.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pulkka, Hannu (1984)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia laitteistoja ja annettu ohjeita järkevän valinnan, hankinnan ja käyttöönoton suorittamiseksi. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja tekemällä yritysvierailuja tehdaslaitoksiin ...
 • Vanha-Rauvola, Heimo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää etenkin mahdollisuuksia työstökoneella tapahtuvan NC-ohjelmien tarkistuksen minimoimiseksi. Tavoitteenahan yritystasolla ainakin pitäisi olla virheettömät ja optimoidut NC-ohjelmat. ...
 • Turtiainen, Petri (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on antaa käsitys CAD/CAM-järjestelmien NC- ohjelmoinnille asetettavista vaatimuksista sekä selvittää eräiden nykyisten CAD/CAM-järjestelmien NC-ohjelmointitoiminnot. Työ suoritettiin perehtymällä ...
 • Pakonen, Sakari (1999-04-14)
  Esitellään NDE-menetelmät. Tunnettuutta selvitettiin kyselyin ja haastatteluin. Kyselylomakkeella selvitettiin mm. menetelmien kehittämistarvetta, ongelmia joiden ratkaisemiseksi ei ole NDE-menetelmää, menetelmäpuutteita ...
 • Rahko, Pasi (2007-06-06)
  Viimeaikainen suuntaus savukaasujen vähentämiseksi ja entistä puhtaampien tuotanto-tapojen saavuttamiseksi on asettanut yhä suurempia vaatimuksia jatkuvatoimisille ja infrapunaspektroskopiaa hyödyntävien savukaasuanalysaattorien ...
 • Shrestha, Bijaya (2011-09-07)
  Radio Frequency Identification (RFID) technology is used for identifying near or distant objects wirelessly. Near-field or far-field operations are performed to detect the tags depending on the objects and applications. ...
 • Tadesse, Bamnew (1990)
  Sixteen boreholes were selected representing the four different hydrogeological formations in the region for chemical water analyses, for static water level, depth and yield measurements and for physical inspection including ...
 • Petterson, Sami (2004-05-12)
  Asuin-, toimisto- ja julkisten rakennusten sähkönsyötössä käytetään nelijohdinjärjestelmiä.Yleisimpiä nelijohdinjärjestelmään kytkettäviä laitteita ovat matalatehoiset yksivaiheiset vaihejohtimen ja nollajohtimen väliin ...
 • Autio, Jussi (2006-05-10)
  Nykyään dieselmoottorien valmistuksessa ja suunnittelussa pyritään akselitehon kasvattamiseen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi nostamalla moottorin kierroslukua. Moottorien kierrosluvun nosto vaikuttaa myös moottorin ...
 • Koskinen, Pekka (2002-02-13)
  Neljännen sukupolven matkaviestinnällä tarkoitetaan liiketoimintaa, joka perustuu olemassa olevien mobiiliverkkojen lisäksi langattomien lähiverkkojen käyttämiseen. Langattomat lähiverkot eli WLAN-verkot täydentävät muita ...
 • Koskinen, Kai-Kristian (2008-09-03)
  Työssä käsitellään käytönvalvontajärjestelmien ja teollisuussähköverkkojen yleisiä ominaisuuksia ja kerrotaan myös, mitä erityistä juuri kyseisen jalostamon sähköverkossa on verrattuna yleisiin teollisuussähköverkkoihin. ...
 • Sunnarborg, Max (2012-12-05)
  Prosessiteollisuudessa, jossa käsitellään palavia nesteitä ja kaasuja, jo lyhyillä sähkökatkoilla on suuria haittavaikutuksia tuotantoon. Häiriötilanteita varten Porvoon jalostamolle on rakennettu varavoimaverkko, jolla ...
 • Halonen, Eeva-Riitta (1993)
  Työssä tutkittiin vetosuhteen vaikutusta LCP-seosten orientaation. Kuidut valmistettiin vain LCP:sta, kalvot ja ruiskuvalusauvat sekä LCP:sta ja matriisimuovista että seoksista. Vetosuhteen vaikutusten in situ -kuituuntumiseen ...
 • Frisk, Laura (2000-10-11)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia nestekidepolymeerien sopivuutta materiaalina joustaviin piirilevyihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat nestekidepolymeerien ja joustavien piirilevyjen ominaisuudet sekä nestekidepolymeerien ...
 • Keskinen, Helmi (2001-10-10)
  Työssä on tutkittu nesteliekkiruiskutuksella tuotettujen hiukkasten muodostumista ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on ollut selvittää tuotettujen nanohiukkasten kokoa, kemiallisia ja fysikaalisia muodostumismekanismeja ...
 • Haavisto, Henri (2001-12-12)
  Työ on osa "Etäteknologioiden automaatiosovellukset" -hanketta. Tarkastelun kohteena oli Microsoftin .NET-konsepti, joka sisältää avoimia kommunikointitekniikoita hyödyntävän kehitys- ja suoritusympäristön , uusia palvelimia ...
 • Tiainen, Matti (2010-01-13)
  Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
 • Shi, Chenyu (2013-08-14)
  Nowadays, networking is more and more important to people’s lives. Especially video streaming is playing a significant role in study and entertainment life. Many new applications appear to give people better videos. Because ...
 • Ahonen, Mika (2001-12-12)
  Tukiasemaohjain- ja SGSN- järjestelmien agenttiemulaattori: Telehallintaverkkostandardi (TMN) käsittää mm. verkonhallintaohjelmiston ja verkkoelementtien välisen rajapinnan (Q3). Nokian GSM-verkonhallintaohjelmisto, NMS/2000, ...
 • Rautiainen, Terhi (1994)
  Useimmat epäjärjestyneiden materiaalien tutkimiseen kehitetyistä hilamalleista ovat luonteeltaan kvasistaattisia. Systeemin oletetaan etenevän konfiguraatiosta toiseen peräkkäisten tasapainotilojen kautta, jolloin systeemin ...