.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wirdatmadja, Stefanus Arinno (2014-12-03)
  The new field of nanocommunications aims to develop communication systems at the nanoscale. It has developed into two main communication directions: molecular communications andelectromagnetic communications. Microfluidic ...
 • Chang, Bo (2003-03-19)
  The thesis is a part of the Finnish Academy project FEMAS and TEKES project TOMI-uASSY. Project FEMAS aims to build a simulation environment for manipulation and assembly of micro components to miniaturized products while ...
 • Sorkio, Anni (2012-01-11)
  The number of people affected by degenerative diseases of the retina increases notably due to the longer life expectancy. The weakening of the sight concerns especially older people, who suffer from degeneration of the ...
 • Mattila, Matti (2014-06-04)
  Many surveillance systems, such as radar (radio detection and ranging), work in a way that a signal is transmitted and its echoes are detected. In the case of radar, the transmitted wave is a radio wave. When sound waves ...
 • Hannula, Jussi (2011-09-07)
  Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
 • Miettinen, Riitta (2016-06-08)
  Microcopy has always been an important tool to increase our knowledge about structural elements that are responsible for the functional outcome of living organisms. Unraveling the relationship between the structure and ...
 • Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
  Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
 • Aimo, Mikko (2015-02-04)
  Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
 • Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
  Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...
 • Koivisto, Janne (2012-06-06)
  Ohjelmistotuotannossa käytetään perinteisten mallinnusohjelmien lisäksi tavallisia toimisto-ohjelmia. Taulukkolaskentaohjelmia käytetään, koska tietyn tyyppisiä tietoja on luontevinta esittää taulukkomuodossa. Laskentataulukoihin ...
 • Felin, Marko Juhani (2011-09-07)
  Perinteiset ohjelmistojen mallinnustyökalut ovat jäykkiä, formaaleja ja syntaksiorientoituneita. Ne eivät tue vapaamuotoista luonnostelua tai käytetyn mallinnuskielen vastaisia kuvauksia. Mallinnustyö on kuitenkin luovaa, ...
 • Koivula, Juuse (2012-06-06)
  Tekstinkäsittelyohjelmistoja käytetään yleisesti analysoitaessa ja suunniteltaessa ohjelmistoja. Tällöin suunniteltavasta ohjelmistosta luodaan yleensä myös sitä kuvaava malli. Tekstinkäsittelyohjelmien avulla luodaan ...
 • Kallioniemi, Antti (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia aikatasossa äärellisten elementtien mallilla (FDTD) ultraäänen käyttäytymistä hohkaluussa sekä luuytimen vaikutusta ultraäänen etenemiseen. Mallit pohjautuvat mikrometritason tietokonet ...
 • Viljanen, Jan (2015-08-12)
  Antenna-coupled microwave radiation is used to enhance the sensitivity of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). Limit of detection on low laser pulse energy is enhanced by factor of 93. Improved detection is mainly ...
 • Eronen, Ville (2004-05-12)
  BACKGROUND: Microwear is a common problem in thermally sprayed hard coatings, and is due to fine-particle abrasion. It causes the deterioration of the surface without significant material loss. Decrease in surface-quality ...
 • Litokorpi, Aki (2000-08-23)
  This thesis concerns the integration of an enterprise's information. The research was done by analyzing the existing middleware technologies and their integration capabilities theoretically. The results and their suitability ...
 • Taskinen, Ville (2010-07-02)
  Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
 • Arpiainen, Antti (2012-05-09)
  Asumisliiketoiminnan markkinoinnin ja tutkimisen koetaan usein keskittyvän liikaa teknisiin ominaisuuksiin kokonaisvaltaisen asiakasarvon luomisen sijasta. Asumisliiketoiminnassa tapahtuvat ostotilanteet ovat lisäksi ...
 • Kauto, Jukka (2001-05-09)
  Tehtaanpuiston kirkosta (nyk. Mikael Agricolan kirkko) käydyn toisen arkkitehtikilpailun voitti Lars Sonck traditionalistisella ehdotuksella. Kirkko valmistui v. 1935. Nykyisellään se on teknisesti ja toiminnallisesti ...
 • Salmi, Eero S. (1984)
  Mikkelin keskussairaala sijaitsee keskeisellä paikalla Mikkelin kaupungin vanhalla ruutukaava-alueella. Itään viettävälle rinteelle perustetun sairaalan rakennuskanta on peräisin 1840-, 1930- ja 1950-luvuilta. Tämän ...