.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nummelin, Tero (1992)
  Työn tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen materiaali-ja tuotannonohjausjärjestelmän nykytila. Järjestelmästä on laadittu kuvaus ja analysoitu osajärjestelmien toimintaa. Uuden järjestelmän kehittämisen perusteeksi on ...
 • Herlevi, Olli (2008-08-13)
  Trigger for the study in the Company was the growing market need for the power and propulsion systems in offshore vessel business, particularly in Asia. The Company acquisition of Norwegian ship power and automation company ...
 • Helin, Jukka (1983)
  Teknismatemaattista laskentaa varten on suunniteltu erityyppisiä tietokoneita. Oheisprosessorit ovat laitteita, jotka vaativat liitännän mini- tai keskisuureen tietokoneeseen (isäntäkoneeseen). Isäntäkone toimii järjestelmän ...
 • Mäkinen, Tapio (2006-01-18)
  Teollisuudessa uuden tuotantolaitoksen tai vain uuden tuotantolinjan käynnistäminen vaatii monien eri näkökulmien huomioon ottamista, jotta tuotannosta tulee tehokasta ja sujuvaa. Tehokkaan tuotannon kannalta keskeisiä ...
 • Jalli, Matti (1981)
  Tässä työssä tutkitaan ohjattavan Aquamaster-potkurilaitteen sähköhydraulisen ohjauksen dynamiikkaa. Tutkittu sähköhydraulinen ohjaus on Aquamaster-potkurilaitteissa 1250 ja 1600 oleva pumppuohjattu suljettu hydraulijärjestelmä. ...
 • Ekholm, Pekka (1998-04-15)
  Tutkimuksen yleinen tavoite on alkavan yrityksen liiketaloudellisten karikkojen tunnustaminen. Lisätavoitteena on Lounais-Hämeen yrityshautomon toiminnanjohtajan antaman neuvontapalvelun ja yrityshautomon tätä tehtävää ...
 • Vainio, Antti-Matti (2006-01-18)
  Kodin laitteisiin on tekniikan kehityksen myötä tullut mahdolliseksi liittää älykkäitä toimintoja. Ongelmana tähän asti on ollut se, että eri valmistajien laitteet eivät osaa välittää tietoa toistensa välillä. Ongelmaan ...
 • Suomela, Juha-Pekka (2011-12-07)
  Työssä on tutkittu, miten yleiskäyttöisen graafisen Systems Modeling Language (SysML) -mallinnuskielen käytöllä on mahdollista parantaa ohjausjärjestelmien ohjelmistokehitysprosessia. Työssä lähdetään siitä, että SysML-mallinnus ...
 • Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
  Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
 • Raninen, Sami (2003-06-04)
  Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kappaletavara-automaatiossa ohjausjärjestelmän valintaan. Tekijöiden vaikutuksia todellisen ohjausjärjestelmän valintaan selvitetään tutkimalla erään liimapalkkipu ...
 • Hautamäki, Antto (2006-03-08)
  Työn tarkoitus on laatia kääntäjä, jolla generoidaan ohjelmaesimerkkejä kolmelle erilaiselle ohjelmointikielelle. Kielet ovat Ada, Java ja C++. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa ohjelmaesimerkkien kirjoittajan työtä. ...
 • Kaski, Jyrki (1986)
  Ohjelmageneraattoria voidaan käyttää hyvin määriteltyjen ja rakenteeltaan selkeiden ohjelmien nopeaan ja virheettömään muodostukseen. Ohjelmageneraattori vähentää pitkästyttävää käsityötä ohjelmankehitystyössä ja parantaa ...
 • Pehkonen, Jukka (1993)
  Työssä on selvitetty ohjelmistotyötä, laadunvarmistusta ja erästä sen osaa, kooditarkastusta. Tavoitteena oli selvittää koodin tarkastuksen käyttöönoton mahdollisuus ja kannattavuus kohdeyrityksen testaustekniikka-osastolla. ...
 • Hannula, Esko (1989)
  Merkittävä osa ohjelmistoteollisuuden kustannuksista aiheutuu testauksesta, virheenjäljityksestä ja virheenkorjauksesta. Siitä huolimatta tuotteisiin jää paljon virheitä. Ohjelmistojen laatua voidaan parantaa ehkäisemällä ...
 • Niemelä, Ville (1997-06-04)
  Tarkasteltavana on ongelma, joka aiheutuu suurten, useiden kymmenienmegatavujen kokoisten ohjelmistojen siirtämisestä kehitysympäristöstääntestikeskuksen kohdeympäristöön.
 • Rahkonen, Erkki (1986)
  Työssä on tarkasteltu hydrauliikan patruunalohkojen tietokoneavusteista valmistusta. Tavoitteena oli suunnitella ohjelmisto, joka interaktiivisen työskentelyn avulla muodostaa parametrimuotoisen työstöradan. Ennen työstöradan ...
 • Saari, Esa (1994)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun koneosaston lämpötekniikan laitokselle. Työ on laitoksen projektista "Kuumalanka- & laslaser-dopleranemometrimittaukset, KLA & LDA ".Diplomityön yhtenä tarkoituksena ...
 • Hylli, Otto (2012-03-07)
  Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
 • Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
  Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
 • Arola, Heli (1997-05-14)
  Ohjelmistojen käytettävyys, hyvät käyttöliittymät sekä helpot ja selkeätohjelmistot ovat henkilökohtaisten tietokoneiden yleistyessä tulleettärkeiksi kilpailutekijöiksi. Työssä arvioidaan Kemi-Arvi -ohjelmankäytettävyys.