.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pesonen, Visa (2014-10-08)
  Increasing wind and solar power production and deregulation of electricity market have significantly changed electricity market environment in many areas such as Germany, Ireland and parts of USA. Consequently, demand for ...
 • Ziaei, Zahra (2010-12-08)
  This thesis studies the development of Augmented Reality (AR) used in ITER mock-up remote handling environment. An important goal for employing an AR system is three-dimensional mapping of scene that provides the environmental ...
 • Tawast, Ismo (1987)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää kokeellisesti 50 mm vahvan pintabetonikerroksen vaikutus 200 mm korkuisen Variax-ontelolaatan kapasiteetteihin. Päätavoitteena oli liittorakenteen halkeilukapasiteetin määrittäminen ...
 • Rajala, Lasse (1987)
  Neuvostoliiton arktisilla alueilla on merkittäviä öljy-, maakaasu-, kivihiili- sekä mineraaliesiintymiä, joiden hyödyntämiseen on panostettu viimevuosina yhä enemmän. Onkin ilmeistä, että lähimpien vuosikymmenien aikana ...
 • Jäntti, Jari (2008-01-16)
  Työssä selvitettiin ontelolaattojen nostamiseen käytettävän jännepunoslenkin nostokapasiteetti sekä laadittiin saatujen tulosten perusteella nostolenkin valmistus- ja asennusohje ontelolaattoja valmistavien tehtaiden ...
 • Kekäläinen, Teppo (2014-11-05)
  Verkkopalveluiden kehittyessä tarve määritellä ontologioita on kasvanut. Ontologioiden avulla Internetin dokumenttien semanttisuutta voidaan kasvattaa ja luoda dokumentteja siten, että tietokone pystyy ymmärtämään niiden ...
 • Hynönen, Ville (2001-08-22)
  Työssä rakennetaan ontologiatekniikkaan pohjautuva verkossa toimiva hakumoottori TTKK:n algoritmimatematiikan kurssille. Perusidea on, että hakumoottori etsii sille annettujen hakuehtojen mukaisia esimerkkejä tai määritelmiä ...
 • Ramis Ferrer, Borja (2013-06-05)
  The comprehensive study of Key Performance Indicators (KPIs) in nowadays manufac-turing systems has become a need for improving the efficiency of production processes, pressed by the market demand. To achieve this management, ...
 • Benamar, Said (2008-02-06)
  Useiden sotilaallisten järjestelmien integroituminen ja niiden välinen yhteistyö niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla luo monia uusia haasteita. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmässä näihin ...
 • Xu, Xiangbin (2014-01-15)
  Contemporary production monitoring systems tend to focus on the integration of information of manufacturing from the field level, production level to the enterprise level. They are desktop based and provides static interface ...
 • Jokinen, Jani (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää avoimen ohjausjärjestelmän soveltuvuus robotisoidun kokoonpanosolun ohjaukseen sekä esittää sillä saavutettavia etuja perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Työssä keskitytään ...
 • Alatalo, Elina (2009-10-07)
  Open source architecture is an emerging phenomenon, at the moment still looking for its exact definition and practices. In this master’s thesis open source refers to the bazaar organization model of innovation and operation, ...
 • Valtonen, Mikael (1992)
  OPLA-projekti on osa kohdeyrityksen toiminnan tuottavuusprojektia. OPLA paneutuu operatiiviseen laskentaan ja toimintatapaan. Hanke jakaantuu määrittely- ja toteutusprojektiin. Tämän tutkimuksen kohteena on tietojärjestelmän ...
 • Kigingi, Abubakary K. (1984)
  The technical and economic feasibility of the hand pumps for rural water supplies is not in doubt, and this can be substantiated by their well known advantages as compared to other water supplies. That is low initial ...
 • Demissew, Abate (1990)
  The main reasons to select the study area, North Western Region of Ethiopia, were the low water supply service level, high frequency of water related diseases and also to provide a base study for the 1st phase of Water ...
 • Mikkonen, Ilkka (1992)
  Potkurilaite on laivoissa käytettävä yhdistetty propulsio- ja ohjailulaite. Potkurilaitteen valinta perinteisen järjestelmän sijasta vaikuttaa sekä laivan yleisjärjestelyyn että sen käyttöominaisuuksiin. Potkurilaitteen ...
 • Toivonen, Esa (1983)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen prosessitekniikan laboratorioon rakennettiin vuonna 1982 pilot-plant binääritislauskolonni varustettuna numeerisella automaatiojärjestelmällä. Projekti toteutettiin ...
 • Rajanen, Jenni (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena oli rakentaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan aikuisopiston opetuspesulalle oma laadunhallintajärjestelmä noudattaen mikrobiologisen puhtauden hallintaan liittyvää standardia SFS-EN 14065. ...
 • Puuska, Pipsa (2012-06-06)
  Diplomityöni pohjautuu syksyllä 2011 järjestettyyn Opinmäen yleiseen suunnittelukilpailuun. Kilpailussa haettiin ratkaisua Espoon Opinmäen uudelle oppimisen ja vapaa-ajan keskukselle. Suomenkielisen päiväkodin, esiopetuksen ...
 • Gröndahl, Eeva (1998-02-11)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää järjestelmä, jonka avulla informaation välitys oppilaitoksessa paranee ja hajallaan oleva tieto on yhdistettynä nopeasti ja vaivattomasti saatavaksi. Työssä suunniteltiin Intranetin ...