.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Antti (2007-09-19)
  Työssä tutkittiin erilaisten modulointimenetelmien vaikutuksia taajuudenmuuttajien aiheuttamiin yhteismuotoisiin jännitteisiin kolmella eri taajuudenmuuttajatopologialla, kaksitasoisella jännitevälipiirillisellä ...
 • Rissanen, Noora (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda kohdekonsernille modulointiperiaatteet, joissa otettaisiin huomioon tuotteen elinkaari sekä prosessit. Tarkempi käsittely sekä esimerkit periaatteiden sovelluksista rajattiin paalutuskon ...
 • Pihakari, Katianna (1996-11-20)
  Computer simulations can be used to study certain chemical and physical systems, such as molecular films on a solid or liquid surface. The present study concentrates on a class of molecular monolayers, Langmuir-Blodgett ...
 • Tirri, Marko (2001-12-12)
  Yksittäisten molekyylien laskentaan perustuvat mnetelmät ovat tärkeitä tutkimusvälineitä mm. lääkeainetutkimuksessa. Tavoitteena oli testata ja rakentaa laitteisto, joka mahdollistaa yksittäisten molekyylien ja molekyyliryppäiden ...
 • Finnilä, Leea (2007-06-06)
  Isomeria on keskeinen aihe orgaanisen kemian lukio- ja yliopisto-opetuksessa. Isomerian oppiminen on kuitenkin aihe, jota on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän kemian opetuksessa. Tämän diplomityön oppikirja-analyysissä ...
 • Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
  Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
 • Heino, Antti (2014-05-07)
  Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
 • Pietarinen, Kimmo (1990)
  Aerosolihiukkasten mittauksessa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa menetelmää hiukkasten kokojakauman mittausta varten. Sähköinen mittausmenetelmä yhdistettynä impaktoriin antaa nopean tuloksen. Tyypillinen mittausaika on muutama ...
 • Niemi, Erkki (1989)
  Tämä työ kuuluu osana TTKK:n lääketieteellisen tekniikan laitoksella tehtävään tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää sydämen toimintaa mittaavia menetelmiä. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa on sydämen mekaanisen ...
 • Hakkarainen, Tomi (1998-11-11)
  Työssä suunniteltiin monikanavainen puolijohdelaserien ohjausjärjestelmä,keskittyen pulijohdelaserien virtalähteen suunnitteluun ja toteutukseen.Virtalähteen suunnittelun tärkein tavoite oli saada aikaan laite, jokaolisi ...
 • Kaljunen, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Siinä on tutkittu tietämystekniikan soveltamista monikanavaisten signaalianalyysimenetelmien avulla saatavien tulosten tulkintaan. ...
 • Tuokko, Ilkka (2008-01-16)
  Tavoitteena oli tuotteistaa uudentyyppisestä mittausideasta valmis mittauslaite. Testattavilla materiaaleilla ja juotosprosesseilla valmistettiin testilevy, jossa on tietynlainen diodimatriisikytkentä. Tästä matriisista ...
 • Laitinen, Janne (2003-06-04)
  Yritysjärjestelmien kehittäminen ei ole enää pelkästään uusien sovellusten luomista. Yritykset ovat huomanneet tärkeyden tarjota olemassa olevat järjestelmät käytettäväksi erilaisilla päätelaitteilla. Päätelaitteet ovat ...
 • Penttilä, Timo (1984)
  Työssä on tutkittu erään monikerroksisen hotellin kantavia rakenteita. Rakennettavalle betonirungolle on suunniteltu vaihtoehtoiset teräsrungot muuttamatta arkkitehtipiirustuksia. Teräsrunkovaihtoehdot on valittu siten, ...
 • Hiltunen, Liisi (2011-10-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia puurakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työn tarkoituksena oli arvioida RunkoPES 1.0 puurakenteiden liitoksia kantavuuden, lämmöneristävyyden, kosteustekniikan ja ...
 • Auvinen, Sanna-Maarit (2002-01-16)
  Diplomityössä kehitettiin kohdeyritksen laboratorion monikerroslaminaattien analyysimenetelmiä. Laboratorioon on hankittu uusi valomikroskooppi sekä mikrotomi leikenäytteiden valmistusta varten. Työn yhteydessä kirjoitettiin ...
 • Niemi, Mikko (2006-01-18)
  Monikomponenttiruiskuvalua on käytetty jo noin 30 vuotta. Aluksi tuotteita tehtiin samasta materiaalista, mutta erivärisistä komponenteista. Nykyään tehdään aiempaa enemmän kahdesta eri materiaalista. Monikomponenttiruiskuvalulla ...
 • Maununaho, Katja (2006-11-15)
  Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
 • Kokko, Heikki (1983)
  Monimoottorikäytöllä tarkoitetaan kahden tai useamman sähkömoottorin käyttämää konetta tai koneen osaa. Tässä työssä on pyritty selvittämään niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat epätasaisen tehon jaon moottoreiden kesken ...
 • Kauppinen, Heikki (1999-01-13)
  Työssä verrattiin erilaisia jäysteenpoistomenetelmiä. Tässä yhteydessä tehtiin volyymi- ja menetelmäkartoitus. Kartoitusten perusteella valittiin joitakin kappaleita ja selvitettiin eri menetelmien soveltuvuutta kuhunkin ...