.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Smolander, Tiia (2012-06-06)
  Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
 • Jankama, Juuso (2001-11-14)
  Massaräätälöinnillä tarkoitetaan tuotannonohjaustapaa, jossa yhdistetään massatuotannon ja räätälöinnin edut modulaarisia tuoterakenteita ja imuohjausta hyväksi käyttäen. Tavoitteena oli analysoida kohdeyrityksen ...
 • Järvenpää, Jukka (2006-09-13)
  Työssä selvitettiin ja päivitettiin todelliset vaatimukset levytyökoneiden materiaalin siirtoa ja välivarastointia varten ja muodostettiin niiden perusteella tuoteperhe, jonka perusajatuksena on kattaa mahdollisimman ...
 • Haverila, Pekka (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida yrityksen ja erityisesti sen tuotannon toimintaa materiaalinohjauksen kannalta. Analyysin pohjalta pyrittiin esittämään yleisesti toiminnan ja erityisesti tuotannon ohjattavuuden ...
 • Koiranen, Johanna (1985)
  Myynnin voimakkaan kasvun myötä myös käsiteltävän tiedon määrä T- liitosporakonetehtaassa on kasvanut voimakkaasti. Manuaalisessa ohjausjärjestelmässä tiedon siirto ja muokkaus on aiheuttanut ongelmia. Vaikeudet ovat ...
 • Luotonen, Timo (1999-05-12)
  Työssä kehitetään visio tuotannonohjausjärjestelmään integroidusta reaaliaikaisesta varastonhallintajärjestelmästä tiedonkeruujärjestelmineen. Työ on kuitenkin avoin siten, että laitteita ei ole lyöty lukkoon. /Kir10
 • Lukkarinen, Markku (1995-06-07)
  Diplomityö käsittelee materiaalinohjauksen kehittämistä valomainosten tuotannossa. Työn tavoitteena on luoda kohdeyritykselle kevyt ja joustava materiaalin hankintajärjestelmä sekä selventää materiaalien fyysistä varastointia. ...
 • Hautala, Markus (2008-09-03)
  Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen rakenteilla olevan paalutuskonetehtaan materiaalinohjauksen suunnittelu ja synkronointi tuotantoon. Uudet toimitilat antoivat mahdollisuuden kehittää toimintatapaa aivan uusiksi. ...
 • Kuivanen, Risto (1982)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotantojärjestelmän muuttumisen vaikutuksia materiaalisiirtoihin. Eri järjestelmiä on verrattu numeerisin menetelmin. Numeerisen laskennan suorittamiseen kehitettiin TTKK:n PDP11/70 tietokoneelle ...
 • Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
  Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
 • Ollikainen, Petri (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää alihankintakonepajan varastointi- jamateriaalitoimintoja. Lähtökohtana oli suunnitella varastonhallinnantoimintamalli, jolla selvennetään materiaalin fyysistä varastointia sekätehostetaan ...
 • Luostarinen, Jouni (2002-04-10)
  Työssä kuvataan tehtaan tilaus-toimitusprosessi ja analysoidaan keskeisimmät materiaalinhallintaan liittyvät ongelmat. Tavoitteena oli parantaa materiaalin hallittavuutta tuotannon tilaus- ja toimitusprosesseissa. Työn ...
 • Laakso, Matti (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä etsitään yrityksen toimintaan parhaiten sopiva materiaalivirran ohjausoppi ja verrataan sitä nykyisin käytössä oleviin oppeihin ja menetelmiin. Lisäksi etsitään merkittävimmät kohteet, joissa tapahtui ...
 • Anttonen, Jouko (1996-03-20)
  Työn tavotteena oli saada yrityksen projektihallinnan käyttöön ohjeisto,jonka avulla materiaalivirta-analyysin tekeminen suunnitteilla olevistaprojekteista on mahdollista. Työhön sisältyy CASE-tutkimus.
 • Ossi, Ville (2011-12-07)
  Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...
 • Parviainen, Tanja (2015-05-06)
  Ultrasound transducers are usually the weakest point in an ultrasonic device. Malfunction in the transducer can cause distortion in an ultrasound image. Ultrasonic devices should therefore be checked in a regular basis to ...
 • Hernandez, Eduardo (2006-11-08)
  The thesis work is more of a technological study than a scientific study. TUT decided to invest in supercritical fluid (SCF) research in 2004 thus the thesis would consist of the first experiments and testing of the system. ...
 • Ruuttila, Pasi (2001-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kokeellisen biohajoavan silmänpohjan murtumaan tarkoitetun komposiittirakenteisen implantin materiaaliominaisuuksia fosfaattisuolaliuosimmersion aikana ja implantin aiheuttamia kudosreaktioita ...
 • Kalliorinne, Turkka (2014-09-03)
  In the last decade noticeable and long distribution outages around Finland have been caused by severe weather conditions. The outages have changed the public opinion and a more reliable electricity distribution is demanded. ...
 • Rautakorpi, Pauli (2013-12-04)
  A kite wind generator is a new type of wind power plant that uses a kite or a tethered wing to extract energy from wind. In this thesis a so-called pumping kite generator is considered that has a working cycle with alternating ...