.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ikävalko, Ilari (1999-05-12)
  Työssä on suunniteltu kaksiosainen rantakortteli Tampellan vanhalle tehdasalueelle.
 • Äijälä, Heikki (1996-05-15)
  Tutkimuksessa on käsitelty rakennusvirheiden laajaa ongelmakenttäärakennusliikkeen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut kuvata toimivapalautetietojärjestelmä. /SP
 • Rinta-Jaskari, Ville (2014-04-09)
  Asuntotuotanto on rakennusliikkeitä kiinnostava liiketoiminta-alue, jonka kannattavuus vaihtelee voimakkaasti riippuen suhdanteista. Suhdanteesta riippumatta asunnoille on kysyntää alueilla, joilla muuttoliike on positiivinen. ...
 • Toivo, Tim (1996-11-20)
  In several studies the right hemisphere has been noticed to produce higher spontaneous electroencephalogram (EEG) than the left. The amplitude of this electrical activity at scalp electrodes has been shown to be frequency ...
 • Kohonen, Tomi (2001-05-09)
  As the third generation systems are coming to market, the data services are becomingmore and more important. Many of the services introduced in UMTS require hightransmission capacity. The UMTS system therefore introduces ...
 • Piililä, Reima (2016-03-09)
  Ohjelmistoarkkitehtuurin analysointi on toimenpide, millä pyritään löytämään arkkitehtuurista riskejä, jotka voivat realisoitua joko kehitysvaiheessa tai valmiin ohjelmiston normaalissa käytössä. Riskien kartoittamisella ...
 • Pitkänen, Olli (1986)
  Diplomityön aiheena on kuvataiteilijan työtila yhdistettynä asuntoon. Ateljeeasunnot on tuotu Helsingin kantakaupunkiin kerrostalomaisena kokonaisuutena valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Ateljeetalossa on painotettu ...
 • Vuokko, Juha-Pekka (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tietokoneiden ja rakennusalan ohjelmistojen käyttökohteet rakennusliikkeessä, erityisesti hanketasolla. Tutkimuksen alussa selvitetään tietotekniikan mahdollisuuksia rakennusliikkeessä. ...
 • Nummelin, Olli (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuotannonohjauksen tueksi atk-sovellus. Tutkimus liittyy kohdeyrityksen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin tuotannonohjauksen ja kustannusarviolaskennan ...
 • Häkkinen, Heikki (1991)
  Sähköasemat ovat voimansiirtoverkon solmupisteitä, joissa huolehditaan verkon käyttötoimenpiteistä ja suojauksesta. Sähköasemien kunnossapidon tavoitteena on oikean käyttövarmuuden taloudellinen ylläpito. Sähköasemien ...
 • Reunanen, Kari (1992)
  Kyseessä on monitoimialayritys, jonka yhtenä toimialana on mikrotietokoneiden myynti. Mikrotietokonemarkkinat ovat kehittyneet varsin nopeasti koko 1980-luvun tietotekniikan yleistymisen myötä. Kuitenkin yleinen lama ja ...
 • Vuorikari, Jarkko (2004-05-12)
  TAUSTAA: Rakennusalan tietotekniikka on murroksen kynnyksellä mm. IFC- standardin yleistyminen tulee muokkaamaan ja tehostamaan rakentamisen prosesseja lähitulevaisuudessa.TAVOITE: Selvittää nykyiset kaupalliset ATK ...
 • Kenkkilä, Valtteri Tuomo Sakari (2016-04-06)
  Tässä diplomityössä selvitetään Insta Integrated Logistics Support (ILS) Oy:n mahdollisuudet tuottaa Abbreviated Test Language for All Systems (ATLAS) -ohjelmointikielen laajennusosia toisia ohjelmointikieliä käyttäen. ...
 • Anttila, Marko (1996-10-16)
  AB3:Tämä diplomityö on katsaus Internet- ja ATM-tekniikoihin ja niiden yhdistämiseen liittyviin asioihin. Tämä työ perustuu Tampereen teknillisen korkeakoulun ja yhteistyöyritysten laajakaistaisen tietoliikenteen ...
 • Korpelainen, Ari (1996-11-20)
  Työssä tutkittiin laajan opetusverkon verkonhallinta- jatietoturvaratkaisuja. TCP/IP -pohjaiset Intenet-sovellusjärjestelmätkasvattavat osuuttaan tiedonsiirrossa. ATM:n avulla yhteyksiä voidaannopeuttaa.
 • Sassi, Jari (1993)
  Tietoliikenneverkkoon liitettävien laitteiden tehokkuuden kasvu ja uusien sovellusten tuominen lähiverkkoon on vaatinut uusien verkkoteknologioiden kehittämistä. Nyt käytössä olevat verkkoratkaisut eivät ole optimoituja ...
 • Turunen, Olli (1996-06-05)
  Työ käsittelee laajakaistaisen teleliikenteen asettamia vaatimuksialaskutukselle sekä laskutukseen liittyviä käytännön ongelmia.
 • Haapasalo, Harri (1996-04-24)
  Työn aihepiirinä on ollut ATM-verkon liikenteen mallintaminen ja liikenteenominaisuuksien mittaaminen operatiivisessa käytössä olevasta verkosta.
 • Vehkalahti, Jussi (1996-04-17)
  Työ on osa ATM-tekniikan standardointiin liittyvää kehittämistä ja kokeilua.Työssä tehtiin ATM-verkon verkonhallintaan liittyvä ohjelma työnaikana kahdesti uudistuneen UNI-standardin mukaisesti.
 • Koivikko, Heidi (2000-11-18)
  Timantin kasvattaminen CVD (Chemical Vapor Depostion) -prosessissa on ollut tutkimuksen kohteena jo parin vuosikymmenen ajan. Yksi kasvua karakterisoivista tekijöistä on atomaarisen vedyn määrän vaihtelut lähellä kasvatuspintaa. ...