.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hourunranta, Ari (1997-01-22)
  AB3:Työssä tutkitaan audio-, video-, ja data-signaalien siirtämistäyhtäaikaisesti GSM:n datakanavassa. Multiplex-algoritmi mahdollistaareaaliaikaisen audiovisuaalisen kommunikaation mahdollisimman pienelläsiirtokapasiteetilla.
 • Leon, David (1998-08-19)
  The International Telecommunication Union, Standardisation Sector (ITU-T) issued the H.323 Recommendation. This Recommendation describes packet-based multimedia communications and may be used in particular for videoconferencing ...
 • Helanti, Jaakko (1996-10-16)
  Various multimedia applications such as video conferencing and digital television broadcasting are emerging. These applications typically require intense signal processing. The highest requirements are set by video processing, ...
 • Bergman, Janne (2002-06-05)
  This thesis describes a multimodal browser framework developed in the CATCH-2004 EU project. The browser framework enables users to navigate and interact with services by using both the normal graphical user interface of ...
 • García-Moya Herrera, Álvaro (2013-05-08)
  This thesis considers how to achieve efficient multiplatform mobile software development. A mobile application is developed as a vehicle to demonstrate how this can be done in a particular instance. The educational mobile ...
 • Pekkarinen, Mikko (2000-05-10)
  This thesis has been made in the Digital and Computer Systems Laboratory at Tampere University of Technology in cooperation with the Finnish Air Force. The research is part of a larger project were tracking techniques have ...
 • Rimpelä, Riku (1994)
  1990-luku tulee olemaan tietoliikenteen vuosikymmen. Edessä on kuitenkin ongelmia, jotka toistaiseksi estävät näiden sovellutusten käytön jokapäiväistymisen. Ongelmat johtuvat lähinnä olemassa olevien tietoliikenneverkkojen ...
 • Peltoniemi, Jorma (1983)
  Multivisiolaitteita käytetään lähinnä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä markkinoinnin apuvälineenä. Tähän on syynä sekä kuvan että äänen paras mahdollinen laatu kohtuullisilla kustannuksilla. Laitteiden markkinat ovat ...
 • Haile Mariam, Dessalegn (1992)
  Sequencing batch activated sludge process is a viable means of treatment of wastewater from point sources due to its flexible operation which alloys adjustment of operating strategy to suit various treatment requirements. ...
 • Heino, Henrik (2013-11-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää pakkaustyökalu, eli ohjelma ja sen käyttämä tiedostoformaatti. Näiden erityisvaatimuksena oli deduplikointi sekä pakettitiedoston muokattavuus. Deduplikoinnilla tarkoitetaan tässä identtisten ...
 • Majuri, Markku (1999-12-08)
  Tutkimuksen kirjallisuusselvitysosassa käsitellään jähmettymistä sekä valanteen muokkaus- ja hehkutuskäsittelyjä. Pääpaino on muokkausasteen ja lämpökäsittelyn vaikutuksissa tuotteen mikrorakenteeseen. Työn tavoitteena oli ...
 • Säiläkivi, Jaakko (1985)
  Työssä on esitetty kohdeyrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia, jotka perustuvat yrityksen tämän hetkiseen tilanteeseen. Muotinvalmistusyksikön toiminnan suunnittelussa on lähdettävä yrityksen ongelmista, jotta saaduista ...
 • Ilomäki, Jouko (1997-03-19)
  Tutkimuksessa perehdyttiin muottipaineen käytön vaikutukseen ruiskuvalukoneenohjauksessa. Muottipaineen käyttö ohjauksessa tapahtui jälkipaineenvaihtamishetkeä määritettäessä.
 • Pekkala, Petri (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan muovisen insertin liittämistä toiseen muoviseen kappaleeseen, joko ultraäänihitsaamalla tai muotissa valamalla. Toisaalta tutkitaan yhtymäsaumojen ominaisuuksien parantamista paikallisesti muottia lämmittämällä.
 • Heponen, Veli-Pekka (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia isostaattisen kuumapuristuksen (HIP) vaikutusta muovien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työ kuuluu osana TEKES:n rahoittamaan tutkimusprojektiin "Kestomuovipohjaiset komposiitit". Työn ...
 • Lehtola, Jarkko (2014-08-13)
  Tämän työn päätavoitteena on selvittää tiettyjen kierrätysmuovien käyttökelpoisuus rotaatiovalun raaka-aineena. Raaka-aineista on selvitetty mekaaniset ominaisuudet, sulakäyttäytyminen ja jauheen käyttäytyminen. Teoriaosuudessa ...
 • Meskanen, Arto (1999-08-18)
  Muovien uusiokäyttöä selvittävissä tutkimuksissa on tähän asti tutkittu lähinnä yhdyskuntajätteen keräämistä ja uusiokäyttöä, tässä työssä selvitettiin raaka-ainehävikkiä muovituotteita ruiskuvalavassa teollisuudessa. ...
 • Lappi, Jesse (2014-08-13)
  Muovien prosessointimenetelmien hallinta on tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä toimivan tuotannon ylläpitämisessä, minkä lisäksi muovimateriaalien ominaisuuksien, käytettävän laitteiston sekä näiden yhdistelmänä saatavan ...
 • Anttonen, Jyrki (1983)
  Muovieristeisen puhelinkaapelin valmistuksen hierarkinen ohjausjärjestelmä muodostuu prosessia ohjaavasta tasosta sekä ylemmän tason osajärjestelmistä, jotka huolehtivat mm. tuotannonsuunnittelusta, työn järjestelystä ja ...