.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salo, Milla (2014-06-04)
  The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
 • Christensen, Mette (2007-05-09)
  Tiukentuneen jätelainsäädännön myötä ovat myös biohajoavan jätteen käsittelyn vaatimukset tarkentuneet. Lakien myötä on jätejakeet eroteltu entistä tarkemmin toisistaan, minkä seurauksena myös biohajoavan jätteen määrät ...
 • Takala, Maria (2001-05-09)
  Työssä selvitellään sähköisiin kauppapaikkoihin liittyvien lisäarvopalveluiden luonnetta ja toteuttamista. Esimerkinomaisesti on suunniteltu kaksi palvelua jo olemassa olevaan kauppapaikkaan. /Kir10
 • Koski, Tarja (1997-05-14)
  Rakennusten kosteusvauriot ovat ajankohtainen keskustelu aihe nykyään.Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla voidaan kenttätutkimuksellaselvittää rakennusten kosteusvaurioita. Työssä tutkittiin 26hirsirakennusta.
 • Timo, Jussi (2015-10-07)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä keskitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen ...
 • Juurakko, Pauliina (2008-04-09)
  Diplomityön päätavoitteena oli selvittää Tampereen keskusta-alueella sijaitsevien kohdekiinteistöjen lisärakentamisen merkitys korjaushankkeiden rahoituksessa ja vaikutus kiinteistöjen arvoon. Tätä varten arvioitiin ...
 • Pyykkö, Tero (2008-03-05)
  Asiakkaan vaatimukset, räätälöidyt tuotteet ja pienet eräkoot asettavat kokoonpanotyölle uusia haasteita. Augmented Reality eli Lisätty todellisuus on yksi mahdollisuus kehittää kokoonpanotehokkuutta ja auttaa kokoonpanijaa ...
 • Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
  Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
 • Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
  Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...
 • Holm, Toni (2014-03-05)
  Työssä on tutkittu litiumioniakuston impedanssimallintamista taajuuden, varaustilan ja lämpötilan funktiona. Pääpainona on ollut kuitenkin lämpötilan vaikutus akuston impedanssikäyttäytymiseen. Yleensä mallintaminen tehdään ...
 • Nieminen, Veli-Pekka (1982)
  Työssä kartoitetaan sellutehtaan nykyiset instrumentti- ja työilmaverkostot sekä ilmantarpeet. Saatujen tietojen perusteella suunnitellaan tarvetta vastaava verkosto. Suunnitelmat on tehty siltä pohjalta, että molemmat ...
 • Marjamäki, Tapio (1981)
  Työssä on pyritty kehittämään liukuovien valmistusta siten, että välittömiä valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää. Valmistuskustannukset on jaoteltu aines- ja työkustannuksiin, jonka vuoksi pääpaino työssä on kohdistunut ...
 • Murtonen, Petteri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen uusien tuotteiden, ontelolaattojen ja sokkelionteloiden, toimitusketjua, siinä ilmeneviä ongelmia ja sen hallintaa. Uusien elementtien tuotantoon ottamisen vuoksi yritys tarvitsee ...
 • Rasimus, Renja (2008-10-08)
  Kohdeyrityksen Tampereen tehtaalla valmistetaan poria ja porakonelaitteita sekä maanpäälliseen että maanalaiseen louhintaan ja poraukseen. Toiminta tehtaalla on pääosin koneistusta, kokoonpanoa, testausta, säätöä ja ...
 • Mattila, Terhi (1992)
  Orgaanisia liuotinaineita käytetään paljon, koska ne liuottavat mm. rasvaa, maalia, liimoja ja kumia. Liuotinaineiden hyvän haihtuvuuden vuoksi liuotinhöyryjen pitoisuudet saattavat nousta työpaikoilla haitalliselle tasolle. ...
 • Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
 • Nuuttila, Matti (1996-06-05)
  Kohdeyritys on saanut tilauksen valmistaa neljä nesteytetyn maakaasun (LNG)kuljetukseen tarkoitettua tankkialusta. Työssä selvitettiin keinoja, joillavoitaisiin tehostaa alumiinisen LNG-pallotankin vyöhykerenkaiden koontia.
 • Schneider, Hugo (1998-04-15)
  The main subject of this diploma is the local compression caused of the cross-section of a timber beam. Thereofore, different ways to prove such a compression caused by a special connection using steel plate is shown fot ...
 • Hietanen, Antti (2015-11-04)
  Local features are important building blocks for many computer vision algorithms such as visual object alignment, object recognition, and content-based image retrieval. Local features are extracted from an image by a local ...
 • Karhunen, Atte (2006-10-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tehdä selvitys ja mallinnus paikallisesta palvelupisteestä nimeltä Local Service Point. Local Service Point on hypoteettinen, lähilangattomia tiedonsiirtotekniikoita hyödyntävä laite, ...