.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suomalainen, Sami (1997-03-19)
  Tarkoituksena oli kehittää ja soveltaa käytäntöön uusi korroosionkulumisensimulointilaite. Lisäksi oli tarkoituksena saada tietoa käytettyjenkoemateriaalien korroosiokulumisen- ja korroosionkestävyydestä.
 • Emran, Mohammad (2003-06-04)
  Tavoitteena oli löytää menetelmä, jolla määritetään männän yläosien muodonmuutokset, jotka ovat aiheutuneet kaasutypetyksestä. Menetelmää voidaan soveltaa muodonmuutoksen ennustamiseen jo männän suunnittelun alkuvaiheessa ...
 • Vaajasaari, Marja (1984)
  Työn tavoitteena oli etsiä mahdollisimman nopeita heikkousvyöhykkeiden lävistämismenetelmiä. Tätä varten pyrittiin kartoittamaan nykyisin käytetyt menetelmät ja selvittämään niiden kehitystarve. Työssä on painotettu eri ...
 • Riihelä, Vesa (1994-12-21)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää nopeudensäätöalgoritmi meridieselmoottorille ja testata sen toimintaa simulointimallilla. Simuloimalla löydetään mahdolliset puutteet ennen oikealla moottorilla suoritettavia kokeita. /Kir10
 • Pärnänen, Ari (1986)
  Tuotantoon ja myyntiin tarkoitetut tekniset laitteet sekä järjestelmät on testattava tarkasti niiden todellisissa käyttöolosuhteissa ennen tuotteen markkinoille laskemista. Usein nämä testit ovat liian kalliita tai hankalia ...
 • Niskanen, Sisu (2010-05-05)
  Työssä käsitellään merituulipuistojen sähköverkkoja. Merialueet ovat otollisia tuulivoimatuotantoon, koska keskituulennopeudet ovat lähes aina maa-alueita parempia, maaston epätasaisuus ei vaikuta tuuliolosuhteisiin ja on ...
 • Pasanen, Eero (1982)
  Työssä on tarkasteltu materiaaleja, joita mahdollisesti voitaisiin käyttää levylämmönsiirtimen levyjen valmistukseen. Lämmönsiirtimen päätykappaleiden ja muiden varusteiden materiaaleihin ei ole tässä työssä puututtu. ...
 • Säylä, Jonne (2001-12-12)
  Työssä tarkasteltiin merkittäviä ympäristönäkökohtia laivan sähköisen potkurijärjestelmän valmistajan liiketoiminnassa. Tavoitteena oli identifioida tärkeimmät ympäristökysymykset, kehittää niiden seuraamiseen mittareita ...
 • Kerppola, Juhana (1991)
  EY-integraatio vaikuttaa voimakkaasti sekä kaupallisella että poliittisella tasolla uuden Euroopan tulevaisuuden kuvaan. EY:n neuvostolla, komissiolla ja parlamentilla on tulevaisuudessa yhä enemmän valtaa päättää koko ...
 • Ellä, Ville-Tapani (2001-02-14)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia biohajoavia kuitulujitettuja komposiittilevyjä. Levyjen tuli olla ominaisuuksiltaan muovattavia, helppoja taivuttaa ja lujempia kuin jo olemassa olevat levyt. Vertailuna ...
 • Kivimäki, Tero (1998-12-09)
  AB3:Työssä määritellään sanomien välitykseen tarkoitettu sovellusohjelmointirajapinta Wireless Java -ympäristöön. Rajapinta mahdollistaa sähköpostin, faksien sekä SMS-sanomien lähettämisen, vastaanottamisen ja käsittelemisen ...
 • Niemi, Marko (2000-09-13)
  Tässä työssä on tutkittu molekyylisuihku-pintasironta -menetelmällä metaanin dissosiaatiotodennäköisyyden energiariippuvuutta Pd(110)-mallikatalyytin pinnalla. Lisäksi työssä on karakterisoitu metaanin energiajakauman ...
 • Us, Defne (2013-06-05)
  Use of metal objects such as dental implants, fillings, crowns, screws, nails, prosthesis and plates have increased in dentistry over the past 20 years, which raised a need for new methods for reducing the metal artifacts ...
 • Snellman, Emmi (2007-09-12)
  Osa vaarallisia kemikaaleja käsittelevistä tuotantolaitoksista on velvollisia laatimaan toiminnastaan turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvitys on kirjallinen asiakirja, jonka avulla toiminnanharjoittaja osoittaa ...
 • Partanen, Merja (2008-02-06)
  Metallihakassaumallisten nauhasuodatin- ja rumpukangastuotteiden hallintaa tutkittiin diplomityössä tuotteiden valmistettavuuden, toimivuuden ja kannattavuuden sekä tuotevalikoiman laajuuden suhteen. Työn yhteydessä ...
 • Kohtamäki, Veli-Matti (1987)
  Laadunvalvonnan merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi myös konepajoissa. Tähän ovat johtaneet kiristyvä kilpailu asiakkaista, pyrkimys tehokkaampaan tuotantoon ja yhä vaativampien tuotteiden valmistuksen myötä esiin tulleet ...
 • Aronen, Tommi (2007-06-06)
  Palladiumkatalysoitu Suzuki-Miyaura -reaktio on eräs tärkeimmistä synteesimenetelmistä muodostaa hiili-hiili-sidos ja jonka avulla voidaan valmistaa monimutkaisia yhdisteitä yksinkertaisista lähtöaineista. Reaktiossa ...
 • Kauppila, Jarmo (2008-06-04)
  Kiristyneet turvatoimet ja kasvaneet matkustajamäärät asettavat suuria vaatimuksia turvasovelluksille, esimerkiksi metallinilmaisimille. Täyttääkseen uudet turvallisuussäädökset, valmistajilta edellytetään nopeaa tuotekehitystä. ...
 • Arponen, Otto (2009-10-07)
  The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
 • Jylhä, Olli (1983)
  Elektronispektroskopian käyttö erittäin pintaherkkänä menetelmänä soveltuu erittäin hyvin ultraohuiden metallikalvojen elektronirakenteen ja kasvutavan tutkimiseen. Tässä työssä on kasvatettu muutamien atomikerrosten ...