.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lahtinen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityön tavoitteena on meesauunin osien lujuusteknisen mitoituksen suorittava ohjelma, joka valitsee osien mitat siten, että vaaditut lujuuskriteerit täyttyvät. /Kir10
 • Murto, Meri (2009-10-07)
  This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
 • Kämäräinen, Markku (1999-12-08)
  Tässä työssä on tutkittu kahden erilaisen ELS-järjestelmän, sekä mekaanishydraulisen pumpun säätimen, säätötilavuuspumpun ja paineenrajoitusproportionaaliventtiilin että sähköhydraulisen suuntaventtiilin ja säätötilavuuspumpun ...
 • Honkamäki, Veijo (1993)
  Kohdeyrityksen päätuotantoalansa ovat alkuaineanalysaattorit. Eräässä analysaattorimallissa saadaan näytekupissa olevan tutkittavan aineen atomeja ionisoitua ja viritettyä radioaktiivisen säteilijän avulla. Atomien pyrkiessä ...
 • Vallinaho, Teemu Ilari (2012-12-05)
  Tässä työssä tutkitaan mekaanisia ääniä, tarkemmin erilaisten hälyttimien kuten palohälyttimien, vesihälyttimien ja mukana kannettavien erikoishälyttimien hälytysäänen ominaisuuksia ja miten niitä voitaisiin tunnistaa. ...
 • Kytölä, Juha (1989)
  Työssä selvitetään mekanismien suunnittelua ja erityisesti sen tietokoneavusteisia keinoja. Tarkoituksena on pyrkiä tehostamaan mekanismien tietokoneavusteista suunnittelua CAD-ohjelmaa ANVIL 5000 hyväksi käyttäen. Jotta ...
 • Kivento, Teppo (1989)
  Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) käynnistettiin vuonna 1988 "ohjausjärjestelmät" - tutkimusohjelma. Tämä työ liittyy tutkimusohjelman osaprojektiin "automaattisen koneen ohjauksen vaatimusmalli". Osaprojektin ...
 • Lahti, Katariina (1993)
  Kohdeyritys on alihankinta-valimo, joka tekee tarkkuusvaluja teollisuuden tarpeisiin. Valimo on määrätietoisesti panostanut työntekijöiden turvallisuuteen. Tarkkuusvalu on tuotantoprosessi, jonka työmenetelmissä ja käytetyissä ...
 • Heino, Tero (2002-08-21)
  Työssä tarkastellaan soodakattilan syöttöveden esilämmitinelementin mekaanisia rasituksia. Syöttöveden esilämmitin, josta käytetään usein nimikettä ekonomaiseri, koostuu membran -rakenteisista lämpöpinnoista. Tässä työssä ...
 • Punkka, Konsta (2002-06-05)
  The purpose of this thesis is to develop and implement memory-based perfect shuffle permutation networks and compare the properties and characteristics of these networks to the recently proposed register-based perfect ...
 • Tarhio, Matti (1990)
  Asuinrakentamisen painopistealue on ollut pitkään uudisrakentamisessa. Asuinkerrostalokannan keski-iän noustessa korjausrakentamisen tarve on alkanut kasvaa. Uudisrakentamisen kustannusarviomenettelyä on kehitetty pitkän ...
 • Myllys, Henna (2008-04-09)
  Positroniemissiotomografia (PET) on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, jolla mitataan elävän kudoksen radioaktiivisuutta. Radioaktiivisuus saadaan aikaan annostelemalla potilaan verenkiertoon radioaktiivista merkkiaineitta, ...
 • Suomalainen, Sami (1997-03-19)
  Tarkoituksena oli kehittää ja soveltaa käytäntöön uusi korroosionkulumisensimulointilaite. Lisäksi oli tarkoituksena saada tietoa käytettyjenkoemateriaalien korroosiokulumisen- ja korroosionkestävyydestä.
 • Emran, Mohammad (2003-06-04)
  Tavoitteena oli löytää menetelmä, jolla määritetään männän yläosien muodonmuutokset, jotka ovat aiheutuneet kaasutypetyksestä. Menetelmää voidaan soveltaa muodonmuutoksen ennustamiseen jo männän suunnittelun alkuvaiheessa ...
 • Vaajasaari, Marja (1984)
  Työn tavoitteena oli etsiä mahdollisimman nopeita heikkousvyöhykkeiden lävistämismenetelmiä. Tätä varten pyrittiin kartoittamaan nykyisin käytetyt menetelmät ja selvittämään niiden kehitystarve. Työssä on painotettu eri ...
 • Riihelä, Vesa (1994-12-21)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää nopeudensäätöalgoritmi meridieselmoottorille ja testata sen toimintaa simulointimallilla. Simuloimalla löydetään mahdolliset puutteet ennen oikealla moottorilla suoritettavia kokeita. /Kir10
 • Pärnänen, Ari (1986)
  Tuotantoon ja myyntiin tarkoitetut tekniset laitteet sekä järjestelmät on testattava tarkasti niiden todellisissa käyttöolosuhteissa ennen tuotteen markkinoille laskemista. Usein nämä testit ovat liian kalliita tai hankalia ...
 • Niskanen, Sisu (2010-05-05)
  Työssä käsitellään merituulipuistojen sähköverkkoja. Merialueet ovat otollisia tuulivoimatuotantoon, koska keskituulennopeudet ovat lähes aina maa-alueita parempia, maaston epätasaisuus ei vaikuta tuuliolosuhteisiin ja on ...
 • Pasanen, Eero (1982)
  Työssä on tarkasteltu materiaaleja, joita mahdollisesti voitaisiin käyttää levylämmönsiirtimen levyjen valmistukseen. Lämmönsiirtimen päätykappaleiden ja muiden varusteiden materiaaleihin ei ole tässä työssä puututtu. ...