.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rajala, Matti (1991)
  Työn tarkoituksena oli kehittää mikro-ohjaimeen perustuvan hengityslaitteen prototyyppi, jossa on vastaavat toiminnot kuin Hengityshoitokeskuksen valmistamassa Spira Elektro 3-hengityslaitteessa sekä joitakin uusia toimintoja ...
 • Hippi, Tero (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin mikrobiologisen polystyreenijätteen hävittämiseen tarkoitetun laitteiston käyttö- ja työturvallisuutta. Mikrobiologista turvallisuutta arvioitiin SFS:n standardien, NMKL:n ja TAYS:n mikrobiologian ...
 • Saastamoinen, Heidi (2011-09-07)
  Polttoaineiden hiilivetyjen on tiedetty ylläpitävän mikrobien kasvua jo yli 70 vuoden ajan. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus erilaisten polttoaineiden mikrobiologisesta kontaminaatiosta. ...
 • Peltoranta, Mauri (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa solunsisäiseen rekisteröintiin tarkoitettu mikroelektrodivahvistin solun sähköisen ja kemiallisen ärsytyksen mahdollistavine piireineen. Erityisesti pyrittiin tehokkaaseen elektrodika ...
 • Vuorinen, Hille (1987)
  Höyrystyneen hien poistuminen iholta on kuumassa ehdoton edellytys elimistön lämpötasapainon säilymiselle. Vaatetus vaikuttaa ratkaisevasti höyryn poistumisnopeuteen ja saattaa lisätä kuormittumista. Rakennettua laitteistoa ...
 • Hakala, Rami (1999-05-19)
  Työssä tutkittiin virtavälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan käyttöä aktiivisuodattimena. Työssä kehitettiin virtavälipiirilliselle vaihtosuuntaajalle mikrokontrolleriohjattu avaruusvektoriteoriaan perustuva säätöjärjestelmä. ...
 • Turunen, Tommi (2007-03-14)
  Tämä diplomityö tehtiin osana kohdeyrityksen uuden paineanturisovelluksen tuotekehitysprojektia. Työn tavoitteena oli evaluoida mikromekaanisen paineanturisovelluksen (MEMS) valmistusprosessia. Lähtökohtana tutkimukselle ...
 • Karjalainen, Jouko (1986)
  Myös hajautetuissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä on ilmennyt tarve valvoa järjestelmän toimintaa ja tarjota tietoa järjestelmän tapahtumista ja virhetilanteista. Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin lähiverkon ...
 • Niemeläinen, Janne (2013-10-09)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikronäytteenotin solukasvatusliuoksen pH:n mittaamiseen käyttäen osaltaan kaupallisia komponentteja, mutta myös itse valmistettuja järjestelmän osia. Päätavoitteena ...
 • Höglund, Tom (1985)
  Kraven på regulatorer för reaktiv effekt har ökat som en följd av teknikens framsteg och för att svara på marknadens krav behövdes en ny konstruktion. De tidigare modellerna har visat sig svåra att modifiera för olika krav ...
 • Linderborg, Jussi (1985)
  Sähkön kulutuksen voimakas kasvu on synnyttänyt tarpeen ohjata ja rajoittaa yksityistä sähkön kulutusta nykyistä paremmin. Tähän voidaan päästä suoralla kuormitusten ohjauksella, kWh-mittareiden etäisluennalla ja aktiivisella ...
 • Kivikoski, Markku (1976)
  Työssä on suunniteltu ja toteutettu mikroprosessorilla optisen tiedonsiirtojärjestelmän liikenneohjain. Lisäksi on tarkasteltu mikroprosessorin soveltamismahdollisuuksia toimia liikenneohjaimena useita I/O-laitteita ...
 • Nyholm, Krister (1984)
  Sydämen toiminnan tutkimisella on kansantaloudellista merkitystä suuren sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden vuoksi. Sydänsairauksien diagnosoinnissa on sydämen sähköisen toiminnan tutkimisella keskeinen sija. ...
 • Tuusa, Heikki (1982)
  Magneettimateriaalien parantuessa kestomagneettimoottorista on tulossa varteenotettava tekijä pienissä ja keskisuurissa teholuokissa. Moottorilla saavutetaan hyvä hyötysuhde ja tehokertoimen arvo sekä tahtialueella ...
 • Vainikka, Jussi (1990)
  Teollisuusprosessin seurantaan on perinteisesti käytetty sähkömekaanisia piirtureita. Piirturien mekaaninen kuluminen ja niiden tuottama suuri paperimäärä vaikeuttavat tallennetun mittaustiedon tarkastelua. Samoin tiedon ...
 • Luokkanen, Jarmo (1989)
  Tavoitteena oli hahmottaa sähköasema-automaation nykytilaa. Lisäksi pyrittiin selvittämään sähköasemien automatisointiin liittyviä ongelmia ja odotuksia. Kirjallisuuden lisäksi näitä asioita selvitettiin 30 suurelle ...
 • Mäkeläinen, Matti (1983)
  Työssä on selvitetty mikroprosessoriperusteista säätöasemaa varten kehitetyn perusohjelmiston rakenne ja toiminta. Lähtökohtana on ollut valmis laitteistoratkaisu. Tärkeimmät vaatimukset säätöaseman toiminnan ja käytön ...
 • Malmi, Kalevi (1986)
  Mikroprosessorit ovat muuttuneet erikoiskomponenteista standardipiireiksi, joita käytetään hyvin erilaisissa sovelluksissa monimutkaisista asejärjestelmistä lasten leikkikaluihin. Erilaiset sovelluskohteet lisääntyvät ...
 • Salomaa, Turo (2008-04-09)
  Diplomityö on osa NeCoFo-projektia, jossa tutkitaan kylmämuokattavien materiaalien ominaisuuksia. Työn tarkoitus oli selvittää, miten kylmätyssäyslangan mekaanisia ominaisuuksia voitaisiin parantaa valssauslinjan loppupään ...
 • Ojala, Pasi (1992)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksen projektia Mikrorobotiikka-selvitys. Projektin tarkoituksena on selvittää mikrorobotiikan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen tila sekä ...