.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vanhatupa, Timo (1998-09-09)
  This master's thesis gives an overview of the different GSM-based value-added services and their implementation. Special attention has been paid to the services in the car environment. Also the bearers of the GSM network ...
 • Ekman, Jani (1997-02-19)
  Standardisation of residential broadband networks and systems is currently ongoing in several committees such as the ATM Forum and DAVIC. Thus, there are no specific approaches or specifications on the requirements for ...
 • Nevantie, Auli (1998-12-09)
  This thesis describes a course development and delivery process that was defined when it was discovered that the old work process did not support participation and commitment of the employees enough. The most important ...
 • Peräjoki, Minna (2001-06-06)
  Työn tarkoitus on antaa yleinen kuva kansainvälisistä ICT-toimituksista ja niiden johtamisesta sekä hallinnasta. Ensimmäinen tavoite on tutkia yrityksen työntekijöiden kokemuksia kansainvälisistä ICT-toimituksista ...
 • Paarlahti, Antti (1997-12-10)
  The Global System for Mobile communications (GSM) is currently one of the most important digital cellular phone technologies in the world. Unlike the old analogue systems, GSM phones rely heavily on digital signal processing ...
 • Tähkiö, Jussi (2010-01-13)
  Kaartin maneesi sijaitsee Helsingin keskustassa, alueella jonne kaupunki levisi vasta 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Se toimi valmistuttuaan 1877 hevosmaneesina ja 1900-luvulla messu, näyttely- ja urheiluareenana. ...
 • Hyvärinen, Leo (2008-06-04)
  Kiinteäoksidipolttokennojen kehityssuuntana on ollut kalliiden keraamisten rakenteiden korvaaminen halvemmilla metallisilla vaihtoehdoilla. Varsinkin metallisten bipolaarilevyjen käyttöä on tutkittu. Metallisten bipolaarilevyjen ...
 • Rintamäki, Johanna (1999-10-13)
  Hienojakeinen raerakenne on edullinen teräksen lujuuden, sitkeyden ja kulumiskestävyyden kannalta. Työssä selvitettiin mahdollisuudet raskaan kulumisen alaisina olevien, austeniittisesta mangaaniteräksestä valamalla ...
 • Franssila, Jarmo (1990)
  Tämä diplomityö on tehty TTKK:ssaTamrockin teknologiakeskuksen toimeksiantona .Tavoitteena projektissa olialunperin porajumbon kalibroinnin automatisointi. Kalibroinnissa pyritäänkorjaamaan manipulaattorinkinemaattinen ...
 • Sorvari, Jarmo (1985)
  Tässä työssä käsitellään manipulaattorin monimuuttujasäätöä ja liikeratojen toteutusta karteesisessa koordinaatistossa. Monimuuttujasäätöön haluttiin löytää yksinkertainen ratkaisu, joka ei vaadi manipulaattorin dynamiikan ...
 • Leinonen, Pekka (1991)
  Nestetuikelaskimia käytetään yleisesti biofysikaalisessa tutkimuksessa pienienergistä beta-säteilyä emittoivien näytteiden aktiivisuusmittauksiin. Vaikka nestetuikelaskinmarkkinoiden painopiste on siirtynyt laitteisiin, ...
 • Käsnänen, Riikka (2011-06-08)
  Nykyään ergonomian arvioinnissa valmis tuote tai fyysinen prototyyppi on lähes välttämätön. Prototyypin valmistus on resursseja kuluttava prosessi, joten ergonomian arviointi jää usein vasta tuotekehityksen loppuvaiheeseen. ...
 • Yrjölä, Martti (1999-09-08)
  AB3:Työssä tutkittiin jätemuovin käyttömahdollisuuksia asfalttipäällysteessä. Perusbitumiksi valittiin hyvin pehmeä penetraatioluokan B-800 bitumi. Tavoitteena oli sen jäykistäminen polymeerin avulla.
 • Hykkö, Eeva (2013-06-05)
  Nanocomposites are a new field in the polymer industry offering improved mechanical, thermal, electrical and optical properties with low filler content. Nanocomposites have a huge potential in many applications, but the ...
 • Strömberg, Samuli (1999-12-08)
  The purpose of this study was to study the processes and materials necessary for the design and production of flexible RFID transponders or smart labels operating at the 13,56 MHz frequency band allocated for this automatic ...
 • Pollari, Tuomo (2008-05-07)
  Performance and reliability of the transmission system of forest machines is a major factor in customer satisfaction. The transmission system in The Company cut-to-length machines is hydrostatic mechanical, where hydrostatic ...
 • Korhonen, Ilkka (1991)
  Diplomityö liittyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sairaalatekniikan laboratoriossa useiden vuosien ajan tutkittuun fysiologisten säätelyjärjestelmien signaalimallipohjaiseen analyysiin. Työssä sovelletaan monimuuttujaista ...
 • Sorsa, Heli (1994)
  Suurten tiedosto- ja datamäärien hallinta ja käsittely eri signaalianalyysitehtäviä varten on perinteisillä MATLAB-menetelmillä vaivalloista ja aikaa vievää. Tämä hidastaa pääsyä käsiksi varsinaiseen analyysitehtävään ja ...
 • Elomaa, Timo (1997-01-22)
  The research was conducted to study the importance and possibilities of market research for high technology product development. The goal of the study was to analyse market research projects in the case company. The goal ...
 • Ijäs, Riku (1999-10-13)
  AB3:Kyseessä on markkinaselvitys kolmelle lääketieteellisen tekniikan tuotekonseptille, jotka ovat syntyneet Ragnar Granit Instituutin tutkimusprojekteissa yhteistyössä Tampereen Yliopistollisen Sairaalan kanssa. Tuotekonseptit ...