.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mattila, Matti (2014-06-04)
  Many surveillance systems, such as radar (radio detection and ranging), work in a way that a signal is transmitted and its echoes are detected. In the case of radar, the transmitted wave is a radio wave. When sound waves ...
 • Hannula, Jussi (2011-09-07)
  Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
 • Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
  Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
 • Aimo, Mikko (2015-02-04)
  Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
 • Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
  Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...
 • Koivisto, Janne (2012-06-06)
  Ohjelmistotuotannossa käytetään perinteisten mallinnusohjelmien lisäksi tavallisia toimisto-ohjelmia. Taulukkolaskentaohjelmia käytetään, koska tietyn tyyppisiä tietoja on luontevinta esittää taulukkomuodossa. Laskentataulukoihin ...
 • Felin, Marko Juhani (2011-09-07)
  Perinteiset ohjelmistojen mallinnustyökalut ovat jäykkiä, formaaleja ja syntaksiorientoituneita. Ne eivät tue vapaamuotoista luonnostelua tai käytetyn mallinnuskielen vastaisia kuvauksia. Mallinnustyö on kuitenkin luovaa, ...
 • Koivula, Juuse (2012-06-06)
  Tekstinkäsittelyohjelmistoja käytetään yleisesti analysoitaessa ja suunniteltaessa ohjelmistoja. Tällöin suunniteltavasta ohjelmistosta luodaan yleensä myös sitä kuvaava malli. Tekstinkäsittelyohjelmien avulla luodaan ...
 • Kallioniemi, Antti (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia aikatasossa äärellisten elementtien mallilla (FDTD) ultraäänen käyttäytymistä hohkaluussa sekä luuytimen vaikutusta ultraäänen etenemiseen. Mallit pohjautuvat mikrometritason tietokonet ...
 • Eronen, Ville (2004-05-12)
  BACKGROUND: Microwear is a common problem in thermally sprayed hard coatings, and is due to fine-particle abrasion. It causes the deterioration of the surface without significant material loss. Decrease in surface-quality ...
 • Litokorpi, Aki (2000-08-23)
  This thesis concerns the integration of an enterprise's information. The research was done by analyzing the existing middleware technologies and their integration capabilities theoretically. The results and their suitability ...
 • Taskinen, Ville (2010-07-02)
  Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
 • Arpiainen, Antti (2012-05-09)
  Asumisliiketoiminnan markkinoinnin ja tutkimisen koetaan usein keskittyvän liikaa teknisiin ominaisuuksiin kokonaisvaltaisen asiakasarvon luomisen sijasta. Asumisliiketoiminnassa tapahtuvat ostotilanteet ovat lisäksi ...
 • Kauto, Jukka (2001-05-09)
  Tehtaanpuiston kirkosta (nyk. Mikael Agricolan kirkko) käydyn toisen arkkitehtikilpailun voitti Lars Sonck traditionalistisella ehdotuksella. Kirkko valmistui v. 1935. Nykyisellään se on teknisesti ja toiminnallisesti ...
 • Salmi, Eero S. (1984)
  Mikkelin keskussairaala sijaitsee keskeisellä paikalla Mikkelin kaupungin vanhalla ruutukaava-alueella. Itään viettävälle rinteelle perustetun sairaalan rakennuskanta on peräisin 1840-, 1930- ja 1950-luvuilta. Tämän ...
 • Rajala, Matti (1991)
  Työn tarkoituksena oli kehittää mikro-ohjaimeen perustuvan hengityslaitteen prototyyppi, jossa on vastaavat toiminnot kuin Hengityshoitokeskuksen valmistamassa Spira Elektro 3-hengityslaitteessa sekä joitakin uusia toimintoja ...
 • Hippi, Tero (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin mikrobiologisen polystyreenijätteen hävittämiseen tarkoitetun laitteiston käyttö- ja työturvallisuutta. Mikrobiologista turvallisuutta arvioitiin SFS:n standardien, NMKL:n ja TAYS:n mikrobiologian ...
 • Saastamoinen, Heidi (2011-09-07)
  Polttoaineiden hiilivetyjen on tiedetty ylläpitävän mikrobien kasvua jo yli 70 vuoden ajan. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus erilaisten polttoaineiden mikrobiologisesta kontaminaatiosta. ...
 • Peltoranta, Mauri (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa solunsisäiseen rekisteröintiin tarkoitettu mikroelektrodivahvistin solun sähköisen ja kemiallisen ärsytyksen mahdollistavine piireineen. Erityisesti pyrittiin tehokkaaseen elektrodika ...
 • Vuorinen, Hille (1987)
  Höyrystyneen hien poistuminen iholta on kuumassa ehdoton edellytys elimistön lämpötasapainon säilymiselle. Vaatetus vaikuttaa ratkaisevasti höyryn poistumisnopeuteen ja saattaa lisätä kuormittumista. Rakennettua laitteistoa ...