.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Huttunen, Kari (2013-12-04)
  Uuden tuotteen kehittäminen on yrityksen kannalta epävarmaa toimintaa ja tuotteen todellista menekkiä ei voida varmuudella sanoa sen elinkaaren alkuvaiheessa. Lisäksi yritykset joutuvat yleensä rahoittamaan itse ...
 • López Peña, Patricia (2014-03-05)
  Management controls systems have been used in companies for decades in small, medium or big companies. The first control systems were based on the most basic way of keep the accounts of a company. From that moment on, ...
 • Sikiö, Janne (2006-08-16)
  AB3:Tässä diplomityössä käsitellään langattomien verkkojen hallintaan liittyviä haasteita verrattuna perinteiseen kiinteään lähiverkkoon ja esitellään verkonhallinnassa tarvittavia hallintafunktioita. Diplomityö esittelee ...
 • Tamski, Markku (1998-04-15)
  Työssä käsitellään projektinhallintaa kansainvälisessä hankkeessa, keskeisimpiä projektinhallintaan EU-ohjeistuksen mukaan liittyviä vaatimuksia ja prosesseja sekä eri osa-alueilla kohdattuja ongelmia ja niiden ratkaisuja. ...
 • Salomäki, Harri (2009-11-04)
  Käytännössä on lähes mahdotonta löytää yritystä, joka hoitaa koko liiketoimintansa ilman minkäänlaisia kumppaneita. Kumppanuudet ja kumppaniverkostot sekä niiden hallinta on siis olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa. ...
 • Ayele, Haile Mariam (1986)
  The definition of management is stated as the basis of the analysis of the functions of rural water supply systems. It is clear that most rural schemes upon completion of sonstruction fail to give service to the community ...
 • Sirkka, Olli (1997)
  This M.Sc. Thesis is a management plan for CMS 30 Switching System R&D responsibility transfer between two Ericsson subsidiaries: Oy L M Ericsson Ab in Finland and Erisoft Ab in Sweden. -A portfolio assessment of both ...
 • Vanhatupa, Timo (1998-09-09)
  This master's thesis gives an overview of the different GSM-based value-added services and their implementation. Special attention has been paid to the services in the car environment. Also the bearers of the GSM network ...
 • Ekman, Jani (1997-02-19)
  Standardisation of residential broadband networks and systems is currently ongoing in several committees such as the ATM Forum and DAVIC. Thus, there are no specific approaches or specifications on the requirements for ...
 • Nevantie, Auli (1998-12-09)
  This thesis describes a course development and delivery process that was defined when it was discovered that the old work process did not support participation and commitment of the employees enough. The most important ...
 • Peräjoki, Minna (2001-06-06)
  Työn tarkoitus on antaa yleinen kuva kansainvälisistä ICT-toimituksista ja niiden johtamisesta sekä hallinnasta. Ensimmäinen tavoite on tutkia yrityksen työntekijöiden kokemuksia kansainvälisistä ICT-toimituksista ...
 • Paarlahti, Antti (1997-12-10)
  The Global System for Mobile communications (GSM) is currently one of the most important digital cellular phone technologies in the world. Unlike the old analogue systems, GSM phones rely heavily on digital signal processing ...
 • Tähkiö, Jussi (2010-01-13)
  Kaartin maneesi sijaitsee Helsingin keskustassa, alueella jonne kaupunki levisi vasta 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Se toimi valmistuttuaan 1877 hevosmaneesina ja 1900-luvulla messu, näyttely- ja urheiluareenana. ...
 • Hyvärinen, Leo (2008-06-04)
  Kiinteäoksidipolttokennojen kehityssuuntana on ollut kalliiden keraamisten rakenteiden korvaaminen halvemmilla metallisilla vaihtoehdoilla. Varsinkin metallisten bipolaarilevyjen käyttöä on tutkittu. Metallisten bipolaarilevyjen ...
 • Rintamäki, Johanna (1999-10-13)
  Hienojakeinen raerakenne on edullinen teräksen lujuuden, sitkeyden ja kulumiskestävyyden kannalta. Työssä selvitettiin mahdollisuudet raskaan kulumisen alaisina olevien, austeniittisesta mangaaniteräksestä valamalla ...
 • Franssila, Jarmo (1990)
  Tämä diplomityö on tehty TTKK:ssaTamrockin teknologiakeskuksen toimeksiantona .Tavoitteena projektissa olialunperin porajumbon kalibroinnin automatisointi. Kalibroinnissa pyritäänkorjaamaan manipulaattorinkinemaattinen ...
 • Sorvari, Jarmo (1985)
  Tässä työssä käsitellään manipulaattorin monimuuttujasäätöä ja liikeratojen toteutusta karteesisessa koordinaatistossa. Monimuuttujasäätöön haluttiin löytää yksinkertainen ratkaisu, joka ei vaadi manipulaattorin dynamiikan ...
 • Leinonen, Pekka (1991)
  Nestetuikelaskimia käytetään yleisesti biofysikaalisessa tutkimuksessa pienienergistä beta-säteilyä emittoivien näytteiden aktiivisuusmittauksiin. Vaikka nestetuikelaskinmarkkinoiden painopiste on siirtynyt laitteisiin, ...
 • Käsnänen, Riikka (2011-06-08)
  Nykyään ergonomian arvioinnissa valmis tuote tai fyysinen prototyyppi on lähes välttämätön. Prototyypin valmistus on resursseja kuluttava prosessi, joten ergonomian arviointi jää usein vasta tuotekehityksen loppuvaiheeseen. ...
 • Yrjölä, Martti (1999-09-08)
  AB3:Työssä tutkittiin jätemuovin käyttömahdollisuuksia asfalttipäällysteessä. Perusbitumiksi valittiin hyvin pehmeä penetraatioluokan B-800 bitumi. Tavoitteena oli sen jäykistäminen polymeerin avulla.