.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Eetu (2015-05-06)
  Yaran Uudenkaupungin tehtailla merivettä pumpataan erilaisten prosessien jäädytyksiin. Tämän takia pumppaamojen toiminta on tärkeä osa tehtaiden toimintaa. Työn tavoitteena on kehittää näiden pumppaamojen luotettavuutta ...
 • Kokkonen, Sonja (1998-10-14)
  Työssä etsitään eroja nykyisen ja luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) välillä. Nykyistä toimintamallia on tarkoitus muuttaa vikoja entistä paremmin ehkäiseväksi.
 • Rantakokko, Seppo (1985)
  Suomessa on yli sata mikroprosessoriohjattua, itsenäisesti luottokortilla toimivaa polttoaineen jakelulaitteistoa (D-mittaria). Havaittiin tarkoituksenmukaiseksi kyetä siirtämään kaikkien D-mittarien tankkaustapahtumat ja ...
 • Pihlajaniemi, Maija (2013-06-05)
  Tutkimuksen lähtökohta ja suurin inspiraation lähde oli monien innovaatioiden syntykotina ”Maagisena hautomona” tunnettu yliopistorakennus Massachusetts Institute of Technologyssä. Tämä rakennus toimi loistavana esimerkkinä ...
 • Pietilä, Riitta (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoite on tarkastella suomalaisten LVI-yritysten vientimahdollisuuksia ja -keinoja Saksan markkinoille. Toisena tavoitteena on tutustua LVI-yritysten jakelukanaviin Saksassa.
 • Mikola, Tapani (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää tehokkaimmat mahdolliset algoritmit lyhimmän reitin laskemiseksi tieverkossa kahden paikan välillä. Tutkimuksessa lähdettiin alkuun perinteisestä E.W. Dijkstran vuonna 1959 esittämästä ...
 • Holopainen, Antti (2006-10-11)
  Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan: teoriaan, vertailuun ja testaukseen. Työn ensimmäisessä osassa tutkitaan markkinoilla olevia langattomia tiedonsiirtotekniikoita, niiden ominaisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. ...
 • Korpioja, Ari (1991)
  Sähkön laatua heikentävät erilaiset häiriöt, kuten jännitteen alenemat, ylijännitteet, jännitepiikit, jännitteen vaihe-epäsymmetria ja eripituiset keskeytykset. Ns. lyhyet sähkökatkot johtuvat keskijänniteverkon ilmajohdoilla ...
 • Ojala, Antti (1982)
  Tutkimuksessa lyhyistä teräsbetoniulokkeista pyrittiin selvittämään ulokkeen betonin puristuskapasiteetin suuruus sekä erilaisten raudoitusten vaikutus kuorman ylärajaan. Kirjallisuustutkimuksesta saatiin tietoa ulkomaisista ...
 • Vuorimies, Timo (1985)
  Työssä on kerätty tietoja erilaisista iskunvaimennusmenetelmistä, tehty tietokoneohjelma kaksimassaisen iskunvaimennussysteemin laskentaa varten ja suunniteltu osittain sen avulla annetun suuruiselle herätteelle iskunvaimennin. ...
 • Perkkalainen, Terhi (2013-09-04)
  Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla on lisännyt mielenkiintoa näiden poltossa vapautuvien metalli- ja raskasmetalliyhdisteiden aiheuttamiin ongelmiin energiantuotannon prosesseissa. Tampereen teknillisen ...
 • Turkki, Reijo (1996-06-05)
  Lyijyluodit rapautuvat helposti muodostaen kuorikerroksen, joka koostuulyijyä sisältävistä mineraaleista. Tutkimuksen mukaan lyijy on melkoliikkumatonta maaprofiilissa. Suurimmat pitoisuudet havaittiin maanyläosassa, ...
 • Mikkonen, Timo (2004-05-12)
  Työ on osa "Lyijyttömän aaltojuottamisen implementointi (Aapeli)" -hanketta.Diplomityössä tutkittiin lyijyttömän tina-hopea-kupari- eli ns. SAC-juotteen luotettavuutta ja soveltuvuutta aaltojuotosprosessiin. Tavoitteena ...
 • Väisänen, Mika (2006-09-13)
  The thesis presented a development plan for the closed down car factory island l´île Seguin situated on the river Seine in the western periphery of the city of Paris in France. The development plan brings to front, in the ...
 • Ketola, Jouko (2008-04-09)
  Erikoistiloja sisältävän tutkimuslaitoksen toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia. Tästä syystä tilojen käyttö ja tarve on joutunut uudelleen arvioitavaksi. Tämä pakottaa organisaatiot tehostamaan tilankäyttöä ...
 • Suoniemi, Heikki (1985)
  Työn tavoitteena oli laatia tyypillisen maa- ja vesirakennustyömaan viikkosuunnittelun toimintamalli, jossa sovelletaan tulosjohtamisen periaatetta työmaamestaritasolla. Työn tuloksia pyritään käyttämään hyväksi kohdeyrityksessä ...
 • Elojärvi, Roope Rafael (2014-10-08)
  Korkea rakentaminen on Suomessa ajankohtainen aihe, sillä muuttoliike kaupunkeihin on historiallisen vauhdikasta. Council for Tall Builldings and Urban Habitat (CTBUH) järjestää vuosittain opiskelijakilpailun korkean ...
 • Sadeharju, Katri (2014-10-08)
  Pakokaasut ovat polttomoottorivoimalaitoksen suurin hukkalämpövirta, joten niiden lämmöntalteenottoa tehostamalla parannetaan laitoksen energiatehokkuutta ja nostetaan kokonaishyötysuhdetta. Työn taustaluvussa tarkastellaan ...
 • Marjomaa, Pekka (1987)
  Työn tavoitteena oli laatia maakaasutyömaan käyttöön mikrotietokonekantainen työnohjausjärjestelmä, joka olisi mahdollisesti osittain tai kokonaan sovellettavissa muiden työmaiden käyttöön. Työ sisälsi sekä ohjelmien tekoa ...
 • Näkki, Kalevi (1998-11-11)
  Raisiossa on kaksi seudullisesti merkittävää jokilaaksoa. Työssä yhdistetään nuo jokilaaksot, muinaismuistoalueet ym. verkostoksi. Päälinjauksen jälkeen työssä esitetään herkimpien alueiden kunnostusehdotuksia. Korjausten ...