.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sainju, Prabhat Man (2012-09-05)
  Long Term Evolution (LTE) is a high speed wireless technology based on OFDM. Unlike its predecessors, its bandwidth can be scaled from 1.6 MHz to 20 MHz. Maximum theoretical throughputs from the LTE network in downlink can ...
 • Raza, Syed Numan (2012-04-04)
  Long Term Evolution (LTE) has been designed with new architecture and features to meet user’s high data rates demand for a longer term in the future. 3rd Generation Part-nership Project (3GPP) has set the goals and targets ...
 • Kumar, Ashok (2012-12-05)
  Use of multimedia services, such as streaming of high quality videos on mobile devices is increasing drastically which requires high data rate and bandwidth on mobile devices. Therefore LTE system is introduced by 3GPP ...
 • Pandey, Basanta (2013-11-08)
  In this thesis the author have studied and measured how LTE Release 8 interworks with previous legacy 3G networks in real environmental conditions. At present, LTE technology is deployed based on service hotspots that cover ...
 • Koivisto, Mikko (2003-06-04)
  Kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmän ohjelmistokehitys on ohittanut määrittelyvaiheen ja siirtynyt toteutukseen ja myös käytännön kokeiluihin. Järjestelmään kuuluva radioverkko-ohjain ohjaa ja välittää useiden ...
 • Mikkonen, Esa-Jussi (1999-03-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää tasoviirakoneella valmistetun luettelopaperin pölyävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkasteltiin voidaanko paperin pölyävyyttä selittää paperin muiden ominaisuuksien avulla. Työn ...
 • Siplilä, Matti (2006-01-18)
  Metsäkoneita ja puimureita joudutaan käyttämään epätasaisessa maastossa. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa sekä liikkeellelähtiessä että tasaisessa ajossa menetetään vetopyörästön jatkuva pito. Lisäksi työkoneen toimilaitteen ...
 • Martin, Janne Tapio (2002-02-13)
 • Junttila, Laura (2013-04-03)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää, voiko muissa prosesseissa syntyvää lujitemuovijätettä hyödyntää ääntä absorboivan meluaidan sisämateriaalina. Lisäksi selvitetään, mitä muita vaatimuksia meluaidalle on asetettu ja ...
 • Vaitilo, Jouni (1987)
  Lujitemuovi on komposiittimateriaali ts. se koostuu kahdesta tai useammasta komponentista, joiden mekaaniset ominaisuudet ovat erilaisia. Lujitemuovin pääkomponentit ovat lujite ja hartsi. Hartsin tehtävänä on tuoda ...
 • Veisu, Antti (2012-10-03)
  Tietotekniikan rooli opetuksessa kasvaa ja erityisesti matematiikan opetukseen se tarjoaa mielenkiintoisia sovelluksia. Yksi sellainen on matemaattisten tehtävien automaattinen tarkastus. Matematiikan tarkka ja looginen ...
 • Heinonen, Tiia-Riikka (2012-10-03)
  Tässä työssä perehdytään raiteen epäjatkuvuuskohtien ja junaan kertyneen lumen irtoamisen väliseen yhteyteen. Työn tarkoituksena on selvittää, millaisia värähtelyitä erilaiset epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat junakalustoon, ...
 • Mattila, Jussi (2001-06-06)
  Tietokoneiden käyttöliittymät eivät juurikaan ole kehittyneet viimeisten viidentoista vuodenaikana. Näppäimistöt, hiiret ja peliohjaimet ovat edelleen yleisimpiä tietokoneisiin yhdistettyjä ohjainlaitteita, joilla työskentelyn ...
 • Turunen, Matti (1991)
  Tutkimuksessa on esitetty mitoituskaavat lumitiloille. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut luotettavaa mitoitusmenetelmää aurauslumen vaatimalle tilalle. Tien esisuunnitteluvaiheessa on määrättävä, mihin standardiin lumitilan ...
 • Kauramäki, Tuomo (1983)
  Työssä on tutkittu kokeellisesti lämmön siirtymistä luonnollisella konvektiolla päällekkäisten vaakaputkien muodostamasta putkirivistä, kun putkien pintalämpötilat on pidetty vakioina. Mittausten tarkoituksena oli selvittää ...
 • Kaasalainen, Timo (1990)
  Työn tavoitteena oli parantaa energia-analyysiohjelmalla suoritettavan laskennan luotettavuutta ja tarkkuutta kehittämällä huoneiden sisäisen konvektion laskentaa ja ottamalla huomioon patterista lähtevän konvektiosuihkun ...
 • Koskinen, Sami (2000-03-15)
  Diplomityössä pääpaino on luonnollisten maamerkkien tunnistuksessa, niiden käytössä reittien suunnitteluuun ja maamerkkihavaintojen perusteella tehtävässä paikannuksessa reitillä. Reittiajoon liittyvistä muista menetelmistä ...
 • Hoisko, Tanja (2007-03-14)
  Luonnonaineina esiintyvät halogenoidut 5-metyleeni-2-furanonit ovat biologisesti aktiivisia yhdisteitä, joita voidaan eristää Bonnemaisoniaceae -suvun merilevistä. Halogenoidut furanonit ovat herättäneet mielenkiintoa ...
 • Linna, Timo (1983)
  Tutkimuksen peruslähtökohta on se, että nykyisin rakennusten kivilaattaverhoukset asennetaan yleensä työmaalla ja se on kallista. Elementtitekniikalla saadaan kivilaattapintainen seinä kilpailukykyisemmäksi. Tutkimuksen ...
 • Kukkonen, Janne (1984)
  Keväällä 1983 aloitettiin kahden kohdeyrityksen ja TTKK:n talonrakennustekniikan osaston välillä yhteistyö luonnonkivipintaisten elementtien valmistamiseen tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Aluksi etsittiin ajateltavissa ...