.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Raitaniemi, Marko (1996-04-17)
  Työssä selvitettiin koneiden simulointiohjelmien soveltamistaMECHAN-ohjelmaan ja laadittiin ohjelmalle kaksi kehityssuuntaa: suorakaksiulotteisen ohjelman jatkokehitys ja uuden kolmiulotteisen ohjelmankehittäminen.
 • Tuominen, Markus (1997-12-10)
  The Global System for Mobile communications (GSM) based systems are the most widely used cellular network systems in the world. One of the most vital tasks for a GSM operator is the planning of the network. There are many ...
 • Isotalo, Mika (1994)
  Rasituselektrokardiografia eli rasitus EKG mittaa sydämen sähköistä aktiviteettia rasituksen aikana. Tällä tutkimuksella saadaan selville esimerkiksi sydänlihaslukeman ja sepelvaltimotaudin esiintyvyys. Ragnar Granit ...
 • Lopez Azkue, Iraitz (2008-11-08)
  Production systems modifications will help in improving future systems and developing new ideas for new production lines. Many of these modifications handle with the insertion of different workstations in order to allow ...
 • Jakonen, Pasi (2002-08-21)
  Software development in the embedded environment has restrictions that are not faced in the traditional workstation environment. One of the most important things that has to be taken into account is that the amount of ...
 • Salo, Marko (2002-02-13)
  Sähköasemien toteuttamisessa ovat standardoidut moduulirakenteet yleistyneet ja muuttaneet siten sähköasemaliiketoimintaa. Työssä selvitettiin moduloitujen sähköasemarakenteiden vaikutusta sähköasemaprojektin läpivientiaikaan ...
 • Virtanen, Antti (2007-09-19)
  Työssä tutkittiin erilaisten modulointimenetelmien vaikutuksia taajuudenmuuttajien aiheuttamiin yhteismuotoisiin jännitteisiin kolmella eri taajuudenmuuttajatopologialla, kaksitasoisella jännitevälipiirillisellä ...
 • Rissanen, Noora (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda kohdekonsernille modulointiperiaatteet, joissa otettaisiin huomioon tuotteen elinkaari sekä prosessit. Tarkempi käsittely sekä esimerkit periaatteiden sovelluksista rajattiin paalutuskon ...
 • Pihakari, Katianna (1996-11-20)
  Computer simulations can be used to study certain chemical and physical systems, such as molecular films on a solid or liquid surface. The present study concentrates on a class of molecular monolayers, Langmuir-Blodgett ...
 • Tirri, Marko (2001-12-12)
  Yksittäisten molekyylien laskentaan perustuvat mnetelmät ovat tärkeitä tutkimusvälineitä mm. lääkeainetutkimuksessa. Tavoitteena oli testata ja rakentaa laitteisto, joka mahdollistaa yksittäisten molekyylien ja molekyyliryppäiden ...
 • Finnilä, Leea (2007-06-06)
  Isomeria on keskeinen aihe orgaanisen kemian lukio- ja yliopisto-opetuksessa. Isomerian oppiminen on kuitenkin aihe, jota on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän kemian opetuksessa. Tämän diplomityön oppikirja-analyysissä ...
 • Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
  Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
 • Heino, Antti (2014-05-07)
  Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
 • Pietarinen, Kimmo (1990)
  Aerosolihiukkasten mittauksessa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa menetelmää hiukkasten kokojakauman mittausta varten. Sähköinen mittausmenetelmä yhdistettynä impaktoriin antaa nopean tuloksen. Tyypillinen mittausaika on muutama ...
 • Niemi, Erkki (1989)
  Tämä työ kuuluu osana TTKK:n lääketieteellisen tekniikan laitoksella tehtävään tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää sydämen toimintaa mittaavia menetelmiä. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa on sydämen mekaanisen ...
 • Hakkarainen, Tomi (1998-11-11)
  Työssä suunniteltiin monikanavainen puolijohdelaserien ohjausjärjestelmä,keskittyen pulijohdelaserien virtalähteen suunnitteluun ja toteutukseen.Virtalähteen suunnittelun tärkein tavoite oli saada aikaan laite, jokaolisi ...
 • Kaljunen, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Siinä on tutkittu tietämystekniikan soveltamista monikanavaisten signaalianalyysimenetelmien avulla saatavien tulosten tulkintaan. ...
 • Tuokko, Ilkka (2008-01-16)
  Tavoitteena oli tuotteistaa uudentyyppisestä mittausideasta valmis mittauslaite. Testattavilla materiaaleilla ja juotosprosesseilla valmistettiin testilevy, jossa on tietynlainen diodimatriisikytkentä. Tästä matriisista ...
 • Laitinen, Janne (2003-06-04)
  Yritysjärjestelmien kehittäminen ei ole enää pelkästään uusien sovellusten luomista. Yritykset ovat huomanneet tärkeyden tarjota olemassa olevat järjestelmät käytettäväksi erilaisilla päätelaitteilla. Päätelaitteet ovat ...
 • Penttilä, Timo (1984)
  Työssä on tutkittu erään monikerroksisen hotellin kantavia rakenteita. Rakennettavalle betonirungolle on suunniteltu vaihtoehtoiset teräsrungot muuttamatta arkkitehtipiirustuksia. Teräsrunkovaihtoehdot on valittu siten, ...