.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turunen, Tommi (2007-03-14)
  Tämä diplomityö tehtiin osana kohdeyrityksen uuden paineanturisovelluksen tuotekehitysprojektia. Työn tavoitteena oli evaluoida mikromekaanisen paineanturisovelluksen (MEMS) valmistusprosessia. Lähtökohtana tutkimukselle ...
 • Karjalainen, Jouko (1986)
  Myös hajautetuissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä on ilmennyt tarve valvoa järjestelmän toimintaa ja tarjota tietoa järjestelmän tapahtumista ja virhetilanteista. Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin lähiverkon ...
 • Niemeläinen, Janne (2013-10-09)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikronäytteenotin solukasvatusliuoksen pH:n mittaamiseen käyttäen osaltaan kaupallisia komponentteja, mutta myös itse valmistettuja järjestelmän osia. Päätavoitteena ...
 • Höglund, Tom (1985)
  Kraven på regulatorer för reaktiv effekt har ökat som en följd av teknikens framsteg och för att svara på marknadens krav behövdes en ny konstruktion. De tidigare modellerna har visat sig svåra att modifiera för olika krav ...
 • Linderborg, Jussi (1985)
  Sähkön kulutuksen voimakas kasvu on synnyttänyt tarpeen ohjata ja rajoittaa yksityistä sähkön kulutusta nykyistä paremmin. Tähän voidaan päästä suoralla kuormitusten ohjauksella, kWh-mittareiden etäisluennalla ja aktiivisella ...
 • Kivikoski, Markku (1976)
  Työssä on suunniteltu ja toteutettu mikroprosessorilla optisen tiedonsiirtojärjestelmän liikenneohjain. Lisäksi on tarkasteltu mikroprosessorin soveltamismahdollisuuksia toimia liikenneohjaimena useita I/O-laitteita ...
 • Nyholm, Krister (1984)
  Sydämen toiminnan tutkimisella on kansantaloudellista merkitystä suuren sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden vuoksi. Sydänsairauksien diagnosoinnissa on sydämen sähköisen toiminnan tutkimisella keskeinen sija. ...
 • Tuusa, Heikki (1982)
  Magneettimateriaalien parantuessa kestomagneettimoottorista on tulossa varteenotettava tekijä pienissä ja keskisuurissa teholuokissa. Moottorilla saavutetaan hyvä hyötysuhde ja tehokertoimen arvo sekä tahtialueella ...
 • Vainikka, Jussi (1990)
  Teollisuusprosessin seurantaan on perinteisesti käytetty sähkömekaanisia piirtureita. Piirturien mekaaninen kuluminen ja niiden tuottama suuri paperimäärä vaikeuttavat tallennetun mittaustiedon tarkastelua. Samoin tiedon ...
 • Luokkanen, Jarmo (1989)
  Tavoitteena oli hahmottaa sähköasema-automaation nykytilaa. Lisäksi pyrittiin selvittämään sähköasemien automatisointiin liittyviä ongelmia ja odotuksia. Kirjallisuuden lisäksi näitä asioita selvitettiin 30 suurelle ...
 • Mäkeläinen, Matti (1983)
  Työssä on selvitetty mikroprosessoriperusteista säätöasemaa varten kehitetyn perusohjelmiston rakenne ja toiminta. Lähtökohtana on ollut valmis laitteistoratkaisu. Tärkeimmät vaatimukset säätöaseman toiminnan ja käytön ...
 • Malmi, Kalevi (1986)
  Mikroprosessorit ovat muuttuneet erikoiskomponenteista standardipiireiksi, joita käytetään hyvin erilaisissa sovelluksissa monimutkaisista asejärjestelmistä lasten leikkikaluihin. Erilaiset sovelluskohteet lisääntyvät ...
 • Salomaa, Turo (2008-04-09)
  Diplomityö on osa NeCoFo-projektia, jossa tutkitaan kylmämuokattavien materiaalien ominaisuuksia. Työn tarkoitus oli selvittää, miten kylmätyssäyslangan mekaanisia ominaisuuksia voitaisiin parantaa valssauslinjan loppupään ...
 • Ojala, Pasi (1992)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksen projektia Mikrorobotiikka-selvitys. Projektin tarkoituksena on selvittää mikrorobotiikan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen tila sekä ...
 • Löytämäki, Piia (1999-11-10)
  Työn tavoitteena oli tutkia putkipalkkien ja ohutseinäputkien valmistukseen käytettävien mikroseostettujen rakenneterästen muokkauslujittumisen kehittymistä putken profiloinnissa. Työssä vertailtiin myös putkipalkkien ja ...
 • Suojanen, Marko (2002-03-13)
  Työ on osa VTT Elektroniikan AMBIENCE -projektissa tekemää tutkimusta. Tavoitteena oli kehittää uusi MAC-tason (Media Access Control) kommunikaatioprotokolla VTT Elektroniikan kehittämään SoapBox-laitealustaan. SoapBox ...
 • Heine, Jari (1987)
  Oikosulkumoottori on yleisin teollisuuden käyttämistä moottorityypeistä, koska se on yksinkertainen, luotettava. ja halpa. Sen ongelmana on suuri käynnistysvirtasysäys. Virtasysäys voidaan poistaa kytkemällä moottorin ja ...
 • Vanhala, Jukka (1984)
  Nykyisin on käytössä useita yhteensopimattomia videotex-standardeja. Kukin standardi vaatii osittain erilaisen päätelaitteen. Mikrotietokoneelle ohjelmallisesti toteutettuna päätelaite voisi ymmärtää useita standardeja. ...
 • Vähäsarja, Jukka (1994)
  MS-DOS -käyttöjärjestelmän Windows-käyttöliittymän yleistyessä ovat yleistyneet voimakkaasti myös mikrotietokoneiden graafiset käyttöliittymäsovellukset. Ikkunoitu graafinen käyttöliittymä sisältää moninkertaisen määrän ...
 • Ollikainen, Juha (1981)
  Mikrotietokonejärjestelmissä ohjelmisto vaikuttaa ratkaisevasti koko järjestelmän suorituskykyyn. Jotta ohjelmiston tehokkuutta voitaisiin parantaa mahdollisimman vähällä vaivalla ja pienin kustannuksin, tarvitaan tietoa ...