.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuula-Väisänen, Pirjo (1987)
  Tässä työssä selvitetään ominaispinta-alan ja huokoisuuden määrittämistä kaasuadsorptimenetelmillä. Pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia veden ja etyleeniglykolin monoetyylieetterin (EGME) höyryn adsorptiota näytteiden ...
 • Granqvist, Jonna (2006-04-12)
  Vaatetustuotantoa on siirretty Suomesta viime vuosina halvemman kustannustason maihin, kuten Viroon. Työvoima- ja muut kustannukset nousevat kuitenkin koko ajan myös Virossa, joten tuotannon tuottavuutta on pyrittävä ...
 • Sun, Tong (1991)
  Conventional weighted median filters, whose weights are defined to be positive, are an extension of the standard median filters. Negative weights have been found in the applications of the adaptive weighted median filters, ...
 • Reponen, Samuli (2000-05-10)
  Least-mean-square (LMS) -algoritmi on yksi tunnetuimmista adaptiivisen digitaalisen signaalinkäsittelyn algoritmeista. Työssä tarkastellaan eräitä impulssikohinaa sietäviä LMS-algoritmin variantteja ja lisäksi esitellään ...
 • Wang, Qiao (2014-10-08)
  Telecommunication industry is facing a brand new era nowadays. As the number of mobile devices increases dramatically, people need to figure out an efficient way to allocate wireless resourses and under this background, ...
 • Lindström, Riku (1999-10-13)
  AB3:Diplomityössä esitetään vaihtoehtoinen tapa hinnoitella johdannaissopimuksia stokastisen korkorakenteen vallitessa. Korkoliikkeiden epävarmuus altistaa suojaamattoman sijoitussalkun riskeille ja siksi korkoriskien ...
 • Kokko, Saana (2014-08-13)
  Electromagnetic compliance, EMC, is an important aspect in today’s electronic design. Devices should not disturb other devices and also have to work in noisy environment. Tolerable interference emission levels are determined ...
 • Särkilahti, Maarit (2011-06-08)
  Since the beginning of the 2000's the Environmental Engineering and Biotechnology Laboratory, Tampere University of Technology, has offered online courses. During the academic year 2010-11 four online courses were organized ...
 • Pesonen, Visa (2014-10-08)
  Increasing wind and solar power production and deregulation of electricity market have significantly changed electricity market environment in many areas such as Germany, Ireland and parts of USA. Consequently, demand for ...
 • Ziaei, Zahra (2010-12-08)
  This thesis studies the development of Augmented Reality (AR) used in ITER mock-up remote handling environment. An important goal for employing an AR system is three-dimensional mapping of scene that provides the environmental ...
 • Tawast, Ismo (1987)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää kokeellisesti 50 mm vahvan pintabetonikerroksen vaikutus 200 mm korkuisen Variax-ontelolaatan kapasiteetteihin. Päätavoitteena oli liittorakenteen halkeilukapasiteetin määrittäminen ...
 • Rajala, Lasse (1987)
  Neuvostoliiton arktisilla alueilla on merkittäviä öljy-, maakaasu-, kivihiili- sekä mineraaliesiintymiä, joiden hyödyntämiseen on panostettu viimevuosina yhä enemmän. Onkin ilmeistä, että lähimpien vuosikymmenien aikana ...
 • Jäntti, Jari (2008-01-16)
  Työssä selvitettiin ontelolaattojen nostamiseen käytettävän jännepunoslenkin nostokapasiteetti sekä laadittiin saatujen tulosten perusteella nostolenkin valmistus- ja asennusohje ontelolaattoja valmistavien tehtaiden ...
 • Kekäläinen, Teppo (2014-11-05)
  Verkkopalveluiden kehittyessä tarve määritellä ontologioita on kasvanut. Ontologioiden avulla Internetin dokumenttien semanttisuutta voidaan kasvattaa ja luoda dokumentteja siten, että tietokone pystyy ymmärtämään niiden ...
 • Hynönen, Ville (2001-08-22)
  Työssä rakennetaan ontologiatekniikkaan pohjautuva verkossa toimiva hakumoottori TTKK:n algoritmimatematiikan kurssille. Perusidea on, että hakumoottori etsii sille annettujen hakuehtojen mukaisia esimerkkejä tai määritelmiä ...
 • Ramis Ferrer, Borja (2013-06-05)
  The comprehensive study of Key Performance Indicators (KPIs) in nowadays manufac-turing systems has become a need for improving the efficiency of production processes, pressed by the market demand. To achieve this management, ...
 • Benamar, Said (2008-02-06)
  Useiden sotilaallisten järjestelmien integroituminen ja niiden välinen yhteistyö niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla luo monia uusia haasteita. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmässä näihin ...
 • Xu, Xiangbin (2014-01-15)
  Contemporary production monitoring systems tend to focus on the integration of information of manufacturing from the field level, production level to the enterprise level. They are desktop based and provides static interface ...
 • Jokinen, Jani (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää avoimen ohjausjärjestelmän soveltuvuus robotisoidun kokoonpanosolun ohjaukseen sekä esittää sillä saavutettavia etuja perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Työssä keskitytään ...
 • Alatalo, Elina (2009-10-07)
  Open source architecture is an emerging phenomenon, at the moment still looking for its exact definition and practices. In this master’s thesis open source refers to the bazaar organization model of innovation and operation, ...