.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Varjos, Marjo (2000-01-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri substraattien soveltuvuus tehokkaiden sulfaatinpelkistäjäviljelmien rikastukseen sekä verrata eri lähteistä rikastettujen viljelmien metallien sietoa ja metallinsaostustehokkuutta. ...
 • Niemi, Heikki (1999-04-14)
  Työssä selvitettiin nykyisten ratkaisuiden ongelmia ja kosteusteknistä kuntoa, tehtiin laboratoriotutkimus levyseinien käyttäytymisestä märkätiloissa sekä ideoitiin olemassa oleville rakenteille korjaustapoja. Nykytilaa ...
 • Salokatve, Arto (1985)
  Materiaalitutkimuksessa ollaan päästy vaiheeseen, jossa materiaalien ominaisuuksia voidaan muuttaa ohutkalvorakenteiden avulla. Perustan näiden koherenttien monikerroskalvojen, superhilojen, kasvatukselle antaa materiaalien ...
 • Salonen, Klaus (1996-12-11)
  Työn lähdeaineistona käytettiin kohdeyrityksessä vuonna 1995 syntyneitätyösuojelukustannuksia ja tapaturmien tutkinnan toteutumia.Kustannuslaskentaosuus on toimintoperusteisen kustannuslaskennan sovellus.Välittömien ja ...
 • Jurvanen, Kari (2002-04-10)
  Levysepillä, koneistajilla, hitsaajilla, koneenasentajilla ja koneenkorjaajilla tapahtuu työtapaturmia selvästi enemmän kuin muilla teollisuuden ammattiryhmillä. Tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiöille tehtyjen ...
 • Salmi, Joel (2014-12-03)
  Tämä diplomityö käsittelee metallikontaktien prosessointia p-GaAs- ja n-GaSb-puolijohteille. Työn tavoitteena on parantaa olemassa olevia kontakteja optimoimalla niiden metallikerroksia. Ohmisten kontaktien teoriaa on ...
 • Rinne, Tuomo (2011-08-17)
  Vaihtovirtajärjestelmän ollessa tällä hetkellä vallitseva sähkönjakelumuoto myös suurin osa sähköenergiatekniikassa käytetyistä kondensaattoreista on suunniteltu vaihtovirtakäyttöä ajatellen. Tasajännitekäyttö on kuitenkin ...
 • Henttonen, Tomi (2007-08-20)
  Metatieto, tieto tiedosta, on tärkeä työväline tiedostojen hakemisessa ja arkistoinnissa. Erityisesti tämä pätee kuvatiedostoihin, koska ne eivät luonnostaan sisällä tekstiä, jota voidaan hakea. Viime vuosina valtavasti ...
 • Salminen, Esa (1996)
  Slaughterhouses produce a high quantity of wastes and by-products. Anaerobic digestion could be an attractive method to treat some slaughterhouse waste fractions. -The feasibility of anaerobic digestion for the treatment ...
 • Valtavaara, Minna (2014-11-05)
  In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
 • Nygård, Magnus (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin menetelmä vakavien liikennekonfliktien tunnistamiseksi elektronisesti kerätystä nopeustiedosta. Menetelmä validioitiin kokeellisesti. /Kir10
 • Pertilä, Esa (2006-08-16)
  The thesis introduced a method for displaying OpenDocument Text files on information appliances. The OpenDocument format is a standard, developed by the OASIS consortium and approved by ISO/IEC, for saving editable office ...
 • Sirola, Niilo (2001-10-17)
  Työssä esitellään uudenlainen GPS-paikannusmenetelmä, joka paikan ja kellovirheen lisäksi ratkaisee tarkan ajan. Menetelmä ei tarvitse reaaliajassa vastaanotettua navigointisanomaa. Sen sijaan paikannukseen käytetään C / ...
 • Heinonen, Aarne (2002-09-18)
  In this project, the original purpose was to implement a process technology migration to a certain chip, with small design effort. The migration goal was to achieve greater operational speed and smaller power consumption ...
 • Oja, Hannu (1999-06-09)
  Tuotespecifikaation koostaminen eräälle nostolaitteelle. /Kir10
 • Päivänsalo, Antero (1997-10-15)
 • Ylinen, Antti (2011-06-08)
  Hydraulic driven multibody systems are very common in industry and the behavior of these systems under transient load has been modeled in various ways. For instance, if one is interested in the response of the mechanical ...
 • Purhonen, Petra (2012-01-11)
  This thesis gathers methods, tools, and techniques suitable for tool makers to analyze, manage, implement, and develop their operations. It has been written for a research group in the tool making laboratory (Werkzeugmas ...
 • Jokinen, Satu (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kenttätutkimuksella nk. metriseinärakenteella rakennettujen pientalojen yleisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja, asukkaiden asumistyytyväisyyttä ja todelliseen kulutukseen perustuva ...
 • Arvola, Jani (2008-04-09)
  Koneoppimisen ydin on siinä, että pyritään mallintamaan laskennallisesti jotain mielenkiintoista ilmiötä käyttämällä lähtökohtana ilmiöstä tehtyjä mittauksia. Näiden mittausten perusteella pyritään tekemään yleistyksiä, ...