.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Paudel, Dipesh (2014-04-09)
  The effective and efficient use of communication technologies during the disaster sce-narios is vital for the relief and rescue works as well as for the disaster affected people. During the disaster scenarios, links between ...
 • Virtanen, Timo (2008-12-03)
  Lisääntyvä biopolttoaineiden käyttö ja tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat lisänneet vaatimuksia voimalaitoskattiloita kohtaan. Yhden ratkaisun tarjoaa leijukerroskattila. Leijukerroskattilat jaetaan kahteen osaan: ...
 • Kuoppala, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli arvioida paperin kuivapäällystysteknologian mahdollisia vaikutuksia päällystetyn paperin liiketoimintaan. Työssä pyrittiin analysoimaan mahdollisuuksia ja uhkia, joita innovaatiolla saattaa olla ...
 • Baniya, Anil (2014-08-13)
  Modern houses use energy efficient building materials like metal shielding and energy saving windows to improve the thermal efficiency. Such energy efficient building mate-rials creates the barrier for outdoor-to-indoor ...
 • Augustynowicz, Tomasz (2008-06-04)
  AB3:Nykyaikaiset solukkoverkkopohjaiset tietoliikennejärjestelmät tuovat uusia palveluja käyttäjän ulottuville. Paikannukseen perustuvat palvelut luovat parhaillaan suuria kaupallisia mahdollisuuksia monien eri alojen ...
 • Shakinyau, Marco (1991)
  In this study hydraulic aquifer parameters, i.e. transmissivity and toragecoefficient, for Makutupora basin in Dodoma were determined. Assessment of the adequacy of the basin yield in relation to the water demand in Dodoma ...
 • Suomalainen, Antti V. M. (1991)
  Tässä tutkimuksessa "Asuin-, liike- ja julkisten rakennusten käyttämä energia ja sen hintakehitys tulevaisuudessa" on selvitetty asuin-, liike- ja julkisten rakennusten käyttämää energiaa sekä niitä tekijöitä, jotka ...
 • Alapiha, Jukka (1986)
  Suunnitelma on saanut alkunsa TTKK:n arkkitehtuurin osastolla syksyllä 1985 pidetyn talvikaupunkiseminaarin oppilaskilpailun voittaneesta ehdotuksesta, joka pyrki löytämään talvikaupunkiajatuksen yleisen ratkaisumallin. ...
 • Kaivonen, Pentti; Linnamäki, Markku (1984)
  Tämä diplomityö on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Rakennustalouden laboratoriossa tehdystä tutkimuskokonaisuudesta Korjausrakentamisen volyymi 1980. Tässä diplomityössä tarkastellaan asuinkerros- ja rivitalojen ...
 • Hiltunen, Inkeri (2008-10-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan vähentää teräsbetonielementein toteutettujen asuinkerrostalojen julkisivujen ja parvekkeiden kustannuksia, erityisesti elementtien tuotantokustannuksia. ...
 • Mäki, Juuso (2013-06-05)
  Kotitalouksien energiatehokkuutta voidaan pyrkiä parantamaan myös epäsuorasti energian seuranta- ja hallintapalvelun avulla. Seurantapalvelussa asukkaille esitetään huoneiston reaaliaikaista energian- ja vedenkulutusta ...
 • Hiltunen, Arto (1983)
  Tutkimuksen tavoitteena on esittää asuinkerrostalon korjauksiin soveltuva tuotantomenetelmämalli, jota käyttäen päästään asukkaita mahdollisimman vähän ja lyhytaikaisesti häiritsevään korjaustyöhön taloudellisesti. ...
 • Koskela, Raimo (1996-05-15)
  Tavoitteena oli luoda asuinkerrostalon rakennuttamisen,suunnitteluohjauksen ja rakentamisen avuksi tiedosto, johon on koottuhankinta- ja ylläpitokustannuksiltaan parhaat rakennusosa- jamateriaalivaihtoehdot, kun otetaan ...
 • Liukko, Maire Alina (2015-03-04)
  Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu Jyväskylän Piippurannan vanhalle paperitehdasalueelle, jonka suunnittelmisesta Jyväskylän kaupunki oli järjestänyt yleisen arkkitehtikilpailun vuonna 2013. ...
 • Rantanen, Tapio (1999-01-13)
  Työssä selvitetään YIT-Matalaenergiatalon elinkarianalyysin aikaiset ympäristövaikutukset 50 vuoden ajalta. Asuinrakennusta käsitellään toiminnallisena kokonaisuutena. Ympäristökuormiksi on laskettu rakentaminen, kiinteistön ...
 • Vesterinen, Ville (2012-10-03)
  Euroopan unionissa hyväksytty rakennusten energiatehokkuutta parantava direktiivi on johtanut Suomen rakentamismääräysten tiukentumiseen. Tiukentuneiden rakentamismääräysten myötä merkitys rakennusten sisäilman ...
 • Salmela, Markus (1996-06-05)
  Työ on osa LVIS-teollisuuuden MOBIT-projektia. Työn tavoitteena oli luodajärjestelmä asiakkaiden päätöksenteon ja tuotekehityksen helpottamiseksiasuinrakennusten sähkötuotteiden ominaisuuksien systemaattisellamäärittämisellä ...
 • Airola, Juha (1986)
  Puutteellisen ääneneristävyyden aiheuttamat ongelmat asuintuotannossa ovat yhä useammin syynä valituksiin ja korjausvaateisiin. Äänen eristämiseksi tehdyt toimenpiteet suunnittelussa ja rakentamisessa on usein laiminlyöty ...
 • Heljo, Juhani (1981)
  Asuntohallitus on jakanut energiataloudellisia korjausavustuksia vuosina 1978...1980 yli 200 milj. markkaa. Tarkoituksena on ollut avustaa asuntoihin suoritettuja energiaa säästäviä korjaustoimenpiteitä noin 20 %:lla ...
 • Aalto, Seppo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää asuinrakennusten takuukorjausten menettelytapaohjeet ja etsiä keinot nykyistä paremmalle takuukorjauskäytännölle. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden ...