.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haapio, Jaakko (1983)
  Diplomityö on jatkoa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa suoritetulle rakenteiden levy- ja laattatilaa koskeville tutkimuksille, jotka ovat lähtöisin C. Kollbrunnerin ja N. Hajdinin v. 1972 esittelemästä yleistetystä ...
 • Ille, Mari (2006-05-10)
  Tiiviiden ja matalien asuinalueiden etuna on mahdollisuus tarjota pientaloasumista lähellä keskustaa ja palveluja. Asuinalueen suunnitteluun on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta yksityisyys säilyy ja pihalla ...
 • Raappana, Mira (2000-09-13)
  Liminka on pieni n. 5700 asukkaan kunta, mutta aikoinaan 1500-luvun lopussa se oli oikea mahtitaajama kattaen suuren osan nykyistä Oulun lääniä.Tämä diplomityö on luonteeltaan kehityssuunnitelma, jossa keskitytään alueen ...
 • Hirvonen, Janne (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään LIN-väylän soveltuvuutta osaksi leikkuupuimurin väyläpohjaista ohjausjärjestelmää. LIN-väylä on laajasti käytössä autoteollisuudessa ja sen avulla on mahdollisuus päästä pieniin kustannuksiin ...
 • Järvi, Seppo (1989)
  Voimansiirtolinjoilla tapahtuvien vikojen nopea ja selektiivinen havaitseminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia pyrittäessä rajoittamaan vikatilanteiden kestoaikaa sekä niiden aiheuttamia haittavaikutuksia. ...
 • Karjalainen, Reijo (1986)
  Tässä työssä on suunniteltu lineaariselle liikkeelle kuormituslaitteisto, millä voidaan simuloida hitauskuorman,viskoosi- ja coulombin kitkavoimien vaikutuksia tutkittavaan järjestelmään. Työn lähtökohtana on ollut Tampereen ...
 • Hiltunen, Seppo (1991)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun DSP-ASIC-projektia. Diplomityössä on tutkittu signaalinkäsittelymenetelmiä matkapuhelimen puhesignaalissa esiintyvien häipymähäiriöiden poistamiseksi. Tämä työ ...
 • Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
  LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
 • Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
  Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
 • Korkea-Aho, Jari (1981)
  Linja-autoliikenne on nykyisin merkittävin joukkoliikennemuoto. Lisäksi sillä on merkittävä asema tavarankuljetuksessa. Linja-autoliikenteen palveluksia markkinoi kohdeyritys. Toiminta on keskittynyt pääkonttoriin ja ...
 • Säämänen, Pekka (2007-05-09)
  Työ on esisuunnitelma tela-alustaisten murskainten kokoonpanotavasta ja määrästä, jossa kokoonpanotapa kannattaisi vaihtaa paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoksi. Lähdeaineistona käytettiin sekä tuotannonohjauksen, että ...
 • Jantunen, Toni (2013-09-04)
  Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista, sekä vaadittaessa hävittäjätorjunnasta. Näiden toimintojen onnistuminen vaatii hyvää tiedonsiirtoyhteyttä niin hävittäjien kuin hävittäjien ja ...
 • Berg, Jouko (1993)
  Tampereen kaupunki suunnittelee uuden aluekeskuksen muodostamista Linnainmaalle, Koillisen suuralueen keskelle. Tämä tulevan aluekeskuksen sijaintipaikka tulee olemaan kahden pääväylän välittömässä läheisyydessä. Rakennettava ...
 • Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
  Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
 • Haukijärvi, Matti (2008-12-03)
  Linux-käyttöjärjestelmän yleistyminen on luonut kohdeorganisaatioon tilanteen, jossa henkilökunnan kannettaviin tietokoneisiin on yhä useammin asennettava Linux-käyttöjärjestelmä, mutta tälle ei ole tarjottu ylläpitoa. ...
 • Kari, Jussi (2008-01-16)
  Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin palvelimien hallintajärjestelmä, jolla Linux-palvelimia voidaan helposti ylläpitää selainkäyttöliittymällä. Palvelinta voidaan hallita järjestelmällä miltä tahansa lähiverkon ...
 • Leppänen, Esa (2008-04-09)
  Web-sovellutusten monimutkaistuminen ja tarve niiden kehitysaikojen nopeuttamiselle asettavat haasteita käytettäville toteutustekniikoille. Lisäksi Web 2.0 ja mahdollisten uusien teknologioiden käyttöönotto vaikeuttavat ...
 • Siiskonen, Antti (2006-05-10)
  Valmiiden ohjelmistokomponenttien käyttö tuotteen osana vaikuttaa merkittävästi ohjelmistoalan tuotekehityksen tuottavuuteen. Avoimen lähdekoodin komponenttien kaupallista käyttöä vaikeuttavat erilaiset käyttölisenssit, ...
 • Vuorela, Timo (2007-09-19)
  AB3:Sydän- ja versisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy teollisuusmaissa. Termi "sydän- ja verisuonitaudit" kattaa suuren joukon verenkiertoelimistöön liittyviä sairauksia, mutta yleensä sillä viitataan valtimokovettumatautiin ...
 • Hytönen, Eero (2013-06-05)
  Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...