.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kangasmaa, Jukka (1981)
  Kunnan mittausosaston tehtävänä on valmistaa ja pitää ajan tasalla karttoja erilaisen kunnallisen suunnittelun tarpeisiin. Kantakartta on suurikaavainen maastokartta, joka muodostaa kunnallisen kartastojärjestelmän perustan. ...
 • Hynynen, Ari (1986)
  Työn kohdealueena oleva Nokian Keskisen alue sijaitsee luonnon ja kulttuurin vaikutuspiirissä siten, että orgaaninen arkkitehtuuri suunnittelumetodia voidaan havainnollisesti esitellä. Alueen suuresta koosta johtuen se on ...
 • Keskinen, Riikka (2009-06-03)
  Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
 • Scheinin-Garpelin, Anna (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä käsitellään nollaenergiarakentamista ja sen mahdollisuuksia. Suunnittelukohde on julkinen saunarakennus, joka nollaenergia periaatteen mukaan on energian suhteen omavarainen. Nollaenergiarakentamisen ...
 • Lönnqvist, Antti (2000)
  Validiteetti kuvaa suoritusmittarin tai -mittariston kykyä mitata sitä, mitä sillä pyritään mittaamaan. Ongelmana on, että organisaatoiden johdolla ei ole yleensä käytössään keinoja arvioida mittareiden validiteettia. Tämän ...
 • Lehtimäki, Eki Matias (2012-04-04)
  The design of structures in fire has traditionally been based on ISO standard curves. For more accurate design, methods that simulate the real fires possible for the building in case should be preferred. Natural fire design ...
 • Huhtanen, Juha-Pekka (1998-12-09)
  AB3:Työssä tutkittiin ei-Newtonilaisen fluididynamiikan teorian soveltamista paperinvalmistusprosessiin. Tutkittu prosessi sisälsi voimakkaan ei-Newtonilaisia materiaaleja, kuten sellua ja pinnoitevärejä. Materiaaleille ...
 • Siltala, Santeri (2012-05-09)
  New types of service usages emerge every day in the Internet. Service usage could be Wireless Local Area Network (WLAN) usage or watching a streamed movie. Many of these services are commercial, so payment is often involved ...
 • Alaya Cheikh, Faouzi (1996-10-16)
  Color Images are two-dimensional, three-channel signals; where the two dimensions span the image plane; while, the three channels represent the color space. Thus, any variation in these channels induces a color variation ...
 • Allén, Markus (2010-05-05)
  This thesis discusses nonlinearities of analog-to-digital converters (ADCs) and their mitigation using digital signal processing (DSP). Particularly wideband radio receivers are considered here including, e.g., the emerging ...
 • Rouhento, Camila (2002-12-11)
  The aim of this work was to study the nonlinear optical properties of terthiophene-vinylbenzioc acid methyl ester (TSe) Langmuir-Blodgett (LB) films and to determine the orientation of the molecules in the films. Mixed ...
 • Viertomanner, Jukka (1981)
  Kuituoptiikan kehitys pieneneviä vaimennuksia ja suurenevia lähetysnopeuksia kohti on tehnyt tarpeelliseksi nopeiden lähettimien ja vastaanottimien suunnittelun. Lähettimiltä vaaditaan pulssikäytössä suurta nousunopeutta ...
 • Ingalsuo, Seppo (1991)
  Nykyisten CMOS teknologioiden ansiosta ylinäytteistettyjen sigma-delta A/D muuntimien näytteytystaajuudet voidaan nostaa erittäin suuriksi. Se mahdollistaa esimerkiksi matkapuhelimen välitaajuisen signaalin digitaalisen ...
 • Ojapalo, Esa (1993)
  Nostokoneistojen portaaton nopeudensäätö taajuusohjatuilla oikosulkumoottoreilla on tehon tarpeen kasvaessa ja pieneen rakennekokoon pyrittäessä johtanut nopeakäyntisten moottoreiden kehittämiseen. Käyntinopeuden ...
 • Kokko, Tero (1999-01-13)
  Paperikoneilla tuotettavat eräkoot ovat pienentyneet ja tällä on vaikutustapaperinvalmistusprosessin hallittavuuteen. Työ tavoitteena oli varmistaauusien paperi- ja automaatioratkaisujen toimivuus. Työssä rakennettiinmassaosastoa ...
 • Kalmari, Ari (1986)
  Teollisuusautomaation hajautetuissa ohjausjärjestelmissä muodostaa järjestelmän eri osien välinen tiedonsiirto olennaisen osan järjestelmän toiminnasta. Tyypillisesti eri osat kommunikoivat keskitetysti ohjatun yhteisväylän ...
 • Vehkala, Jarkko (2000-12-13)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereella toimivan kohdeyrityksen Insta Visual Solutions -osastolle. Osaston toiminta alkoi vuonna 1996 ja henkilöstön määrä ja liikevaihto ovat kasvaneet noin 50% vuosittain. Diplomityön alussa ...
 • Haapaluoma, Jouko (2014-06-04)
  Linux-käyttöjärjestelmän käyttö kasvaa etenkin sulautetuissa järjestelmissä merkittävästi. Yleiskäyttöisyyden lisäksi Linuxille on kehitetty reaaliaikaominaisuuksia, joiden avulla Linuxia on alettu hyödyntää myös teollisuuden ...
 • Urataipale, Arto (1990)
  Lähiverkkojen yleistymisen myötä on syntynyt tarve niiden yhdistämiseen. Kiinteiden yhteyksien varaan rakennetut verkot eivät tarjoa riittävää joustavuutta ja ovat varsin kalliita. Käytettävissä olevien kytkentäisten ...
 • Kallinen, Ari (1993)
  Tiedonsiirtolaitteiden toimintaan todellisessa käyttöympäristössä liittyy erilaisia häiriötekijöitä. Näiden häiriötekijöiden vaikutusta laitteiden suorituskykyyn ja ominaisuuksiin ei useinkaan huomioida riittävästi laitetta ...