.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikkola, Matti (1991)
  Telealan päätelaitemyynnin vapauttaminen ja kilpailutilanteen muuttuminen teleyritysten toimilupien laajetessa ovat aiheuttaneet muutoksia teleyritysten asiakaspalvelutoiminnassa. Asiakassuuntautuneisuus näkyy organisaat ...
 • Luttunen, Emmi (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää ennalta määrättyjä asiakaspalveluprosesseja Lean-periaatteiden avulla. Ennalta määrätyt prosessit olivat tulostus ja postitus, toimeksiannot sekä sähköpostien ohjaus. Leania on ...
 • Kemppinen, Kimmo (1996-06-12)
  Työssä tarkastellaan digitaalisten asiakaspiirien mallinnusta kolmensuunnitteluprojektin kokemusten pohjalta.
 • Poskiparta, Maija (2013-11-08)
  Kodin rakentaminen ei ole pelkästään rakennustekniikkaa vaan se on mitä suurimmassa määrin asumisen ymmärtämistä. Kodin merkitys on muuttunut viimeisten vuosien aikana ihmisten vapaa-ajan käytön muuttuessa samalla kun ...
 • Leino, Jukka (1997-11-12)
  Luoteis-Venäjän kaukolämpöalan asiakastarpeita, olosuhteita jatulevaisuuden näkymiä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, johonosallistui 32 kaukolämpöalan asiantuntijaa Pietarin,Petroskoin jaNovgorodin kaupungeista.Tul ...
 • Aaltonen, Pasi (1992)
  Ohjelmistokehityksessä pyritään tänä päivänä voimakkaasti työn tuottavuuden parantamiseen. Eräs tapa on rutiiniluontoisen ohjelmointityön automatisointi sovelluskehitintä hyväksi käyttäen. Tällä saavutetaan merkittäviä ...
 • Hopponen, Mia (1996-10-16)
  Tutkimuksessa luotua teoreettista mallia sovelletaan hydraulipumppujavalmistavaan yritykseen. Haastattelututkimuksena kotimaisille asiakkailleja kirjallisena kyselynä pohjoismaisille asiakkaille tehtiinasiakastyytyväisyystutkimus.
 • Heikinheimo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli laadunkehitys yritykselle, tuloksena kokonaiskuvayrityksen toiminnasta, toimintamalli asiakastyytyväisyyden systemaattiseenmittaamiseen ja tietojen hyväksikäyttöön sekä kehitetty asiakapalautejär-jestelmä.
 • Syrjä, Mikko (1999-11-10)
  Työn tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä rakennusalan urakoitsijan toiminnassa sekä määrittää asiakastyytyväisyyden mittaamisessa tarvittavia elementtejä. Jotta urakoitsija voisi mitata asiakastyytyväisyyttä, ...
 • Matintalo, Veijo Juhani (2016-05-04)
  Yritykset käyttävät valtavasti resursseja uusien asiakkaiden hankkimiseen, vaikka asiakasuskollisuutta kehittämällä voitaisiin päästä yrityksen kannalta parempaan lopputulokseen. Asiakaskokemusta mitataan useimmiten ...
 • From, Juha (1997-04-16)
  Työssä esitellään toimistopaperin uusiokäyttöketju asiakirjatuhoojienimutyhjennysjärjestelmää käytettäessä.
 • Niittymäki, Taru (2006-04-12)
  Asiakaskeskeisyys on lisääntynyt yrityksissä ja niiden liiketoiminnan suunnittelussa jopa niin paljon, että asiakkuuden hallinta on noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Myös rakennusalalla on alettu kiinnittää huomiota ...
 • Leinonen, Jaakko (2015-09-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla kohdeorganisaatiossa asiakastietoa käsitellään ja hallinnoidaan. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan tarpeista ...
 • Huhtaharju, Teea (2016-06-08)
  Tämän tutkimuksen aiheena on asiakkuudenhallinnan tehostaminen. Nykyajan yritysmaailmassa, jossa yritysten välinen kilpailu kiihtyy jatkuvasti ja asiakkaiden vaatimukset kovenevat, asiakkuudenhallinnan menetelmillä voidaan ...
 • Kaunismaa, Petri Juhani (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut selvittää, mitä asianohjaus on ja millaisia ominaisuuksia tulee suuren organisaation asianohjausjärjestelmän sisältää. Toisena yhtä tärkeänä tarkoituksena on ollut esitellä prosessikeskeisen ...
 • Mäkinen, Mika (1991)
  Paperikoneista ja niiden tuottamasta paperista saadaan paljon mittauksia. Mittauksissa esiintyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat prosessin hallintaa. Mittauksista on usein hyvin vaikea erottaa prosessin ...
 • Myllynen, Tuomas (2008-09-03)
  Strateginen johtaminen koostuu strategian laadinnasta ja toimeenpanosta. Strategian laadinta toimii yrityksissä hyvin, mutta kuilun ylittäminen strategian menestyksekkääseen toimeenpanoon tuottaa ongelmia. Tutkielman ...
 • Hytönen, Mari (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoitus on esittää menetelmiä, joiden avulla yritys voi parantaa palvelutoutantonsa laatua. ISO 9000 -laatustandardisto korostaa dokumentoinnin merkitystä laadun parantamisessa.
 • Lähteenmäki, Saku (1998-11-11)
  The purpose of this thesis was to improve ASIC HW modelling methods used in NMP (Nokia Mobile Phones) by renewing the existing ASIC HW modelling process. This goal was achieved by examining the modelling projects done in ...
 • Korpiharju, Jari (1997-08-20)
  AB3:Tämä työ käsittelee ASIC-suunnittelun varmennusta. Suunnittelun varmennus on tullut yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi sitä mukaa, kun ASIC-piirien kompleksisuus on lisääntynyt. Monimutkaisissa suunnitteluissa ...