.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lemos Cadahia, Manuel (2008-05-07)
  Factory automation is one of the big challenges that industry is still managing in order to improve its competitiveness in the global market. Although the advantages provided by Factory Automation on its implementation at ...
 • Leppänen, Outi (2006-05-10)
  Turun Linnanfältin alue sijaitsee parin kilometrin päässä Turun keskustasta Turun linnan, sataman, Kakolanmäen ja Aurajoen ympäröimänä. Alueen ympärille on rakenteilla asuin- ja liikerakennuksia. Itse Linnanfältin alue on ...
 • Penttinen, Miikka (2012-02-08)
  Diplomityö käsittelee modernia täydennysrakentamista Firenzen vanhassa keskustassa. Kohteena on Santa Crocen kaupunginosassa sijaitseva tontti, jolla sijaitsee nykyään 1960-luvulla toteutettu, ympäristöstään tyystin ...
 • Syyrakki, Jali (1996-12-11)
  Työ koostuu loistehotarkastelusta, omakäyttöverkon vikavirtalaskennasta,yliaaltotarkastelusta ja tärkeimpien haarojen vikavirtasuojausmallinnuksesta.
 • Petro, Niko (2013-08-14)
  Audiovahvistimen toteutukseen on valittavissa useita eri topologia- ja rakennevaihtoehtoja hyötyineen ja haittoineen. Current dumper -topologia audiovahvistimen toteuttamiseksi voi olla hyvä valinta silloin, kun halutaan ...
 • George, Lijo (2014-08-13)
  Organic electronics is an emerging field of science which finds application in organic light emitting diode (OLED), organic photovoltaics (OPV), organic transistors, and sensors etc. Research is focused to improve the ...
 • Kiilholma, Henna (2014-04-09)
  The literature review part of this thesis presents the basic structure of the heart and its properties from the tissue engineering perspective. Myocardial infarction is presented. The challenge is approached in context of ...
 • Nuutinen, Satu (1998-12-09)
  AB3:Tutkimuksessa tutkittiin alumiinioksidi/metalli liitosten toimivuutta. Tätä verrattiin alumiinioksidi/alumiinioksidi liitoksiin. Liitoksille tehtiin vetovoimatestit ja rakenteet tutkittiin SEM- ja EDS-tutkimuksilla. ...
 • Heino, Markku (1985)
  Tämä työ on osa kehitys- ja perusohjelmatyötä kohdeyrityksen informaatiojärjestelmät -yksikön suunnittelemaan ja valmistamaan mikroprosessoripohjaiseen kassapäätteeseen. Työssä esitetään toimivan pääteohjainohjelmiston ...
 • Saari, Ahti (1986)
  Diplomityön tavoitteena on modulaarisesti suunnitellun dieselveturin Dr16 valmistuksen kehittäminen. Työstä laadittu raportti on jaettu kahteen päälukuun, joista ensimmäinen on TILANNEOSA. Se käsittää teorian ja perustan ...
 • Viljanen, Mikko-Pekka (2012-06-06)
  Tämän diplomityön aiheena on moduulirakenteisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille.Yleisin ongelma raskaan kuljetuksen kuljettamisessa on tieverkostolla oleva heikkorakenteinen silta. Suunniteltavan ...
 • Raitaniemi, Marko (1996-04-17)
  Työssä selvitettiin koneiden simulointiohjelmien soveltamistaMECHAN-ohjelmaan ja laadittiin ohjelmalle kaksi kehityssuuntaa: suorakaksiulotteisen ohjelman jatkokehitys ja uuden kolmiulotteisen ohjelmankehittäminen.
 • Tuominen, Markus (1997-12-10)
  The Global System for Mobile communications (GSM) based systems are the most widely used cellular network systems in the world. One of the most vital tasks for a GSM operator is the planning of the network. There are many ...
 • Isotalo, Mika (1994)
  Rasituselektrokardiografia eli rasitus EKG mittaa sydämen sähköistä aktiviteettia rasituksen aikana. Tällä tutkimuksella saadaan selville esimerkiksi sydänlihaslukeman ja sepelvaltimotaudin esiintyvyys. Ragnar Granit ...
 • Lopez Azkue, Iraitz (2008-11-08)
  Production systems modifications will help in improving future systems and developing new ideas for new production lines. Many of these modifications handle with the insertion of different workstations in order to allow ...
 • Jakonen, Pasi (2002-08-21)
  Software development in the embedded environment has restrictions that are not faced in the traditional workstation environment. One of the most important things that has to be taken into account is that the amount of ...
 • Salo, Marko (2002-02-13)
  Sähköasemien toteuttamisessa ovat standardoidut moduulirakenteet yleistyneet ja muuttaneet siten sähköasemaliiketoimintaa. Työssä selvitettiin moduloitujen sähköasemarakenteiden vaikutusta sähköasemaprojektin läpivientiaikaan ...
 • Virtanen, Antti (2007-09-19)
  Työssä tutkittiin erilaisten modulointimenetelmien vaikutuksia taajuudenmuuttajien aiheuttamiin yhteismuotoisiin jännitteisiin kolmella eri taajuudenmuuttajatopologialla, kaksitasoisella jännitevälipiirillisellä ...
 • Rissanen, Noora (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda kohdekonsernille modulointiperiaatteet, joissa otettaisiin huomioon tuotteen elinkaari sekä prosessit. Tarkempi käsittely sekä esimerkit periaatteiden sovelluksista rajattiin paalutuskon ...
 • Pihakari, Katianna (1996-11-20)
  Computer simulations can be used to study certain chemical and physical systems, such as molecular films on a solid or liquid surface. The present study concentrates on a class of molecular monolayers, Langmuir-Blodgett ...