.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Toropainen, Marko (2000-02-09)
  Työssä rakennettiin uusi ohjausjärjestelmä Junttan Oy:n valmistamalle paalujuntalle, ja lopuksi testattiin se. Uuden ohjausjärjestelmän tuli saada juntta lyömään iskuenergialla, joka on käyttäjän antaman asetusarvon suuruinen ...
 • Siitarinen, Teemu (2006-01-18)
  Työssä on toteutettu skannauskomponentti taloushallinnon ohjelmistoon. Skannauskomponentti toimii paperittoman hallinnon ohjelmistoissa ja sillä on mahdollista skannata paperilaskuja tai lukea valmiiksi skannattuja ...
 • Laurikkala, Mikko (1993)
  Sumea logiikka ja säätö ovat viime vuosina vallanneet voimakkaasti alaa useilla säätötekniikan osa-alueilla. Sumeaa säätöä pidetään yksinkertaisempana, häiriösietoisempana ja helppotajuisempana kuin perinteisiä säätömenetelmiä ...
 • Syrjärinne, Jari (1996-11-20)
  Tutkijan tavoitteena oli kehittää uusia ja entistä tehokkaampia laskenta-algoritmejailmatilannekuvan muodostamiseen. Algoritmeissa hyödynnettiin sumeaalogiikkaa, jonka avulla toteutettiin eri havaintotyyppien yhdistysmäärittämällä ...
 • Husu, Hannu (2007-08-22)
  Metallic nanostructures have great prospects for nanophotonics applications such as optical wavelength nanoantennae or single-molecule detection. Their interesting properties arise from the ability to generate high Iocal ...
 • Mäki, Antti-Juhana (2010-07-02)
  This thesis is a part of OPTIMI (Optically actuated microfluidics) project supported by Academy of Finland. The participants of the project were Tampere University of Technology (TUT) and Helsinki University of Technology ...
 • Kallio, Viivi (2014-05-05)
  Pakokaasujen kierrätysjärjestelmä EGR-sovellukseen (Exhaust Gas Recirculation) tarkoitetussa suurnopeuskoneessa oli ollut aiemmin käytössä kuparipäällysteinen massiiviroottori. Sen valmistaminen on kallista ja se soveltuu ...
 • Nöjd, Niina (2007-08-22)
  A wireless head cap that enables the measurements of the facial muscle activations and the movements of the eyes have been constructed. Ultimate goal is to develop the measurement system so that it would suit the control ...
 • Suominen, Olli (2011-08-17)
  Optimisäädössä määritetään säätöpolitiikka matemaattisesti täyttämään tietty tavoitekriteeri. Stokastisen prosessin tilaa mitataan säätöä varten. Jos mittausvaihtoehtoja on useampi on optimaalinen mittaus määritettävä ...
 • Lintunen, Jani (2009-04-08)
  The main task in this thesis was to find optimal operation for a broke system. A stock preparation system and broke system simulator was built for researching. In the thesis it is explained what SC-paper is and what kind ...
 • Kanniainen, Juho (2002)
  The expenditure of an irreversible investment is a cost that cannot be recouped later by action. Investments are often irreversible, but on the other hand firms may have an ability to delay their investments. The thesis ...
 • Pietiläinen, Anna-Kaisa (2014-06-04)
  Ophthalmology group of the Institute of Biosciences and Medical Technology (Bio-MediTech) is a research group concentrating on studying retinal pigment epithelium cell (RPE) and their possibilities in cure of degenerative ...
 • Mäkelä, Timo (1998-03-11)
  Diplomityössä on simuloitu näkyvää punaista valoa aallonpituudella 670 nm lähettäviä GaInP/GaInP-puolijohdelasereita, joissa on yksi puristusjännitetty kvanttikaivo. Samoja lasereita on tutkittu kokeellisesti Tampereen ...
 • Mattila, Ilkka (2002-04-10)
  Optimoitu tuotannon aikataulutus joustavassa tuotantojärjestelmässä: Työ kuuluu EU:n HIPARMS (Highly Productive and Reconfigurble Production Systems) -projektiin. Tavoitteena projektissa on kehittää menetelmiä ja työkaluja ...
 • Tanttari, Osmo (1996-08-21)
  Nowadays, the GSM (Global System for Mobile Communications is the most important mobile phone system in Europe, and also it is widely used in other continents. This is due to the many benefits of digital systems. However, ...
 • Vättö, Ari (1996-12-11)
  AB3:Tiedonsiirto matkapuhelinverkoissa on yleistynyt oleellisesti kahden viime vuoden aikana. Tämä on seurausta sekä matkustavien ihmisten tarpeista että viimeaikaisesta tietoliikennetekniikan ja PC-teknologian kehityksestä. ...
 • Korhonen, Jaana (1996-04-24)
  Tuoterakenne on systemaattinen kuvaus siitä, miten tuote rakentuu, mitä se sisältää ja minkälaisiin toiminnallisiin osakokonaisuuksiin se voidaan jakaa. Systeemituotteen tuoterakenteen tulee kattaa tuotteen kaikki mahdolliset ...
 • Orona, Luis Miguel (2011-09-07)
  Robot arm manipulators have a wrist to change the orientation of its end-effector. Since the wrist is located at the end of the robot arm, as the wrist in a human arm, its weight has a big influence in the dynamics of the ...
 • Pietarinen, Veli-Matti (2008-04-09)
  The formation of biomass-based synthesis gas is examined in the thesis. In gasification solid carbonaceous feedstocks are converted to a gas that contains mainly hydrogen, carbon monoxide and methane as combustible components. ...
 • Fathi Aghdam, Ehsan (2014-11-05)
  Anaerobic digestion (AD) of sieved and shredded organic fraction of municipal solid waste (OFMSW), and source-separated biowaste (BW) and sewage sludge (SS), and co-digestion of BW and SS were studied in laboratory scale ...