.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Myllynen, Tuomas (2008-09-03)
  Strateginen johtaminen koostuu strategian laadinnasta ja toimeenpanosta. Strategian laadinta toimii yrityksissä hyvin, mutta kuilun ylittäminen strategian menestyksekkääseen toimeenpanoon tuottaa ongelmia. Tutkielman ...
 • Hytönen, Mari (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoitus on esittää menetelmiä, joiden avulla yritys voi parantaa palvelutoutantonsa laatua. ISO 9000 -laatustandardisto korostaa dokumentoinnin merkitystä laadun parantamisessa.
 • Lähteenmäki, Saku (1998-11-11)
  The purpose of this thesis was to improve ASIC HW modelling methods used in NMP (Nokia Mobile Phones) by renewing the existing ASIC HW modelling process. This goal was achieved by examining the modelling projects done in ...
 • Korpiharju, Jari (1997-08-20)
  AB3:Tämä työ käsittelee ASIC-suunnittelun varmennusta. Suunnittelun varmennus on tullut yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi sitä mukaa, kun ASIC-piirien kompleksisuus on lisääntynyt. Monimutkaisissa suunnitteluissa ...
 • Anttila, Petri (2007-02-14)
  ASIC-piirille tehtävät kiihdytetyt testit ovat tuotannossa käytettyjä piirin luotettavuutta ja elinikää testaavia menetelmiä. Niitä käytetään piirin alkuajan vikojen seulontaan sekä mittaamaan piirin elinikää. Kiihdytys ...
 • Ahvenlampi, Kimmo (2015-06-03)
  Kaikkialla tapahtuva digitalisaatio ja sen yksi tämän hetken puhutuimmista ilmiöistä, niin kutsuttu asioiden internet eli IoT, jota kutsutaan myös usein käsitteillä teollinen internet, kaiken internet tai M2M, tulee ...
 • Esko, Otto (2011-06-08)
  Over the years, user-programmable logic devices, such as FPGAs, have become a popular platform for testing and implementing hardware designs. Intellectual Property (IP) components and synthesizable processor cores allow ...
 • Aronen, Riikka (2000-03-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia rakenneratkaisuja, joilla täytetään tiukentuneet askelääneneristysmääräykset että kerätä kokemusperäistä tietoa niiden toteutuksesta. /Kir10
 • Kivelä, Kati (2013-04-03)
  Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset ...
 • Virtanen, Aila (2010-04-07)
  Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
 • Mäkelä, Sami (1995-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa mittauslaitteisto, jolla voidaan tarkasti tutkia pienmoottoreiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, joita tulee eteen Wallacintuotteissa. Laitteiston rakentaminen aloitettiin ...
 • Vaskelainen, Vesa (1994)
  Tässä työssä tutkittiin askelmoottorien ohjausta tarkan hienomekaanisen liikkeen toteuttamisen kannalta. Vaikka asiasta on teoreettista tietoa, ei todellisista saavutetuista tarkkuuksista ollut tutkimustietoa saatavilla. ...
 • Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
  Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
 • Hyrsylä, Timo (2002-09-18)
  During the last few years, the popularity of different kinds of Internet capable mobile devices has increased considerably. By using these devices, a user has access to numerous different services currently found on the ...
 • Koivisto, Hannu (2002-05-15)
  This thesis describes a study of incorporating aspect-oriented programming mechanisms to the Common Lisp programming language. Advanced separation of concerns - issues that often cross-cut traditional software components ...
 • Lassila, Antti (1990)
  Diplomityö liittyy TTKK:n Sähköenergiajärjestelmien laitoksen tutkimuksiin kehitysmaaolosuhteiden huomioon ottamisessa sähkönjakelussa. Toisaalta työ oli osa harjoittelu- ja tutkimusprojektia "Energia, Ympäristö ja Kehitys". ...
 • Hietikko, Petteri (2003-06-04)
  The purpose of this thesis is to examine engineering services and their outsourcing processes from pulp & paper mills' aspect. /Kir10
 • Abdollahzadeh, Ali (2016-08-17)
  Electron tomography (ET) is a technique to reveal the interior structures of organic-subcellular macro molecules- and inorganic materials from their 2D cross sectional transmission electron microscope (TEM) projections. ...
 • Terho, Henri (2015-06-03)
  Managing a startup using methods proven to work in established enterprises does not typically work as expected, as the startup operates under a totally different environment as a large enterprise. While enterprises create ...
 • Pärkkä, Juha (1997-12-10)
  AB3:Keuhkokapillaaripaine on se verenpaine, joka vallitsee keuhkoverenkierron ohuimmissa hiussuonissa. Tämä paine on yksi tärkeimmistä keuhkoödeeman syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Keuhkoödeema syntyy, kun nesteitä tihkuu ...