.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koivisto, Jari (2006-03-08)
  AB3:Tämä diplomityö on osa tutkimusohjelmaa, joka tutkii liikesensoreiden käyttöä kuntoilu- ja pelisovelluksissa. Matkapuhelinten tekniikan ja suorituskyvyn kasvu on mahdollistanut entistä monimutkaisempien sovellusten ...
 • Ahvenainen, Mari (2013-05-08)
  Citizens participate increasingly in hyperlocal news content creation. In order to make content creation more meaningful to reader reporters and more interesting to a wider audience, it is necessary to examine the factors ...
 • Koskela, Hanna (2001-02-14)
  Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia mobiilia dataa kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa eli UMTS-verkoissa. Näiden verkkojen radiorajapinta perustuu WCDMA-tekniikkaan. Keskeinen aihe tässä työssä on dataliikenne ...
 • Mäkinen, Riku (1996-11-20)
  AB3:Puhelun ollessa käynnissä sekä matkapuhelin että palveleva tukiasema keräävät radiotiehen liittyvää tietoa, kuten vastaanotettu signaaliteho ja signaalinlaatu. Mittausraportti lähetetään säännöllisesti tukiaseman ...
 • Tervola, Timo (1999-01-13)
  Työ on osa Java-kielen käsipuhelinliitynnän kehitystyötä. Työssä esitellään yleisesti Java-puhelinrajapinta ja tarkemmin langaton puhelinsovellusrajapinta. Työ myös esittää Java-puhelinrajapinnan yleisen rakenteen alla ...
 • Sammetla, Sarvani (2012-03-07)
  Smart phones are widely accepted and popular with navigation and route guidance functionality becoming a standard feature. Locations based services, henceforth referred to as LBS in this document, are used in various ...
 • Salminen, Miikka (2013-05-08)
  Mixed reality applications have started to become more popular and widespread. One particular area where mixed reality is utilized is navigation applications. This thesis examines one such navigation application, Nokia ...
 • Muurinen, Jani (2007-05-09)
  Tehonkulutusmittausjärjestelmä toimii tärkeänä osana matkapuhelimen tuotekehitystä. Nykyaikaisilla matkapuhelimilla on monia ominaisuuksia tavallisten puhelu- ja tekstiviestiominaisuuksien lisäksi. Ominaisuuksien lisääminen ...
 • Kasvinen, Henri (2009-04-08)
  Tutkimuksessa on keskitytty mobilemurskaimeen, joka on kohdeyrityksen tuote tela-alustaiselle helposti siirrettävälle murskaimelle. Murskaimen syötinyksikön hitsatussa runkorakenteessa on esiintynyt joitakin väsymisvaurioita. ...
 • Mäkeläinen, Tommi (1990)
  Liikkuvien autonomisten laitteiden, mobilerobottien, suunnittelu on perinteisesti tapahtunut jokaiselle käyttökohteelle erikseen. Tällaisella räätälöidyllä suunnittelulla saavutetaan sovelluksessa optimaalisesti toimiva ...
 • Kokkonen, Pekka (2008-03-05)
  DVB-H-verkko on mobiililaitteille kehitetty digitaalinen jakeluverkko, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kuvan ja äänen jakelun lisäksi tiedostojen jakelun, kun apuna käytetään Filecasting-rajapintoja tavallisen lähetysprotokollien ...
 • Karivieri, Ahti J (1982)
  Tässä työssä pyrin selvittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat helposti siirrettävän ja pienikokoisen modaalianalyysilaitteiston kehittämisessä. Otin mukaan tutkimukseen koko järjestelmän laitteiden ja ohjelmien kaikki ...
 • Simola, Matti (1981)
  Työssä esitellään eräs tapa todistaa ohjelmia formaalisesti. Ohjelman todistaminen palautetaan ohjelman teorian teoreemojen todistamiseen. Ohjelman teoria muodostetaan erikoisesta modaalilogiikan systeemin S4 laajennuksesta ...
 • Falaschetti, Marco (2001-04-11)
  The main objective of the study was to synthesize the requirements from Safety, Health and Environmental (SHE) standards in a unique model of management. Such model should help to interpret the management of these three ...
 • Anttonen, Kalle (2007-02-14)
  Since commercialization in the late 1970s, circulating fluidized bed (CFB) combustion has proven the ability to meet the emerging requirements scaling up from smaller industrial power plants into utility size range. In the ...
 • Peurala, Jussi (2014-05-07)
  Gas admission valve is strategically important component on gas engine. Short response time, large flow rate capacity through the valve, ability to work at large pressure difference and fault tolerant are characteristics ...
 • Ryynänen, Outi (2002-03-13)
  Elektroenkefalografiassa (EEG) aivojen sähköistä toimintaa rekisteröidään päänpinnalta. EEG on yleinen aivotoimintojen mittaus- ja tutkimusmenetelmä. Perinteisellä 21 elektrodin mittausjärjestelmällä ei kuitenkaan saavuteta ...
 • Ollila, Katri (2008-04-09)
  Electroencephalography is rather simple, non-invasive method to study brain function based on potentials measured at the scalp. EEG records electrical activity of neuron groups. It is widely used to study the spontaneous ...
 • Wei, Xianghua (2002-06-05)
  Helicopter toy is a laboratory and research pilot manufactured by Quanser Consulting, Inc. The model is moved by two propellers (front and back side) driven by DC motors. Its configuration enables control by a computer. ...
 • Hautakangas, Hannu (1999-09-08)
  AB3:Rikkivety on yleisin puhdistamon hajukaasu. Biosuotimilla, joiden toiminta perustuu asidofiilisten rikkivedyn hapettajabakteerien käyttöön, on useita etuja verrattuna fysikaalisiin ja kemiallisiin puhdistamon hajukaasujen ...