.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Anttila, Marko (1996-10-16)
  AB3:Tämä diplomityö on katsaus Internet- ja ATM-tekniikoihin ja niiden yhdistämiseen liittyviin asioihin. Tämä työ perustuu Tampereen teknillisen korkeakoulun ja yhteistyöyritysten laajakaistaisen tietoliikenteen ...
 • Korpelainen, Ari (1996-11-20)
  Työssä tutkittiin laajan opetusverkon verkonhallinta- jatietoturvaratkaisuja. TCP/IP -pohjaiset Intenet-sovellusjärjestelmätkasvattavat osuuttaan tiedonsiirrossa. ATM:n avulla yhteyksiä voidaannopeuttaa.
 • Sassi, Jari (1993)
  Tietoliikenneverkkoon liitettävien laitteiden tehokkuuden kasvu ja uusien sovellusten tuominen lähiverkkoon on vaatinut uusien verkkoteknologioiden kehittämistä. Nyt käytössä olevat verkkoratkaisut eivät ole optimoituja ...
 • Turunen, Olli (1996-06-05)
  Työ käsittelee laajakaistaisen teleliikenteen asettamia vaatimuksialaskutukselle sekä laskutukseen liittyviä käytännön ongelmia.
 • Haapasalo, Harri (1996-04-24)
  Työn aihepiirinä on ollut ATM-verkon liikenteen mallintaminen ja liikenteenominaisuuksien mittaaminen operatiivisessa käytössä olevasta verkosta.
 • Vehkalahti, Jussi (1996-04-17)
  Työ on osa ATM-tekniikan standardointiin liittyvää kehittämistä ja kokeilua.Työssä tehtiin ATM-verkon verkonhallintaan liittyvä ohjelma työnaikana kahdesti uudistuneen UNI-standardin mukaisesti.
 • Koivikko, Heidi (2000-11-18)
  Timantin kasvattaminen CVD (Chemical Vapor Depostion) -prosessissa on ollut tutkimuksen kohteena jo parin vuosikymmenen ajan. Yksi kasvua karakterisoivista tekijöistä on atomaarisen vedyn määrän vaihtelut lähellä kasvatuspintaa. ...
 • Pöyry, Sanja (2008-09-03)
  Computational methods represent a middle ground between theory and experiment. Molecular dynamics, a classical method, has become widely used in biophysics research during the last decades. With atomic scale modelling, ...
 • Hall, Anette (2007-03-14)
  AB3:Biologinen fysiikka yhdistää fysiikkaa poikkitieteellisesti muun muassa kemiaan, biologiaan, matematiikkaan ja laskennallisiin tieteisiin. Tietokonesimulaatioita tarvitaan monimutkaisten biologisten systeemien perimmäisen ...
 • Savioja, Elina (2010-12-08)
  Age-related macular degeneration (AMD) and some other retinal diseases are associated with degeneration of retinal pigment epithelium (RPE) cells. A potential cure could involve cell transplantation therapy using RPE cells ...
 • Salmi, Aino (2006-11-08)
  AB3:Elektroenkefalografian (EEG) eli aivosähkökäyrän avulla tutkitaan aivojen sähköistä toimintaa sekä siinä esiintyviä häiriöitä. Tutkimus suoritetaan mittaamalla elektrodeilla aivojen sähköistä aktiviteettia kallon ...
 • Silvennoinen, Tuomas (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohteiden paikannusta, tunnistusta ja erottelua signaalimittauksessa. Tarkasteltavana menetelmänä on attribuuttitiedon käyttö, jolloin toisiaan lähellä olevat tai liikeradoiltaan risteävät kohteet voidaan ...
 • Jukola, Johanna (2008-01-16)
  Aurinkokennojen avulla auringon valoenergiaa voidaan muuttaa sähköiseksi energiaksi. Käytössä olevien epäorgaanisten aurinkokennojen korvaaminen orgaanisilla vastineilla mahdollistaisi aurinkoenergian hyödyntämisen paljon ...
 • Partanen, Pasi (2001-03-14)
  Traditionally a mobile phone is used only for transmitting speech. Nowadays the number of different kinds of speech and multimedia applications in mobile phones has been increasing. The development of audio compression ...
 • Subedi, Bishwa Prasad (2014-08-13)
  Given an audio query, such as polyphonic musical piece, this thesis address the problem of retrieving a matching (similar) musical score data from a collection of musical scores. There are different techniques for measuring ...
 • Suksi, Jari (2012-04-04)
  Audiokeskeisistä sovelluksista on muodostunut tärkeä segmentti sovelluskaupoille. Toisaalta sovelluskaupat ovat tärkeä osa mobiiliekosysteemejä ja sitä kautta merkittävä vaikuttaja tietyn laitteen tai alustan menestykseen ...
 • Roininen, Mikko Joonas (2010-11-03)
  Effective automatic analysis methods are required for the thorough utilization of extensive video collections. Content-based video analysis provides means for automated content interpretation. Popular approach for content-based ...
 • Heininen, Jani (2015-12-09)
  Tietojärjestelmiin kohdistuu erilaisia luotettavuusvaatimuksia, joista yksi on tiedon jäljitettävyys. Jäljitettävyyden tarkoituksena on luoda tietoihin kohdistuneiden muutosten välille katkeamaton ketju. Ketjua seuraamalla ...
 • Sillanpää, Harri (1985)
  Liikenteen kasvaminen ja autojen määrän lisääntyminen asettaa kuljettajan ja auton joustavalle yhteistyölle yhä suurempia vaatimuksia. Tämän yhteistyön edellytyksenä on mahdollisimman helppokäyttöinen hallintalaitteisto, ...
 • Arvio, Juha (2012-05-09)
  The verification of digital intellectual property (IP) blocks has always been a challenge. Simple IP blocks with straightforward test inputs, can be quite thoroughly verified with software simulators such as Modelsim. But ...