.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koivisto, Ari (2003-11-12)
  Diplomityö on osa MUPE (Multi-User Publishing Environment) -projektia, jossa olivat mukana kohdeyritys, Tampereen teknillisen yliopiston Digitaalisen Median Instituutti sekä Aucklandin Yliopiston ohjelmistotieteen ...
 • Määttä, Tommi (2008-08-13)
  The importance of communication over a network has increased. Current widely used technologies enable explicit communication but do not offer the real feelings of people to people connectedness. Techniques presented in ...
 • Peltoniemi, Jorma (1983)
  Multivisiolaitteita käytetään lähinnä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä markkinoinnin apuvälineenä. Tähän on syynä sekä kuvan että äänen paras mahdollinen laatu kohtuullisilla kustannuksilla. Laitteiden markkinat ovat ...
 • Haile Mariam, Dessalegn (1992)
  Sequencing batch activated sludge process is a viable means of treatment of wastewater from point sources due to its flexible operation which alloys adjustment of operating strategy to suit various treatment requirements. ...
 • Heino, Henrik (2013-11-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää pakkaustyökalu, eli ohjelma ja sen käyttämä tiedostoformaatti. Näiden erityisvaatimuksena oli deduplikointi sekä pakettitiedoston muokattavuus. Deduplikoinnilla tarkoitetaan tässä identtisten ...
 • Majuri, Markku (1999-12-08)
  Tutkimuksen kirjallisuusselvitysosassa käsitellään jähmettymistä sekä valanteen muokkaus- ja hehkutuskäsittelyjä. Pääpaino on muokkausasteen ja lämpökäsittelyn vaikutuksissa tuotteen mikrorakenteeseen. Työn tavoitteena oli ...
 • Säiläkivi, Jaakko (1985)
  Työssä on esitetty kohdeyrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia, jotka perustuvat yrityksen tämän hetkiseen tilanteeseen. Muotinvalmistusyksikön toiminnan suunnittelussa on lähdettävä yrityksen ongelmista, jotta saaduista ...
 • Ilomäki, Jouko (1997-03-19)
  Tutkimuksessa perehdyttiin muottipaineen käytön vaikutukseen ruiskuvalukoneenohjauksessa. Muottipaineen käyttö ohjauksessa tapahtui jälkipaineenvaihtamishetkeä määritettäessä.
 • Heponen, Veli-Pekka (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia isostaattisen kuumapuristuksen (HIP) vaikutusta muovien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työ kuuluu osana TEKES:n rahoittamaan tutkimusprojektiin "Kestomuovipohjaiset komposiitit". Työn ...
 • Meskanen, Arto (1999-08-18)
  Muovien uusiokäyttöä selvittävissä tutkimuksissa on tähän asti tutkittu lähinnä yhdyskuntajätteen keräämistä ja uusiokäyttöä, tässä työssä selvitettiin raaka-ainehävikkiä muovituotteita ruiskuvalavassa teollisuudessa. ...
 • Anttonen, Jyrki (1983)
  Muovieristeisen puhelinkaapelin valmistuksen hierarkinen ohjausjärjestelmä muodostuu prosessia ohjaavasta tasosta sekä ylemmän tason osajärjestelmistä, jotka huolehtivat mm. tuotannonsuunnittelusta, työn järjestelystä ja ...
 • Pekkala, Petri (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan muovisen insertin liittämistä toiseen muoviseen kappaleeseen, joko ultraäänihitsaamalla tai muotissa valamalla. Toisaalta tutkitaan yhtymäsaumojen ominaisuuksien parantamista paikallisesti muottia lämmittämällä.
 • Eskola, Matti (1990)
  Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu etiketin jalostusprosessia ja muovikalvoetiketiltä vaadittavia ominaisuuksia. Stanssaukseen liittyviä ominaisuuksia on tarkasteltu perusteellisimmin. Lisäksi työssä selvitettiin ...
 • Molkkari, Petri (2002-03-13)
  Elektroniikkateollisuudessa ollaan jo siirrytty tai siirtymässä kokonaan koteloimattomin komponentteihin. Pintaliitosprosessi ja koteloimattomat tuotteet aiheuttavat yhä kovempia vaatimuksia komponenteissa käytetyille ...
 • Laine, Arto (1991)
  Diplomityössä tutkittiin lämpökuvauksen soveltuvuutta muovikomposiittien ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Muovikomposiitteina käsiteltiin lasi- ja hiilikuitulujitteisia kertamuovikomposiitteja. Yksi tämän hetken ...
 • Rantanen, Timo (1990)
  Diplomityö kuuluu osana VTT:n Koneautomaation laboratoriossa vuonna 1988 aloitettuun Tekesin teknologiahankeeseen "Muovikomposiittirakenteet" liittyvään projektiin. Projektin tarkoituksena on tutkia polymeerimateriaalien, ...
 • Syvänne, Ossi (2013-12-04)
  Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvojen rakenteissa on kasvava trendi, jossa erityisesti hiilikuitukomposiitit ovat tällä hetkellä nousemassa esille. Syynä ovat kasvavat ympäristövaatimukset ja toiveet polttoaineen ...
 • Kuisma, Hilkka (1986)
  Työn kirjallisuusosassa selvitettiin sekä yksittäiskuidun ja muovimatriisin että lasin ja muovimatriisin välisen sidoslujuuden mittausmenetelmiä ja niihin käytettävien laitteistojen valmistusmenetelmiä. Lisäksi selvitettiin ...
 • Rantanen, Pasi (2012-08-15)
  Paperin raaka-aineita ovat erilaiset kuidut, täyteaineet, liima-aineet, pigmentit, kemialliset lisäaineet sekä päällystysaineet. Tärkeimpiä raaka-aineita ovat puukuidut mutta myös muita kasvikuituja voidaan käyttää paperin ...