.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Narinen, Seppo (1985)
  Työssä on selvitetty kuinka laivojen nesteputkistojen suunnittelu tapahtuu eri vaiheissa: tarjousvaiheessa sekä laitteiden tilausvaiheessa ja jälkilaskennassa. Laskenta edellyttää putkistoihin tulevien varusteiden ...
 • Vahteri, Markku (1985)
  Tämän työn alkuosassa tarkastellaan laivan tärkeimpiä melulähteitä ja eritellään niiden melun syntytapoja. Kirjallisuudesta on koottu joukko likikaavoja, joiden avulla voidaan pääkoneen, alennusvaihteen, potkurin ja ...
 • Suomela, Kari (1992)
  Lambda-laskennalla on tärkeä sija funktionaalisten kielten tutkimuksessa ja toteutuksessa. Aiheen matemaattista perustaa on alettu kehittää jo kaksikymmentäluvulla. Työssä on läpikäyty lambda-laskennan perusteet ja esitetty ...
 • Uuttana, Kyösti (1981)
  Turvevoimalaitoksissa turvetta myllyyn syöttävän lamellihihnan tukirullat toimivat vaikeissa olosuhteissa. Turvepöly tunkeutuu rullien sisälle ja vaikeuttaa rullien pyörimistä. Turve aiheuttaa myös korrosiivista ja ...
 • Virtanen, Jukka (1990)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa atk-ohjelmisto, jolla voitaisiin ratkaista pyörähdyssymmetrisesti käyttäytyvän laminoidun pyörähdyskuoren statiikka tarkasti ja tehokkaasti. Kuori oletettiin ohueksi ja sen taipumat ...
 • Heinonen, Valtteri (2010-04-07)
  Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunastuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä ...
 • Kauppila, Anna-Lotta (2006-09-13)
  Diplomityön aiheena oli Kangasalan kunnan Lamminrahkan aluesuunnitelma. Työ on alustava osa alueen yleiskaavatyötä. Lamminrahka sijaitsee Tampereen rajalla ja on täysin rakentamatonta metsää. Suunnitelmassa edellytettiin ...
 • Pietilä, Kari (2015-12-09)
  Geographic Information Systems (GIS) and statistics based land-use regression (LUR) models are widely used for modeling small-scale spatial variation of ambient air pollution. These models have successfully been utilized ...
 • Tilles, Marianna (1998-12-09)
  Työssä todettiin puuvillatyypin vaikuttavan enstyymikäsittelyn toimintaan enemmän kuin kierreluvun. Kierreluvullakin todettiin olevan jonkin verran vaikutusta. Todettiin olevan edullisempaa käsitellä lanka kuin valmis neule.
 • Pesonen, Heli (2014-06-04)
  Diplomityö on tehty kilpailuehdotuksesta Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin suunnitelmaa Jyväskylän Kankaan vanhalle paperitehdasalueelle kaavaillusta asuinalueesta. Kilpailussa haettiin ...
 • Pihlström, Timo (2014-06-04)
  Inertiamittausyksikkö on laite, joka pystyy mittaamaan liiketilaa ja asentoa. Yleensä näissä mittauksessa käytetään apuna kiihtyvyysanturia, gyroskooppia ja magnetometria. Jotta näistä useista antureista saatua mittaustietoa ...
 • Järvinen, Vesa (2012-06-06)
  Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
 • Mänty, Hannu (2001-04-11)
  Työssä tutkittiin sairaalaympäristössä esiintyviä signaaleja ja niiden mahdollisuutta langattomaan siirtoon. Terveydenhuollon tiedonsiirtostandardit ovat kehittyneet ja tuoneet uusia tietojärjestelmäratkaisuja, esimerkkkeinä ...
 • Meuronen, Juha-Matti (1996-06-12)
  Työssä on luokiteltu eri tyyppiset tiedonsiirtotarpeet ja analysoitu niiden asettamat vaatimukset.
 • Poussu, Jukka (2007-05-09)
  Nykypäivänä yksi merkittävimmistä ongelmista tiedonkäsittelyssä ja -tuottamisessa on tarvittavan tiedon hajanaisuus. Jos tarvitaan tietoa, joka sijaitsee useassa eri paikassa, sen etsiminen ja hyödyntäminen on hankalaa. ...
 • Niemi, Seppo (1999-05-19)
  Työssä esitetään vaihtoehto järjestelmän toteuttamiseksi. Työssä esitellään tarvittava protokolla sekä on rakennettu testiverkko. Testiverkolla on mitattu tuloksia paikakannuksen toimivuudesta. /Kir10
 • Korhonen, Saku (2002-06-05)
  Tämä diplomityö käsittelee langattoman kamerapalvelimen kehitysprosessia kokonaisuutena tavoitteiden asettamisesta laitteiston ja ohjelmiston toteutukseen. Merkittävä osa työstä liittyy käytettävien tekniikoiden arviointiin ...
 • Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
  Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
 • Tarvainen, Juha (2002-04-10)
  Työ kuului projektiin, jossa toteutettiin yhdessä palvelun- ja sisällöntarjoajien sekä teknologiakumppaneiden kanssa palvelukokonaisuus, jossa keskityttiin langattoman videon tarjoamiseen loppukäyttäjille. Palvelussa ...