.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korpioja, Ari (1991)
  Sähkön laatua heikentävät erilaiset häiriöt, kuten jännitteen alenemat, ylijännitteet, jännitepiikit, jännitteen vaihe-epäsymmetria ja eripituiset keskeytykset. Ns. lyhyet sähkökatkot johtuvat keskijänniteverkon ilmajohdoilla ...
 • Ojala, Antti (1982)
  Tutkimuksessa lyhyistä teräsbetoniulokkeista pyrittiin selvittämään ulokkeen betonin puristuskapasiteetin suuruus sekä erilaisten raudoitusten vaikutus kuorman ylärajaan. Kirjallisuustutkimuksesta saatiin tietoa ulkomaisista ...
 • Vuorimies, Timo (1985)
  Työssä on kerätty tietoja erilaisista iskunvaimennusmenetelmistä, tehty tietokoneohjelma kaksimassaisen iskunvaimennussysteemin laskentaa varten ja suunniteltu osittain sen avulla annetun suuruiselle herätteelle iskunvaimennin. ...
 • Perkkalainen, Terhi (2013-09-04)
  Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla on lisännyt mielenkiintoa näiden poltossa vapautuvien metalli- ja raskasmetalliyhdisteiden aiheuttamiin ongelmiin energiantuotannon prosesseissa. Tampereen teknillisen ...
 • Turkki, Reijo (1996-06-05)
  Lyijyluodit rapautuvat helposti muodostaen kuorikerroksen, joka koostuulyijyä sisältävistä mineraaleista. Tutkimuksen mukaan lyijy on melkoliikkumatonta maaprofiilissa. Suurimmat pitoisuudet havaittiin maanyläosassa, ...
 • Mikkonen, Timo (2004-05-12)
  Työ on osa "Lyijyttömän aaltojuottamisen implementointi (Aapeli)" -hanketta.Diplomityössä tutkittiin lyijyttömän tina-hopea-kupari- eli ns. SAC-juotteen luotettavuutta ja soveltuvuutta aaltojuotosprosessiin. Tavoitteena ...
 • Väisänen, Mika (2006-09-13)
  The thesis presented a development plan for the closed down car factory island l´île Seguin situated on the river Seine in the western periphery of the city of Paris in France. The development plan brings to front, in the ...
 • Ketola, Jouko (2008-04-09)
  Erikoistiloja sisältävän tutkimuslaitoksen toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia. Tästä syystä tilojen käyttö ja tarve on joutunut uudelleen arvioitavaksi. Tämä pakottaa organisaatiot tehostamaan tilankäyttöä ...
 • Suoniemi, Heikki (1985)
  Työn tavoitteena oli laatia tyypillisen maa- ja vesirakennustyömaan viikkosuunnittelun toimintamalli, jossa sovelletaan tulosjohtamisen periaatetta työmaamestaritasolla. Työn tuloksia pyritään käyttämään hyväksi kohdeyrityksessä ...
 • Viri, Riku (2015-11-04)
  Lentoliikenne on itsessään merkittävä globaali ilmiö, joka kehittyy jatkuvasti. Tässä diplomityössä tarkastellaan lentoliikenteen nykytilaa globaalisti alan ilmiöiden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksella muodostettavan ...
 • Elojärvi, Roope Rafael (2014-10-08)
  Korkea rakentaminen on Suomessa ajankohtainen aihe, sillä muuttoliike kaupunkeihin on historiallisen vauhdikasta. Council for Tall Builldings and Urban Habitat (CTBUH) järjestää vuosittain opiskelijakilpailun korkean ...
 • Sadeharju, Katri (2014-10-08)
  Pakokaasut ovat polttomoottorivoimalaitoksen suurin hukkalämpövirta, joten niiden lämmöntalteenottoa tehostamalla parannetaan laitoksen energiatehokkuutta ja nostetaan kokonaishyötysuhdetta. Työn taustaluvussa tarkastellaan ...
 • Marjomaa, Pekka (1987)
  Työn tavoitteena oli laatia maakaasutyömaan käyttöön mikrotietokonekantainen työnohjausjärjestelmä, joka olisi mahdollisesti osittain tai kokonaan sovellettavissa muiden työmaiden käyttöön. Työ sisälsi sekä ohjelmien tekoa ...
 • Näkki, Kalevi (1998-11-11)
  Raisiossa on kaksi seudullisesti merkittävää jokilaaksoa. Työssä yhdistetään nuo jokilaaksot, muinaismuistoalueet ym. verkostoksi. Päälinjauksen jälkeen työssä esitetään herkimpien alueiden kunnostusehdotuksia. Korjausten ...
 • Potka, Tapani (1982)
  Työssä on esitetty kaksifaasivirtauksen pääperiaatteet sekä korrelaatioita painehäviön ja lämmönsiirtokertoimen arvioimiseksi, kun höyrystyminen tapahtuu vaakasuorassa putkessa, jossa on pakotettu virtaus. On esitetty myös ...
 • Mansukoski, Timo (1985)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ohjelmistoa maalinsävytysautomaatin reseptuurimuistiyksikköön, joka lähettää ennen käsin näppäilemään joudutun sävykaavan (reseptin)automaattisesti sävytyskoneelle. Laitteen suunnittelun ...
 • Kontro, Peter (1984)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, millainen on TTKK:n biomagneettiseen laboratorioon rakennettujen maan tasamagneettikentän kompensointikelojen synnyttämä kenttäkuva. Mittaukset on suoritettu biomagneettisen laboratorion ...
 • Vihavainen, Kari (1986)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen johtotietoprojektin yhteydessä. Johtotietoprojekti käynnistyi 18.11.1983 kartta-automaatioprojektin kylkiäisenä. Kartta-automaatioprojektissa olivat mukana kunnallishallinnon atk-neuvottelukunta ...
 • Huovinen-Schudde, Elina (1996-12-04)
  Vanha pappila rakennettiin alunperin vuonna 1887 kirkonkylän vastaisellerannalle. Seurakunnan luovuttua pappilasta se on toiminut kansalaiskouluna,leirikeskuksena ja kesäteatterin esityspaikkana. Vanhan pappilankäyttötarkoitus ...
 • Leiskallio, Antti (1993)
  Tavoitteena oli selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä tehtävien geoteknisten tarkastelujen tavoitteet, tehtävät ja toimintaperiaatteet. Maankäytön suunnittelussa sidotaan alueen rakentamiskustannuksista suuri osa. ...