.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uusitalo, Teuvo (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää leipomokoneiden erilaiset tapaturmavaarat, kehittää toimenpide-ehdotuksia leipomokoneiden turvallisuuden parantamiseksi ja laatia ehdotus leipomokoneiden turvallisuusohjeiden kehittämiseksi. ...
 • Mukala, Kari (2006-02-08)
  Suomalaiseen elintarviketeollisuuteen kohdistuu niin sen luonteeseen kuin ulkopuolisen kilpailun kasvuun liittyviä paineita. EU:n myötä tullimuureja ja muita kilpailua rajoittavia tekijöitä on poistunut ja näin markkinoille ...
 • Korhonen, Mikko (2001-01-17)
  Työn tavoitteena on pohtia oppimisen teoriaa ja tutkia, miten leikkiminen soveltuu oppimiseen kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Lisäksi on tarkoitus etsiä uusia ja kartoittaa vanhoja keinoja käyttää leluja opetuksen ...
 • Koskela, Juha (2008-08-13)
  Toimivat, lentävät saumaukset ovat merkittävässä asemassa vaikeassa prosessissa, jossa tuotteelle suoritetaan auki- ja kiinnirullauksia. Konenopeudet nousevat entisestään prosessitietämyksen ja hallintataidon kasvaessa. ...
 • Toivonen, Arto (1997-12-10)
  Työ sisältää rakenteilla olevan keskiterminaalin lähtöselvitystiskien sekäulkomaanterminaalin porttitiskien ergonomisen suunnittelun.Tutkimusmenetelminä ovat virkailijakysely, videoanalyysi sekä työpaikanergonomista ...
 • Koskenniemi, Jari (2005-05-11)
  Diplomityön lähtökohtana oli 1.1.2001 voimaan tullut määräys, jonka mukaan tarkkuuslähestymiskategorian kentillä on oltava valaistut rullaustiekyltit. Työssä tavoitteena oli suunnitella rullaustiekyltti, joka täyttää ...
 • Setälä, Manu (1992)
  Ohjelmiston mallintaminen on huolellisen ohjelmistotyön tärkeä vaihe. Sen avulla voidaan välttää ohjelmistotyön aikaisten vaiheiden virheitä ja ohjelmiston kokonaisuudesta saadaan selkeämpi kuva. Mallintaminen antaa ...
 • Hämäläinen, Mika (2007-12-12)
  Lentokoneen hydraulijärjestelmän toimilaitteilta edellytetään luotettavaa toimintaa koko elinkaaren ajan. Toimilaitteet on suunniteltu huoltovapaiksi ja niiden kuntoa seurataan vikadiagnostiikan avulla. Ennakoimaton vika ...
 • Aaltonen, Aimo (2007-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva polttoainepumpun testauslaitteiston sähköisten toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kone- ja sähköturvallisuus, toimivuus ja taloudellisuus ovat keskeisimmät ...
 • Pispa, Lassi Juhani (2015-06-03)
  Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisten adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa lentokoneiden jäänpoistoaineita ja tehostaa niiden biohajoamista maaperässä. Lentokoneiden jäänpoistotoiminnassa käytettyjen jäänpoistoaineiden ...
 • Riikonen, Martti (1990)
  Tämä diplomityö on tehty osana Ilmavoimien uusien hävittäjäkoneiden vaatimien koulutus ja vianetsintämenetelmien selvitystä. Lentokonejärjestelmien monimutkaistuminen siirryttäessä seuraavaan hävittäjäsukupolveen tulee ...
 • Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
  Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
 • Hyvärinen, Antti (2013-12-04)
  Tässä diplomityössä määriteltiin Ilmavoimien lentopolttoaineen seurantaan hankittavan automaattisen järjestelmän vaatimukset. Työssä perehdyttiin käytössä oleviin manuaalisiin polttoainekirjanpidon menettelyihin ja ...
 • Vainio, Antti (1984)
  Tarve kehittää lentäjäkoulutusta myös lentosuunnistuksen osalta turvallisesti ja pienin kustannuksin on johtanut lentosuunnistussimulaattorin kehittämiseen osana muuta simulaattorikoulutusta. Tämän esisuunnittelutyön ...
 • Sunela, Ulla (2012-03-07)
  Suomen Ilmavoimien lentoteknillinen henkilöstö työskentelee ympäri vuoden lentokentillä ja varatukikohdissa vaihtelevissa oloissa: -40 - +40 °C, tuuli 0-30 m/s, auringon paisteessa sekä vesi-, lumi- ja räntäsateessa. Työ- ...
 • Lumia, Janne (1999-03-10)
  Työssä tutkittiin lentoyhtiön kustannusrakennetta sekä lentäjän mahdollisuuksia omalla toiminnallaan säästää kustannuksia tai lisätä yhtiön tuottoja.
 • Jääskelä, Petri (2002-03-13)
 • Siiskonen, Henri Mikael (2015-03-04)
  Leukamurskaimen työnninlaatta on yksi sen tärkeimmistä murskausvoimia vastaanottavista komponenteista. Se vastaanottaa suuren osan liikkuvan leuan alaosaan kohdistuvista murskausvoimista ja pitää murskaimen asetuksen ...
 • Jalonen, Juha (2013-12-04)
  Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
 • Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...