.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
  Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
 • Kaura, Jarkko (2003-05-07)
  Liikkuvilla työntekijöillä on usein tarve käyttää langattomilla päätelaitteilla yrityksensä intranet-verkon palveluita, kuten sähköposti- ja kalenterijärjestelmiä sekä erilaisia www-pohjaisia sovelluksia. Muodostettaessa ...
 • Myllykangas, Jani (2006-05-10)
  XML-tekniikoiden tarjoamien palveluiden avulla on mahdollista toteuttaa hajautettuja järjestelmiä, joissa mobiililaite on yhtenä osapuolena. XML-tekniikoiden avulla voidaan esimerkiksi tiivistää XML-dokumenttien kokoa, ...
 • Gummerus, Juhana; Poikajärvi, Vesa (2006-08-16)
  Ohjelmistotestaus on tärkeä ohjelmistoprosessin osa. Huolellisesti suunniteltu ja suoritettu testausprosessi auttaa löytämään ohjelmistosta virheitä. Manuaalisesti suoritettu testaus on aikaa vievä ja vaativa prosessi. ...
 • Ruostila, Timo (2014-11-05)
  Mobiililaitteiden huomioimisesta web-järjestelmissä on tullut entistä tärkeämpää, koska mobiililaitteiden käytön määrä kasvaa jatkuvasti ja ne ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla käytämme Internetiä. Tämän työn ...
 • Laitinen, Tero (2016-06-08)
  This project studies commonly used authentication methods and technologies and evaluates their suitability for Windows Phone platform. Based on the findings we develop a Windows Phone 8.1 application, which utilizes strong ...
 • Suokas, Asta (2008-04-09)
  Sovellussuuntautunut mallintaminen on mallikeskeinen ohjelmistokehitystapa. Lähtökohtana on ratkaista sovelluskehityksen ongelmat käyttämällä sovellusalueen käsitteistöä käytetyn toteutustekniikan käsitteistön sijaan. ...
 • Koivisto, Jari (2006-03-08)
  AB3:Tämä diplomityö on osa tutkimusohjelmaa, joka tutkii liikesensoreiden käyttöä kuntoilu- ja pelisovelluksissa. Matkapuhelinten tekniikan ja suorituskyvyn kasvu on mahdollistanut entistä monimutkaisempien sovellusten ...
 • Neira Millan, Oscar Jesus (2013-11-08)
  Augmented Reality (AR) applications have constantly evolved during the past few years in the mobile technology field. The potential of Mobile Augmented Reality (MAR) permits to enrich the reality with digital information ...
 • Ahvenainen, Mari (2013-05-08)
  Citizens participate increasingly in hyperlocal news content creation. In order to make content creation more meaningful to reader reporters and more interesting to a wider audience, it is necessary to examine the factors ...
 • Koskela, Hanna (2001-02-14)
  Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia mobiilia dataa kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa eli UMTS-verkoissa. Näiden verkkojen radiorajapinta perustuu WCDMA-tekniikkaan. Keskeinen aihe tässä työssä on dataliikenne ...
 • Mäkinen, Riku (1996-11-20)
  AB3:Puhelun ollessa käynnissä sekä matkapuhelin että palveleva tukiasema keräävät radiotiehen liittyvää tietoa, kuten vastaanotettu signaaliteho ja signaalinlaatu. Mittausraportti lähetetään säännöllisesti tukiaseman ...
 • Tervola, Timo (1999-01-13)
  Työ on osa Java-kielen käsipuhelinliitynnän kehitystyötä. Työssä esitellään yleisesti Java-puhelinrajapinta ja tarkemmin langaton puhelinsovellusrajapinta. Työ myös esittää Java-puhelinrajapinnan yleisen rakenteen alla ...
 • Sammetla, Sarvani (2012-03-07)
  Smart phones are widely accepted and popular with navigation and route guidance functionality becoming a standard feature. Locations based services, henceforth referred to as LBS in this document, are used in various ...
 • Salminen, Miikka (2013-05-08)
  Mixed reality applications have started to become more popular and widespread. One particular area where mixed reality is utilized is navigation applications. This thesis examines one such navigation application, Nokia ...
 • Muurinen, Jani (2007-05-09)
  Tehonkulutusmittausjärjestelmä toimii tärkeänä osana matkapuhelimen tuotekehitystä. Nykyaikaisilla matkapuhelimilla on monia ominaisuuksia tavallisten puhelu- ja tekstiviestiominaisuuksien lisäksi. Ominaisuuksien lisääminen ...
 • Kasvinen, Henri (2009-04-08)
  Tutkimuksessa on keskitytty mobilemurskaimeen, joka on kohdeyrityksen tuote tela-alustaiselle helposti siirrettävälle murskaimelle. Murskaimen syötinyksikön hitsatussa runkorakenteessa on esiintynyt joitakin väsymisvaurioita. ...
 • Mäkeläinen, Tommi (1990)
  Liikkuvien autonomisten laitteiden, mobilerobottien, suunnittelu on perinteisesti tapahtunut jokaiselle käyttökohteelle erikseen. Tällaisella räätälöidyllä suunnittelulla saavutetaan sovelluksessa optimaalisesti toimiva ...
 • Kokkonen, Pekka (2008-03-05)
  DVB-H-verkko on mobiililaitteille kehitetty digitaalinen jakeluverkko, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kuvan ja äänen jakelun lisäksi tiedostojen jakelun, kun apuna käytetään Filecasting-rajapintoja tavallisen lähetysprotokollien ...
 • Karivieri, Ahti J (1982)
  Tässä työssä pyrin selvittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat helposti siirrettävän ja pienikokoisen modaalianalyysilaitteiston kehittämisessä. Otin mukaan tutkimukseen koko järjestelmän laitteiden ja ohjelmien kaikki ...