.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kerppola, Juhana (1991)
  EY-integraatio vaikuttaa voimakkaasti sekä kaupallisella että poliittisella tasolla uuden Euroopan tulevaisuuden kuvaan. EY:n neuvostolla, komissiolla ja parlamentilla on tulevaisuudessa yhä enemmän valtaa päättää koko ...
 • Ellä, Ville-Tapani (2001-02-14)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusia biohajoavia kuitulujitettuja komposiittilevyjä. Levyjen tuli olla ominaisuuksiltaan muovattavia, helppoja taivuttaa ja lujempia kuin jo olemassa olevat levyt. Vertailuna ...
 • Kivimäki, Tero (1998-12-09)
  AB3:Työssä määritellään sanomien välitykseen tarkoitettu sovellusohjelmointirajapinta Wireless Java -ympäristöön. Rajapinta mahdollistaa sähköpostin, faksien sekä SMS-sanomien lähettämisen, vastaanottamisen ja käsittelemisen ...
 • Niemi, Marko (2000-09-13)
  Tässä työssä on tutkittu molekyylisuihku-pintasironta -menetelmällä metaanin dissosiaatiotodennäköisyyden energiariippuvuutta Pd(110)-mallikatalyytin pinnalla. Lisäksi työssä on karakterisoitu metaanin energiajakauman ...
 • Us, Defne (2013-06-05)
  Use of metal objects such as dental implants, fillings, crowns, screws, nails, prosthesis and plates have increased in dentistry over the past 20 years, which raised a need for new methods for reducing the metal artifacts ...
 • Snellman, Emmi (2007-09-12)
  Osa vaarallisia kemikaaleja käsittelevistä tuotantolaitoksista on velvollisia laatimaan toiminnastaan turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvitys on kirjallinen asiakirja, jonka avulla toiminnanharjoittaja osoittaa ...
 • Partanen, Merja (2008-02-06)
  Metallihakassaumallisten nauhasuodatin- ja rumpukangastuotteiden hallintaa tutkittiin diplomityössä tuotteiden valmistettavuuden, toimivuuden ja kannattavuuden sekä tuotevalikoiman laajuuden suhteen. Työn yhteydessä ...
 • Kohtamäki, Veli-Matti (1987)
  Laadunvalvonnan merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi myös konepajoissa. Tähän ovat johtaneet kiristyvä kilpailu asiakkaista, pyrkimys tehokkaampaan tuotantoon ja yhä vaativampien tuotteiden valmistuksen myötä esiin tulleet ...
 • Aronen, Tommi (2007-06-06)
  Palladiumkatalysoitu Suzuki-Miyaura -reaktio on eräs tärkeimmistä synteesimenetelmistä muodostaa hiili-hiili-sidos ja jonka avulla voidaan valmistaa monimutkaisia yhdisteitä yksinkertaisista lähtöaineista. Reaktiossa ...
 • Kauppila, Jarmo (2008-06-04)
  Kiristyneet turvatoimet ja kasvaneet matkustajamäärät asettavat suuria vaatimuksia turvasovelluksille, esimerkiksi metallinilmaisimille. Täyttääkseen uudet turvallisuussäädökset, valmistajilta edellytetään nopeaa tuotekehitystä. ...
 • Arponen, Otto (2009-10-07)
  The aim of this master’s thesis is to design a comprehensive hybridcentre for an area in Metallinkylä. Work is done under chair code of Urban Planning and Desing. The size of the designed site is 30 hectares and it is ...
 • Jylhä, Olli (1983)
  Elektronispektroskopian käyttö erittäin pintaherkkänä menetelmänä soveltuu erittäin hyvin ultraohuiden metallikalvojen elektronirakenteen ja kasvutavan tutkimiseen. Tässä työssä on kasvatettu muutamien atomikerrosten ...
 • Kuusenaho, Mari (2009-05-06)
  Bioliuotuksessa käytetyimmät mikrobit saavat energiansa hapettamalla pelkistyneitä rauta- ja rikkiyhdisteitä. Hapetustuotteet reagoivat metalliyhdisteiden kanssa muuttaen metallit liukoiseen muotoon. Kaivosteollisuudessa ...
 • Kaksonen, Anna (2001-02-14)
  Kaivostoiminta ja metalliteollisuus tuottaa metallipitoisia jätevesiä, joita luonnehtivat usein korkeat sulfaattipitoisuudet ja alhainen pH. Perinteisesti jätevedet on käsitelty kemiallisesti lisäämällä veteen emäksisiä ...
 • Varjos, Marjo (2000-01-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri substraattien soveltuvuus tehokkaiden sulfaatinpelkistäjäviljelmien rikastukseen sekä verrata eri lähteistä rikastettujen viljelmien metallien sietoa ja metallinsaostustehokkuutta. ...
 • Niemi, Heikki (1999-04-14)
  Työssä selvitettiin nykyisten ratkaisuiden ongelmia ja kosteusteknistä kuntoa, tehtiin laboratoriotutkimus levyseinien käyttäytymisestä märkätiloissa sekä ideoitiin olemassa oleville rakenteille korjaustapoja. Nykytilaa ...
 • Salokatve, Arto (1985)
  Materiaalitutkimuksessa ollaan päästy vaiheeseen, jossa materiaalien ominaisuuksia voidaan muuttaa ohutkalvorakenteiden avulla. Perustan näiden koherenttien monikerroskalvojen, superhilojen, kasvatukselle antaa materiaalien ...
 • Salonen, Klaus (1996-12-11)
  Työn lähdeaineistona käytettiin kohdeyrityksessä vuonna 1995 syntyneitätyösuojelukustannuksia ja tapaturmien tutkinnan toteutumia.Kustannuslaskentaosuus on toimintoperusteisen kustannuslaskennan sovellus.Välittömien ja ...
 • Jurvanen, Kari (2002-04-10)
  Levysepillä, koneistajilla, hitsaajilla, koneenasentajilla ja koneenkorjaajilla tapahtuu työtapaturmia selvästi enemmän kuin muilla teollisuuden ammattiryhmillä. Tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiöille tehtyjen ...
 • Rinne, Tuomo (2011-08-17)
  Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...