.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alapiha, Jukka (1986)
  Suunnitelma on saanut alkunsa TTKK:n arkkitehtuurin osastolla syksyllä 1985 pidetyn talvikaupunkiseminaarin oppilaskilpailun voittaneesta ehdotuksesta, joka pyrki löytämään talvikaupunkiajatuksen yleisen ratkaisumallin. ...
 • Kaivonen, Pentti; Linnamäki, Markku (1984)
  Tämä diplomityö on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Rakennustalouden laboratoriossa tehdystä tutkimuskokonaisuudesta Korjausrakentamisen volyymi 1980. Tässä diplomityössä tarkastellaan asuinkerros- ja rivitalojen ...
 • Hiltunen, Inkeri (2008-10-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan vähentää teräsbetonielementein toteutettujen asuinkerrostalojen julkisivujen ja parvekkeiden kustannuksia, erityisesti elementtien tuotantokustannuksia. ...
 • Mäki, Juuso (2013-06-05)
  Kotitalouksien energiatehokkuutta voidaan pyrkiä parantamaan myös epäsuorasti energian seuranta- ja hallintapalvelun avulla. Seurantapalvelussa asukkaille esitetään huoneiston reaaliaikaista energian- ja vedenkulutusta ...
 • Keränen, Juuso (2015-08-07)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää Tampereen keskusta-alueella sijaitsevan asuinkerrostalon korottamisen kokonaisedullisin toteutusmenetelmä. Edullisimman toteutusmenetelmän selvittämiseksi perehdyttiin esimerkkikohteen ...
 • Hiltunen, Arto (1983)
  Tutkimuksen tavoitteena on esittää asuinkerrostalon korjauksiin soveltuva tuotantomenetelmämalli, jota käyttäen päästään asukkaita mahdollisimman vähän ja lyhytaikaisesti häiritsevään korjaustyöhön taloudellisesti. ...
 • Koskela, Raimo (1996-05-15)
  Tavoitteena oli luoda asuinkerrostalon rakennuttamisen,suunnitteluohjauksen ja rakentamisen avuksi tiedosto, johon on koottuhankinta- ja ylläpitokustannuksiltaan parhaat rakennusosa- jamateriaalivaihtoehdot, kun otetaan ...
 • Liukko, Maire Alina (2015-03-04)
  Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu Jyväskylän Piippurannan vanhalle paperitehdasalueelle, jonka suunnittelmisesta Jyväskylän kaupunki oli järjestänyt yleisen arkkitehtikilpailun vuonna 2013. ...
 • Rantanen, Tapio (1999-01-13)
  Työssä selvitetään YIT-Matalaenergiatalon elinkarianalyysin aikaiset ympäristövaikutukset 50 vuoden ajalta. Asuinrakennusta käsitellään toiminnallisena kokonaisuutena. Ympäristökuormiksi on laskettu rakentaminen, kiinteistön ...
 • Vesterinen, Ville (2012-10-03)
  Euroopan unionissa hyväksytty rakennusten energiatehokkuutta parantava direktiivi on johtanut Suomen rakentamismääräysten tiukentumiseen. Tiukentuneiden rakentamismääräysten myötä merkitys rakennusten sisäilman ...
 • Salmela, Markus (1996-06-05)
  Työ on osa LVIS-teollisuuuden MOBIT-projektia. Työn tavoitteena oli luodajärjestelmä asiakkaiden päätöksenteon ja tuotekehityksen helpottamiseksiasuinrakennusten sähkötuotteiden ominaisuuksien systemaattisellamäärittämisellä ...
 • Airola, Juha (1986)
  Puutteellisen ääneneristävyyden aiheuttamat ongelmat asuintuotannossa ovat yhä useammin syynä valituksiin ja korjausvaateisiin. Äänen eristämiseksi tehdyt toimenpiteet suunnittelussa ja rakentamisessa on usein laiminlyöty ...
 • Heljo, Juhani (1981)
  Asuntohallitus on jakanut energiataloudellisia korjausavustuksia vuosina 1978...1980 yli 200 milj. markkaa. Tarkoituksena on ollut avustaa asuntoihin suoritettuja energiaa säästäviä korjaustoimenpiteitä noin 20 %:lla ...
 • Aalto, Seppo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää asuinrakennusten takuukorjausten menettelytapaohjeet ja etsiä keinot nykyistä paremmalle takuukorjauskäytännölle. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden ...
 • Madekivi, Samuli (2015-11-04)
  Asuinrakennusten välipohjalaattojen raudoitukseen on käytössä kolme yleistä menetelmää: irtoteräsraudoitus, kaistaraudoitus sekä mattoraudoitus eli rullaraudoitus. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia näiden kolmen ...
 • Lahti, Eero (1994-05-24)
  Lähiörakentamiseen soveltuvan pienimuotoisen asuinkorttelin malli, joka ottaa huomioon uudistuneen lainsäädännön ja muuttuvan yhteiskunnan vaatimukset. Korttelissa kolme rakennusta ja yksi yhteistilarakennus. Tarkastelutasoina ...
 • Sorri, Teemu (2013-06-05)
  Kodista on tullut ihmisille entistä tärkeämpi paikka, jossa aikaa vietetään nykyisin noin puolet päivittäisestä ajasta. Erilaiset sisustusohjelmat ja alan kirjallisuus ovat vauhdittaneet ihmisten halua muokata kodeistaan ...
 • Kaurala, Hanna (2015-10-07)
  Oulun kaupungissa asukaspysäköinti on käytössä keskustassa hyvin suppealla alueella. Asukaspysäköintitunnuksen voivat saada viiden eri kiinteistön asukkaat, joille myydään alle 30 tunnusta vuosittain. Kriteerit asukaspysäköinnille ...
 • Ahdeoja, Elina (1997-05-14)
  Suunnitelma perustuu UIA:n järjestämään kansainväliseenopiskelijakilpailuun "Housing space in the historical centre ofBarcelona".
 • Koskinen, Pauliina (1996-05-22)
  Työ perustuu tekijän kilpailuehdotukseen kansainvälisessäopiskelijakilpailussa "Housing and public space in the historical centreof Barcelona". Erityistä huomiota suunnitelmassa kiinnitettiinsuhteeseen urban-domestic eli ...