.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Borg, Tina (1994-05-24)
  Suunnitelma alueelle Lahden Ankkurirannasta. Kestävän kehityksen periaatteita noudattava asuinrakennusalue, joka koostuu kolmesta rakennusvyöhykkeestä. Vyöhykkeillä toisistaan eroavat luonteet. Kaavasta poiketen osa ...
 • Einola, Markus (1993)
  Lahtelainen rakennusliike järjesti syksyllä 1992 yleisen suunnittelukilpailun. Järjestäjät halusivat uusia ideoita urbaanin asuntoalueen rakentamiseen Ankkurirannan alueelle, Lahden keskustan pohjoispuolelle, Vesijärven ...
 • Kovanen, Vesa (1983)
  Työssä tarkasteltiin Lahden kaupungin keskusta-alueen 10 kV maakaapeliverkon muuttamista 20 kV jännitteelle. Tavoitteena on ollut tehdä selvitys 10 kV verkon nykytilasta, suunnitelma uudesta 20 kV verkosta ja muutostyön ...
 • Reinikainen, Juha (1991)
  Lahdessa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu koko kaupunginhallintoa kattavan informaatiojärjestelmän toteuttamisesta. Vuoden 1988 Atk-toimintojen rationalisointi- ja kehityssuunnitelmaan se kirjattiin johdon ...
 • Markku, Seppo (1987)
  Tekijä on sijoittanut museon Kariniemen mäen laelle. Alueella on sijainnut aiemmin kesäravintola, joka on purettu ja alue on tasattu koiranulkoiluttajien käyttöön. Suunnitelmassa on käytetty olemassa olevaa tiestöä ja ...
 • Ojalammi, Ilkka (1983)
  Työ perustuu Lahden kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailuun sillä eroavaisuudella, että aikuiskoulutuskeskus-työväenopisto on esitetty luonnosmaisemmin kuin mitä kilpailuohjelma edellytti. Diplomityö sisältää suunnitelmat ...
 • Paukkunen, Heimo (1983)
  Lahden kaupungissa on Paavolan kaupunginosa voimakkaan muutospaineen alaisena. Alueella sijaitsee nyt vanhoja puutaloja, jotka tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan pääasiassa asuinkerrostaloja. Alueen merkittävin kohde ...
 • Linkovuori, Risto (1983)
  Lahden kaupungin ytimen muodostaa ruutukaavainen, tehokkaasti rakennettu keskusta kauppatoreineen. Tässä diplomityössä on esitetty tuon alueen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen uudistussuunnitelma. Suunnitelmassa on ...
 • Ilomäki, Harri (1985)
  Diplomityö on osa Laihian energiansäästökylän koetaloja koskevasta tutkimussarjasta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää koetalojen käyttökustannukset sekä rakennusten ja niiden energiajärjestelmien käyttökelpoisuus. ...
 • Kallio, Marja (1983)
  Diplomityö on osa Laihian energian säästökylän koetaloja koskevasta tutkimussarjasta. Tavoitteena on ollut selvittää koetaloissa käytettyjen energiataloudellisten ratkaisujen materiaali- ja työmenekit sekä kustannukset. ...
 • Hyvärinen, Ella (2016-04-06)
  Diplomityö toteutettiin toimeksiantona energia-alan yritykselle, joka halusi kartoittaa, mitä turvallisuusvastuita operointipalveluiden tarjoajalle määritetään. Tavoitteena oli selvittää lainsäädännön asettamat ...
 • Vuohijoki, Kati Susanna (2015-09-09)
  Diplomityössä esitellään maankäytön suunnitelma Vaasan Etelä-Klemettilään. Suunnittelualue on ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva radanvarsi, joka on osittain rakentamatonta maata ja osittain pienteollisuuden, ...
 • Kuparinen, Kai (1996-08-21)
  Työssä oli tavoitteena valmistaa laite, jolla valolla aiheutetun varauksensiirron aiheuttamat sähköiset signaalit olisivat mitattavissasubnanosekuntiluokassa yhden molekylaarisen kerroksen kalvoista. Työ onluonteeltaan ...
 • Pirhonen, Antti (2008-12-03)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää käytännön toimenpiteet ja toimintamallit ATEX-lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Tilaluokituksen laatimista käsiteltiin esimerkkitapausten, systemaattisen luokitusmallin sekä ...
 • Maso, Minna (2001-04-11)
  LCC-pohjaisen laskentamallin kehittäminen perustuu arvioihin ja kokemusperäiseen tietoon. Mallin avulla voidaan ennustaa ja arvioida Sandvik Tamrockin valmistamien poraus-, lastaus- ja kuljetuslaitteiden elinjakson aikaisia ...
 • Erola, Pekka (1986)
  Sairaaloiden teknisellä kunnossapidolla turvataan laitteiden ja tilojen käytettävyys sairaanhoidon palvelujen tuotantoon. Alueellinen laitekannan valvonta, kunnossapito ja kunnossapidon ohjaus ja seuranta on monipuolista ...
 • Saikkonen, Jussi (2007-06-06)
  Nosturiprojektille on tyypillistä projektikohtainen yksittäiskappaleen suunnittelu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jokainen nosturi on komponenttitasolla erilainen, vaikkakin ne ovat kaikilta periaatteiltaan samanlaisia. ...
 • Jokioinen, Esa (2003-06-04)
  Toimitusjoustavuus seka ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ovat viime aikoina nousseet entistä tärkeämmiksi näkökohdiksi nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetuksessa. Tästä johtuen useat tahot ovat kehitelleet uusia ...
 • Taipale, Markus (2008-02-06)
  Tutkimuksessa pyrittiin karsimaan räätälöinnin määrää autolauttojen konetiloissa. Vakioinnin määrä tuoterakenteessa haluttiin maksimoida. Ratkaisuja haettiin kehittämällä konetilojen tuoterakennetta, konetilojen ...
 • Kivipuro, Markku (1982)
  Työssä tutkittiin laivan lastiluukkua, jonka statiikka ratkaistiin kahdella elementtimenetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla FINNGRILL ja SAP IV. Tarkoituksena oli verrata ohjelmilla saatuja tuloksia keskenään. ...