.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Isto (2009-09-09)
  Työssä tarkastellaan CANopen vaatimustenmukaisuustestausta globaalin tuotekehityksen, valmistuksen ja laitteiden sijoituksen näkökulmista. Automaatioasteen noustessa ja automaatiota hyödyntävien laitteiden määrän kasvaessa ...
 • Kauppinen, Ari (2008-02-06)
  Kohdeyrityksessä haluttiin siirtyä kokonaisten metsätyökoneiden runkojen koneistukseen uudella työstökoneella, minkä takia rungoille tuli suunnitella muokkautuva kiinnitin. Kiinnittimen tuli olla nopea, ergonominen ja ...
 • Lyytinen, Janne (2014-05-07)
  Robotin tarttuja on yleinen suunnittelutyötä edellyttävä konstruktio asiakasräätälöitävien robotiikan toimitusprojektien sisällöissä. Erilaisille projekteille suunnitelluissa tarttujissa esiintyy huomattavaakin vaihtelua, ...
 • Mäki, Antti (2008-06-04)
  Hypermediajärjestelmät ovat perinteisesti pyrkineet palvelemaan käyttäjiään mukauttamalla esittämäänsä sisältöä käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Internetissä toimiva hajautettu World Wide Web on paitsi tunnetuin ...
 • Leinonen, Juha (1996-04-24)
  Ventricular fibrillation (VF) and ventricular tachycardia (VT) are lethal cardiac arrhythmias. Therefore it is natural that there is a great need for detecting these arrhythmias in clinical situations, where the hospital ...
 • Rasku, Arttu (2009-02-04)
  MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
 • Haverinen, Henry (1998-05-13)
  AB3:Työ kuvaa usealla verkkoliitynnällä varustetun sylimikron tietoliikenneohjelmiston, joka mahdollistaa Internet-yhteyksien sujuvan siirtymisen verkkoliitynnästä toiseen. Sylimikron verkkoliityntöinä voivat toimia ...
 • Jokinen, Altti (2007-12-12)
  The Position Engine (PE) is a software component between user applications and the Measurement Engine (ME). When the user requests a position, for example by using a map software, the PE calculates the user's position from ...
 • Tuominen, Marko (2012-12-05)
  Tietokone- ja konsoliroolipeleissä pelaaja tavallisesti ohjaa yhtä tai useampaa hahmoa. Hahmot tavallisesti keräävät kokemusta taistelemalla vihollisia vastaan. Kokemuksen kautta hahmon ominaisuudet vahvistuvat ja se saa ...
 • Kaskinen, Timo (1999-05-12)
  The main objective of this thesis is to analyse the multi-site operations of the case company Rautaruukki Metform from the operations planning point of view. The other objectives are divided to two categories, business and ...
 • Koivisto, Ari (2003-11-12)
  Diplomityö on osa MUPE (Multi-User Publishing Environment) -projektia, jossa olivat mukana kohdeyritys, Tampereen teknillisen yliopiston Digitaalisen Median Instituutti sekä Aucklandin Yliopiston ohjelmistotieteen ...
 • Määttä, Tommi (2008-08-13)
  The importance of communication over a network has increased. Current widely used technologies enable explicit communication but do not offer the real feelings of people to people connectedness. Techniques presented in ...
 • Mäki-Jouppi, Jukka (2000-12-13)
  Työssä on tutkittu multicast-reititystä IP-verkossa. Multicast-reititys tuo perinteisempien yhteyksien rinnalle skaalautuvammat ja näin verkkojen kaistaa tehokkaammin hyödyntävät yhteydet. Kaistan tehokkaampi hyödyntäminen ...
 • Kivijärvi, Jukka (1998-09-09)
  In the mobile station business, products are manufactured in high volumes, i.e. from several hundred thousands to millions of units per year. This requires highly mature design and production processes. Maturity cannot ...
 • Statkaityte, Rasa (2011-06-08)
  Globalisaatio, laajemmat markkinat, halvempi työvoima, asiakasläheisyys ja lisääntyvä ICT-asiantuntijoiden tarve ohjaavat ohjelmistosektorin yrityksiä ulkoistamaan ohjelmistotuotteidensa kehitystä. Sen tuloksena tiimit ...
 • Cakir, Emre (2014-12-03)
  There are multiple sound events simultaneously occuring in a real-life audio recording collected e.g. at a busy street in rush hour. The events may include traffic noise, sound of rain, people talking etc. The humans are ...
 • Leino, Jani (1998-11-11)
  Tavoitteena oli kehittää G2-ohjelmistossa toimiva Perceptron-verkonautomatisoiva työväline. Työssä analysoitiin kolmea rakenteenhakumenetelmää, joista yksi valittiin toteutettavaksi.
 • Hourunranta, Ari (1997-01-22)
  AB3:Työssä tutkitaan audio-, video-, ja data-signaalien siirtämistäyhtäaikaisesti GSM:n datakanavassa. Multiplex-algoritmi mahdollistaareaaliaikaisen audiovisuaalisen kommunikaation mahdollisimman pienelläsiirtokapasiteetilla.
 • Leon, David (1998-08-19)
  The International Telecommunication Union, Standardisation Sector (ITU-T) issued the H.323 Recommendation. This Recommendation describes packet-based multimedia communications and may be used in particular for videoconferencing ...
 • Helanti, Jaakko (1996-10-16)
  Various multimedia applications such as video conferencing and digital television broadcasting are emerging. These applications typically require intense signal processing. The highest requirements are set by video processing, ...