.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laitinen, Markku (1985)
  Tutkimus on esiselvitys projektille Lihateollisuuden energiatalouden kehittäminen, minkä tavoitteena on suunnitella TLK-ryhmälle energian käytön seurantajärjestelmä sekä pitkäjännitteinen energiatalouden kehittämisohjelma. ...
 • Knuuttila, Anitta (1986)
  Työssä on tarkasteltu kuljetuksien ja niihin liittyvän tavarankäsittelyn työturvallisuutta lihanjalostusalalla. Työn tavoitteena on esittää lihanjalostusalan sisäistenkuljetusten ongelmakohdat nimenomaan tapaturmavaarojen ...
 • Luoma, Jaakko (2015-04-08)
  Uusiutuvan energiantuotannon yleistyminen sekä sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihtelut lisäävät tarvetta sähkövoimajärjestelmän joustolle. Kulutuksen mukautuminen eri kuormitustilanteissa mahdollistaisi taloudellisen ...
 • Porkka, Marjo (1983)
  Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on esittää keskeisimmät perusteet liikennettä koskevien toimenpiteiden taloudelliselle tarkastelulle. Käsittely painottuu voimakkaasti liikennetalouden puolelle. Jatkossa käsitellään ...
 • Pitkänen, Maija (2011-02-09)
  Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
 • Repo, Teemu (2008-02-06)
  Nykykäytäntö edellyttää, että rautatiesillan teräsputkipaalun käytännössä kärjestä PDA-mitattu kantavuus kattaa myös sillan liikennekuorman ja sen sysäyslisän varmuuskertoimineen. Oletuksena kuitenkin on, että käyttötilassa ...
 • Mähönen, Nina (2001-08-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli laatia Tampereen seudulle hallinnollisista rajoista riippumaton liikennemääräkartta ja sen toteuttamiseksi tarvittava liikennelaskentajärjestelmä. Tampereen seutuun luetaan kuuluvaksi Kangasalan, ...
 • Escartin, Marko (1994)
  Kuvapuhelijärjestelmien kuvan koodauksen eräs tärkeä osa on liikekompensointi, jossa liikkeenestimointi on raskas ja laskentatehoa vaativa toiminto. Tästä syystä luontevaa ratkaisua liikkeenestimoinnin toteuttamiseksi ...
 • Numminen, Petri (1991)
  Tutkimuksen tavoitteena on tehdä periaatteellinen ehdotus tietokoneavusteisesta liikennesuunnittelumenetelmästä ja siihen käytettävistä ohjelmistoista. Nykyisiin liikennesuunnittelumenetelmiin liittyy runsaasti epätarkkuutta, ...
 • Mäkelä, Keijo (1997-12-10)
  Työssä käydään läpi liikenteen valo-ohjauksessa käytettävätmallintamismenetelmät sekä välityskyvyn ja viivytysten laskentamenetelmiä.
 • Jokipii, Tuomas (2003-05-07)
  Liikenneverkon arvon sekä käyttöarvon seuraamisessa on nykyisin käytössä ollut ensisijaisesti kirjanpitoarvo. Kuitenkin mm. poliittisessa keskustelussa on tullut esille, että käyttöarvon seurantaan olisi tärkeää saada ...
 • Salminen, Hanna-Kaisa (1993)
  Liikenneinfrastruktuuri on se osa logistiikkaan vaikuttavista tekijöistä, johon julkisella hallinnolla on eniten vaikutusmahdollisuuksia. Tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan sellaisia liikenneinfrastruktuurin ominaisuuksia, ...
 • Kanerva, Kirsi (1989)
  Tutkimuksessa on selvitetty liikenneverkon välillisiä vaikutuksia paikkakunta- ja aluetasolla. Tutkimuksen pääpaino on tieliikenneinvestoinneissa, koska tieliikenne on merkitykseltään hallitseva liikennemuoto. Vaikutuksina ...
 • Vilppo, Olli (2014-04-09)
  Diplomityön tavoitteena on ollut luoda Liikennevirastolle uusi toimintamalli ratajohtoverkon taseselvitykseen. Uutta mallia tarvitaan rautateiden kilpailun avautumisen myötä. Myös vapaiden sähkömarkkinoiden toiminta ...
 • Moksen, Katri (1999-08-18)
  Tutkitaan joukkoliikenteen sijoittelua Tampereen seudulla. Selvitetään menetelmä, jolla nykyisten ja ennustettujen joukkoliikennematkustajien määrää voidaan arvioida linjakohtaisesti. Sijoitteluohjelmana käytetään ruotsalaista ...
 • Haarajärvi, Tero (1997-11-12)
  Tammerkehä muodostuu Paasikiven-, Kekkosen- ja Teiskonteistä ja se on osaRauma-Tampere-Lahti-Kouvola valtatie 12:ta. Työssä suunniteltiinTammerkehää varten erilaisia telemaattisia parannuskeinoja sekä valittiinniistä ...
 • Somero, Ismo (1996-06-05)
  Työssä tarkastellaan liikenteen kysynnän vaihtelua ja osoitetaan, ettäkorkean asteen polynomifunktiot ovat hyvin soveltuvia kuvaamaan koko vuodenliikenteen tuntijärjestyskäyrää. Liikenteen automaattinenmittausjärjestelmä ...
 • Korpela, Kari (1993)
  Tutkimuksessa on selvitetty liikenteen työllistävä vaikutus ja sen muutoksia EY- ja ETA-säädösten, polttoaineen hinnan nousun ja tieverkon kehittämisen seurauksena. Tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen henkilötyövuodet ...
 • Kalenoja, Hanna (1993)
  Liikenteen vaikutus yhdyskunnan toimintoihin ja yhdyskuntarakenteeseen on merkittävä. Samalla liikenne on eräs suurimmista ilman epäpuhtauksien päästölähteistä. Hiilimonoksidipäästöjen pääasiallinen lähde on liikenne. ...
 • Ignatius, Eero (1990)
  Turun länsikeskus on kaupungin läntinen voimakkaan rakentamisen keskus. Asuntotuotanto alueella ei ole toteutunut aiotulla korkealla tehokkuudella, mutta alueen liikerakentaminen on ollut voimakasta vuodesta 1987 lähtien. ...