.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hellsten, Anneli (1982)
  Diplomityö Oriveden monitoimikeskus on sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksia palveleva vapaa-ajan keskus. Suunnitelman konkreettisina lähtökohtina ovat olleet Oriveden Kirkonseudun keskustaajamassa sijaitseva, kunnan ...
 • Suominen, Pasi (2006-10-23)
  Tässä diplomityössä johdetaan ortotrooppisen pallokuoren statiikan tarkka ratkaisu, muodostetaan teorian perusteella tietokoneohjelma ja liitetään se Tampereen teknillisessä korkeakoulussa kehitettyyn pyörähdyssymmetristen ...
 • Hiippavuori, Laura (2007-04-18)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen pitäisi olla osaamisen johtamisen ja strategian vuorovaikutussuhde tietointensiivisessä palveluorganisaatiossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin osaamisen johtamisen ja ...
 • Jääskeläinen, Aki (2006-03-08)
  Competence is a substantial organizational resource today. It has been perceived that traditional performance measures provide limited information of competence resources. However, in order to manage competence resources ...
 • Manu, Rami (1997-12-10)
  Tavoitteena on kehittää dokumentoitu laatujärjestelmä. Kohdeyritys on pieni, lähinnä alihankintaa tekevä yritys.
 • Ingelin, Jan (2000-04-12)
  Työssä on selvitetty rakennusrakan sopijapuolten myötävaikutusvelvollisuutta. Tämä tarkoittaa, että sopijapuolet valvovat molempien etua siten, että voidaan saavutta laadukas lopputulos.
 • Sunell, Antti (2012-08-15)
  Keväällä 2012 astui voimaan asetus, jonka mukaan osastoivien järjestelmien paloluokituksessa ei saa enää käyttää kansallisia luokitusmenetelmiä. Työn tarkoituksena oli kehittää Purso Oy:n valmistamaa osastoivaa alumiinista ...
 • Kupari, Ari (1987)
  Tietokonejärjestelmien hajauttamisen myötä niiden valvonnasta ja ylläpidosta huolehtiminen siirtyy tietokonekeskuksista yritysten osastoille. Tästä aiheutuu huomattavia ongelmia, koska osastojen henkilökunnalla ei ole ...
 • Nenonen, Matti (1990)
  Työn tarkoituksena oli selvittää funktionaalisesti toimivan konepajan toiminnassa tarvittavat muutokset siirryttäessä tuoteverstastuotantoon. Lisäksi tavoitteena oli kohdeyrityksen asiakas- ja varasto-ohjautuvan tuotannon ...
 • Rajala, Olli Sakari (2010-06-23)
  This thesis covers various methods to measure phase noise of oscillators. The main goal is to build a working phase noise measurement system for the Department of Electronics, Tampere University of Technology. The current ...
 • Valtonen, Tommi (2001-10-10)
  Työssä on tutkittu mahdollisuutta lisätä lentomoottorien huolto- ja korjaustoiminnassa käytettyjen osien hankkimista suoraan tarpeeseen varaston täydentämisen sijaan sekä etsiä muita keinoja varastoon sitoutuneen pääoman ...
 • Kurki, Heikki (1984)
  Suomessa ja Ruotsissa on jo usean vuoden ajan tehty koeasennuksia uudentyyppisillä suurjänniteilmajohdoilla, joiden vaihejohtimet on päällystetty eristyskerroksella. Tavanomaisista kaapeleista poiketen johdot eivät ole ...
 • Puranen, Pasi (2014-10-08)
  Hakkuriteholähde on sähköinen laite, joka muuttaa tasajännitteen arvoa joko suuremmaksi tai pienemmäksi. Tässä työssä tutkittiin flyback-hakkurin muuntajan eristysrakenteessa osittaispurkaustestin aikana esiintyvien ...
 • Hopeaharju, Arto (1983)
  Diplomityössä tutkittiin digitaalisen mittaustekniikan suomia mahdollisuuksia suurmuuntajien osittaispurkausmittauksessa. Vaikka osittaispurkausmittaus on nykyisin muuntajakoestuksessa erikoiskoe, on sen merkitys varsin ...
 • Hyvönen, Petri (1997-05-14)
  Osittaispurkausmittauksia käytetään eristysaineiden diagnosoinnissa.Mittausmenetelmistä käytetyin on perinteinen galvaanisesti etenevienvirtapulssien mittaaminen. Kaupalliset mittauslaitteistot eroavattoisistaan verrattaessa ...
 • Sistola, Kalle (2006-10-11)
  Perinteisissä radiovastaanottimissa vastaanotettu RF -taajuinen signaali siirretään ennen ilmaisua matalammalle IF-taajuudelle, jossa sen käsittely on helpompaa. Signaalin taajuussiirrossa käytetään hyväksi oskillaattore ...
 • Jalonen, Pasi (2002-05-15)
  Tavoitteena oli selvittää, miten case-yritys pystyy kehittämään ostolaskujen käsittelyprosessiaan informaatioteknologioiden avulla. Yrityksen ostolaskujen käsittelyprosessia kuvataan neljällä ominaisuusryhmällä: Läpimenoaika, ...
 • Kaarre, Teemu (2005-05-11)
  Yrityksen käytössä saattaa olla monia eri tietojärjestelmiä, jotka huolehtivat yrityksen toiminnan eri osa-alueista. Tietojärjestelmien käsittelemät tiedot saattavat kuitenkin olla yhteisiä tai jopa toisistaan riippuvaisia. ...
 • Liukkonen, Lauri Markus Mikael (2013-05-15)
  Työn tavoitteena on mallintaa AinaComin Palvelutuotanto-osaston ostolaskujen käsittelyprosessin nykytila ja kehittää tämän pohjalta parannettu prosessi. Samalla käydään läpi prosessiin liittyviä kehityskohteita. Mallinnetun ...
 • Kumpulainen, Pekka (1995)
  Työ kuuluu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää analyysimenetelmiä ja käytännössä toimivia työkaluja otoakustisten emissioiden hyödyntämiseen kuulontutkimuksessa. Otoakustiset emissiot antavat objektiivista, potilaan ...