.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lukkarinen, Markku (1995-06-07)
  Diplomityö käsittelee materiaalinohjauksen kehittämistä valomainosten tuotannossa. Työn tavoitteena on luoda kohdeyritykselle kevyt ja joustava materiaalin hankintajärjestelmä sekä selventää materiaalien fyysistä varastointia. ...
 • Hautala, Markus (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen rakenteilla olevan paalutuskonetehtaan materiaalinohjauksen suunnittelu ja synkronointi tuotantoon. Uudet toimitilat antoivat mahdollisuuden kehittää toimintatapaa aivan uusiksi. ...
 • Kuivanen, Risto (1982)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotantojärjestelmän muuttumisen vaikutuksia materiaalisiirtoihin. Eri järjestelmiä on verrattu numeerisin menetelmin. Numeerisen laskennan suorittamiseen kehitettiin TTKK:n PDP11/70 tietokoneelle ...
 • Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
  Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
 • Ollikainen, Petri (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää alihankintakonepajan varastointi- jamateriaalitoimintoja. Lähtökohtana oli suunnitella varastonhallinnantoimintamalli, jolla selvennetään materiaalin fyysistä varastointia sekätehostetaan ...
 • Luostarinen, Jouni (2002-04-10)
  Työssä kuvataan tehtaan tilaus-toimitusprosessi ja analysoidaan keskeisimmät materiaalinhallintaan liittyvät ongelmat. Tavoitteena oli parantaa materiaalin hallittavuutta tuotannon tilaus- ja toimitusprosesseissa. Työn ...
 • Laakso, Matti (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä etsitään yrityksen toimintaan parhaiten sopiva materiaalivirran ohjausoppi ja verrataan sitä nykyisin käytössä oleviin oppeihin ja menetelmiin. Lisäksi etsitään merkittävimmät kohteet, joissa tapahtui ...
 • Anttonen, Jouko (1996-03-20)
  Työn tavotteena oli saada yrityksen projektihallinnan käyttöön ohjeisto,jonka avulla materiaalivirta-analyysin tekeminen suunnitteilla olevistaprojekteista on mahdollista. Työhön sisältyy CASE-tutkimus.
 • Ossi, Ville (2011-12-07)
  Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...
 • Parviainen, Tanja (2015-05-06)
  Ultrasound transducers are usually the weakest point in an ultrasonic device. Malfunction in the transducer can cause distortion in an ultrasound image. Ultrasonic devices should therefore be checked in a regular basis to ...
 • Hernandez, Eduardo (2006-11-08)
  The thesis work is more of a technological study than a scientific study. TUT decided to invest in supercritical fluid (SCF) research in 2004 thus the thesis would consist of the first experiments and testing of the system. ...
 • Ruuttila, Pasi (2001-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kokeellisen biohajoavan silmänpohjan murtumaan tarkoitetun komposiittirakenteisen implantin materiaaliominaisuuksia fosfaattisuolaliuosimmersion aikana ja implantin aiheuttamia kudosreaktioita ...
 • Kalliorinne, Turkka (2014-09-03)
  In the last decade noticeable and long distribution outages around Finland have been caused by severe weather conditions. The outages have changed the public opinion and a more reliable electricity distribution is demanded. ...
 • Rautakorpi, Pauli (2013-12-04)
  A kite wind generator is a new type of wind power plant that uses a kite or a tethered wing to extract energy from wind. In this thesis a so-called pumping kite generator is considered that has a working cycle with alternating ...
 • Lehtimäki, Mari (1997-12-10)
  Ever since the discovery of x-rays by Wilhem Conrad Röntgen in 1895, x-rays have been the most important and the most widely used tool in clinical medicine for over a century. X-ray is a form of electromagnetic energy just ...
 • Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
  Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...
 • Helin, Erika (1998-02-11)
  Työ käsittelee eri liikennemuotojen asemat yhdistävän matkakeskuksen vaikutuksia. Työn tarkoituksena on laatia yleinen tarkastelumalli, jota voidaan soveltaa eri matkakeskusten vaikutusten tarkasteluun. Lisäksi tavoitteena ...
 • Salmela, Markku (1994)
  Matkapuhelimen varausalgoritmin päätehtävä on tarkkailla ja ohjata akun varausta siten, että käyttäjän ei tarvitse puuttua puhelimen virransyötön yksityiskohtiin. Työssä käsitellään NiCd- ja NiMH- akkujen ympäristö- ja ...
 • Kaljunen, Juha (2001-10-10)
  Työssä tarkastellaan matkapuhelimen tuotannontestausta testaussuunnittelusta tuotantolinjalla tapahtuvaan testaamiseen ja tapoja, joilla tuotannontestauksessa päästäisiin kustannustehokkaampaan toimintaan.Työssä esitellään ...
 • Hällfors, Simon (2001-12-12)
  Työssä selvitettiin NMT900-, GSM- ja DCS -matkapuhelimien sekä VIRVE -viranomaisradiopuhelimen käytön turvallisuutta sairaalaympäristössä. Tavoitteena oli tutkia, mikä näistä järjestelmistä on turvallisin sairaalassa. ...