.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aronen, Tommi (2007-06-06)
  Palladiumkatalysoitu Suzuki-Miyaura -reaktio on eräs tärkeimmistä synteesimenetelmistä muodostaa hiili-hiili-sidos ja jonka avulla voidaan valmistaa monimutkaisia yhdisteitä yksinkertaisista lähtöaineista. Reaktiossa ...
 • Kauppila, Jarmo (2008-06-04)
  Kiristyneet turvatoimet ja kasvaneet matkustajamäärät asettavat suuria vaatimuksia turvasovelluksille, esimerkiksi metallinilmaisimille. Täyttääkseen uudet turvallisuussäädökset, valmistajilta edellytetään nopeaa tuotekehitystä. ...
 • Arponen, Otto (2009-10-07)
  The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
 • Jylhä, Olli (1983)
  Elektronispektroskopian käyttö erittäin pintaherkkänä menetelmänä soveltuu erittäin hyvin ultraohuiden metallikalvojen elektronirakenteen ja kasvutavan tutkimiseen. Tässä työssä on kasvatettu muutamien atomikerrosten ...
 • Kuusenaho, Mari (2009-05-06)
  Bioliuotuksessa käytetyimmät mikrobit saavat energiansa hapettamalla pelkistyneitä rauta- ja rikkiyhdisteitä. Hapetustuotteet reagoivat metalliyhdisteiden kanssa muuttaen metallit liukoiseen muotoon. Kaivosteollisuudessa ...
 • Kaksonen, Anna (2001-02-14)
  Kaivostoiminta ja metalliteollisuus tuottaa metallipitoisia jätevesiä, joita luonnehtivat usein korkeat sulfaattipitoisuudet ja alhainen pH. Perinteisesti jätevedet on käsitelty kemiallisesti lisäämällä veteen emäksisiä ...
 • Varjos, Marjo (2000-01-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri substraattien soveltuvuus tehokkaiden sulfaatinpelkistäjäviljelmien rikastukseen sekä verrata eri lähteistä rikastettujen viljelmien metallien sietoa ja metallinsaostustehokkuutta. ...
 • Niemi, Heikki (1999-04-14)
  Työssä selvitettiin nykyisten ratkaisuiden ongelmia ja kosteusteknistä kuntoa, tehtiin laboratoriotutkimus levyseinien käyttäytymisestä märkätiloissa sekä ideoitiin olemassa oleville rakenteille korjaustapoja. Nykytilaa ...
 • Salokatve, Arto (1985)
  Materiaalitutkimuksessa ollaan päästy vaiheeseen, jossa materiaalien ominaisuuksia voidaan muuttaa ohutkalvorakenteiden avulla. Perustan näiden koherenttien monikerroskalvojen, superhilojen, kasvatukselle antaa materiaalien ...
 • Salonen, Klaus (1996-12-11)
  Työn lähdeaineistona käytettiin kohdeyrityksessä vuonna 1995 syntyneitätyösuojelukustannuksia ja tapaturmien tutkinnan toteutumia.Kustannuslaskentaosuus on toimintoperusteisen kustannuslaskennan sovellus.Välittömien ja ...
 • Jurvanen, Kari (2002-04-10)
  Levysepillä, koneistajilla, hitsaajilla, koneenasentajilla ja koneenkorjaajilla tapahtuu työtapaturmia selvästi enemmän kuin muilla teollisuuden ammattiryhmillä. Tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiöille tehtyjen ...
 • Rinne, Tuomo (2011-08-17)
  Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...
 • Henttonen, Tomi (2007-08-20)
  Metatieto, tieto tiedosta, on tärkeä työväline tiedostojen hakemisessa ja arkistoinnissa. Erityisesti tämä pätee kuvatiedostoihin, koska ne eivät luonnostaan sisällä tekstiä, jota voidaan hakea. Viime vuosina valtavasti ...
 • Salminen, Esa (1996)
  Slaughterhouses produce a high quantity of wastes and by-products. Anaerobic digestion could be an attractive method to treat some slaughterhouse waste fractions. -The feasibility of anaerobic digestion for the treatment ...
 • Valtavaara, Minna (2014-11-05)
  In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
 • Nygård, Magnus (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin menetelmä vakavien liikennekonfliktien tunnistamiseksi elektronisesti kerätystä nopeustiedosta. Menetelmä validioitiin kokeellisesti. /Kir10
 • Pertilä, Esa (2006-08-16)
  The thesis introduced a method for displaying OpenDocument Text files on information appliances. The OpenDocument format is a standard, developed by the OASIS consortium and approved by ISO/IEC, for saving editable office ...
 • Sirola, Niilo (2001-10-17)
  Työssä esitellään uudenlainen GPS-paikannusmenetelmä, joka paikan ja kellovirheen lisäksi ratkaisee tarkan ajan. Menetelmä ei tarvitse reaaliajassa vastaanotettua navigointisanomaa. Sen sijaan paikannukseen käytetään C / ...
 • Heinonen, Aarne (2002-09-18)
  In this project, the original purpose was to implement a process technology migration to a certain chip, with small design effort. The migration goal was to achieve greater operational speed and smaller power consumption ...
 • Oja, Hannu (1999-06-09)
  Tuotespecifikaation koostaminen eräälle nostolaitteelle. /Kir10