.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Höysniemi, Johanna (1999-02-10)
  Teleoperaattorien välinen kilpailu matkapuhelinasiakkaista ratkaistaan yhä useammin televerkon laadulla. Vikatilanteet aiheuttavat ohjelmistoihin muutoksia. Ohjelmistomuutosten paketoinnin ja testauksen koordinoinnista ...
 • Toivanen, Timo (2006-08-16)
  Työssä tutkittiin eri muuttujien vaikutusta työstökoneiden kunnossapitoon ja sen määrään. Tutkimus rajoittui korkeintaan 20 vuotta vanhoihin NC-sorveihin ja koneistuskeskuksiin, jotka ovat kuuluneet yrityksen kunnossapitotoiminnan ...
 • Angervuori, Sakari (1986)
  Monitie-eteneminen on luonnonilmiöstä johtuva, verraten harvoin toistuva etenemismuoto, joka on vakava haitta nimenomaan mikroaalloilla tapahtuvaa digitaalista tiedonsiirtoa ajatellen. Jo pienikin spektrikuoppa ...
 • Korhonen, Janne (2002-10-16)
  Javalla toteutetuissa Internet-sovelluksissa on yleistynyt tapa jakaa toiminnallisuus ja ulkoasu niin, että JSP esittää ulkoasun ja Servletit hoitavat toiminnallisuuden. Tämä tapa noudattaa Model View Controller ...
 • Huovila, Ari (1999-12-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää Tekra-yhtiölle kustannushallintajärjestelmä. Kehitettävä kustannushallintajarjestelmä toimii hankkeiden ohjausjärjestelmien osana, ja sen avulla seurataan toimintavaihtoehtojen seuraamusten ...
 • Ojala, Jussi (2008-06-04)
  Tehokas myyntijärjestelmä ja myynnin tukijärjestelmät ovat välttämättömiä keskisuurille ja isoille yrityksille. Hyvä myyntijärjestelmä tukee myynnin henkilöitä ja mahdollistaa asiakkaan palvelemisen aiempaa nopeammin ja ...
 • Svärd, Ilkka (1991)
  Naantalin kaupunki järjesti 1989-90 yleisen suunnittelukilpailun uudesta kaupungintalosta. Rakennuspaikkana sijaitsee Aurinkotien ja Uolevi Raaden kadun kulmassa keskustatoimintojen laajentumisalueella. Alueen asema korostuu ...
 • Nisu, Anna-Liisa (1990)
  Naantalin kaupungin toimesta järjestettiin Naantalin kaupungintalon yleinen suunnittelukilpailu 7.11.1989 - 20.3.1990. Diplomityö perustuu kilpailuohjelmaan. /Kir10
 • Huuhtanen, Juha (1990)
  Diplomityö perustuu Naantalin kaupungin järjestämän yleisen suunnittelukilpailun asiakirjoihin uuden kaupungintalon suunnitelmien aikaansaamiseksi. Kilpailuaika päättyi 20.3.1990. Diplomityö jakautuu kahteen osaan: osanotto ...
 • Virtanen, Juha-Petri (1996-12-04)
  Satamatoiminnassa on kyse logistiikasta. Tietokoneohjattu automaattinenkorkeavarasto soveltuu Naantalin erikoisoloihin ja vaatimuksiin.Suunnitelmaan sisätyy lisäksi toimisto-osa, joka korkeavaraston ohellapalvelee alueelle ...
 • Solkinen, Marko (2002-12-10)
  Käsityöyritysten keskus, kohde sijaitsee Äetsässä.Hankkeen pinta-ala on noin 2000 neliötä ja se koostuu työ- ja myymälätiloista, monikäyttösalista, lounasravintolasta ja pienestä saunaosastosta. /Kir10
 • Rae, Raimo (1986)
  Työn päämääränä oli rakentaa näköherätepotentiaalien tutkimuslaitteisto lapsipotilaille (Visual evoked potentials, VEP). Tavoitteena oli kehittää VEP- tutkimusta siten, että myös lapsipotilailla saataisiin luotettavia ...
 • Jokimäki, Sanna (2010-05-05)
  Yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten lisääntyvä liikkuvuus ovat tehneet liikkuvasta, siirrettävästä ja muunneltavasta arkkitehtuurista jälleen ajankohtaista. Myös ekologisuutta korostava ilmapiiri ja tekninen kehitys ...
 • Kunwar, Puskal (2011-09-07)
  Lithography, universally considered to be the backbone of nanotechnology, has been consistently undergoing several developments to achieve a resolution of 10 nm or less. Such resolution can be attained by using traditional ...
 • (2011-12-07)
  Ilmakehän aerosolihiukkasten tutkimuksessa on hiljattain noussut esille uudenlainen tarve mitata hiukkasten olomuotoa. Pienten hiukkasten olomuodon mittaaminen on lähtökohtaisesti haastavaa, mutta eräs potentiaalinen ...
 • Kangasniemi, Oskari (2014-03-05)
  Nanokokoisilla hiukkasilla on bulkkimateriaalista poikkeavia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi monella tavalla. Nanohiukkasia voidaan käyttää useissa sovelluksissa pigmenteistä itsepuhdistuviin pintoihin. Myös ...
 • Ristimäki, Jyrki (2001-04-11)
  Työssä tutkittiin aerosolihiukkasten muodostumista dieselmoottorin pakokaasua laimennettaessa. Pakokaasun laimentamiseen käytettiin kohdeyrityksen kehittämää huokoinen putki laimenninta. Pienhiukkasten muodostumiseen ...
 • Hämäläinen, Tiina (2008-01-16)
  Diplomityössä tutkittiin nanopartikkeleita eli ainakin yhdessä suunnassa alle 100 nm:n kokoisia partikkeleita. Työssä tutkittiin nanopartikkelien vaikutuksia paperiin, kun ne lisättiin luonnonpolymeerien kanssa, ne jakautuvat ...
 • Torrent, Juan Luis Garcia (2007-04-16)
  Narrowband and partial band interference can seriously degrade the signal received from the GPS or Galileo satellites. In this thesis the author discusses the effect of the narrowband interference in the Galileo system and ...
 • Heinonen, Panu (2011-06-08)