.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Takala, Maria (2001-05-09)
  Työssä selvitellään sähköisiin kauppapaikkoihin liittyvien lisäarvopalveluiden luonnetta ja toteuttamista. Esimerkinomaisesti on suunniteltu kaksi palvelua jo olemassa olevaan kauppapaikkaan. /Kir10
 • Koski, Tarja (1997-05-14)
  Rakennusten kosteusvauriot ovat ajankohtainen keskustelu aihe nykyään.Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla voidaan kenttätutkimuksellaselvittää rakennusten kosteusvaurioita. Työssä tutkittiin 26hirsirakennusta.
 • Juurakko, Pauliina (2008-04-09)
  Diplomityön päätavoitteena oli selvittää Tampereen keskusta-alueella sijaitsevien kohdekiinteistöjen lisärakentamisen merkitys korjaushankkeiden rahoituksessa ja vaikutus kiinteistöjen arvoon. Tätä varten arvioitiin ...
 • Pyykkö, Tero (2008-03-05)
  Asiakkaan vaatimukset, räätälöidyt tuotteet ja pienet eräkoot asettavat kokoonpanotyölle uusia haasteita. Augmented Reality eli Lisätty todellisuus on yksi mahdollisuus kehittää kokoonpanotehokkuutta ja auttaa kokoonpanijaa ...
 • Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
  Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
 • Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
  Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...
 • Holm, Toni (2014-03-05)
  Työssä on tutkittu litiumioniakuston impedanssimallintamista taajuuden, varaustilan ja lämpötilan funktiona. Pääpainona on ollut kuitenkin lämpötilan vaikutus akuston impedanssikäyttäytymiseen. Yleensä mallintaminen tehdään ...
 • Nieminen, Veli-Pekka (1982)
  Työssä kartoitetaan sellutehtaan nykyiset instrumentti- ja työilmaverkostot sekä ilmantarpeet. Saatujen tietojen perusteella suunnitellaan tarvetta vastaava verkosto. Suunnitelmat on tehty siltä pohjalta, että molemmat ...
 • Marjamäki, Tapio (1981)
  Työssä on pyritty kehittämään liukuovien valmistusta siten, että välittömiä valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää. Valmistuskustannukset on jaoteltu aines- ja työkustannuksiin, jonka vuoksi pääpaino työssä on kohdistunut ...
 • Murtonen, Petteri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen uusien tuotteiden, ontelolaattojen ja sokkelionteloiden, toimitusketjua, siinä ilmeneviä ongelmia ja sen hallintaa. Uusien elementtien tuotantoon ottamisen vuoksi yritys tarvitsee ...
 • Rasimus, Renja (2008-10-08)
  Kohdeyrityksen Tampereen tehtaalla valmistetaan poria ja porakonelaitteita sekä maanpäälliseen että maanalaiseen louhintaan ja poraukseen. Toiminta tehtaalla on pääosin koneistusta, kokoonpanoa, testausta, säätöä ja ...
 • Mattila, Terhi (1992)
  Orgaanisia liuotinaineita käytetään paljon, koska ne liuottavat mm. rasvaa, maalia, liimoja ja kumia. Liuotinaineiden hyvän haihtuvuuden vuoksi liuotinhöyryjen pitoisuudet saattavat nousta työpaikoilla haitalliselle tasolle. ...
 • Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
 • Nuuttila, Matti (1996-06-05)
  Kohdeyritys on saanut tilauksen valmistaa neljä nesteytetyn maakaasun (LNG)kuljetukseen tarkoitettua tankkialusta. Työssä selvitettiin keinoja, joillavoitaisiin tehostaa alumiinisen LNG-pallotankin vyöhykerenkaiden koontia.
 • Schneider, Hugo (1998-04-15)
  The main subject of this diploma is the local compression caused of the cross-section of a timber beam. Thereofore, different ways to prove such a compression caused by a special connection using steel plate is shown fot ...
 • Karhunen, Atte (2006-10-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tehdä selvitys ja mallinnus paikallisesta palvelupisteestä nimeltä Local Service Point. Local Service Point on hypoteettinen, lähilangattomia tiedonsiirtotekniikoita hyödyntävä laite, ...
 • Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
  This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
 • Karsisto, Mikko (2002-01-16)
  Yleisesitys matkapuhelimen paikannustekniikasta ja -palveluista, erityisesti päätelaitteen osalta. Työssä kuvaillaan yleisimmät menetelmät GSM-matkapuhelimen paikantamiseen sekä muutamia sovelluksia, joita paikannus ...
 • Rawal, Puja (2008-03-05)
  The objective of this research is to determine the factors that influence the location decisions when outsourcing IT functions. The research problem was solved by answering several research questions. In the literature ...
 • Honkavirta, Ville (2008-11-05)
  Satelliittipaikannus ei pysty tarjoamaan riittävää tarkkuutta heikon signaalikuuluvuuden alueilla, kuten kaupungeissa ja sisätiloissa. Langattoman tiedonsiirron ja päätelaitteiden kehityksen vuoksi kiinnostus erilaisten ...