.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rautiola, Esko (1985)
  Suunnitelman kaupunkitilallisen osan tarkoituksena on keskustan eheyttäminen ja hallinto- ja kulttuurikeskuksen hienovarainen liittäminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualueelle tuli osoittaa konsertti-kongressitalo, ...
 • Anttonen, Tatu (2011-09-07)
  Ihmiset kuuntelevat paljon musiikkia. Musiikki merkitsee meille paljon ja myös tunteet liittyvät vahvasti musiikkiin. Tästä syystä on mielekästä taltioida kuunnellusta musiikista kaikki tarpeellinen. Tätä silmälläpitäen ...
 • Saatsi, Pekka (2006-05-03)
  Suomenlinnan alue on nimetty yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Länsi-Mustansaaren alue on osa Suomenlinnaa, mutta toisaalta se on myös syrjäisin Suomenlinnan saarista ja saa näin ollen olla varsin rauhassa esimerkiksi ...
 • Sudhakaran, Santhosh (2015-09-09)
  Keywords: Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum, Multi dug ef-flux pump, novobiocin, UV mutation, hydroxylamine Hydrogen, 1,3 –propanediol. Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum is a halophilic ...
 • Kakko, Katriina (2011-09-07)
  Tutkin työssäni Forssan Viksbergiin sijoittuvaa elementtirakentamista, joka on tyypillinen esimerkki asuntokannasta, jota Suomessa on aikoinaan tuotettu kaikista eniten. Tässä työssä halusin yhdistää kysynnän ja tarjonnan; ...
 • Halme, Jari (1993)
  Asuinrakennusten suunnitteluun vaikuttavat monet asukaslähtöiset tekijät ja rakennusten teknisten varusteiden lisääntyminen. Tavoitteena oli löytää asuinkerrostaloratkaisu, joka vastaisi mahdollisimman hyvin asuntorakentamisen ...
 • Ingman, Jani (2007-09-19)
  Keskeinen komponentti flyback-hakkurissa on muuntaja, jota käytetään verkkoerotukseen ja energian varastoimiseen. Muuntajan rakennetta voidaan hyödyntää myös häiriöiden alentamiseen. Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ...
 • Virtanen, Hemmo (1999-12-08)
  Diplomityön tavoitteena on ollut etsiä niitä keinoja, joilla elektroniikan komponenttien valmistuksessa saadaan tuottavuutta parannettua ELDOR Finland Oy:ssä Uudessakaupungissa.Aluksi työssä selvitetään lyhyesti yrityksen ...
 • Ristamäki, Heli (2012-08-15)
  Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. ...
 • Kauppi, Matti (2014-06-04)
  Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja sähkön laadun nykyistä tarkempi seuranta, ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Elenia Oy on tehnyt strategisen linjauksen vuonna 2009 rakennuttaa kaikki uusi ja saneerattava ...
 • Leinonen, Mikko (1999-08-18)
  Vertailu muuntojoustavan ja tavanomaisen asuinkerrostalon kustannuksista, vertailua täydentää kassavirta-analyysi.
 • Marttila, Antti (2006-10-11)
  Tutkimus käsittelee tuotantotoimintaan sopivan monikäyttäjärakennuksen kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakashaastatteluiden sekä markkinatutkimuksen avulla tuotannollista toimintaa harjoittavien ...
 • Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
  Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
 • Välisalo, Lea (1993)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää muurahaishapon ja sen suolojen käyttökohteita ja käyttömääriä tekstiili-, turkis- ja nahkateollisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin muurahaishapon ominaisuuksiin verrattuna ...
 • Aho, Kristiina (1996-12-11)
  Työssä tutkitaan muurahaishapon soveltuvuutta värjäysliuosten puskurointiinhappamissa olosuhteissa, vertailukohteena on etikkahappo tai muu korvaavatuote. Kokeellisessa tutkimuksessa on kahdeksan eri kangasnäytettä.Värjäysliuosten ...
 • Hakala, Ari (1981)
  Olen tässä työssä, joka on ollut lähinnä kirjallisuustutkimus, pyrkinyt vastaamaan kahteen kysymykseen: 1. Missä ja milloin muuratuissa rakenteissa tarvitaan liikuntasaumoja, 2. Millaisia näiden saumojen tulee olla. Ennen ...
 • Kalakoski, Iida (2010-06-09)
  Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
 • Aschan, Peik (2002-11-13)
  Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien teknologiapainotteisia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Tekesin rahoitushankkeita hallitaan tietojärjestelmällä, ...
 • Valkonen, Mika (2012-01-11)
  Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
 • Rikama, Kimmo (2010-06-16)
  Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...