.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtimäki, Mari (1997-12-10)
  Ever since the discovery of x-rays by Wilhem Conrad Röntgen in 1895, x-rays have been the most important and the most widely used tool in clinical medicine for over a century. X-ray is a form of electromagnetic energy just ...
 • Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
  Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...
 • Helin, Erika (1998-02-11)
  Työ käsittelee eri liikennemuotojen asemat yhdistävän matkakeskuksen vaikutuksia. Työn tarkoituksena on laatia yleinen tarkastelumalli, jota voidaan soveltaa eri matkakeskusten vaikutusten tarkasteluun. Lisäksi tavoitteena ...
 • Salmela, Markku (1994)
  Matkapuhelimen varausalgoritmin päätehtävä on tarkkailla ja ohjata akun varausta siten, että käyttäjän ei tarvitse puuttua puhelimen virransyötön yksityiskohtiin. Työssä käsitellään NiCd- ja NiMH- akkujen ympäristö- ja ...
 • Kaljunen, Juha (2001-10-10)
  Työssä tarkastellaan matkapuhelimen tuotannontestausta testaussuunnittelusta tuotantolinjalla tapahtuvaan testaamiseen ja tapoja, joilla tuotannontestauksessa päästäisiin kustannustehokkaampaan toimintaan.Työssä esitellään ...
 • Hällfors, Simon (2001-12-12)
  Työssä selvitettiin NMT900-, GSM- ja DCS -matkapuhelimien sekä VIRVE -viranomaisradiopuhelimen käytön turvallisuutta sairaalaympäristössä. Tavoitteena oli tutkia, mikä näistä järjestelmistä on turvallisin sairaalassa. ...
 • Pitkola, Ville-Paavo (1999-02-10)
 • Kukkasniemi, Harri (2000-01-19)
 • Wallenius, Harri (1991)
  Matkapuhelin edustaa tyypillistä sulautettua järjestelmää, jossa ohjelmisto on erottamaton osa tuotetta. Matkapuhelimen sisältämien toimintojen määrä on merkittävä kilpailutekijä. Matkapuhelimen ohjelmistosta noin puolet ...
 • Keskikastari, Mikko (2014-10-08)
  Tiukentuneiden energiansäästötavoitteiden vuoksi Suomessa rakennetaan entistä energiatehokkaampia taloja. Tämä tarkoittaa käytännössä eristepaksuuden kasvattamista eli entistä paksumpia seinärakenteita sekä selektiivikalvojen ...
 • Vainikainen, Kari (1998)
  Internetin merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja sen protokollia käyttäviä sovelluksia löytyy yhä useammasta paikasta. Tulevaisuudessa suurella osalla matkaviestimistä pystytään käyttämään tärkeimpiä Internetin ...
 • Suoverinaho, Marko (1992)
  Digitaalisen matkaviestinverkon kaupallinen toiminta on näillä hetkillä alkamassa monessa Euroopan maassa. Tämän kehityksen myötä Suomessakin ollaan aivan uuden tilanteen edessä. Ensimmäistä kertaa maamme teletoiminnassa ...
 • Pussinen, Petri (1986)
  Höyrymatkustajalaiva "Pohjola", entisöinti ja korjaus: "Pohjola" on rakennettu vuonna 1905. Sitä on jatkettu ja muutettu vuonna 1919. Vesibussiksi se muutettiin vuonna 1956. Tällä hetkellä laiva on ollut pois liikenteestä ...
 • Jussila, Matti (2001-12-12)
  Matriisikonvertteri on tulevaisuuden vaihtoehto perinteisille virta- tai jännitevälipiirillisille taajuudenmuuttajille. Työ on osa Tekesin ETX-ohjelman kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenetelmien kehittämisprojektia. ...
 • Mielonen, Asko (2007-12-12)
  Perinteisesti hitsausteholähteissä käytetään jännitevälipiirillistä suuntaajarakennetta, jossa tasasuuntaus toteutetaan passiivisin menetelmin. Tällainen rakenne aiheuttaa verkkovirtaan matalataajuisia yliaaltoja. ...
 • Luodeslampi, Tero (1999-06-09)
  Työ jakaantuu matemaattiseen, kasvatustieteelliseen ja käytännön opetuskokeilua tarkastelevään osaan. Matemaattisessa osassa esitellään sovelluksen opetukseen tarvittavat matriisilaskennan käsitteet ja differentiaaliyhtälöt. ...
 • Kiviö, Heli (1996-12-11)
  Tavoitteena oli selvittää kaupallisesti saatavien, korkeita lämpötilojakestävien kerta- ja kestomuovikomposiittien ominaisuuksia korotetuissalämpötiloissa ja savukaasupesurin sisääntuloalueen kemiaalisissaolosuhteissa. ...
 • Tuukkanen, Vesa (1996-12-11)
  AB3:Digitaalisessa siirtojärjestelmässä lähetin muodostaa symboliarvoista jatkuva-aikaisen signaalin. Vastaanottimessa jatkuva-aikainen signaali näytteistetään ja päätökset lähetetyistä symboliarvoista tehdään näytteiden ...
 • Tyynelä, Petri (2000-12-13)
  Tavoitteena oli tehdä esitys määrämittaisen syvästabiloinnin mitoitusmenettelystä, pyrittiin selvittämään pilarin ja maan välistä yhteistoimintaa. Syvästabiloinnin mitoitusta sovellettiin Porvoossa valtatie 7:llä sijaitsevassa ...
 • Kinttula, Vesa (1994-05-24)
  Työ on osa Mäntässä suoritettua "Luova periferia" asuinalue tutkimusta. Se on raportti toimintatutkimuksen fyysisen asuinympäristön perusparannuksen osasta. Perusparannussuunnitelmien kritiikkiä tarkastellaan kolmessa ...