.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leinonen, Jaakko (2015-09-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla kohdeorganisaatiossa asiakastietoa käsitellään ja hallinnoidaan. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan tarpeista ...
 • Kaunismaa, Petri Juhani (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut selvittää, mitä asianohjaus on ja millaisia ominaisuuksia tulee suuren organisaation asianohjausjärjestelmän sisältää. Toisena yhtä tärkeänä tarkoituksena on ollut esitellä prosessikeskeisen ...
 • Mäkinen, Mika (1991)
  Paperikoneista ja niiden tuottamasta paperista saadaan paljon mittauksia. Mittauksissa esiintyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat prosessin hallintaa. Mittauksista on usein hyvin vaikea erottaa prosessin ...
 • Myllynen, Tuomas (2008-09-03)
  Strateginen johtaminen koostuu strategian laadinnasta ja toimeenpanosta. Strategian laadinta toimii yrityksissä hyvin, mutta kuilun ylittäminen strategian menestyksekkääseen toimeenpanoon tuottaa ongelmia. Tutkielman ...
 • Hytönen, Mari (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoitus on esittää menetelmiä, joiden avulla yritys voi parantaa palvelutoutantonsa laatua. ISO 9000 -laatustandardisto korostaa dokumentoinnin merkitystä laadun parantamisessa.
 • Lähteenmäki, Saku (1998-11-11)
  The purpose of this thesis was to improve ASIC HW modelling methods used in NMP (Nokia Mobile Phones) by renewing the existing ASIC HW modelling process. This goal was achieved by examining the modelling projects done in ...
 • Korpiharju, Jari (1997-08-20)
  AB3:Tämä työ käsittelee ASIC-suunnittelun varmennusta. Suunnittelun varmennus on tullut yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi sitä mukaa, kun ASIC-piirien kompleksisuus on lisääntynyt. Monimutkaisissa suunnitteluissa ...
 • Anttila, Petri (2007-02-14)
  ASIC-piirille tehtävät kiihdytetyt testit ovat tuotannossa käytettyjä piirin luotettavuutta ja elinikää testaavia menetelmiä. Niitä käytetään piirin alkuajan vikojen seulontaan sekä mittaamaan piirin elinikää. Kiihdytys ...
 • Ahvenlampi, Kimmo (2015-06-03)
  Kaikkialla tapahtuva digitalisaatio ja sen yksi tämän hetken puhutuimmista ilmiöistä, niin kutsuttu asioiden internet eli IoT, jota kutsutaan myös usein käsitteillä teollinen internet, kaiken internet tai M2M, tulee ...
 • Esko, Otto (2011-06-08)
  Over the years, user-programmable logic devices, such as FPGAs, have become a popular platform for testing and implementing hardware designs. Intellectual Property (IP) components and synthesizable processor cores allow ...
 • Aronen, Riikka (2000-03-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia rakenneratkaisuja, joilla täytetään tiukentuneet askelääneneristysmääräykset että kerätä kokemusperäistä tietoa niiden toteutuksesta. /Kir10
 • Kivelä, Kati (2013-04-03)
  Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset ...
 • Virtanen, Aila (2010-04-07)
  Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
 • Mäkelä, Sami (1995-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa mittauslaitteisto, jolla voidaan tarkasti tutkia pienmoottoreiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, joita tulee eteen Wallacintuotteissa. Laitteiston rakentaminen aloitettiin ...
 • Vaskelainen, Vesa (1994)
  Tässä työssä tutkittiin askelmoottorien ohjausta tarkan hienomekaanisen liikkeen toteuttamisen kannalta. Vaikka asiasta on teoreettista tietoa, ei todellisista saavutetuista tarkkuuksista ollut tutkimustietoa saatavilla. ...
 • Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
  Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
 • Hyrsylä, Timo (2002-09-18)
  During the last few years, the popularity of different kinds of Internet capable mobile devices has increased considerably. By using these devices, a user has access to numerous different services currently found on the ...
 • Koivisto, Hannu (2002-05-15)
  This thesis describes a study of incorporating aspect-oriented programming mechanisms to the Common Lisp programming language. Advanced separation of concerns - issues that often cross-cut traditional software components ...
 • Lassila, Antti (1990)
  Diplomityö liittyy TTKK:n Sähköenergiajärjestelmien laitoksen tutkimuksiin kehitysmaaolosuhteiden huomioon ottamisessa sähkönjakelussa. Toisaalta työ oli osa harjoittelu- ja tutkimusprojektia "Energia, Ympäristö ja Kehitys". ...
 • Hietikko, Petteri (2003-06-04)
  The purpose of this thesis is to examine engineering services and their outsourcing processes from pulp & paper mills' aspect. /Kir10