.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Viljanen, Jan (2015-08-12)
  Antenna-coupled microwave radiation is used to enhance the sensitivity of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). Limit of detection on low laser pulse energy is enhanced by factor of 93. Improved detection is mainly ...
 • Eronen, Ville (2004-05-12)
  BACKGROUND: Microwear is a common problem in thermally sprayed hard coatings, and is due to fine-particle abrasion. It causes the deterioration of the surface without significant material loss. Decrease in surface-quality ...
 • Litokorpi, Aki (2000-08-23)
  This thesis concerns the integration of an enterprise's information. The research was done by analyzing the existing middleware technologies and their integration capabilities theoretically. The results and their suitability ...
 • Taskinen, Ville (2010-07-02)
  Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
 • Arpiainen, Antti (2012-05-09)
  Asumisliiketoiminnan markkinoinnin ja tutkimisen koetaan usein keskittyvän liikaa teknisiin ominaisuuksiin kokonaisvaltaisen asiakasarvon luomisen sijasta. Asumisliiketoiminnassa tapahtuvat ostotilanteet ovat lisäksi ...
 • Kauto, Jukka (2001-05-09)
  Tehtaanpuiston kirkosta (nyk. Mikael Agricolan kirkko) käydyn toisen arkkitehtikilpailun voitti Lars Sonck traditionalistisella ehdotuksella. Kirkko valmistui v. 1935. Nykyisellään se on teknisesti ja toiminnallisesti ...
 • Salmi, Eero S. (1984)
  Mikkelin keskussairaala sijaitsee keskeisellä paikalla Mikkelin kaupungin vanhalla ruutukaava-alueella. Itään viettävälle rinteelle perustetun sairaalan rakennuskanta on peräisin 1840-, 1930- ja 1950-luvuilta. Tämän ...
 • Rajala, Matti (1991)
  Työn tarkoituksena oli kehittää mikro-ohjaimeen perustuvan hengityslaitteen prototyyppi, jossa on vastaavat toiminnot kuin Hengityshoitokeskuksen valmistamassa Spira Elektro 3-hengityslaitteessa sekä joitakin uusia toimintoja ...
 • Hippi, Tero (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin mikrobiologisen polystyreenijätteen hävittämiseen tarkoitetun laitteiston käyttö- ja työturvallisuutta. Mikrobiologista turvallisuutta arvioitiin SFS:n standardien, NMKL:n ja TAYS:n mikrobiologian ...
 • Saastamoinen, Heidi (2011-09-07)
  Polttoaineiden hiilivetyjen on tiedetty ylläpitävän mikrobien kasvua jo yli 70 vuoden ajan. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus erilaisten polttoaineiden mikrobiologisesta kontaminaatiosta. ...
 • Peltoranta, Mauri (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa solunsisäiseen rekisteröintiin tarkoitettu mikroelektrodivahvistin solun sähköisen ja kemiallisen ärsytyksen mahdollistavine piireineen. Erityisesti pyrittiin tehokkaaseen elektrodika ...
 • Vuorinen, Hille (1987)
  Höyrystyneen hien poistuminen iholta on kuumassa ehdoton edellytys elimistön lämpötasapainon säilymiselle. Vaatetus vaikuttaa ratkaisevasti höyryn poistumisnopeuteen ja saattaa lisätä kuormittumista. Rakennettua laitteistoa ...
 • Hakala, Rami (1999-05-19)
  Työssä tutkittiin virtavälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan käyttöä aktiivisuodattimena. Työssä kehitettiin virtavälipiirilliselle vaihtosuuntaajalle mikrokontrolleriohjattu avaruusvektoriteoriaan perustuva säätöjärjestelmä. ...
 • Turunen, Tommi (2007-03-14)
  Tämä diplomityö tehtiin osana kohdeyrityksen uuden paineanturisovelluksen tuotekehitysprojektia. Työn tavoitteena oli evaluoida mikromekaanisen paineanturisovelluksen (MEMS) valmistusprosessia. Lähtökohtana tutkimukselle ...
 • Karjalainen, Jouko (1986)
  Myös hajautetuissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä on ilmennyt tarve valvoa järjestelmän toimintaa ja tarjota tietoa järjestelmän tapahtumista ja virhetilanteista. Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin lähiverkon ...
 • Niemeläinen, Janne (2013-10-09)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikronäytteenotin solukasvatusliuoksen pH:n mittaamiseen käyttäen osaltaan kaupallisia komponentteja, mutta myös itse valmistettuja järjestelmän osia. Päätavoitteena ...
 • Höglund, Tom (1985)
  Kraven på regulatorer för reaktiv effekt har ökat som en följd av teknikens framsteg och för att svara på marknadens krav behövdes en ny konstruktion. De tidigare modellerna har visat sig svåra att modifiera för olika krav ...
 • Linderborg, Jussi (1985)
  Sähkön kulutuksen voimakas kasvu on synnyttänyt tarpeen ohjata ja rajoittaa yksityistä sähkön kulutusta nykyistä paremmin. Tähän voidaan päästä suoralla kuormitusten ohjauksella, kWh-mittareiden etäisluennalla ja aktiivisella ...
 • Kivikoski, Markku (1976)
  Työssä on suunniteltu ja toteutettu mikroprosessorilla optisen tiedonsiirtojärjestelmän liikenneohjain. Lisäksi on tarkasteltu mikroprosessorin soveltamismahdollisuuksia toimia liikenneohjaimena useita I/O-laitteita ...
 • Nyholm, Krister (1984)
  Sydämen toiminnan tutkimisella on kansantaloudellista merkitystä suuren sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden vuoksi. Sydänsairauksien diagnosoinnissa on sydämen sähköisen toiminnan tutkimisella keskeinen sija. ...