.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Veisu, Antti (2012-10-03)
  Tietotekniikan rooli opetuksessa kasvaa ja erityisesti matematiikan opetukseen se tarjoaa mielenkiintoisia sovelluksia. Yksi sellainen on matemaattisten tehtävien automaattinen tarkastus. Matematiikan tarkka ja looginen ...
 • Heinonen, Tiia-Riikka (2012-10-03)
  Tässä työssä perehdytään raiteen epäjatkuvuuskohtien ja junaan kertyneen lumen irtoamisen väliseen yhteyteen. Työn tarkoituksena on selvittää, millaisia värähtelyitä erilaiset epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat junakalustoon, ...
 • Mattila, Jussi (2001-06-06)
  Tietokoneiden käyttöliittymät eivät juurikaan ole kehittyneet viimeisten viidentoista vuodenaikana. Näppäimistöt, hiiret ja peliohjaimet ovat edelleen yleisimpiä tietokoneisiin yhdistettyjä ohjainlaitteita, joilla työskentelyn ...
 • Turunen, Matti (1991)
  Tutkimuksessa on esitetty mitoituskaavat lumitiloille. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut luotettavaa mitoitusmenetelmää aurauslumen vaatimalle tilalle. Tien esisuunnitteluvaiheessa on määrättävä, mihin standardiin lumitilan ...
 • Kauramäki, Tuomo (1983)
  Työssä on tutkittu kokeellisesti lämmön siirtymistä luonnollisella konvektiolla päällekkäisten vaakaputkien muodostamasta putkirivistä, kun putkien pintalämpötilat on pidetty vakioina. Mittausten tarkoituksena oli selvittää ...
 • Kaasalainen, Timo (1990)
  Työn tavoitteena oli parantaa energia-analyysiohjelmalla suoritettavan laskennan luotettavuutta ja tarkkuutta kehittämällä huoneiden sisäisen konvektion laskentaa ja ottamalla huomioon patterista lähtevän konvektiosuihkun ...
 • Koskinen, Sami (2000-03-15)
  Diplomityössä pääpaino on luonnollisten maamerkkien tunnistuksessa, niiden käytössä reittien suunnitteluuun ja maamerkkihavaintojen perusteella tehtävässä paikannuksessa reitillä. Reittiajoon liittyvistä muista menetelmistä ...
 • Hoisko, Tanja (2007-03-14)
  Luonnonaineina esiintyvät halogenoidut 5-metyleeni-2-furanonit ovat biologisesti aktiivisia yhdisteitä, joita voidaan eristää Bonnemaisoniaceae -suvun merilevistä. Halogenoidut furanonit ovat herättäneet mielenkiintoa ...
 • Linna, Timo (1983)
  Tutkimuksen peruslähtökohta on se, että nykyisin rakennusten kivilaattaverhoukset asennetaan yleensä työmaalla ja se on kallista. Elementtitekniikalla saadaan kivilaattapintainen seinä kilpailukykyisemmäksi. Tutkimuksen ...
 • Kukkonen, Janne (1984)
  Keväällä 1983 aloitettiin kahden kohdeyrityksen ja TTKK:n talonrakennustekniikan osaston välillä yhteistyö luonnonkivipintaisten elementtien valmistamiseen tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Aluksi etsittiin ajateltavissa ...
 • Laaksonen, Tapani (2009-12-09)
  Luonnonkuitujen jalostuslinja on osa kokonaisuutta, joka liittyy menetelmään, jossa on tarkoitus hyödyntää luonnonkuitua rakennusteollisuudessa. Menetelmässä käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja sisäseinien ja ulkoseinien ...
 • Lehtiniemi, Päivi (2011-06-08)
  Luonnonkuitupohjaiset lujitteet komposiiteissa ovat herättäneet viime aikoina kiinnostusta niiden alkuperän ja hyvien ominaisuuksien takia. Lujitteet ovat edullisia raakamateriaaleina, uusiutuvia, helposti kierrätettävissä ...
 • Wallinmaa, Sara (2014-06-04)
  Tässä työssä käsitellään luonnonmateriaalilujitettujen kestomuovikomposiittien pitkäaikaisominaisuuksia. Lujitteina on käytetty lasia, pellavaa, sellua ja wollastoniittia. Matriisiaineina on käytetty polypropeenia, korkean ...
 • Ruupunen, Anne (2014-12-03)
  Tässä työssä tutkitaan luonnonmateriaaleilla seostettujen kestomuovikomposiittien reologisia ominaisuuksia. Matriisimateriaaleina käytettiin korkeatiheyksistä polyeteeniä, sekä tärkkelykseen pohjautuvaa biomateriaalia ...
 • Saari, Tuomas (2014-06-04)
  Luonnonkuitujen potentiaali toimia perinteisempien lasi- ja hiilikuitujen asemesta komposiittien lujitteina sopivissa sovelluksissa on tunnistettu niin tutkijoiden, kuin osin jo teollisuudenkin taholta. Luonnonkuitujen ...
 • Kervinen, Minttu (2010-05-05)
  Helsingin kaupunki suunnittelee uutta 30 000 – 40 000 asukkaan pientalo-kaupunkia nykyisin maaseutumaiselle Östersundomin alueelle. Diplomityössäni tarkastelen ajallisesti ja alueellisesti eri mittakaavoissa minne kaupungissa ...
 • Lehtonen, Eetu (2015-05-06)
  Yaran Uudenkaupungin tehtailla merivettä pumpataan erilaisten prosessien jäädytyksiin. Tämän takia pumppaamojen toiminta on tärkeä osa tehtaiden toimintaa. Työn tavoitteena on kehittää näiden pumppaamojen luotettavuutta ...
 • Kokkonen, Sonja (1998-10-14)
  Työssä etsitään eroja nykyisen ja luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) välillä. Nykyistä toimintamallia on tarkoitus muuttaa vikoja entistä paremmin ehkäiseväksi.
 • Rantakokko, Seppo (1985)
  Suomessa on yli sata mikroprosessoriohjattua, itsenäisesti luottokortilla toimivaa polttoaineen jakelulaitteistoa (D-mittaria). Havaittiin tarkoituksenmukaiseksi kyetä siirtämään kaikkien D-mittarien tankkaustapahtumat ja ...
 • Pihlajaniemi, Maija (2013-06-05)
  Tutkimuksen lähtökohta ja suurin inspiraation lähde oli monien innovaatioiden syntykotina ”Maagisena hautomona” tunnettu yliopistorakennus Massachusetts Institute of Technologyssä. Tämä rakennus toimi loistavana esimerkkinä ...