.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leinonen, Teemu (2013-03-06)
  Asunnonvälityksessä on tärkeää saada arvioitua myytävän asunnon hinta ja arvo mahdollisimman tarkasti verrattuna vallitseviin markkinoihin. Asuntoa voidaan arvioida pelkästään itse asuntoa tarkastelemalla, mutta tarkempia ...
 • Perämaa, Jukka (2014-03-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena on korjaus- ja lisärakentamiseen liittyvän aineiston esittäminen asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportin asukkaille päätöksenteon tueksi. Keskeistä on korttelin ja kiinteistön historian, nykyisen ...
 • Laakkonen, Iina (2006-01-18)
  Työ perustuu ehdotukseen "Muutos marssijärjestykseen" Hämeenlinnan Poltinahon arkkitehtuurikilpailussa vuonna 2005. Poltinahon alueella on mielenkiintoinen historia 1700- luvulta alkaen. Alkuun Poltinaho toimi harjoitus- ...
 • Kuosa, Jari (1990)
  Tämä tutkimus on osa laajempaa asuntokorjauksen koerakentamistutkimusta, joka on aloitettu syksyllä 1987 Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Koerakentamistutkimuksen tavoitteena on asuntokorjauksen nopeuttaminen ...
 • Ikävalko, Ilari (1999-05-12)
  Työssä on suunniteltu kaksiosainen rantakortteli Tampellan vanhalle tehdasalueelle.
 • Äijälä, Heikki (1996-05-15)
  Tutkimuksessa on käsitelty rakennusvirheiden laajaa ongelmakenttäärakennusliikkeen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut kuvata toimivapalautetietojärjestelmä. /SP
 • Rinta-Jaskari, Ville (2014-04-09)
  Asuntotuotanto on rakennusliikkeitä kiinnostava liiketoiminta-alue, jonka kannattavuus vaihtelee voimakkaasti riippuen suhdanteista. Suhdanteesta riippumatta asunnoille on kysyntää alueilla, joilla muuttoliike on positiivinen. ...
 • Toivo, Tim (1996-11-20)
  In several studies the right hemisphere has been noticed to produce higher spontaneous electroencephalogram (EEG) than the left. The amplitude of this electrical activity at scalp electrodes has been shown to be frequency ...
 • Kohonen, Tomi (2001-05-09)
  As the third generation systems are coming to market, the data services are becomingmore and more important. Many of the services introduced in UMTS require hightransmission capacity. The UMTS system therefore introduces ...
 • Pitkänen, Olli (1986)
  Diplomityön aiheena on kuvataiteilijan työtila yhdistettynä asuntoon. Ateljeeasunnot on tuotu Helsingin kantakaupunkiin kerrostalomaisena kokonaisuutena valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Ateljeetalossa on painotettu ...
 • Vuokko, Juha-Pekka (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tietokoneiden ja rakennusalan ohjelmistojen käyttökohteet rakennusliikkeessä, erityisesti hanketasolla. Tutkimuksen alussa selvitetään tietotekniikan mahdollisuuksia rakennusliikkeessä. ...
 • Nummelin, Olli (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuotannonohjauksen tueksi atk-sovellus. Tutkimus liittyy kohdeyrityksen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin tuotannonohjauksen ja kustannusarviolaskennan ...
 • Häkkinen, Heikki (1991)
  Sähköasemat ovat voimansiirtoverkon solmupisteitä, joissa huolehditaan verkon käyttötoimenpiteistä ja suojauksesta. Sähköasemien kunnossapidon tavoitteena on oikean käyttövarmuuden taloudellinen ylläpito. Sähköasemien ...
 • Reunanen, Kari (1992)
  Kyseessä on monitoimialayritys, jonka yhtenä toimialana on mikrotietokoneiden myynti. Mikrotietokonemarkkinat ovat kehittyneet varsin nopeasti koko 1980-luvun tietotekniikan yleistymisen myötä. Kuitenkin yleinen lama ja ...
 • Vuorikari, Jarkko (2004-05-12)
  TAUSTAA: Rakennusalan tietotekniikka on murroksen kynnyksellä mm. IFC- standardin yleistyminen tulee muokkaamaan ja tehostamaan rakentamisen prosesseja lähitulevaisuudessa.TAVOITE: Selvittää nykyiset kaupalliset ATK ...
 • Anttila, Marko (1996-10-16)
  AB3:Tämä diplomityö on katsaus Internet- ja ATM-tekniikoihin ja niiden yhdistämiseen liittyviin asioihin. Tämä työ perustuu Tampereen teknillisen korkeakoulun ja yhteistyöyritysten laajakaistaisen tietoliikenteen ...
 • Korpelainen, Ari (1996-11-20)
  Työssä tutkittiin laajan opetusverkon verkonhallinta- jatietoturvaratkaisuja. TCP/IP -pohjaiset Intenet-sovellusjärjestelmätkasvattavat osuuttaan tiedonsiirrossa. ATM:n avulla yhteyksiä voidaannopeuttaa.
 • Sassi, Jari (1993)
  Tietoliikenneverkkoon liitettävien laitteiden tehokkuuden kasvu ja uusien sovellusten tuominen lähiverkkoon on vaatinut uusien verkkoteknologioiden kehittämistä. Nyt käytössä olevat verkkoratkaisut eivät ole optimoituja ...
 • Turunen, Olli (1996-06-05)
  Työ käsittelee laajakaistaisen teleliikenteen asettamia vaatimuksialaskutukselle sekä laskutukseen liittyviä käytännön ongelmia.
 • Haapasalo, Harri (1996-04-24)
  Työn aihepiirinä on ollut ATM-verkon liikenteen mallintaminen ja liikenteenominaisuuksien mittaaminen operatiivisessa käytössä olevasta verkosta.