.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pihakari, Katianna (1996-11-20)
  Computer simulations can be used to study certain chemical and physical systems, such as molecular films on a solid or liquid surface. The present study concentrates on a class of molecular monolayers, Langmuir-Blodgett ...
 • Tirri, Marko (2001-12-12)
  Yksittäisten molekyylien laskentaan perustuvat mnetelmät ovat tärkeitä tutkimusvälineitä mm. lääkeainetutkimuksessa. Tavoitteena oli testata ja rakentaa laitteisto, joka mahdollistaa yksittäisten molekyylien ja molekyyliryppäiden ...
 • Finnilä, Leea (2007-06-06)
  Isomeria on keskeinen aihe orgaanisen kemian lukio- ja yliopisto-opetuksessa. Isomerian oppiminen on kuitenkin aihe, jota on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän kemian opetuksessa. Tämän diplomityön oppikirja-analyysissä ...
 • Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
  Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
 • Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
  The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
 • Heino, Antti (2014-05-07)
  Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
 • Pietarinen, Kimmo (1990)
  Aerosolihiukkasten mittauksessa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa menetelmää hiukkasten kokojakauman mittausta varten. Sähköinen mittausmenetelmä yhdistettynä impaktoriin antaa nopean tuloksen. Tyypillinen mittausaika on muutama ...
 • Niemi, Erkki (1989)
  Tämä työ kuuluu osana TTKK:n lääketieteellisen tekniikan laitoksella tehtävään tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää sydämen toimintaa mittaavia menetelmiä. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa on sydämen mekaanisen ...
 • Hakkarainen, Tomi (1998-11-11)
  Työssä suunniteltiin monikanavainen puolijohdelaserien ohjausjärjestelmä,keskittyen pulijohdelaserien virtalähteen suunnitteluun ja toteutukseen.Virtalähteen suunnittelun tärkein tavoite oli saada aikaan laite, jokaolisi ...
 • Kaljunen, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Siinä on tutkittu tietämystekniikan soveltamista monikanavaisten signaalianalyysimenetelmien avulla saatavien tulosten tulkintaan. ...
 • Tuokko, Ilkka (2008-01-16)
  Tavoitteena oli tuotteistaa uudentyyppisestä mittausideasta valmis mittauslaite. Testattavilla materiaaleilla ja juotosprosesseilla valmistettiin testilevy, jossa on tietynlainen diodimatriisikytkentä. Tästä matriisista ...
 • Laitinen, Janne (2003-06-04)
  Yritysjärjestelmien kehittäminen ei ole enää pelkästään uusien sovellusten luomista. Yritykset ovat huomanneet tärkeyden tarjota olemassa olevat järjestelmät käytettäväksi erilaisilla päätelaitteilla. Päätelaitteet ovat ...
 • Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
  Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
 • Penttilä, Timo (1984)
  Työssä on tutkittu erään monikerroksisen hotellin kantavia rakenteita. Rakennettavalle betonirungolle on suunniteltu vaihtoehtoiset teräsrungot muuttamatta arkkitehtipiirustuksia. Teräsrunkovaihtoehdot on valittu siten, ...
 • Hiltunen, Liisi (2011-10-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia puurakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työn tarkoituksena oli arvioida RunkoPES 1.0 puurakenteiden liitoksia kantavuuden, lämmöneristävyyden, kosteustekniikan ja ...
 • Auvinen, Sanna-Maarit (2002-01-16)
  Diplomityössä kehitettiin kohdeyritksen laboratorion monikerroslaminaattien analyysimenetelmiä. Laboratorioon on hankittu uusi valomikroskooppi sekä mikrotomi leikenäytteiden valmistusta varten. Työn yhteydessä kirjoitettiin ...
 • Niemi, Mikko (2006-01-18)
  Monikomponenttiruiskuvalua on käytetty jo noin 30 vuotta. Aluksi tuotteita tehtiin samasta materiaalista, mutta erivärisistä komponenteista. Nykyään tehdään aiempaa enemmän kahdesta eri materiaalista. Monikomponenttiruiskuvalulla ...
 • Maununaho, Katja (2006-11-15)
  Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
 • Kokko, Heikki (1983)
  Monimoottorikäytöllä tarkoitetaan kahden tai useamman sähkömoottorin käyttämää konetta tai koneen osaa. Tässä työssä on pyritty selvittämään niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat epätasaisen tehon jaon moottoreiden kesken ...
 • Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
  Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...