.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Murtonen, Petteri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen uusien tuotteiden, ontelolaattojen ja sokkelionteloiden, toimitusketjua, siinä ilmeneviä ongelmia ja sen hallintaa. Uusien elementtien tuotantoon ottamisen vuoksi yritys tarvitsee ...
 • Rasimus, Renja (2008-10-08)
  Kohdeyrityksen Tampereen tehtaalla valmistetaan poria ja porakonelaitteita sekä maanpäälliseen että maanalaiseen louhintaan ja poraukseen. Toiminta tehtaalla on pääosin koneistusta, kokoonpanoa, testausta, säätöä ja ...
 • Mattila, Terhi (1992)
  Orgaanisia liuotinaineita käytetään paljon, koska ne liuottavat mm. rasvaa, maalia, liimoja ja kumia. Liuotinaineiden hyvän haihtuvuuden vuoksi liuotinhöyryjen pitoisuudet saattavat nousta työpaikoilla haitalliselle tasolle. ...
 • Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
 • Nuuttila, Matti (1996-06-05)
  Kohdeyritys on saanut tilauksen valmistaa neljä nesteytetyn maakaasun (LNG)kuljetukseen tarkoitettua tankkialusta. Työssä selvitettiin keinoja, joillavoitaisiin tehostaa alumiinisen LNG-pallotankin vyöhykerenkaiden koontia.
 • Schneider, Hugo (1998-04-15)
  The main subject of this diploma is the local compression caused of the cross-section of a timber beam. Thereofore, different ways to prove such a compression caused by a special connection using steel plate is shown fot ...
 • Karhunen, Atte (2006-10-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tehdä selvitys ja mallinnus paikallisesta palvelupisteestä nimeltä Local Service Point. Local Service Point on hypoteettinen, lähilangattomia tiedonsiirtotekniikoita hyödyntävä laite, ...
 • Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
  This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
 • Karsisto, Mikko (2002-01-16)
  Yleisesitys matkapuhelimen paikannustekniikasta ja -palveluista, erityisesti päätelaitteen osalta. Työssä kuvaillaan yleisimmät menetelmät GSM-matkapuhelimen paikantamiseen sekä muutamia sovelluksia, joita paikannus ...
 • Rawal, Puja (2008-03-05)
  The objective of this research is to determine the factors that influence the location decisions when outsourcing IT functions. The research problem was solved by answering several research questions. In the literature ...
 • Honkavirta, Ville (2008-11-05)
  Satelliittipaikannus ei pysty tarjoamaan riittävää tarkkuutta heikon signaalikuuluvuuden alueilla, kuten kaupungeissa ja sisätiloissa. Langattoman tiedonsiirron ja päätelaitteiden kehityksen vuoksi kiinnostus erilaisten ...
 • Nurmi, Miika (2003-06-04)
  The importance of mobile phone positioning has lately increased due to changes in regulation. In addition to being an obligatory feature, location information can also be used for differentiating mobile phone services and ...
 • Vainio, Olli (1984)
  Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä pyritään saavuttamaan yhä suurempia laskentanopeuksia, jotta suuritaajuisten signaalien käsittely olisi mahdollista. Yleisesti käytetyissä lukujärjestelmissä nopeutta rajoittavat eniten ...
 • Shcherban, Anastasia (2014-12-03)
  Being a two valued logics, classical logic associates with each proposition one of the two values: true or false. In contrast to the classical logics a non-classical many-valued logics was introduced. In many valued logics ...
 • Halonen, Antti (2008-06-04)
  Globalisoituminen ja markkinoilla vallitseva kilpailu ovat ajaneet yritykset tehostamaan toimitusketjujen hallintaa sekä analysoimaan eri optimointimenetelmien soveltuvuutta tulosten ja palvelulaadun parantamiseksi. Lisäksi ...
 • Hyppönen, Olli (1993)
  Tässä työssä on tutkittu kohdeyrityksen suurmuuntajat-divisioonan hankintalogistiikan kehittämistä. Tutkimus on osa yksikön Malliprosessi-projektia, jonka tarkoitus on soveltamalla käytäntöön lean-periaatteita luoda prosessi, ...
 • Konola, Joonas (2012-12-05)
  Valmiiden tuotteiden varastointi on toimitusketjun viimeinen tapahtuma ennen asiakastoimitusta. Siksi varastointi ja siihen liittyvä logistiikka ovat ratkaisevassa roolissa asiakaspalvelun näkökulmasta. Tässä diplomityössä ...
 • Yliaho, Jani (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin yrityksen eri projekteissa käytettyjätietoliikenneratkaisuja. Myös niiden ongelmia, haitta- ja hyötypuolia onpyritty analysoimaan mahdollisimman objektiivisesti.
 • Bäcklund, Juho (2009-01-14)
  Työssä tutkitaan logistiikkayrityksen materiaalinohjauksen nykytilaa ja esitetään kehitysehdotuksia materiaalinohjaukseen. Tavoitteenasettelu keskittyy taloudellisiin mittareihin tarkastelemalla varastointi- ja ...