatic analysis methods are required for the thorough utilization of extensive video collections. Content-based video analysis provides means for automated content interpretation. Popular approach for content-based ...
 • Sillanpää, Harri (1985)
  Liikenteen kasvaminen ja autojen määrän lisääntyminen asettaa kuljettajan ja auton joustavalle yhteistyölle yhä suurempia vaatimuksia. Tämän yhteistyön edellytyksenä on mahdollisimman helppokäyttöinen hallintalaitteisto, ...
 • Arvio, Juha (2012-05-09)
  The verification of digital intellectual property (IP) blocks has always been a challenge. Simple IP blocks with straightforward test inputs, can be quite thoroughly verified with software simulators such as Modelsim. But ...
 • Jukola, Johanna (2008-01-16)
  Aurinkokennojen avulla auringon valoenergiaa voidaan muuttaa sähköiseksi energiaksi. Käytössä olevien epäorgaanisten aurinkokennojen korvaaminen orgaanisilla vastineilla mahdollistaisi aurinkoenergian hyödyntämisen paljon ...
 • Rautamies, Antti (2011-02-09)
  Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
 • Hirsimäki, Miikka (1987)
  Vanhan uusgoottilaisen koulun on suunnitellut Jac Ahrenberg 1906. Turun kaupunki oli 1985 laatinut keskikaupungin nuorisokeskuksen tilaohjelman; tekijä noudattaa sitä pääpiirteissään suunnitelmassaan. Tehtävänä oli vanhan ...
 • Lähde, Elina (1992)
  Tämä työ liittyy osana "Uudet energiajärjestelmät" -tutkimusohjelmaan, NEMO-projektiin. Työssä on tehty kirjallisuusselvitys aurinko- ja tuulienergiasta. Näistä on kirjoitettu yleisiä tietoja, mutta tuotannon, sovellusten ...
 • Kruskopf, Pertti (1981)
  Aurinkokenno on p-n rajapintaliitokseen perustuva puolijohdekomponentti, joka muuttaa auringonvaloa suoraan sähköksi. Kennojen hyötysuhdetta on pystytty parantamaan viimeisen 30 vuoden aikana 6 %:sta 20 %:iin ja kehitteillä ...
 • Halme, Turo (1999-06-02)
  Suunnitelma noin 540 oppilaan 2-kerroksisesta, teräsrakenteisesta peruskoulusta. Kilpailutyö Aurinkolahden peruskoulusta käydyssä arkkitehtikilpailussa.
 • Karhunen, Into (1982)
  Työ on tehty osana Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen rakennuksen energian kulutuksen ja lämpötilan säädön tutkimusta. Työssä on johdettu tasokerääjälle yksinkertainen tilamalli, jota käytetään ...
 • Silomaa, Timo (2011-09-07)
  Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
 • Kitunen, Jukka (2007-12-12)
  Aurinkosähkön käyttö maailmassa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Lähes koko kasvu on tapahtunut sähköverkkoon kytketyissä järjestelmissä, jotka ovat hajautetun energiantuotantoperiaatteen mukaisia. Voimakkainta ...
 • Puhtila, Maria (2011-08-17)
 • Kaleva, Jukka (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut etsiä lisää tietoa siitä, missä määrin tavallisen austeniittisen ruostumattoman teräksen lastuttavuutta voidaan parantaa kalsiumdeoksidoinnin ja toisaalta myötövanhenemisen avulla. ...
 • Takala, Pasi (1997-12-10)
  Tutkimuskohteena on tietoliikenneverkon tietoturva ja erityisestitietoturvaratkaisut verkonhallintatoiminnoissa. Työssä luodaan pohjaaverkonhallintajärjestelmien suojaamiselle palomuuritekniikalla.
 • Viitala, Pekka (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu AutoCad-ohjelman soveltuvuutta seinäelementtien suunnitteluun. AutoCad lienee yleisin Suomessa käytettävä CAD-ohjelma. Se on melko suppea, mutta se toimii lähes kaikissa mikrotietokoneissa. ...
 • Tolvanen, Juhani (2013-06-05)
  Strategy-as-practice on tutkimusalana kiinnostunut strategian tekemisen ymmärtämisestä mikrotasolla. Tästä lähtökohdasta se onkin kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana perinteisestä strategiakirjallisuudesta erilliseksi ...
 • Puruskainen, Markku (1982)
  Työssä tutkitaan Tampereella toimivan autokaupan yrityskuvaa sekä selvitetään sen asiakaskunnan ominaispiirteitä. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla, so. suoritettiin henkilökohtainen käynti otantaan valitun ...