.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Song, Xiaoguang (2013-01-09)
  Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
 • Taskinen, Jari (1996-06-12)
  AB3:Tavoitteena oli laatia yleiskatsaus alan tekniseen kehitykseen sekäyhteenveto tietylle kohderyhmälle sopivista kotikättöisistä kehonrekisteröintimenetelmistä. Kyseessä on sairaalan ulkopuolella käytettävätihmisen ...
 • Vainio, Petteri (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan tosiaikaisen tietojen analysoinnin käytettävyyttä teollisuuden prosessi- ja energianhallintajärjestelmissä. Tosiaikaisen tiedon analysointi, eli OLAP-teknologia sisältää menetelmiä tietokantaan ...
 • Huikku, Tuomas (1982)
  Haihduttamot ovat sellutehtaiden suurimpia energian kuluttajia, joten niiden toiminnan optimoinnilla on suuri taloudellinen merkitys. Tässä työssä johdettiin erään sulfiittijäteliemihaihduttamon dynaaminen malli ja sen ...
 • Haapaniemi, Jukka (1983)
  Työn teoreettisessa osassa tarkastellaan monotonisen ja syklisen muodonmuutoksen aikaansaamia dislokaatioryhmittymiä suurirakeisessa kuparissa. Vastaavia dislokaatioryhmittymiä tarkastellaan suppeasti myös erilliskiteiden ...
 • Metsälä, Aino (2010-06-23)
  Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
 • Laine, Kari (1984)
  Sähkömoottorikäytön viritykseen kuuluu säätäjien virittämisen ohella käyttökohtaisten parametrien asettelu. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia sähkömoottorikäytön virityksen automatisointia. Laitteistona käytettiin ...
 • Öysti, Jukka (1986)
  Tehoelektroniikan ja digitaalitekniikan nopea kehitys on vaikuttanut merkittävästi myös sähkömoottorikäyttöjen alueella. Käyttämällä hilaohjattuja tehokomponentteja voidaan taajuusmuuttajan kokoa pienentää. Digitaalisen ...
 • Ruuskanen, Markku (1981)
  Työn tarkoituksena on suunnitella kohdeyrityksen moottorilaboratorioon tiekonejärjestelmä, jonka keskeisimmät tehtävät ovat prosessin mittaus ja ohjaus sekä mittaustulosten käsittely ja tulostus. Tietokonejärjestelmältä ...
 • Kinnunen, Henri (2007-06-06)
  Työssä tavoitteena on selvittää koeponnistusten nykytila, suunnitella uusi layout työpisteeseen sekä parantaa prosessin läpimenoaikaa. Muita tavoitteita on parantaa jälkitöiden laatutasoa, selkeyttää materiaalivirtoja ja ...
 • Siironen, Tapio (2008-09-03)
  Jakopään perustehtävänä polttomoottorissa on ajoitettu tehonsiirto kampiakselin ja venttiilikoneiston välillä. Lisäksi jakopää usein käyttää moottorin apulaitteita, kuten polttoainejärjestelmän korkeapainepumppua. Työn ...
 • Mäkinen, Eero (2012-03-07)
  Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
 • Laurila, Janne (1993)
  Diplomityössä tutkittiin integroitujen tehomikropiirien suunnittelua ja keskityttiin erityisesti moottoriohjaimien integrointiin liittyviin ongelmiin. Työ liittyy osana VTT:n Integroidun ohjaustekniikan tutkimusohjelmaan ...
 • Kajanto, Heikki (2000-12-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli rakentaa yrityksen moottoritehtaalle tunnuslukujärjestelmä. Lisäksi oli tarkoitus määritellä tunnuslukujärjestelmän mittareille käyttöperiaatteet, jotta tehtaan pienten moottoreiden valmistuksen ...
 • Kaarento, Pertti (1983)
  Moreenin sisältämä hienoaines (raekooltaan alle 0,06 mm) on merkittävä syy maaperämme yleisimmän maalajin vähäiseen käyttöön rakentamisessa. Karkeampien rakeiden väleissä ja pinnoilla oleva hienoaines aiheuttaa muun muassa ...
 • Kähtävä, Jussi (1995-04-05)
  Kuvan segmentoinnissa pyritään jaottelemaan kuvaominaisuuksiltaan homogeenisiin erillisiin alueisiin. Tietokonenäkösovelluksissa tällainen on välttämätöntä, jotta kuvaa voidaan käsitellä. Segmentointia tarvitaan myös ...
 • Haveri, Heikki (2003-02-12)
  Virtuaaliympäristöt ja virtuaalitodellisuus voidaan nähdä käyttöliittymäteknologiana tai mediana, jolla on lukuisia eri muotoja ja käyttökohteita. Koteihin levinneet Internet-yhteydet tuovat myös jaetut virtuaaliympäristöt ...
 • Rinta-Jaskari, Anja (2001-01-17)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kohdeyrityksen käyttämien paikallisurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien ympäristön huomioon ottaminen heidän omassa toiminnassaan.Tutkimus on osana Skanska AB-konsernin ...
 • Ryytty, Eero (1998)
  Video conferencing and digital television applications use compressed video streams. In order to achieve required compression ratios for real-time operation, not only the performance of the data processing systems must be ...
 • Lainema, Jani (1996-12-11)
  AB3:Henkilökohtaiset videopalvelut tulevat todennäköisesti olemaan yksi nopeimmin kasvavista tietoliikenteen aloista lähitulevaisuudessa. Johtuen potentiaalisten käyttäjien suuresta lukumäärästä ja tietoliikenneverkkojen ...