.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laaksonen, Tapani (2009-12-09)
  Luonnonkuitujen jalostuslinja on osa kokonaisuutta, joka liittyy menetelmään, jossa on tarkoitus hyödyntää luonnonkuitua rakennusteollisuudessa. Menetelmässä käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja sisäseinien ja ulkoseinien ...
 • Lehtiniemi, Päivi (2011-06-08)
  Luonnonkuitupohjaiset lujitteet komposiiteissa ovat herättäneet viime aikoina kiinnostusta niiden alkuperän ja hyvien ominaisuuksien takia. Lujitteet ovat edullisia raakamateriaaleina, uusiutuvia, helposti kierrätettävissä ...
 • Wallinmaa, Sara (2014-06-04)
  Tässä työssä käsitellään luonnonmateriaalilujitettujen kestomuovikomposiittien pitkäaikaisominaisuuksia. Lujitteina on käytetty lasia, pellavaa, sellua ja wollastoniittia. Matriisiaineina on käytetty polypropeenia, korkean ...
 • Ruupunen, Anne (2014-12-03)
  Tässä työssä tutkitaan luonnonmateriaaleilla seostettujen kestomuovikomposiittien reologisia ominaisuuksia. Matriisimateriaaleina käytettiin korkeatiheyksistä polyeteeniä, sekä tärkkelykseen pohjautuvaa biomateriaalia ...
 • Saari, Tuomas (2014-06-04)
  Luonnonkuitujen potentiaali toimia perinteisempien lasi- ja hiilikuitujen asemesta komposiittien lujitteina sopivissa sovelluksissa on tunnistettu niin tutkijoiden, kuin osin jo teollisuudenkin taholta. Luonnonkuitujen ...
 • Kervinen, Minttu (2010-05-05)
  Helsingin kaupunki suunnittelee uutta 30 000 – 40 000 asukkaan pientalo-kaupunkia nykyisin maaseutumaiselle Östersundomin alueelle. Diplomityössäni tarkastelen ajallisesti ja alueellisesti eri mittakaavoissa minne kaupungissa ...
 • Kokkonen, Sonja (1998-10-14)
  Työssä etsitään eroja nykyisen ja luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) välillä. Nykyistä toimintamallia on tarkoitus muuttaa vikoja entistä paremmin ehkäiseväksi.
 • Rantakokko, Seppo (1985)
  Suomessa on yli sata mikroprosessoriohjattua, itsenäisesti luottokortilla toimivaa polttoaineen jakelulaitteistoa (D-mittaria). Havaittiin tarkoituksenmukaiseksi kyetä siirtämään kaikkien D-mittarien tankkaustapahtumat ja ...
 • Pihlajaniemi, Maija (2013-06-05)
  Tutkimuksen lähtökohta ja suurin inspiraation lähde oli monien innovaatioiden syntykotina ”Maagisena hautomona” tunnettu yliopistorakennus Massachusetts Institute of Technologyssä. Tämä rakennus toimi loistavana esimerkkinä ...
 • Pietilä, Riitta (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoite on tarkastella suomalaisten LVI-yritysten vientimahdollisuuksia ja -keinoja Saksan markkinoille. Toisena tavoitteena on tutustua LVI-yritysten jakelukanaviin Saksassa.
 • Mikola, Tapani (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää tehokkaimmat mahdolliset algoritmit lyhimmän reitin laskemiseksi tieverkossa kahden paikan välillä. Tutkimuksessa lähdettiin alkuun perinteisestä E.W. Dijkstran vuonna 1959 esittämästä ...
 • Holopainen, Antti (2006-10-11)
  Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan: teoriaan, vertailuun ja testaukseen. Työn ensimmäisessä osassa tutkitaan markkinoilla olevia langattomia tiedonsiirtotekniikoita, niiden ominaisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. ...
 • Korpioja, Ari (1991)
  Sähkön laatua heikentävät erilaiset häiriöt, kuten jännitteen alenemat, ylijännitteet, jännitepiikit, jännitteen vaihe-epäsymmetria ja eripituiset keskeytykset. Ns. lyhyet sähkökatkot johtuvat keskijänniteverkon ilmajohdoilla ...
 • Ojala, Antti (1982)
  Tutkimuksessa lyhyistä teräsbetoniulokkeista pyrittiin selvittämään ulokkeen betonin puristuskapasiteetin suuruus sekä erilaisten raudoitusten vaikutus kuorman ylärajaan. Kirjallisuustutkimuksesta saatiin tietoa ulkomaisista ...
 • Vuorimies, Timo (1985)
  Työssä on kerätty tietoja erilaisista iskunvaimennusmenetelmistä, tehty tietokoneohjelma kaksimassaisen iskunvaimennussysteemin laskentaa varten ja suunniteltu osittain sen avulla annetun suuruiselle herätteelle iskunvaimennin. ...
 • Perkkalainen, Terhi (2013-09-04)
  Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla on lisännyt mielenkiintoa näiden poltossa vapautuvien metalli- ja raskasmetalliyhdisteiden aiheuttamiin ongelmiin energiantuotannon prosesseissa. Tampereen teknillisen ...
 • Turkki, Reijo (1996-06-05)
  Lyijyluodit rapautuvat helposti muodostaen kuorikerroksen, joka koostuulyijyä sisältävistä mineraaleista. Tutkimuksen mukaan lyijy on melkoliikkumatonta maaprofiilissa. Suurimmat pitoisuudet havaittiin maanyläosassa, ...
 • Mikkonen, Timo (2004-05-12)
  Työ on osa "Lyijyttömän aaltojuottamisen implementointi (Aapeli)" -hanketta.Diplomityössä tutkittiin lyijyttömän tina-hopea-kupari- eli ns. SAC-juotteen luotettavuutta ja soveltuvuutta aaltojuotosprosessiin. Tavoitteena ...
 • Väisänen, Mika (2006-09-13)
  The thesis presented a development plan for the closed down car factory island l´île Seguin situated on the river Seine in the western periphery of the city of Paris in France. The development plan brings to front, in the ...
 • Ketola, Jouko (2008-04-09)
  Erikoistiloja sisältävän tutkimuslaitoksen toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia. Tästä syystä tilojen käyttö ja tarve on joutunut uudelleen arvioitavaksi. Tämä pakottaa organisaatiot tehostamaan tilankäyttöä ...