.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Suvi (2008-06-04)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää kohdeyrityksen liittolevyprofiilin kestävyys Eurokoodin koestusohjeiden mukaisesti sekä muokata profiilia, jotta sen kestämät pisimmät valutuettomat jännevälit kasvaisivat. Näihin ...
 • Niemi, Jussi (2003-05-07)
  Diplomityö perustuu Lohjan kaupungin keväällä 2002 järjestämään yleiseen arkkitehtuurikilpailuun Lohjan pääkirjastoksi. Kirjaston tontti sijaitsee Lohjan keskustassa keskiaikaisen kivikirkon sekä useiden koulu-, kulttuuri-ja ...
 • Pakarinen, Harri (2003-06-04)
  Diplomityö "Lohjan pääkirjasto" perustuu ehdotukseen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun 1.3. - 31.5.2002. Diplomityö koostuu kirjallisesta osasta, piirretyistä suunnitelmista ja 3d-visualisoinneista sekä pienoismallista. ...
 • Jolula, Harri (2001-12-12)
  Tavoitteena oli W32-lohkovalmistuksen layoutin suunnitteleminen tuotannon perusperiaatteita tukien sekä lohkovalmistuksen läpäisyajan pienentäminen. Työ keskittyy neljän osa-alueen suunnitteluun. Läpäisyajan lyhentämiseksi ...
 • Sillman, Sami (2001-09-12)
  Työssä tutkittiin uuden telakan lohkovarusteluprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä. Työn ensimmäinen tavoite oli kuvata telakan lohkovarusteluprosessi. Toinen ja keskeisin tavoite oli kartoittaa lohkovarusteluprosessin ...
 • Toivonen, Jukka (1993)
  Tämä työ on osa loissähkön hinnoitteluprojektia. Projektin tarkoituksena oli kehittää uusi, todellista kustannustasoa vastaava loissähkön hinnoittelujärjestelmä. Työssä selvitettiin loissähköstä siirto- ja jakeluverkossa ...
 • Nissinen, Timo (2011-11-09)
  Staattinen loistehon kompensaattori (engl. Static Var Compensator, SVC) koostuu kiinteistä suodatinparistoista ja tyristoriohjatuista keloista (engl. Thyristor Controlled Reactor, TCR). TCR mahdollistaa SVC:llä portaattoman ...
 • Niittymäki, Rauno (1990)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa yliaalloista ja loistehon kompensoinnista aiheutuvat häiriöt sekä antaa ohjeita häiriöiden vähentämiseksi. Työssä selvitetään aiheeseen liittyvä teoria ja mahdolliset häiriölähteet. Eri ...
 • Ahonen, Arto (1985)
  1.10.1985 voimaan tullut IVO:n hinnoittelujärjestelmä H-85 ja yhteiskäyttöjärjestelmä STYV-84 määrittelevät uudet rajat loissähkön otolle kantaverkosta. Tältä pohjalta on tässä tutkimuksessa selvitetty kohdeyrityksen ...
 • Väisänen, Pasi (2012-12-05)
  Loistehon kompensoinnin toimivuus on tärkeää jakeluverkkoyhtiön kannalta. Oikean kokoisen ja järkevästi sijoitetun kompensointilaitteiston avulla vältytään siirtämästä loistehoa pitkiä matkoja, jolloin pätötehon ...
 • Kalliomäki, Sami Kalervo (2014-08-13)
  Sähköverkkojen siirtokapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa näennäisteho, joka muodostuu pätö- ja loistehosta. Pätöteholla kuvataan järjestelmässä muuhun energiamuotoon muuttuvan sähköenergian määrää. Magneetti- ja sähkökenttään ...
 • Nurmi, Jyrki (1986)
  Työn tarkoituksena oli kehitellä loistehon siirron erikoispiirteet huomioon ottava laskentamalli maaseudun keski-ja pienjänniteverkon loistehosiirron kustannusten laskemiseksi. Tällaisella mallilla voitaisiin mm. tutkia ...
 • Nieminen, Leena (1990)
  Loistehonsäätimien tuotekehitys vaatii testauksen monipuolistamista. Loistehonsäädinten testausta pyritään parantamaan testauksen automatisoinnilla, jolloin testauksen laatu, kattavuus ja dokumentointi paranevat. Diplomityössä ...
 • Everi, Antti (2006-03-08)
  Verkkopalvelun on jäsennyttävä kiinteäksi osaksi yrityksen koko palvelukonseptia. Sitä, kuinka tämä toteutuu, voidaan tutkia vertaamalla yrityksen sovellusalueen käsitemallia ja liiketoimintaprosesseja verkkopalvelun ...
 • Peni, Hannu (1985)
  Automaatiotekniikka mahdollistaa murskauslaitoksen hyödyntämisen paremmin kuin käsiohjaustekniikka. Nykyaikaisella tekniikalla saavutetaan säästöjä ja lisätuottoja. Tämän työn tarkoituksena on selvittää automaatioratkaisuja ...
 • Lappalainen, Seppo (1996-09-18)
  Työssä selvitettiin uutta sähkömarkkinalakia ja sen antamaa mahdollisuuttakilpailuttaa sähkön toimittajia. Työssä esitetään myös Norjan ja Ruotsinsähkömarkkinajärjestelmiä. Työ on kuvaus siitä, miten sähkön hankkimineneri ...
 • Nikupaavola, Arto (1983)
  Työssä on suunniteltu lomakkeenkäsittelyjärjestelmä MPS 10 -tietokoneeseen. Järjestelmän keskeisenä komponenttina on lomakkeenkäsittelijä, jonka avulla lomakkeenkäsittelyyn liittyviä toimintoja voidaan hajauttaa MPS 1O:n ...
 • Ala-Penttilä, Ossi (1999-05-19)
  Työssä on rakennettu kellomasteri. Ensimmäisessä osassa esitellään yleisesti sähkönjakeluautomaatota, relesuojausta ja tietoliikenteen käyttöä. Tämän jälkeen tutustutaan olemassa oleviin tapoihin tahdistaa väylä, mitä ...
 • Pohjola, Matias (2011-10-05)
  Diplomityöni pohjautuu AWR-organisaation (Architecture workshop in Rome) 7.3.2011 ja 15.7.2011 välisenä aikana järjestämään avoimeen ideakilpailuun Lontoon South Bankissa sijaitsevan alueen kehittämiseksi. Kilpailun ...
 • Pillay, Radeshini (2002-04-10)
  The output document will form a part of the research work packages for the TOMI (Towards Mini and Micro Assembly Factories) Project, at TUT. It discusses some of the reasons of miniaturization of production facilities as ...