.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Reinikainen, Juha (1991)
  Lahdessa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu koko kaupunginhallintoa kattavan informaatiojärjestelmän toteuttamisesta. Vuoden 1988 Atk-toimintojen rationalisointi- ja kehityssuunnitelmaan se kirjattiin johdon ...
 • Markku, Seppo (1987)
  Tekijä on sijoittanut museon Kariniemen mäen laelle. Alueella on sijainnut aiemmin kesäravintola, joka on purettu ja alue on tasattu koiranulkoiluttajien käyttöön. Suunnitelmassa on käytetty olemassa olevaa tiestöä ja ...
 • Ojalammi, Ilkka (1983)
  Työ perustuu Lahden kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailuun sillä eroavaisuudella, että aikuiskoulutuskeskus-työväenopisto on esitetty luonnosmaisemmin kuin mitä kilpailuohjelma edellytti. Diplomityö sisältää suunnitelmat ...
 • Paukkunen, Heimo (1983)
  Lahden kaupungissa on Paavolan kaupunginosa voimakkaan muutospaineen alaisena. Alueella sijaitsee nyt vanhoja puutaloja, jotka tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan pääasiassa asuinkerrostaloja. Alueen merkittävin kohde ...
 • Linkovuori, Risto (1983)
  Lahden kaupungin ytimen muodostaa ruutukaavainen, tehokkaasti rakennettu keskusta kauppatoreineen. Tässä diplomityössä on esitetty tuon alueen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen uudistussuunnitelma. Suunnitelmassa on ...
 • Ilomäki, Harri (1985)
  Diplomityö on osa Laihian energiansäästökylän koetaloja koskevasta tutkimussarjasta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää koetalojen käyttökustannukset sekä rakennusten ja niiden energiajärjestelmien käyttökelpoisuus. ...
 • Kallio, Marja (1983)
  Diplomityö on osa Laihian energian säästökylän koetaloja koskevasta tutkimussarjasta. Tavoitteena on ollut selvittää koetaloissa käytettyjen energiataloudellisten ratkaisujen materiaali- ja työmenekit sekä kustannukset. ...
 • Hyvärinen, Ella (2016-04-06)
  Diplomityö toteutettiin toimeksiantona energia-alan yritykselle, joka halusi kartoittaa, mitä turvallisuusvastuita operointipalveluiden tarjoajalle määritetään. Tavoitteena oli selvittää lainsäädännön asettamat ...
 • Vuohijoki, Kati Susanna (2015-09-09)
  Diplomityössä esitellään maankäytön suunnitelma Vaasan Etelä-Klemettilään. Suunnittelualue on ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva radanvarsi, joka on osittain rakentamatonta maata ja osittain pienteollisuuden, ...
 • Kuparinen, Kai (1996-08-21)
  Työssä oli tavoitteena valmistaa laite, jolla valolla aiheutetun varauksensiirron aiheuttamat sähköiset signaalit olisivat mitattavissasubnanosekuntiluokassa yhden molekylaarisen kerroksen kalvoista. Työ onluonteeltaan ...
 • Pirhonen, Antti (2008-12-03)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää käytännön toimenpiteet ja toimintamallit ATEX-lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Tilaluokituksen laatimista käsiteltiin esimerkkitapausten, systemaattisen luokitusmallin sekä ...
 • Maso, Minna (2001-04-11)
  LCC-pohjaisen laskentamallin kehittäminen perustuu arvioihin ja kokemusperäiseen tietoon. Mallin avulla voidaan ennustaa ja arvioida Sandvik Tamrockin valmistamien poraus-, lastaus- ja kuljetuslaitteiden elinjakson aikaisia ...
 • Erola, Pekka (1986)
  Sairaaloiden teknisellä kunnossapidolla turvataan laitteiden ja tilojen käytettävyys sairaanhoidon palvelujen tuotantoon. Alueellinen laitekannan valvonta, kunnossapito ja kunnossapidon ohjaus ja seuranta on monipuolista ...
 • Saikkonen, Jussi (2007-06-06)
  Nosturiprojektille on tyypillistä projektikohtainen yksittäiskappaleen suunnittelu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jokainen nosturi on komponenttitasolla erilainen, vaikkakin ne ovat kaikilta periaatteiltaan samanlaisia. ...
 • Jokioinen, Esa (2003-06-04)
  Toimitusjoustavuus seka ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ovat viime aikoina nousseet entistä tärkeämmiksi näkökohdiksi nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetuksessa. Tästä johtuen useat tahot ovat kehitelleet uusia ...
 • Taipale, Markus (2008-02-06)
  Tutkimuksessa pyrittiin karsimaan räätälöinnin määrää autolauttojen konetiloissa. Vakioinnin määrä tuoterakenteessa haluttiin maksimoida. Ratkaisuja haettiin kehittämällä konetilojen tuoterakennetta, konetilojen ...
 • Kivipuro, Markku (1982)
  Työssä tutkittiin laivan lastiluukkua, jonka statiikka ratkaistiin kahdella elementtimenetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla FINNGRILL ja SAP IV. Tarkoituksena oli verrata ohjelmilla saatuja tuloksia keskenään. ...
 • Jaakkola, Matti (1984)
  Työ käsittelee laivan konehuonevarustelun toteuttamista ns. moduulimenetelmällä. Moduulit ovat laivan runkolohkojen ulkopuolella, sisätiloissa, kokoonpantuja konehuoneen osakokonaisuuksia: esimerkiksi koneikot, putkipaketit ...
 • Puurtinen, Ari (1985)
  Laivojen kokeellisen värähtelytutkimuksen tarve on korostunut viime vuosina. Mittaustulosten perusteella tavoitteena on määrittää laivan dynaamiset ominaisuudet sekä luoda ennusteita värähtelykäyttäytymisestä todellisissa ...
 • Halonen, Juha (1983)
  Työssä on tarkasteltu laivan potkurilaitteiston ja pääkoneen linjaukseen ja asennukseen käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen hakemalla teknisesti ja taloudellisesti parhaat vaihtoehdot ...