.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Arvio, Juha (2012-05-09)
  The verification of digital intellectual property (IP) blocks has always been a challenge. Simple IP blocks with straightforward test inputs, can be quite thoroughly verified with software simulators such as Modelsim. But ...
 • Rautamies, Antti (2011-02-09)
  Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
 • Hirsimäki, Miikka (1987)
  Vanhan uusgoottilaisen koulun on suunnitellut Jac Ahrenberg 1906. Turun kaupunki oli 1985 laatinut keskikaupungin nuorisokeskuksen tilaohjelman; tekijä noudattaa sitä pääpiirteissään suunnitelmassaan. Tehtävänä oli vanhan ...
 • Lähde, Elina (1992)
  Tämä työ liittyy osana "Uudet energiajärjestelmät" -tutkimusohjelmaan, NEMO-projektiin. Työssä on tehty kirjallisuusselvitys aurinko- ja tuulienergiasta. Näistä on kirjoitettu yleisiä tietoja, mutta tuotannon, sovellusten ...
 • Kruskopf, Pertti (1981)
  Aurinkokenno on p-n rajapintaliitokseen perustuva puolijohdekomponentti, joka muuttaa auringonvaloa suoraan sähköksi. Kennojen hyötysuhdetta on pystytty parantamaan viimeisen 30 vuoden aikana 6 %:sta 20 %:iin ja kehitteillä ...
 • Halme, Turo (1999-06-02)
  Suunnitelma noin 540 oppilaan 2-kerroksisesta, teräsrakenteisesta peruskoulusta. Kilpailutyö Aurinkolahden peruskoulusta käydyssä arkkitehtikilpailussa.
 • Karhunen, Into (1982)
  Työ on tehty osana Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen rakennuksen energian kulutuksen ja lämpötilan säädön tutkimusta. Työssä on johdettu tasokerääjälle yksinkertainen tilamalli, jota käytetään ...
 • Silomaa, Timo (2011-09-07)
  Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
 • Vampoulas, Spiridon Mikael (2014-12-03)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan aurinkopaneelitekniikan hyödyntämismahdollisuuksia teollisuuslaitosten energiatarpeen kattamiseksi. Työn keskeinen tavoite on tutkia aurinkopaneelitekniikan kannattavuutta Etelä-Pohjanmaan ...
 • Kitunen, Jukka (2007-12-12)
  Aurinkosähkön käyttö maailmassa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Lähes koko kasvu on tapahtunut sähköverkkoon kytketyissä järjestelmissä, jotka ovat hajautetun energiantuotantoperiaatteen mukaisia. Voimakkainta ...
 • Puhtila, Maria (2011-08-17)
  Maailman energiantuotanto perustuu vielä nykyisin suurelta osin fossiilisiin polttoainei-siin. Öljy, maakaasu ja hiili ovat suurimmat energiantuotantolähteet nykyisin, yli 80 % maailman käytetystä energiasta tuotetaan ...
 • Kaleva, Jukka (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut etsiä lisää tietoa siitä, missä määrin tavallisen austeniittisen ruostumattoman teräksen lastuttavuutta voidaan parantaa kalsiumdeoksidoinnin ja toisaalta myötövanhenemisen avulla. ...
 • Takala, Pasi (1997-12-10)
  Tutkimuskohteena on tietoliikenneverkon tietoturva ja erityisestitietoturvaratkaisut verkonhallintatoiminnoissa. Työssä luodaan pohjaaverkonhallintajärjestelmien suojaamiselle palomuuritekniikalla.
 • Paasmala, Henna (2014-06-04)
  Diplomityöni käsittelee rakennusperinnön säilyttämistä autenttisuuden ja integriteetin näkökulmasta. Olen valinnut autenttisuuden ja integriteetin tarkasteluni kohteeksi, koska ennen kaikkea juuri näiden käsitteiden ...
 • Viitala, Pekka (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu AutoCad-ohjelman soveltuvuutta seinäelementtien suunnitteluun. AutoCad lienee yleisin Suomessa käytettävä CAD-ohjelma. Se on melko suppea, mutta se toimii lähes kaikissa mikrotietokoneissa. ...
 • Tolvanen, Juhani (2013-06-05)
  Strategy-as-practice on tutkimusalana kiinnostunut strategian tekemisen ymmärtämisestä mikrotasolla. Tästä lähtökohdasta se onkin kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana perinteisestä strategiakirjallisuudesta erilliseksi ...
 • Puruskainen, Markku (1982)
  Työssä tutkitaan Tampereella toimivan autokaupan yrityskuvaa sekä selvitetään sen asiakaskunnan ominaispiirteitä. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla, so. suoritettiin henkilökohtainen käynti otantaan valitun ...
 • Salovaara, Heikki (2005-02-09)
  Diplomityön tavoite oli rakentaa ja sertifioida ISO 9001:2000 vaatimuksien mukainen laatujärjestelmä autokorjaamolle. Merkkiedustukseen liittyvän päämiehen vaatimuksien täyttämisen ohella oli tarkoitus tutkia mahdollisuuksia ...
 • Rantanen, Arttu; Ruohonen, Aki (2000-03-15)
  Autossa on kymmeniä mikropiirejä, jotka toimivat joko suoraan auton hallintaan liittyvissä tehtävissä tai vaihtoehtoisesti lisäämässä kuljettajan ajomukavuutta. Telematiikkayksikkö tarjoaa langattoman linkin auton sisäisen ...
 • Hakala, Mikko (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa erilaisten integraatiotekniikoiden käyttömahdollisuuksia automaatiotekniikan alalla. Erityisesti tarkastellaan sekä ohjelmistokomponenttimallien mukaista että XML-tekniikoihin ...