.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuohi, Päivi (2008-04-09)
  Lämmönsiirto on termisen energian siirtymistä lämpötilaerosta johtuen paikasta toiseen. Lämpö siirtyy kolme perusmekanismin avulla: johtumalla, konvektiolla ja säteilyllä. Lähes kaikissa kemianteollisuuden prosesseissa ...
 • Leskinen, Rauno (1982)
  Paperi- ja kartonkikoneiden viira- ja puristin osilla imuvyöhykkeiden kohdalla tapahtuu voimakasta radanjäähtymistä. Tämä johtuu siitä, että kuiva konesalin ilma höyrystää itseensä vettä radasta ottaen siitä myös tarvittavan ...
 • Ahmaniemi, Samppa (1997-11-12)
  Työ on osa "Kulutusta ja korroosiota kestävät termisesti ruiskutetutoksidipinnoitteet" -tutkimusprojektia. Tässä tutkimuskohteena on termisestiruiskutettujen oksidipinnoitteiden korkean lämpötilan ominaisuuksientutkiminen ...
 • Kauhaniemi, Petri (1991)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan epäsuoran kostutusjäähdytyksen jäähdytyskykyä ja siinä käytettäviä lämmöntalteenottomenetelmiä, niiden tehokkuutta sekä soveltuvuutta teollisuusympäristöön. Lisäksi verrataan epäsuoran ...
 • Salonen, Joonas (2015-06-03)
  Tulevaisuudessa rakentamisessa ollaan siirtymässä yhä enemmän korjaus- ja täydennysrakentamiseen. Suomessa 1960–1970-luvuilla rakennetut kerrostalot ovat tulossa korjausikään ja korjauksen lisäksi myös niiden energiatehokkuutta ...
 • Kansa, Jouko (1983)
  Lämpöharkko on suomalaisen tuotekehityksen tulos. Se koostuu sisä- ja ulkopuolisesta betonikerroksesta, joiden välissä lämmöneristeenä on polystyreeni. Kantavana rakenteena toimivassa sisäkuoressa on ontelorakenne. Sisä- ...
 • Lahti, Tommi (2013-12-04)
  Maalämpöpumppu siirtää lämpöä maa- tai kallioperästä ja nostaa lämmönsiirtoaineen lämpötilaa käyttökohteen vaatimusten mukaan. Rakennus ja käyttövesi lämpiävät lämpöpumpun tuottamalla lämpöenergialla. Lämpö voidaan kerätä ...
 • Holmberg, Tiina (1997-12-10)
  Selvitetään korkeassa lämpötilassa käsitellyn puun ominaisuudet lujuuden jakosteuskäyttäytymisen osalta.
 • Oksanen, Ville (2014-05-07)
  Tässä työssä tarkasteltiin uudenlaisella reaktiovalumenetelmällä valmistettujen, titaanikarbidierkaumilla pintalujitettujen austeniittis-ferriittisten ruostumattomien teräsvalujen mikrorakennetta, sitkeyttä ja korroosion ...
 • Moilanen, Kalle (1994)
  Kattilalaitoksen toiminnan kannalta mittaukset muodostavat tärkeän osa-alueen. Paitsi, että mittaukset liittyvät olennaisena osana laitoksen toimintaa ohjaavaan säätöautomatiikkaan, niin mittaukset ilmaisevat myös ...
 • Toppari, Esa (1997-04-16)
  Lämpökeskusten käyttö- ja huoltokustannuksia selvitetään ja etsitäänerilaisille lämpökeskuksille optimaalinen kunnossapitostrategia.Esimerkkinä lasketaan yhden lämpökeskuksen kattilan optimaalinennuohousväli.
 • Leminen, Aleksi (2015-02-04)
  Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan lämpökuormista ja kutistumisesta aiheutuvia pakkovoimia teräsbetonialtaissa. Tutkimuksen alussa käsitellään lämpökuormista aiheutuvien pakkovoimien teoriaa ja perehdytään Eurokoodin ja ...
 • Taskinen, Sanna (2011-06-08)
  Tämän diplomityön tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia konenäköratkaisuja muovisten margariinirasian kansien dimensioiden mittaamiseen laadunvalvonnassa. Kansien ja rasioiden yhteensopivuuden kanssa on ollut satunnaisia ...
 • Walden, Kai (1998-10-14)
  Työssä tutkitaan Condebelt-prosessiin sopivia lämpöpumppuprosesseja, jotta ulkopuolisen energian tarve pienenisi. Työssä käsitellään kuivaimen aine- ja energiavirtoja erilaisilla tuotantolaaduilla sekä pyritään saamaan ...
 • Siikanen, Vilma (2010-06-23)
  Kaupan alalla lauhdelämpöä on otettu talteen aina kun se on ollut kannattavaa. Lämmön talteenoton menetelmien kehitystä on kuitenkin hidastanut edullinen sähkön hinta, mikä ei ole kannustanut isoihin investointeihin. ...
 • Mäkinen, Ali (2006-04-12)
  Uusiutumattomien energiamuotojen rajallisuus ja ilmansaasteet ovat vieneet energian käytön trendiä kohti uusiutuvia energialähteitä ja energiaa säästäviä ratkaisuja. Kylmissä maissa, kuten Suomessa, lämmitys kuluttaa suuren ...
 • Sorokin, Salla (2008-01-16)
  Marketit ovat kaupallisten rakennusten suurimpia energiankuluttajia, joten mahdollisuuksia energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen on. Markettien jäähdytykseen kuluu vuosittain runsaasti energiaa. Jäähdytyksen ...
 • Jokela, Esa (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja ajankohtainen yleiskuva Suomessa kaupallisesti hyödynnettävistä lämpöpumpuista ja lämpöpumppumarkkinoista. Lämpöpumppumarkkinoita arvioidaan useasta eri ...
 • Vimpari, Kai-Kristian (2006-09-13)
  Lämpöpumppu on pitkälti vakiotuote, jota voidaan valmistaa sarjatyyppisessä tuotannossa. Tämän työn tarkoituksena oli eriyttää lämpöpumppujen erikoistuotteiden valmistus pois sarjatuotannon välittömästä läheisyydestä. ...
 • Manninen, Tuomo (1984)
  Työssä on tarkasteltu lämpöpumpun käyttöä nahan kuivatuksessa sekä suunniteltu koelaitteisto ja määritetty sille optimaaliset mitoitusarvot. Tavoitteena on ollut nahan lämpöpumppukuivatuksen kannattavuuden ja soveltuvuuden ...