.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Anttila, Petri (2007-02-14)
  ASIC-piirille tehtävät kiihdytetyt testit ovat tuotannossa käytettyjä piirin luotettavuutta ja elinikää testaavia menetelmiä. Niitä käytetään piirin alkuajan vikojen seulontaan sekä mittaamaan piirin elinikää. Kiihdytys ...
 • Ahvenlampi, Kimmo (2015-06-03)
  Kaikkialla tapahtuva digitalisaatio ja sen yksi tämän hetken puhutuimmista ilmiöistä, niin kutsuttu asioiden internet eli IoT, jota kutsutaan myös usein käsitteillä teollinen internet, kaiken internet tai M2M, tulee ...
 • Esko, Otto (2011-06-08)
  Over the years, user-programmable logic devices, such as FPGAs, have become a popular platform for testing and implementing hardware designs. Intellectual Property (IP) components and synthesizable processor cores allow ...
 • Aronen, Riikka (2000-03-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia rakenneratkaisuja, joilla täytetään tiukentuneet askelääneneristysmääräykset että kerätä kokemusperäistä tietoa niiden toteutuksesta. /Kir10
 • Kivelä, Kati (2013-04-03)
  Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset ...
 • Virtanen, Aila (2010-04-07)
  Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
 • Mäkelä, Sami (1995-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa mittauslaitteisto, jolla voidaan tarkasti tutkia pienmoottoreiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, joita tulee eteen Wallacintuotteissa. Laitteiston rakentaminen aloitettiin ...
 • Vaskelainen, Vesa (1994)
  Tässä työssä tutkittiin askelmoottorien ohjausta tarkan hienomekaanisen liikkeen toteuttamisen kannalta. Vaikka asiasta on teoreettista tietoa, ei todellisista saavutetuista tarkkuuksista ollut tutkimustietoa saatavilla. ...
 • Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
  Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
 • Hyrsylä, Timo (2002-09-18)
  During the last few years, the popularity of different kinds of Internet capable mobile devices has increased considerably. By using these devices, a user has access to numerous different services currently found on the ...
 • Koivisto, Hannu (2002-05-15)
  This thesis describes a study of incorporating aspect-oriented programming mechanisms to the Common Lisp programming language. Advanced separation of concerns - issues that often cross-cut traditional software components ...
 • Lassila, Antti (1990)
  Diplomityö liittyy TTKK:n Sähköenergiajärjestelmien laitoksen tutkimuksiin kehitysmaaolosuhteiden huomioon ottamisessa sähkönjakelussa. Toisaalta työ oli osa harjoittelu- ja tutkimusprojektia "Energia, Ympäristö ja Kehitys". ...
 • Hietikko, Petteri (2003-06-04)
  The purpose of this thesis is to examine engineering services and their outsourcing processes from pulp & paper mills' aspect. /Kir10
 • Terho, Henri (2015-06-03)
  Managing a startup using methods proven to work in established enterprises does not typically work as expected, as the startup operates under a totally different environment as a large enterprise. While enterprises create ...
 • Pärkkä, Juha (1997-12-10)
  AB3:Keuhkokapillaaripaine on se verenpaine, joka vallitsee keuhkoverenkierron ohuimmissa hiussuonissa. Tämä paine on yksi tärkeimmistä keuhkoödeeman syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Keuhkoödeema syntyy, kun nesteitä tihkuu ...
 • Sinivaara, Heikki (2003-06-04)
  Usability capability determines how consistently and to which extent an organization is capable of generating products with good usability. The thesis presented a usability capability assessment on the two software development ...
 • Paudel, Dipesh (2014-04-09)
  The effective and efficient use of communication technologies during the disaster sce-narios is vital for the relief and rescue works as well as for the disaster affected people. During the disaster scenarios, links between ...
 • Virtanen, Timo (2008-12-03)
  Lisääntyvä biopolttoaineiden käyttö ja tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat lisänneet vaatimuksia voimalaitoskattiloita kohtaan. Yhden ratkaisun tarjoaa leijukerroskattila. Leijukerroskattilat jaetaan kahteen osaan: ...
 • Kuoppala, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli arvioida paperin kuivapäällystysteknologian mahdollisia vaikutuksia päällystetyn paperin liiketoimintaan. Työssä pyrittiin analysoimaan mahdollisuuksia ja uhkia, joita innovaatiolla saattaa olla ...
 • Baniya, Anil (2014-08-13)
  Modern houses use energy efficient building materials like metal shielding and energy saving windows to improve the thermal efficiency. Such energy efficient building mate-rials creates the barrier for outdoor-to-indoor ...