.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuisti, Harri (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu mittaustavan vaikutusta up-and-down -kokeiden tuloksiin rikkiheksafluoridikaasulla positiivisilla syöksyjännitteillä tanko-taso -rakenteella. Pääpaino oli pulssien välisen jännitteettömän ...
 • Löyttyniemi, Lasse (1994)
  Kohdeyritys on ollut mukana toteuttamassa yleiseurooppalaista GSM-standardia matkaviestinnän tarpeisiin. Standardiin kuuluu olennaisena osana verkonhallinta. Verkonhallinnan osalta standardi sisältää lähinnä suosituksia, ...
 • Salmelin, Raili (1983)
  Tämä työ oli esitutkimus, jossa selvitettiin Tampereen yliopiston kansanterveystieteen (KTTL) ja biolääketieteen (BLTL) laitoksen atk-käsittelyn tarpeet tyydyttävän tiedon keruu- ja käsittelyverkon piirteitä ja ...
 • Karhemaa, Urpo (2001-12-12)
  Kun tarvitaan useampikanavaista, luotettavaa mittaustiedon siirtoa langattomasti, on käytettävä nykyaikaisempia komponentteja, kuten sulautettuja järjestelmiä, väylätekniikkaa ja tietokoneverkkopohjaisia ratkaisuja. Työ ...
 • Viitanen, Sanna (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi Suomessa. Saksalaisten, sveitsiläisten, itävaltalaisten ja osin myös ruotsalaisten yhdistettyjen kuljetusten ratkaisujen ja kokemusten ...
 • Uddin, Mohammad Kamal (2008-06-04)
  Assembly line balancing is a growing area of significance to the optimization research of operations management. It has been long since manufacturers introduced mass production as a means of cost savings. The strategic ...
 • Estola, Kari-Pekka (1981)
  Tässä työssä on käsitelty induktiokela-magnetometrin optimoinnin teoriaa ja suunniteltu sekä toteutettu optimoitu magnetometri. Optimointi perustuu yksinkertaiseen sydämen magneettiseen malliin, induktiokelaan ja ...
 • Peltonen, Juhana (2003-08-20)
  MMS on suuren suosion saavuttaneen SMS:n seuraaja, jolla voi tekstin lisäksi lähettää kuvia sekä video- ja äänileikkeitä. SMS:n kehittyminen tappajasovellukseksi edellytti sitä tukevien laitteiden yleistymistä. MMS:n käyttö ...
 • Kakko, Disa (2006-09-11)
  Testaus on noussut tärkeäksi osaksi ohjelmistokehitystä. Testauksella voidaan auttaa parantamaan ohjelmiston laatua sekä saada yleiskuva ohjelmiston tasosta tietyssä kehitysvaiheessa. Käytettävä testaustekniikka riippuu ...
 • Kaura, Jarkko (2003-05-07)
  Liikkuvilla työntekijöillä on usein tarve käyttää langattomilla päätelaitteilla yrityksensä intranet-verkon palveluita, kuten sähköposti- ja kalenterijärjestelmiä sekä erilaisia www-pohjaisia sovelluksia. Muodostettaessa ...
 • Myllykangas, Jani (2006-05-10)
  XML-tekniikoiden tarjoamien palveluiden avulla on mahdollista toteuttaa hajautettuja järjestelmiä, joissa mobiililaite on yhtenä osapuolena. XML-tekniikoiden avulla voidaan esimerkiksi tiivistää XML-dokumenttien kokoa, ...
 • Gummerus, Juhana; Poikajärvi, Vesa (2006-08-16)
  Ohjelmistotestaus on tärkeä ohjelmistoprosessin osa. Huolellisesti suunniteltu ja suoritettu testausprosessi auttaa löytämään ohjelmistosta virheitä. Manuaalisesti suoritettu testaus on aikaa vievä ja vaativa prosessi. ...
 • Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
  Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
 • Suokas, Asta (2008-04-09)
  Sovellussuuntautunut mallintaminen on mallikeskeinen ohjelmistokehitystapa. Lähtökohtana on ratkaista sovelluskehityksen ongelmat käyttämällä sovellusalueen käsitteistöä käytetyn toteutustekniikan käsitteistön sijaan. ...
 • Koivisto, Jari (2006-03-08)
  AB3:Tämä diplomityö on osa tutkimusohjelmaa, joka tutkii liikesensoreiden käyttöä kuntoilu- ja pelisovelluksissa. Matkapuhelinten tekniikan ja suorituskyvyn kasvu on mahdollistanut entistä monimutkaisempien sovellusten ...
 • Ahvenainen, Mari (2013-05-08)
  Citizens participate increasingly in hyperlocal news content creation. In order to make content creation more meaningful to reader reporters and more interesting to a wider audience, it is necessary to examine the factors ...
 • Koskela, Hanna (2001-02-14)
  Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia mobiilia dataa kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa eli UMTS-verkoissa. Näiden verkkojen radiorajapinta perustuu WCDMA-tekniikkaan. Keskeinen aihe tässä työssä on dataliikenne ...
 • Mäkinen, Riku (1996-11-20)
  AB3:Puhelun ollessa käynnissä sekä matkapuhelin että palveleva tukiasema keräävät radiotiehen liittyvää tietoa, kuten vastaanotettu signaaliteho ja signaalinlaatu. Mittausraportti lähetetään säännöllisesti tukiaseman ...
 • Tervola, Timo (1999-01-13)
  Työ on osa Java-kielen käsipuhelinliitynnän kehitystyötä. Työssä esitellään yleisesti Java-puhelinrajapinta ja tarkemmin langaton puhelinsovellusrajapinta. Työ myös esittää Java-puhelinrajapinnan yleisen rakenteen alla ...
 • Sammetla, Sarvani (2012-03-07)
  Smart phones are widely accepted and popular with navigation and route guidance functionality becoming a standard feature. Locations based services, henceforth referred to as LBS in this document, are used in various ...