.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lappalainen, Seppo (1996-09-18)
  Työssä selvitettiin uutta sähkömarkkinalakia ja sen antamaa mahdollisuuttakilpailuttaa sähkön toimittajia. Työssä esitetään myös Norjan ja Ruotsinsähkömarkkinajärjestelmiä. Työ on kuvaus siitä, miten sähkön hankkimineneri ...
 • Nikupaavola, Arto (1983)
  Työssä on suunniteltu lomakkeenkäsittelyjärjestelmä MPS 10 -tietokoneeseen. Järjestelmän keskeisenä komponenttina on lomakkeenkäsittelijä, jonka avulla lomakkeenkäsittelyyn liittyviä toimintoja voidaan hajauttaa MPS 1O:n ...
 • Ala-Penttilä, Ossi (1999-05-19)
  Työssä on rakennettu kellomasteri. Ensimmäisessä osassa esitellään yleisesti sähkönjakeluautomaatota, relesuojausta ja tietoliikenteen käyttöä. Tämän jälkeen tutustutaan olemassa oleviin tapoihin tahdistaa väylä, mitä ...
 • Pohjola, Matias (2011-10-05)
  Diplomityöni pohjautuu AWR-organisaation (Architecture workshop in Rome) 7.3.2011 ja 15.7.2011 välisenä aikana järjestämään avoimeen ideakilpailuun Lontoon South Bankissa sijaitsevan alueen kehittämiseksi. Kilpailun ...
 • Pillay, Radeshini (2002-04-10)
  The output document will form a part of the research work packages for the TOMI (Towards Mini and Micro Assembly Factories) Project, at TUT. It discusses some of the reasons of miniaturization of production facilities as ...
 • Godinho, Pedro (2008-08-13)
  The aim of the present work was to study the mechanical properties, as well as their variation in vitro or bioactive and bioabsorbable long-fibre reinforced hybrid composites. Several techniques were used to manufacture ...
 • Mäkelä, Tomi (2011-10-05)
  Alueverkon kehityssuunnitelman tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva nykyhetken alueverkosta, verkkoon vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista alueverkkoon. Alueverkon tarkastelu on ...
 • Ranta, Hannes (2008-10-08)
  Polypropylene (PP) in the form of micrometer-thin films is the governing insulating material used in modern high-voltage capacitors. The capacitor film market at its present is rather mature, but the need still exists for ...
 • Ojanperä, Juha (1999-11-10)
  AB3:Työssä tutkittiin pitkän aikavälin ennustusmenetelmiä audiosignaalin pakkaukseen. Tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla audiosignaalin pakkaustiheyttä voidaan kasvattaa pitämällä samanaikaisesti menetelmän ...
 • Nurmela, Anni (2008-03-05)
  Lopullisen lämpönielun varmentaminen yhden suomalaisen ydinvoimalaitoksen reaktoreiden jälkilämmölle on noussut esille meriveden menetysriskin kasvaessa. Suurimman uhan lämpönielun menetykselle aiheuttaa Suomenlahdella ...
 • Peltovuori, Mikko (2002-11-13)
  The main objective of the study was to find out the phenomenons causing the loss of wetting properties of corona treated low density polyethylene coated board. The main focus was on one side coated gloss low friction ...
 • Kaattari, Janne (1996-06-12)
  The statistical properties of space data are usually not known. The data is often sampled at higher rate than necessary making the data highly compressible. The benefit of sending the compressed data instead of original ...
 • Suopuro, Jouni (1996-06-05)
  Louheenkuljetusajoneuvoja valmistavan yrityksen eräs tavoite on tehostaatuotekehitystä ja nopeuttaa ajallisesti tuotekehitysprojektien läpivientiä.Diplomityössä on analyysi nykyisistä liiketoimintaprosesseista sekä ...
 • Hiltunen, Jari-Juha (1984)
  Työssä on tutkittu mahdollisuutta vähentää kaivoksentuuletusilman lämmitykseen kuluvia energiakustannuksia käyttämällä hyväksi louhittuja tiloja. Työn alkuosassa esitetään laskentamalli, jonka avulla voidaan määrittää ...
 • Huhtala, Osmo (1997-08-20)
  Jakelukatkojen esiintymiseen voidaan vaikuttaa tehokkaastijohtosuojauksella. Tavoitteena on selvittää kohdeyrityksenkeskijänniteverkon ylivirta- ja maasulkusuojauksen vallitseva tilanne sekälaatia ehdotuksia suojauksen ...
 • Lehtonen, Mika (2006-08-16)
  Uuden, turvallisuudelle tärkeän tekniikan käyttöön ottaminen edellyttää, että suunnittelussa noudatetaan ydinvoima-alan keskeisimpiä turvallisuusperiaatteita. Ydinvoimalaitosten turvallisuuden arviointiin käytetään pääasiassa ...
 • Pelkonen, Jouni (1982)
  Tässä diplomityössä pääpaino on suunnattu elementtipalkin pääntutkimiseen. Yleisen asiaan liittyvän tiedon hankinnan ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta suunniteltiin kuormituskokeita varten pienehköjä elementtipalkkeja, ...
 • Järvinen, Matti (1998-06-03)
  This thesis concentrates on DirectShow, which is a subset of DirectX. DirectShow is a new media streaming architecture for the Microsoft operating systems. DirectShow provides a needed infrastructure for the new devices ...
 • Liimatainen, Pasi (1999-06-09)
  Digital integrated circuits (IC) are growing in complexity rapidly all the time. Large ICs should be designed in a short time to get the products to the markets as quickly as possible. Design re-use is an efficient method ...
 • Drosos, Antonis (1998-06-03)
  Induction coil magnetometers are commonly used for the measurement of low amplitude magnetic fields over a wide range of frequencies (0.0001-1 GHz). They offer efficient and reliable operation, but their sensitivity is ...