.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Siltanen, Asko (1993)
  Ragnar Granit Instituutin MKG-laboratoriossa on tehty magnetokardiografia tutkimusta vuodesta 1976 lähtien. Vuonna 1992 valmistui uusi mittausjärjestelmä, joka perustuu toisen asteen ABC-gradiometriin. Tämän diplomityön ...
 • Chengguo, Zheng (1994)
  Triglycerides constitute the majority of the body`s lipids,and it is these molecules that are generally referred to simply as "fat". The measurement of triglycerides in human serum is very important for clinical use in ...
 • Kankare, Miika (2013-06-05)
  The user amounts of modern mobile radio networks have reached billions with 3G networks having a share of 1 billion. In addition, most of the data traffic is originating from indoor locations. At the same time the cost of ...
 • Torres Lobera, Diego (2011-02-09)
  Photovoltaic (PV) modules are composed by PV cells, normally connected in series, which convert the energy of solar radiation (direct and diffuse) into electrical energy. However, many factors affect the output power of ...
 • Lindroos, Matti (2011-10-05)
  Today’s wear research topics are more concentrated on including different types of simulation models as part of the development of breakthrough materials. Simulation is a less expensive method compared to traditional wear ...
 • Humalamäki, Joonas (2013-10-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli testata vanhojen, Paavo Laihosen aiemmin diplomityössään “Kuitukeraamisen kuumakaasusuodattimen mekaanisen keston arviointi” käytättämien menetelmien soveltuvuutta kuitumaisten suodatinelementtien ...
 • Pelkonen, Tuisku (2011-12-07)
  Technology foresight scholars have addressed a need to further develop the methodology in the field. Especially in the field of renewable energy (RE) new tools to figure out the potential and future directions of different ...
 • Sukuvaara, Tommi (1986)
  Diplomityö muodostaa osan Tampereen teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan laitoksella tehtävästä suodatusmenetelmien ja näiden digitaalitoteutusten tutkimuksesta. Työn lähtökohtana oli eräs tietojenkäsittelytekniikan ...
 • Kapanen, Pekka (1991)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen Teknillisellä Korkeakoululla Suomen Akatemian rahoittamana perustutkimuksena. Diplomityössä on tutkittu mediaanisuodatukseen perustuvia menetelmiä puheenkoodauksen lineaarisen ennustuksen ...
 • Lahtinen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityön tavoitteena on meesauunin osien lujuusteknisen mitoituksen suorittava ohjelma, joka valitsee osien mitat siten, että vaaditut lujuuskriteerit täyttyvät. /Kir10
 • Murto, Meri (2009-10-07)
  This master’s thesis examines the development of dense city structure by means of housing design. The topic is a conceptual housing tower research and a concrete project design in Keski-Pasila, which will be even more ...
 • Kämäräinen, Markku (1999-12-08)
  Tässä työssä on tutkittu kahden erilaisen ELS-järjestelmän, sekä mekaanishydraulisen pumpun säätimen, säätötilavuuspumpun ja paineenrajoitusproportionaaliventtiilin että sähköhydraulisen suuntaventtiilin ja säätötilavuuspumpun ...
 • Honkamäki, Veijo (1993)
  Kohdeyrityksen päätuotantoalansa ovat alkuaineanalysaattorit. Eräässä analysaattorimallissa saadaan näytekupissa olevan tutkittavan aineen atomeja ionisoitua ja viritettyä radioaktiivisen säteilijän avulla. Atomien pyrkiessä ...
 • Vallinaho, Teemu Ilari (2012-12-05)
  Tässä työssä tutkitaan mekaanisia ääniä, tarkemmin erilaisten hälyttimien kuten palohälyttimien, vesihälyttimien ja mukana kannettavien erikoishälyttimien hälytysäänen ominaisuuksia ja miten niitä voitaisiin tunnistaa. ...
 • Kytölä, Juha (1989)
  Työssä selvitetään mekanismien suunnittelua ja erityisesti sen tietokoneavusteisia keinoja. Tarkoituksena on pyrkiä tehostamaan mekanismien tietokoneavusteista suunnittelua CAD-ohjelmaa ANVIL 5000 hyväksi käyttäen. Jotta ...
 • Kivento, Teppo (1989)
  Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) käynnistettiin vuonna 1988 "ohjausjärjestelmät" - tutkimusohjelma. Tämä työ liittyy tutkimusohjelman osaprojektiin "automaattisen koneen ohjauksen vaatimusmalli". Osaprojektin ...
 • Lahti, Katariina (1993)
  Kohdeyritys on alihankinta-valimo, joka tekee tarkkuusvaluja teollisuuden tarpeisiin. Valimo on määrätietoisesti panostanut työntekijöiden turvallisuuteen. Tarkkuusvalu on tuotantoprosessi, jonka työmenetelmissä ja käytetyissä ...
 • Heino, Tero (2002-08-21)
  Työssä tarkastellaan soodakattilan syöttöveden esilämmitinelementin mekaanisia rasituksia. Syöttöveden esilämmitin, josta käytetään usein nimikettä ekonomaiseri, koostuu membran -rakenteisista lämpöpinnoista. Tässä työssä ...
 • Punkka, Konsta (2002-06-05)
  The purpose of this thesis is to develop and implement memory-based perfect shuffle permutation networks and compare the properties and characteristics of these networks to the recently proposed register-based perfect ...
 • Tarhio, Matti (1990)
  Asuinrakentamisen painopistealue on ollut pitkään uudisrakentamisessa. Asuinkerrostalokannan keski-iän noustessa korjausrakentamisen tarve on alkanut kasvaa. Uudisrakentamisen kustannusarviomenettelyä on kehitetty pitkän ...