.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
  Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...
 • Helin, Erika (1998-02-11)
  Työ käsittelee eri liikennemuotojen asemat yhdistävän matkakeskuksen vaikutuksia. Työn tarkoituksena on laatia yleinen tarkastelumalli, jota voidaan soveltaa eri matkakeskusten vaikutusten tarkasteluun. Lisäksi tavoitteena ...
 • Salmela, Markku (1994)
  Matkapuhelimen varausalgoritmin päätehtävä on tarkkailla ja ohjata akun varausta siten, että käyttäjän ei tarvitse puuttua puhelimen virransyötön yksityiskohtiin. Työssä käsitellään NiCd- ja NiMH- akkujen ympäristö- ja ...
 • Kaljunen, Juha (2001-10-10)
  Työssä tarkastellaan matkapuhelimen tuotannontestausta testaussuunnittelusta tuotantolinjalla tapahtuvaan testaamiseen ja tapoja, joilla tuotannontestauksessa päästäisiin kustannustehokkaampaan toimintaan.Työssä esitellään ...
 • Hällfors, Simon (2001-12-12)
  Työssä selvitettiin NMT900-, GSM- ja DCS -matkapuhelimien sekä VIRVE -viranomaisradiopuhelimen käytön turvallisuutta sairaalaympäristössä. Tavoitteena oli tutkia, mikä näistä järjestelmistä on turvallisin sairaalassa. ...
 • Pitkola, Ville-Paavo (1999-02-10)
 • Kukkasniemi, Harri (2000-01-19)
 • Wallenius, Harri (1991)
  Matkapuhelin edustaa tyypillistä sulautettua järjestelmää, jossa ohjelmisto on erottamaton osa tuotetta. Matkapuhelimen sisältämien toimintojen määrä on merkittävä kilpailutekijä. Matkapuhelimen ohjelmistosta noin puolet ...
 • Keskikastari, Mikko (2014-10-08)
  Tiukentuneiden energiansäästötavoitteiden vuoksi Suomessa rakennetaan entistä energiatehokkaampia taloja. Tämä tarkoittaa käytännössä eristepaksuuden kasvattamista eli entistä paksumpia seinärakenteita sekä selektiivikalvojen ...
 • Vainikainen, Kari (1998)
  Internetin merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja sen protokollia käyttäviä sovelluksia löytyy yhä useammasta paikasta. Tulevaisuudessa suurella osalla matkaviestimistä pystytään käyttämään tärkeimpiä Internetin ...
 • Suoverinaho, Marko (1992)
  Digitaalisen matkaviestinverkon kaupallinen toiminta on näillä hetkillä alkamassa monessa Euroopan maassa. Tämän kehityksen myötä Suomessakin ollaan aivan uuden tilanteen edessä. Ensimmäistä kertaa maamme teletoiminnassa ...
 • Pussinen, Petri (1986)
  Höyrymatkustajalaiva "Pohjola", entisöinti ja korjaus: "Pohjola" on rakennettu vuonna 1905. Sitä on jatkettu ja muutettu vuonna 1919. Vesibussiksi se muutettiin vuonna 1956. Tällä hetkellä laiva on ollut pois liikenteestä ...
 • Jussila, Matti (2001-12-12)
  Matriisikonvertteri on tulevaisuuden vaihtoehto perinteisille virta- tai jännitevälipiirillisille taajuudenmuuttajille. Työ on osa Tekesin ETX-ohjelman kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenetelmien kehittämisprojektia. ...
 • Mielonen, Asko (2007-12-12)
  Perinteisesti hitsausteholähteissä käytetään jännitevälipiirillistä suuntaajarakennetta, jossa tasasuuntaus toteutetaan passiivisin menetelmin. Tällainen rakenne aiheuttaa verkkovirtaan matalataajuisia yliaaltoja. ...
 • Luodeslampi, Tero (1999-06-09)
  Työ jakaantuu matemaattiseen, kasvatustieteelliseen ja käytännön opetuskokeilua tarkastelevään osaan. Matemaattisessa osassa esitellään sovelluksen opetukseen tarvittavat matriisilaskennan käsitteet ja differentiaaliyhtälöt. ...
 • Kiviö, Heli (1996-12-11)
  Tavoitteena oli selvittää kaupallisesti saatavien, korkeita lämpötilojakestävien kerta- ja kestomuovikomposiittien ominaisuuksia korotetuissalämpötiloissa ja savukaasupesurin sisääntuloalueen kemiaalisissaolosuhteissa. ...
 • Tuukkanen, Vesa (1996-12-11)
  AB3:Digitaalisessa siirtojärjestelmässä lähetin muodostaa symboliarvoista jatkuva-aikaisen signaalin. Vastaanottimessa jatkuva-aikainen signaali näytteistetään ja päätökset lähetetyistä symboliarvoista tehdään näytteiden ...
 • Tyynelä, Petri (2000-12-13)
  Tavoitteena oli tehdä esitys määrämittaisen syvästabiloinnin mitoitusmenettelystä, pyrittiin selvittämään pilarin ja maan välistä yhteistoimintaa. Syvästabiloinnin mitoitusta sovellettiin Porvoossa valtatie 7:llä sijaitsevassa ...
 • Kinttula, Vesa (1994-05-24)
  Työ on osa Mäntässä suoritettua "Luova periferia" asuinalue tutkimusta. Se on raportti toimintatutkimuksen fyysisen asuinympäristön perusparannuksen osasta. Perusparannussuunnitelmien kritiikkiä tarkastellaan kolmessa ...
 • Vilermo, Miikka (2002-12-11)
  This study is concerned with the use of the modified discrete cosine transform (MDCT) in audio coding. Several aspects of the applicability of the MDCT to audio coding are studied. The basic theory behind MDCT is presented. ...