.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Siironen, Tapio (2008-09-03)
  Jakopään perustehtävänä polttomoottorissa on ajoitettu tehonsiirto kampiakselin ja venttiilikoneiston välillä. Lisäksi jakopää usein käyttää moottorin apulaitteita, kuten polttoainejärjestelmän korkeapainepumppua. Työn ...
 • Mäkinen, Eero (2012-03-07)
  Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
 • Laurila, Janne (1993)
  Diplomityössä tutkittiin integroitujen tehomikropiirien suunnittelua ja keskityttiin erityisesti moottoriohjaimien integrointiin liittyviin ongelmiin. Työ liittyy osana VTT:n Integroidun ohjaustekniikan tutkimusohjelmaan ...
 • Kajanto, Heikki (2000-12-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli rakentaa yrityksen moottoritehtaalle tunnuslukujärjestelmä. Lisäksi oli tarkoitus määritellä tunnuslukujärjestelmän mittareille käyttöperiaatteet, jotta tehtaan pienten moottoreiden valmistuksen ...
 • Kaarento, Pertti (1983)
  Moreenin sisältämä hienoaines (raekooltaan alle 0,06 mm) on merkittävä syy maaperämme yleisimmän maalajin vähäiseen käyttöön rakentamisessa. Karkeampien rakeiden väleissä ja pinnoilla oleva hienoaines aiheuttaa muun muassa ...
 • Kähtävä, Jussi (1995-04-05)
  Kuvan segmentoinnissa pyritään jaottelemaan kuvaominaisuuksiltaan homogeenisiin erillisiin alueisiin. Tietokonenäkösovelluksissa tällainen on välttämätöntä, jotta kuvaa voidaan käsitellä. Segmentointia tarvitaan myös ...
 • Haveri, Heikki (2003-02-12)
  Virtuaaliympäristöt ja virtuaalitodellisuus voidaan nähdä käyttöliittymäteknologiana tai mediana, jolla on lukuisia eri muotoja ja käyttökohteita. Koteihin levinneet Internet-yhteydet tuovat myös jaetut virtuaaliympäristöt ...
 • Rinta-Jaskari, Anja (2001-01-17)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kohdeyrityksen käyttämien paikallisurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien ympäristön huomioon ottaminen heidän omassa toiminnassaan.Tutkimus on osana Skanska AB-konsernin ...
 • Ryytty, Eero (1998)
  Video conferencing and digital television applications use compressed video streams. In order to achieve required compression ratios for real-time operation, not only the performance of the data processing systems must be ...
 • Lainema, Jani (1996-12-11)
  AB3:Henkilökohtaiset videopalvelut tulevat todennäköisesti olemaan yksi nopeimmin kasvavista tietoliikenteen aloista lähitulevaisuudessa. Johtuen potentiaalisten käyttäjien suuresta lukumäärästä ja tietoliikenneverkkojen ...
 • Erämaa, Jari (1996)
  The purpose of this thesis has been to analyse foreign direct investments made to the Tampere Region. The aim of the study was to find the grounds on which the foreign owned companies have set their operations in the Tampere ...
 • Säntti, Virpi J. (1992)
  Lisääntynyt automatisointi teollisuudessa on synnyttänyt kipinän teollisten toimintojen koneistamiseen yhä älykkäämmällä tasolla. Koneen hallitsema työympäristö laajentuu merkittävästi laitteen saadessa kyvyn liikkua. Tämän ...
 • Humanes, Pablo Roman (2008-08-13)
  User movements and gestures are increasingly common in game consoles, touch screen etc. The use of a more natural interface can help the user to feel more immersed and emotionally attached. In this thesis, a system to track ...
 • Jouhikainen, Riikka (1992)
  Työ on ehdotus Yhdysvaltain arkkitehtiliiton ja Arkkitehtuurikorkeakoulujen instituutin syksyllä 1991 julistamaan ja Otis Elevator Company:n rahoittamaan kansainväliseen opiskelijakilpailuun ympäristöteemaisesta paviljongista ...
 • Juusti, Outi (1992)
  Työ osallistui AIA/ACSA COUNCIL ON ARCHITECTURAL RESEARCH / OTIS ELEVATOR INTERNATIONAL järjestämänä vuosittaiseen arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun kilpailuun, jonka aiheena oli tällä kertaa Sevillan maailmannäyttelyyn ...
 • Viljakainen, Mikko (1992)
  Diplomityön aiheena on näyttelypaviljonki Sevillan 1992 maailmannäyttelyyn. Työ on tehty AIA/ACSA:n ja OTIS ELEVATOR:in järjestämän opiskelijoiden kansainvälisen suunnittelukilpailun pohjalta. Kilpailun haasteena on ollut ...
 • Liukkonen, Hanna (1992)
  Thesis Subject bases on an international student competition arranged by the AIA/ACSA Counsil On Architectural Research, and the Otis Elevator Company. The challenge of the competition was to design a theme pavilion for ...
 • Liukkonen, Hanna (1992)
  Diplomityön aihe on Architectural Researchin ja Otis Elevatorin järjestämä kansainvälinen opiskelijakilpailu. Näyttelyrakennukseen liittyvän tavanomaisen arkkitehtonisen problematiikan lisäksi kilpailu haastoi osallistujat ...
 • Virpiranta, Juho Tuomas (2015-01-14)
  Möbius-kuvaukset ovat alun perin kompleksitason kuvausten joukko, jolla on mielenkiintoisia geometrisia ominaisuuksia. Myöhemmin niitä koskeva teoria on yleistetty avaruuteen R^n. Tässä työssä käsitellään avaruuksien C ...
 • Juusela, Elina (2006-10-11)
  Sellun valkaisun peroksidivaihe on monimuuttujaprosessi, jossa esiintyy voimakkaita ristikkäisvaikutuksia säätösuureiden välillä. Peroksidivaihe sijoittuu valkaisuprosessin viimeiseksi vaiheeksi, joten sen hallinta on ...