.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uusi-Marttila, Mikko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan kuvitteellisen maarakennusliikkeen rakentamiskustannuksia kunnallisteknisissä töissä. Kustannuksia verrataan Rauman kaupungin kunnallisteknisen osaston oman työn kustannuksiin ja yksityisten ...
 • Lähdeaho, Tommi (2007-09-19)
  Keskijänniteverkon luotettavuustason merkitys ja sähkön laadun arvostus on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Avojohdoista muodostuva keskijänniteverkko on erittäin altis laajoillekin häiriöille. Tästä syystä kohdeyritys ...
 • Änkö, Markku (1983)
  Sähkölaitoksen tehtävänä on siirtää ja jakaa sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti toiminta-alueensa asiakkaille, kehittää laitteita ja verkostoa siten, että sähkön toimitus on luotettavaa ja sähkön laatu täyttää asetetun ...
 • Veijovuori, Matti (1993)
  Työn tarkoituksena on selvittää taajamarantojen historiaa ja nykytilaa sekä tutkia niiden kehittämismahdollisuuksia. Työn painopiste on suunnitelmaosassa. Mikkelin lääni on Suomen vesistöisin lääni. Muutamia asemakyliä ...
 • Ala, Janne (1996-10-16)
  Tavoitteena on parantaa asiakkaiden ostaman sähkön laatua. Työ liittyySähkövoimatekniikan Kehityspoolin rahoittamaan maasulkuvikojen aiheuttamienhaittojen vähentämiseen tähtäävään tutkimushankkeeseen. Työn soveltavassaosassa ...
 • Väänänen, Kari (1998-01-14)
  Työn tavoitteena oli hallita keskijänniteverkon maasulkuvirtojen kasvaminen sähköturvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa, vähentää pikajälleenkytkentöjen määrää eli parantaa asiakkaiden sähkölaatua sekä pyrkiä kustannusten ...
 • Kuusinen, Janne Olli Samuli (2014-10-08)
  Kaivosympäristö asettaa taajuusmuuttajakäytölle erityisvaatimuksia henkilö- ja laiteturvallisuuden takaamiseksi. Tässä työssä tarkastellaan taajuusmuuttajan tuottaman yhteismuotoisen virran vaikutusta maasulkusuojauksen ...
 • Seppänen, Kari (1990)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia maatalouden tapaturmia ja niistä syntyviä kustannuksia. Lisäksi tuli tutkia esine- ja henkilövahingon suhdetta ja selvittää suojaintilannetta sekä ihmisten suhtautumista suojaimiin ...
 • Huhtala, Kalevi (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kartoittaa maataloudessa käytettävän traktorin lisälaitteen säädettävän käytön mahdollisuuksia. Tutkimuksen alussa esitellään pintapuolisesti eri nopeuden säätötavat ja niiden valintaperusteet. ...
 • Tervala, Kari (1985)
  Työn tarkoituksena on ollut muodostaa kuva keväällä 1984 Suomessa tarjolla olleista tuotannonohjausohjelmistojen valmispaketeista ja vertailla niiden ominaisuuksia keskisuuren konepajan näkökulmasta. Pohjaa työlle ovat ...
 • Laitila, Minna (2009-04-08)
  Diplomityössä tarkasteltiin maatalouslomittajan työvaatetuksen vaatimuksia. Työssä käytettävään vaatetukseen vaikuttaa työasennot, työympäristö, työn kuormitus, turvallisuus, vaatetuksen huolto- ja hygieniavaatimukset. ...
 • Virtanen, Ville (2006-09-13)
  Työ liittyy kohdeyrityksen tuotekehitystyöhön. Tavoitteina on ollut lisätä käytettävissä olevaa tietoa traktorielektroniikasta sekä auttaa uusien komponenttien valintaprosessissa.Työ aloitettiin tilanteessa, jossa nykyinen ...
 • Kari, Marjo (1999-06-09)
  Due to constant development in computer technology, wireless and mobile communication has gained enormous popularity. A practical solution for mobile networking in residential and public environments where the traditional ...
 • Heman, Hannu (2005-10-12)
  The thesis is part of a new product development project in the Company called Optimation. The target for the project was to develop a next generation machine automation system for the Company´s stone crushers that are ...
 • Kopponen, Aleksi (2009-04-08)
  This thesis discusses the study of developing quality inspection in labelstock production with machine vision. Installation to be built on the target coating machine would offer an advantageous solution to numerous ...
 • Nuutinen, Jukka-Pekka (1991)
  Tässä työssä tutkitaan magneettisen muodon optimointia. Aluksi esitetään Maxwellin yhtälöt ja kuinka ne ratkaistaan numeerisesti elementtimenetelmällä (FEM). Lisäksi käsitellään hieman modernin analyysin peruskäsitteitä. ...
 • Kettunen, Kati (2006-01-18)
  Sähkönjakelun yhteydessä syntyy magneettikenttiä, joiden lähteet voivat sijaita lähellä tiloja, joissa ihmiset oleskelevat merkittäviä aikoja. Helsingin Energialla on noin 1100 kiinteistömuuntamoa, jotka sijaitsevat ...
 • Isokorpi, Jari (1996-04-24)
  Tavoitteena oli rakentaa kalibrointijärjestelmä pientaajuistenmagneettikenttien mittareille.
 • Vihinen, Hannu (1983)
  Tässä työssä on käsitelty magneettisten häiriökenttien aktiivista kompensointia käyttäen hyväksi aikaisemmin rakennettua kelastoa. Maan magneettikentän kompensoimiseksi kelaston keskipisteessä on suunniteltu ja toteutettu ...
 • Koski, Aapo (1990)
  Energian varastointi suprajohtavaan magneettiin on ollut tutkimuksenkohteena 1970-luvun alusta lähtien. Sen avulla voidaan energiaa varastoida korkealla hyötysuhteella ja energia on saatavissa nopeasti takaisin verkon ...