.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
  This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
 • Karsisto, Mikko (2002-01-16)
  Yleisesitys matkapuhelimen paikannustekniikasta ja -palveluista, erityisesti päätelaitteen osalta. Työssä kuvaillaan yleisimmät menetelmät GSM-matkapuhelimen paikantamiseen sekä muutamia sovelluksia, joita paikannus ...
 • Rawal, Puja (2008-03-05)
  The objective of this research is to determine the factors that influence the location decisions when outsourcing IT functions. The research problem was solved by answering several research questions. In the literature ...
 • Honkavirta, Ville (2008-11-05)
  Satelliittipaikannus ei pysty tarjoamaan riittävää tarkkuutta heikon signaalikuuluvuuden alueilla, kuten kaupungeissa ja sisätiloissa. Langattoman tiedonsiirron ja päätelaitteiden kehityksen vuoksi kiinnostus erilaisten ...
 • Nurmi, Miika (2003-06-04)
  The importance of mobile phone positioning has lately increased due to changes in regulation. In addition to being an obligatory feature, location information can also be used for differentiating mobile phone services and ...
 • Vainio, Olli (1984)
  Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä pyritään saavuttamaan yhä suurempia laskentanopeuksia, jotta suuritaajuisten signaalien käsittely olisi mahdollista. Yleisesti käytetyissä lukujärjestelmissä nopeutta rajoittavat eniten ...
 • Shcherban, Anastasia (2014-12-03)
  Being a two valued logics, classical logic associates with each proposition one of the two values: true or false. In contrast to the classical logics a non-classical many-valued logics was introduced. In many valued logics ...
 • Halonen, Antti (2008-06-04)
  Globalisoituminen ja markkinoilla vallitseva kilpailu ovat ajaneet yritykset tehostamaan toimitusketjujen hallintaa sekä analysoimaan eri optimointimenetelmien soveltuvuutta tulosten ja palvelulaadun parantamiseksi. Lisäksi ...
 • Hyppönen, Olli (1993)
  Tässä työssä on tutkittu kohdeyrityksen suurmuuntajat-divisioonan hankintalogistiikan kehittämistä. Tutkimus on osa yksikön Malliprosessi-projektia, jonka tarkoitus on soveltamalla käytäntöön lean-periaatteita luoda prosessi, ...
 • Konola, Joonas (2012-12-05)
  Valmiiden tuotteiden varastointi on toimitusketjun viimeinen tapahtuma ennen asiakastoimitusta. Siksi varastointi ja siihen liittyvä logistiikka ovat ratkaisevassa roolissa asiakaspalvelun näkökulmasta. Tässä diplomityössä ...
 • Yliaho, Jani (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin yrityksen eri projekteissa käytettyjätietoliikenneratkaisuja. Myös niiden ongelmia, haitta- ja hyötypuolia onpyritty analysoimaan mahdollisimman objektiivisesti.
 • Bäcklund, Juho (2009-01-14)
  Työssä tutkitaan logistiikkayrityksen materiaalinohjauksen nykytilaa ja esitetään kehitysehdotuksia materiaalinohjaukseen. Tavoitteenasettelu keskittyy taloudellisiin mittareihin tarkastelemalla varastointi- ja ...
 • Alanne, Aki (2013-04-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten liiketoimintaprosessin uudelleenrakentamisella voidaan tehostaa logistiikkayrityksen tuotannonohjausta. Ensimmäisenä tavoitteena oli kuvata nykyinen prosessi ja tulevaisuudessa ...
 • Lehto, Arttu (2000-05-10)
  Päätavoitteena oli uudistaa UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan ja Rauman satamassa toimivan satamaoperaattorin Oy Rauma Stevedoringin välistä logistista ohjausjärjestelmää muokkaamalla tämän hetkistä toimintamallia.
 • Kiiskinen, Petteri (2001-02-14)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli esittää toimenpide-ehdotus kohdeyrityksen Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisten logististen prosessien kehittämiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin Pyhäsalmen nykyistä maanalaista toimintaprosessia ...
 • Hyttinen, Timo (1993)
  Tehostunut tuotannonohjaus on lyhentänyt rakentamisaikoja ja aiheuttanut tarvetta parantaa materiaaliketjujen kustannusrakennetta sekä lyhentää läpimenoaikoja. Tutkimuksen päätavoitteena on logististen kustannusten ...
 • Heikkilä, Suvi (2008-06-04)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää kohdeyrityksen liittolevyprofiilin kestävyys Eurokoodin koestusohjeiden mukaisesti sekä muokata profiilia, jotta sen kestämät pisimmät valutuettomat jännevälit kasvaisivat. Näihin ...
 • Niemi, Jussi (2003-05-07)
  Diplomityö perustuu Lohjan kaupungin keväällä 2002 järjestämään yleiseen arkkitehtuurikilpailuun Lohjan pääkirjastoksi. Kirjaston tontti sijaitsee Lohjan keskustassa keskiaikaisen kivikirkon sekä useiden koulu-, kulttuuri-ja ...
 • Pakarinen, Harri (2003-06-04)
  Diplomityö "Lohjan pääkirjasto" perustuu ehdotukseen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun 1.3. - 31.5.2002. Diplomityö koostuu kirjallisesta osasta, piirretyistä suunnitelmista ja 3d-visualisoinneista sekä pienoismallista. ...