.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rosenqvist, Pasi (1984)
  Nopeasti kasvavien polttoainekustannusten hillitsemiseksi tarvitaan laivan propulsion hyötysuhdetta parantavia järjestelmiä. Tässä työssä on kehitetty säätösiipipotkurin käyttöön perustuvalle propulsiokoneistolle ...
 • Ståhle, Otto (2016-01-13)
  Tässä työssä tarkasteltiin laivasähköverkon ja itsenäisen sähkövoimajärjestelmän erityispiirteitä. Tarkoituksena oli tarkastella Neplan-verkostolaskentaohjelmiston avulla yliaaltojen vaikutusta ja käyttäytymistä itsenäisessä ...
 • Dunderfelt, Kurt (1994)
  Diplomityön lähtökohtana oli laivan ravintolatilojen asennustyön ja siihen liittyvien rakenteiden tutkiminen sekä niiden modifiointimahdollisuuksien hakeminen, jotta työn mekanisointi ja automatisointiastetta voitaisiin ...
 • Hirsimäki, Rami (1995-04-05)
  Tässä diplomityössä on vertailtu erilaisten taajuusohjattujen pääpotkurikäyttöjen teknisiä ominaisuuksia ja vaikutuksia laivan sähköverkon mitoitukseen. Diplomityössä on pyritty tuomaan esiin eri pääpotkurikäyttöjen kannalta ...
 • Manner, Olli (1981)
  Työssä on selvitetty, miten kohdeyrityksen laivankorjaustoiminnan volyymi kaksinkertaistetaan. Lisäksi on kartoitettu eräitä tärkeimpiä kehittämiskohteita. Tavoitteena on ollut selkeän toimenpidelistan -laajennussuunnitelman ...
 • Nenonen, Outi (2012-06-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella STX Finland OY:n Rauman telakan kokonaistoimitusten hankintavariaatioita ja niiden kustannusten muodostumista. Työ rajattiin kolmeen valittuun kokonaistoimittajaan ja heidän tiettyihin ...
 • Narinen, Seppo (1985)
  Työssä on selvitetty kuinka laivojen nesteputkistojen suunnittelu tapahtuu eri vaiheissa: tarjousvaiheessa sekä laitteiden tilausvaiheessa ja jälkilaskennassa. Laskenta edellyttää putkistoihin tulevien varusteiden ...
 • Vahteri, Markku (1985)
  Tämän työn alkuosassa tarkastellaan laivan tärkeimpiä melulähteitä ja eritellään niiden melun syntytapoja. Kirjallisuudesta on koottu joukko likikaavoja, joiden avulla voidaan pääkoneen, alennusvaihteen, potkurin ja ...
 • Suomela, Kari (1992)
  Lambda-laskennalla on tärkeä sija funktionaalisten kielten tutkimuksessa ja toteutuksessa. Aiheen matemaattista perustaa on alettu kehittää jo kaksikymmentäluvulla. Työssä on läpikäyty lambda-laskennan perusteet ja esitetty ...
 • Uuttana, Kyösti (1981)
  Turvevoimalaitoksissa turvetta myllyyn syöttävän lamellihihnan tukirullat toimivat vaikeissa olosuhteissa. Turvepöly tunkeutuu rullien sisälle ja vaikeuttaa rullien pyörimistä. Turve aiheuttaa myös korrosiivista ja ...
 • Virtanen, Jukka (1990)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa atk-ohjelmisto, jolla voitaisiin ratkaista pyörähdyssymmetrisesti käyttäytyvän laminoidun pyörähdyskuoren statiikka tarkasti ja tehokkaasti. Kuori oletettiin ohueksi ja sen taipumat ...
 • Heinonen, Valtteri (2010-04-07)
  Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunastuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä ...
 • Kauppila, Anna-Lotta (2006-09-13)
  Diplomityön aiheena oli Kangasalan kunnan Lamminrahkan aluesuunnitelma. Työ on alustava osa alueen yleiskaavatyötä. Lamminrahka sijaitsee Tampereen rajalla ja on täysin rakentamatonta metsää. Suunnitelmassa edellytettiin ...
 • Pietilä, Kari (2015-12-09)
  Geographic Information Systems (GIS) and statistics based land-use regression (LUR) models are widely used for modeling small-scale spatial variation of ambient air pollution. These models have successfully been utilized ...
 • Tilles, Marianna (1998-12-09)
  Työssä todettiin puuvillatyypin vaikuttavan enstyymikäsittelyn toimintaan enemmän kuin kierreluvun. Kierreluvullakin todettiin olevan jonkin verran vaikutusta. Todettiin olevan edullisempaa käsitellä lanka kuin valmis neule.
 • Pesonen, Heli (2014-06-04)
  Diplomityö on tehty kilpailuehdotuksesta Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin suunnitelmaa Jyväskylän Kankaan vanhalle paperitehdasalueelle kaavaillusta asuinalueesta. Kilpailussa haettiin ...
 • Pihlström, Timo (2014-06-04)
  Inertiamittausyksikkö on laite, joka pystyy mittaamaan liiketilaa ja asentoa. Yleensä näissä mittauksessa käytetään apuna kiihtyvyysanturia, gyroskooppia ja magnetometria. Jotta näistä useista antureista saatua mittaustietoa ...
 • Järvinen, Vesa (2012-06-06)
  Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
 • Mänty, Hannu (2001-04-11)
  Työssä tutkittiin sairaalaympäristössä esiintyviä signaaleja ja niiden mahdollisuutta langattomaan siirtoon. Terveydenhuollon tiedonsiirtostandardit ovat kehittyneet ja tuoneet uusia tietojärjestelmäratkaisuja, esimerkkkeinä ...