.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pussinen, Petri (1986)
  Höyrymatkustajalaiva "Pohjola", entisöinti ja korjaus: "Pohjola" on rakennettu vuonna 1905. Sitä on jatkettu ja muutettu vuonna 1919. Vesibussiksi se muutettiin vuonna 1956. Tällä hetkellä laiva on ollut pois liikenteestä ...
 • Jussila, Matti (2001-12-12)
  Matriisikonvertteri on tulevaisuuden vaihtoehto perinteisille virta- tai jännitevälipiirillisille taajuudenmuuttajille. Työ on osa Tekesin ETX-ohjelman kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenetelmien kehittämisprojektia. ...
 • Mielonen, Asko (2007-12-12)
  Perinteisesti hitsausteholähteissä käytetään jännitevälipiirillistä suuntaajarakennetta, jossa tasasuuntaus toteutetaan passiivisin menetelmin. Tällainen rakenne aiheuttaa verkkovirtaan matalataajuisia yliaaltoja. ...
 • Luodeslampi, Tero (1999-06-09)
  Työ jakaantuu matemaattiseen, kasvatustieteelliseen ja käytännön opetuskokeilua tarkastelevään osaan. Matemaattisessa osassa esitellään sovelluksen opetukseen tarvittavat matriisilaskennan käsitteet ja differentiaaliyhtälöt. ...
 • Kiviö, Heli (1996-12-11)
  Tavoitteena oli selvittää kaupallisesti saatavien, korkeita lämpötilojakestävien kerta- ja kestomuovikomposiittien ominaisuuksia korotetuissalämpötiloissa ja savukaasupesurin sisääntuloalueen kemiaalisissaolosuhteissa. ...
 • Tuukkanen, Vesa (1996-12-11)
  AB3:Digitaalisessa siirtojärjestelmässä lähetin muodostaa symboliarvoista jatkuva-aikaisen signaalin. Vastaanottimessa jatkuva-aikainen signaali näytteistetään ja päätökset lähetetyistä symboliarvoista tehdään näytteiden ...
 • Tyynelä, Petri (2000-12-13)
  Tavoitteena oli tehdä esitys määrämittaisen syvästabiloinnin mitoitusmenettelystä, pyrittiin selvittämään pilarin ja maan välistä yhteistoimintaa. Syvästabiloinnin mitoitusta sovellettiin Porvoossa valtatie 7:llä sijaitsevassa ...
 • Kinttula, Vesa (1994-05-24)
  Työ on osa Mäntässä suoritettua "Luova periferia" asuinalue tutkimusta. Se on raportti toimintatutkimuksen fyysisen asuinympäristön perusparannuksen osasta. Perusparannussuunnitelmien kritiikkiä tarkastellaan kolmessa ...
 • Vilermo, Miikka (2002-12-11)
  This study is concerned with the use of the modified discrete cosine transform (MDCT) in audio coding. Several aspects of the applicability of the MDCT to audio coding are studied. The basic theory behind MDCT is presented. ...
 • Banerjee, Indradumna (2014-09-03)
  The most commonly used transducer based methods for measurement of beating forces of cardiomyocytes have been reviewed in this thesis and they involve either direct contact with the cardiomyocytes or their manipulation in ...
 • Siltanen, Asko (1993)
  Ragnar Granit Instituutin MKG-laboratoriossa on tehty magnetokardiografia tutkimusta vuodesta 1976 lähtien. Vuonna 1992 valmistui uusi mittausjärjestelmä, joka perustuu toisen asteen ABC-gradiometriin. Tämän diplomityön ...
 • Chengguo, Zheng (1994)
  Triglycerides constitute the majority of the body`s lipids,and it is these molecules that are generally referred to simply as "fat". The measurement of triglycerides in human serum is very important for clinical use in ...
 • Kankare, Miika (2013-06-05)
  The user amounts of modern mobile radio networks have reached billions with 3G networks having a share of 1 billion. In addition, most of the data traffic is originating from indoor locations. At the same time the cost of ...
 • Torres Lobera, Diego (2011-02-09)
  Photovoltaic (PV) modules are composed by PV cells, normally connected in series, which convert the energy of solar radiation (direct and diffuse) into electrical energy. However, many factors affect the output power of ...
 • Lindroos, Matti (2011-10-05)
  Today’s wear research topics are more concentrated on including different types of simulation models as part of the development of breakthrough materials. Simulation is a less expensive method compared to traditional wear ...
 • Humalamäki, Joonas (2013-10-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli testata vanhojen, Paavo Laihosen aiemmin diplomityössään “Kuitukeraamisen kuumakaasusuodattimen mekaanisen keston arviointi” käytättämien menetelmien soveltuvuutta kuitumaisten suodatinelementtien ...
 • Pelkonen, Tuisku (2011-12-07)
  Technology foresight scholars have addressed a need to further develop the methodology in the field. Especially in the field of renewable energy (RE) new tools to figure out the potential and future directions of different ...
 • Sukuvaara, Tommi (1986)
  Diplomityö muodostaa osan Tampereen teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan laitoksella tehtävästä suodatusmenetelmien ja näiden digitaalitoteutusten tutkimuksesta. Työn lähtökohtana oli eräs tietojenkäsittelytekniikan ...
 • Kapanen, Pekka (1991)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen Teknillisellä Korkeakoululla Suomen Akatemian rahoittamana perustutkimuksena. Diplomityössä on tutkittu mediaanisuodatukseen perustuvia menetelmiä puheenkoodauksen lineaarisen ennustuksen ...
 • Lahtinen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityön tavoitteena on meesauunin osien lujuusteknisen mitoituksen suorittava ohjelma, joka valitsee osien mitat siten, että vaaditut lujuuskriteerit täyttyvät. /Kir10