.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Aila (2010-04-07)
  Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
 • Mäkelä, Sami (1995-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa mittauslaitteisto, jolla voidaan tarkasti tutkia pienmoottoreiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, joita tulee eteen Wallacintuotteissa. Laitteiston rakentaminen aloitettiin ...
 • Vaskelainen, Vesa (1994)
  Tässä työssä tutkittiin askelmoottorien ohjausta tarkan hienomekaanisen liikkeen toteuttamisen kannalta. Vaikka asiasta on teoreettista tietoa, ei todellisista saavutetuista tarkkuuksista ollut tutkimustietoa saatavilla. ...
 • Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
  Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
 • Hyrsylä, Timo (2002-09-18)
  During the last few years, the popularity of different kinds of Internet capable mobile devices has increased considerably. By using these devices, a user has access to numerous different services currently found on the ...
 • Koivisto, Hannu (2002-05-15)
  This thesis describes a study of incorporating aspect-oriented programming mechanisms to the Common Lisp programming language. Advanced separation of concerns - issues that often cross-cut traditional software components ...
 • Lassila, Antti (1990)
  Diplomityö liittyy TTKK:n Sähköenergiajärjestelmien laitoksen tutkimuksiin kehitysmaaolosuhteiden huomioon ottamisessa sähkönjakelussa. Toisaalta työ oli osa harjoittelu- ja tutkimusprojektia "Energia, Ympäristö ja Kehitys". ...
 • Hietikko, Petteri (2003-06-04)
  The purpose of this thesis is to examine engineering services and their outsourcing processes from pulp & paper mills' aspect. /Kir10
 • Terho, Henri (2015-06-03)
  Managing a startup using methods proven to work in established enterprises does not typically work as expected, as the startup operates under a totally different environment as a large enterprise. While enterprises create ...
 • Pärkkä, Juha (1997-12-10)
  AB3:Keuhkokapillaaripaine on se verenpaine, joka vallitsee keuhkoverenkierron ohuimmissa hiussuonissa. Tämä paine on yksi tärkeimmistä keuhkoödeeman syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Keuhkoödeema syntyy, kun nesteitä tihkuu ...
 • Sinivaara, Heikki (2003-06-04)
  Usability capability determines how consistently and to which extent an organization is capable of generating products with good usability. The thesis presented a usability capability assessment on the two software development ...
 • Paudel, Dipesh (2014-04-09)
  The effective and efficient use of communication technologies during the disaster sce-narios is vital for the relief and rescue works as well as for the disaster affected people. During the disaster scenarios, links between ...
 • Virtanen, Timo (2008-12-03)
  Lisääntyvä biopolttoaineiden käyttö ja tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat lisänneet vaatimuksia voimalaitoskattiloita kohtaan. Yhden ratkaisun tarjoaa leijukerroskattila. Leijukerroskattilat jaetaan kahteen osaan: ...
 • Kuoppala, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli arvioida paperin kuivapäällystysteknologian mahdollisia vaikutuksia päällystetyn paperin liiketoimintaan. Työssä pyrittiin analysoimaan mahdollisuuksia ja uhkia, joita innovaatiolla saattaa olla ...
 • Baniya, Anil (2014-08-13)
  Modern houses use energy efficient building materials like metal shielding and energy saving windows to improve the thermal efficiency. Such energy efficient building mate-rials creates the barrier for outdoor-to-indoor ...
 • Augustynowicz, Tomasz (2008-06-04)
  AB3:Nykyaikaiset solukkoverkkopohjaiset tietoliikennejärjestelmät tuovat uusia palveluja käyttäjän ulottuville. Paikannukseen perustuvat palvelut luovat parhaillaan suuria kaupallisia mahdollisuuksia monien eri alojen ...
 • Shakinyau, Marco (1991)
  In this study hydraulic aquifer parameters, i.e. transmissivity and toragecoefficient, for Makutupora basin in Dodoma were determined. Assessment of the adequacy of the basin yield in relation to the water demand in Dodoma ...
 • Suomalainen, Antti V. M. (1991)
  Tässä tutkimuksessa "Asuin-, liike- ja julkisten rakennusten käyttämä energia ja sen hintakehitys tulevaisuudessa" on selvitetty asuin-, liike- ja julkisten rakennusten käyttämää energiaa sekä niitä tekijöitä, jotka ...
 • Alapiha, Jukka (1986)
  Suunnitelma on saanut alkunsa TTKK:n arkkitehtuurin osastolla syksyllä 1985 pidetyn talvikaupunkiseminaarin oppilaskilpailun voittaneesta ehdotuksesta, joka pyrki löytämään talvikaupunkiajatuksen yleisen ratkaisumallin. ...
 • Kaivonen, Pentti; Linnamäki, Markku (1984)
  Tämä diplomityö on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Rakennustalouden laboratoriossa tehdystä tutkimuskokonaisuudesta Korjausrakentamisen volyymi 1980. Tässä diplomityössä tarkastellaan asuinkerros- ja rivitalojen ...