.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtinen, Ismo (1982)
  Työssä on esitetty erään levyosaston levytyövaiheiden kehittämismalli. Kehityssuunnitelma on tehty jatkoksi levyhallin laajennukseen 1iittyville suunnitelmille, jotka kattavat kokonaan hitsausvaiheet ja kokoonpanovaiheet ...
 • Paavola, Jouni (1985)
  Tässä diplomityössä luodaan ryhmäteknologiaan perustuva levyosien luokittelujärjestelmä LUOKKA 1234, jonka avulla piirustusten sisältämä informaatio muunnetaan aakkosnumeerisen koodin muotoon. Kolmella ensimmäisellä ...
 • Uotila, Pekka (1986)
  Tässä työssä käsitellään levytyökeskusten käyttöönottoa ja käytön kehittämistä. Aineisto pohjautuu kohdeyrityksen Kokemäen tehtaalla kesällä 1985 ja vuoden 1986 alussa käyttöön otettuihin kahteen levytyökeskukseen. ...
 • Hiltunen, Kirsi (1999-03-10)
  Luotu järjestelmä perustuu työstetystä kappaleesta mitattujen arvojen analysointiin. Lisäksi tutkittiin lämpötilan vaihtelun vaikutuksia erilaisten paikoitusjärjestelmien tarkkuuteen. Tutkittuja järjestelmiä oli kolmenlaisia, ...
 • Hauhtonen, Jarno (1999-04-14)
  Työssä tutkittiin uusia ratkaisuja laitteen toteuttamiseksi. Rakenneratkaisuina tutkittiin hydraulisylinterin männänvarren hydrostaattista laakerointia sekä tiivisteetöntä mäntää. Dynaamista käyttäytymistä tutkittiin ...
 • Väistö, Ville (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli suunnitella tuotantokonsepti levytyötehtaan ja tämän asiakasyrityksen välisen toiminnan tueksi. Päämääränä oli kehittää yleinen malli, jossa diplomityön yhteistyöyrityksen moduulituotanto tuki ...
 • Ponkkonen, Raimo (1985)
  Tavoitteena työssä on suunnitella laajan tuotevalikoiman omaavan konepajan levytyöverstaita. Työn alussa on kerrottu erilaisista layout-tyypeistä. Solu/tuoteverstasratkaisuja on tarkasteltu lähemmin, koska niitä on tarkoitus ...
 • Järvinen, Mikko (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut määrittää levyvalssaimen paksuudensäätöhydrauliikkaan tarvittava kunnonvalvonta, jotta tavoitteen mukainen suorituskyky ja käyttövarmuus pidettäisiin yllä. Työn alussa on tarkasteltu suorituskyvyn ...
 • Pastila, Tommi (1994-10-19)
  Laatujärjestelmän tavoitteena on jatkuvan kehittymisen varmistaminen korjaavien toimenpiteiden avulla. Koko organisaation on sitouduttava jatkuvaan laadun kehittämiseen. Asiakkaiden vaatimusten jatkuva huomioiminen edellyttää ...
 • Kallio, Ismo (1996-03-20)
  Tarkoituksena oli määritellä LHD-koneisiin soveltuva dieselmoottorinkunnovalvontajärjestelmä. Ensisijaisena vaatimuksena oli kehitettävänjärjestelmän soveltuvuus olemassa olevaan järjestelmään.
 • Loponen, Petri (2006-04-12)
  Kaivostyökoneiden automatisoinnilla on pyritty tuottavuuden lisäämiseen, työntekijöiden turvallisuuden parantamiseen sekä koneen rasituksen ja energian kulutuksen minimointiin. Nykyisin kaivoksissa työkoneiden kauhan ...
 • Hotanen, Esa (2013-10-09)
  This master’s thesis in the field of architecture deals with architectural processes mainly as a part of creative process rather than building practice of architecture. Architecture has been seen here as close to art-like ...
 • Kamppi, Antti (2012-12-05)
  The size and complexity of embedded systems have grown at an accelerating pace over the last years. This causes demand to improve the productivity of the design process e.g. by enhancing the reusability of logic components, ...
 • Seppänen, Aki (2008-03-05)
  Due to the recent introduction of multicore computers old programming techniques are becoming inefficient in large scale. Not only are the serial applications inefficient in using parallel execution units but their performance ...
 • Suhonen, Heikki (2013-04-03)
  Työssä tuotettiin rautaoksidinanohiukkasia nesteliekkiruiskulla. Prekursoreina käytettiin rauta(III)nitraattia ja ferroseeniä. Tuotettua aerosolia tutkittiin aerosolimittalaitteilla ja kerättiin talteen sähkösuodattimella ...
 • Uuttu, Tero (1987)
  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kotimaisten polttoaineiden laboratorion projektiin "Energian käytön tehostaminen tulitorvi- tuliputkikattiloiden lämpöteknistä laskentaa kehittämällä" liittyen oli työn tarkoituksena ...
 • Nurminen, Pentti (2013-06-05)
  Diplomityöni kohteena on Tampereen Lielahden vanha tehdasalue, jonka päätuotteita olivat selluloosa vuosina 1914–1985 ja kemihierre 1986–2008. Tämän jälkeen tehdas lopetti toimintansa. Tehtaan tuotantoa kasvatettiin ja ...
 • Riikonen, Maija (2014-04-09)
  Lähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan päättyminen Tampereen Lielahden entisellä sellutehdasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaavoitus uuteen ...
 • Ristonen, Tero (2001-11-14)
  Nykyinen hammaspyörien mittaustekniikka perustuu kaksiulotteiseen mittaukseen. Hammaspyörän hammas on kuitenkin kolmiulotteinen pinta. Huomattava osa hampaan toimintaan vaikuttavista hampaan piirteistä jää näin ollen vain ...
 • Salmi, Veijo (1993)
  Tässä työssä tutkitaan hiiletyskarkaistujen lieriöhammaspyörien vierintäväsymislujuutta sekä selvitetään lujuuteen vaikuttavien tekijöiden merkitys. Työssä selvitetään kirjallisuustutkimuksen avulla hiiletyskarkaisun ...