.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Närhi, Johanna (2006-05-10)
  Loimaan kaupungin rautatieaseman seutu sijaitsee aivan ydinkeskustan vierellä. Sen rakentamiseen ei ole kuitenkaan kiinnitetty vuosikausiin liiemmälti huomiota, mistä on seurannut sen muuttuminen uneliaaksi kaupungin ...
 • Häsänen, Merja (1992)
  Diplomityön tavoitteena on löytää keino, kuinka kohottaa Porvoon vanha, nykyisin unohdettu asema-alue takaisin sille kuuluvaan arvoonsa, osaksi elävää kaupunkirakennetta. Alunperin yksityisistä rautateistä ei ole pidetty ...
 • Kaila, Markku (1992)
  Tampereen kaupunkiseutu tarjosi jo olemassa olevan tähtimäisen rataverkkonsa puolesta mahdollisuuksia lähiraideliikenteen elvyttämiselle. Lähiraideliikenne voisi sitoa kaupunkiseutukokonaisuutta yhteen paitsi toiminnallisesti ...
 • Flink, Risto (1991)
  Asennus ja sen läpimenoaika on noussut paperikoneuusinnoissa varsin merkittävään asemaan paperikonetoimittajien välisessä kilpailussa. Läpimenoajat ovat lyhentyneet murto-osaan 15 vuoden takaisista vaatimuksista. Usein on ...
 • Rinta-Kauppila, Olli Aleksi (2012-10-03)
  Tässä työssä käsitellään Lamican Oy:n asettaman käytettävyyssuunnitteluhaasteen ratkaisua. Lamican kehittää ja valmistaa aseptisia juomapakkauslinjoja. Vanhan linjaversion käyttöliittymä oli havaittu erittäin vaikeaksi ...
 • Toikka, Jari (1986)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää BTA -syvän reiän porauslaitteiston asetustekniikkaa siten, että useita tunteja kestävät asetusajat saataisiin poistetuksi. Työn yleisenä tavoitteena oli tuottavuuden parantaminen ...
 • Lehtimäki, Jukka (1991)
  Työssä tutkittiin asfaltin yhtä mekaanista ominaisuutta, jäykkyysmodulia ja siihen vaikuttavia seikkoja. Asfaltti on viskoelastinen materiaali ja sen käyttäytymiseen vaikuttavat kimmoinen kiviaines ja viskoelastinen bitumi. ...
 • Heininen, Pertti (1997-04-16)
  Työssä esitellään vuonna 1991 Suomessa käyttöön otetut uudetpäällystysmenetelmät, joissa käytetään uutta asfalttimassaa perinteisiäpäällystysmenetelmiä vähemmän. Lisäksi vertaillaan eripäällystysmenetelmien vuosikustannuksia.
 • Koivuniemi, Jari (1999-03-10)
  WWW:n kaupallisissa palveluissa käytetään yhä useammin hajautettuja sovelluspalveluita, joiden avulla voidaan lisätä asiakkaan ja palvelimen välistä toiminnallisuutta. Sovelluspalveluita kutsutaan selaimeen ladatusta ...
 • Ala-Maakala, Mariikka (2016-01-25)
  Tämä diplomityö on osa tutkimushanketta, joka on toteutettu yhteistyössä TTY:n, VTT:n ja LUT:n sekä kuuden eri aloilla toimivan yrityksen kanssa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä seikat tavaran tai palvelun ...
 • Makkonen, Jukka (2008-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda asiakasarvon käsiteanalyysi, jonka avulla voitiin tunnistaa ja kommunikoida asiakasarvoa pakkausteollisuudessa. Työn rajausten mukaisesti pidättäydyttiin yleisellä tasolla ja valmisteltiin ...
 • Tapanainen, Sami (1999-01-13)
  Työssä on tutkittu asiakasinformaation keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä. Tutkimuksen perusteella muodostettiin teoreettisen ideaalinen malli asiakasinformaation johtamisjärjestelmälle, jota sovellettiin kohdeyritykseen. ...
 • Järvenpää, Tero (2016-06-08)
  Verkkohyökkäysten määrän alati kasvaessa pelkkä palomuuri ei enää nykyään riitä palveluiden kattavaan suojaukseen. Tällaisiin tilanteisiin ratkaisuksi sopivat erilaiset hyökkäyksenestojärjestelmät. Omassa ylläpidossa olevien ...
 • Seppänen, Marko (2001-03-14)
  Tutkimuksen tarkoitus oli määritellä, mitä asiakaskohtaiset kustannukset tarkoittavat. Teoreettista viitekehystä luotiin laajan kirjallisuuden avulla. Diplomityön empiirisenä aineistona olivat TTKK:n kustannuslaskennan ...
 • Toivakainen, Sara (2015-01-14)
  Kehittynyt teknologia ja markkinatalouden sekä arvonluontiprosessin muutos on aiheuttanut sen, että asiakkaan rooliin tasavertaisena arvon luojana on alettu kiinnittää yrityksissä enemmän huomiota sekä panostaa enemmän ...
 • Juutinen, Juha Antti (1997-03-19)
  Työssä kehitettiin Venäjän vientiprojektien hallinnan ja osaamisenmarkkinointia länsi-investoijille ensisijaisesti palvelemaan vienninhenkilöstöä ja auttaa tunnistamaan avainasiakkaat.
 • Röppänen, Mika (2016-03-09)
  Tutkimuksessa perehdyttiin asiakaslähtöisen demonstraation kehitysprosessiin ilmailuteollisuudessa. Asiaa tutkittiin koneensuunnitteluopin kirjallisuudessa esitettyjen tuotekehitysprosessikaavioiden ja standardien kautta. ...
 • Kaarre, Pertti (2006-04-12)
  Keski-Suomen alueella metalliteollisuus on tärkeä teollisuuden työllistävä ala. Metalliteollisuus on pitkälti keskittynyt muutamiin suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Niihin kohdistuu kuitenkin jatkuvat kehityspaineet ...
 • Järvinen, Riikka (1999-06-09)
  Työ käsittelee vesi- ja viemärilaitosten asiakkaille tehtyä teemahaastattelua ja kirjekyselyä heidän kokemuksistaan ja odotuksista vesi- ja viemärilaitosten toiminnan suhteen. Pienemmälle osajoukolle tehty teemahaastattelu ...
 • Timonen, Tuomo (2015-12-09)
  Projektinjohtourakointi ja muut projektinjohtorakentamisen muodot ovat varsin suosittuja toteutusmuotoja rakennushankkeissa. Varsinkin suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa, joiden haasteena on myös tiukka aikataulu, ...