.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jaatinen, Mikko (1985)
  Yleisen arkkitehtikilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu Oulun yliopiston alueelle rakennettavaksi Linnanmaan kappeliksi. Kilpailuohjelmassa esitettiin kappelia varten tontti yliopiston pohjoisen pääsisäänkäynnin vierestä ...
 • Lång-Kivilinna, Gunilla (1990)
  Oulunsalon kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla 15 km Oulusta etelään ja sen asukasluku on 6700. Suunnitelmassa kirjastorakennuksen on sijoitettu Kirkkotien suuntaisesti korostaen kirkon ja kunnantalon välistä yhteyttä. ...
 • Mubarak, Muhammad Nauman (2013-03-06)
  Ultrasonic or sonar sensors are widely used for range finding for indoor and outdoor applications in robotics. However, for outdoors applications, they pose different environmental challenges. Ultrasonic ...
 • Yli-Salomäki, Pasi (1993)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen sinkkitehtaan pienjänniteverkon nykytilaa ja tarkastella verkon kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa arvioitiin verkon siirtokyvyn, yliaaltojen ja oikosulkukestoisuuden ...
 • Keckman, Tapio (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää suurjänniteverkon nykytilaa ja esittää havaittuihin puutteisiin parannusehdotuksia. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella sekä käyttövarmuussuunnittelun ...
 • Valli-Jaakola, Irmeli (1992)
  LIMS-järjestelmien (Laboratory Information Management Systems) avulla pystytään yleisesti lisäämään laboratorioiden kustannustehokkuutta, suorituskykyä sekä palvelevuutta. Samalla pystytään myös vastaamaan paremmin erilaisiin ...
 • Cai, Wei (2008-06-04)
  Zirconium alloys are widely employed as fuel cladding materials in the nuclear power industry also in the pressurized water reactors (PWRs). The oxidation behaviour of Zr-based alloys is of crucial importance for the ...
 • Kiiala, Taina (1996)
  The potential of indigenous boreal lake sediment microorganisms to transform polychlorinated biphenyls (PCBs) was studied under both aerobic and anaerobic conditions. Sediments used in the laboratory experiments were ...
 • Varonen, Mikko (2008-05-07)
  To date, the availability of renewable energy sources is insufficient to meet whole energy demand. Therefore fossil fuels as coal due to its abundance is widely utilized for electricity generation. CO2 capture and storage ...
 • Javanainen, Matti (2012-08-15)
  Lung surfactant is a thin lining covering the air-water interface inside the alveoli. Its main function is to reduce the surface tension at this interface and thus prevent the alveoli from collapsing at the end of the ...
 • Kolisoja, Pauli (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää Tampereen teknillisen korkeakoulun pohjarakennuslaboratoriossa rakennettua automatisoitua ödometrikoelaitteistoa varten kolmen ödometrikoetyypin ohjaus- ja tulostenkäsittelyohjelmat. ...
 • Laitinen, Jarno (2010-12-08)
  Ympäristön saastuminen teollisen toiminnan seurauksena aiheuttaa yhteiskunnille riskejä ympäristöterveyden ja aluekehityksen osalta. Näiden riskien vähentäminen kustannus- ja ekotehokkaasti on haastava tehtävä. Tärkeässä ...
 • Reinikainen, Pekka (1995-01-18)
 • Fyrqvist, Tom (1986)
  Tämä työ on tehty kohdeyrityksen Porvoon tuotantolaitoksilla, öljynjalostamon materiaaliosastolla. Työssä analysoidaan kunnossapitomateriaalien ohjausta eli pääasiassa oston toimintaa ja tarvikevaraston ohjausta. Työn ...
 • Huhdankorpi, Jukka (2003-08-20)
  Työssä tutkitaan öljyntuotantolautan jalan kehärakenteen väsymistä, vertaillaan väsymislaskentaan kehitetyn FATJACK2-ohjelmiston ja standardin API Recommended Practice 2A-WSD mukaan laskettuja väsymiskestävyyksiä sekä ...
 • Ratas, Mika (1993)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella Redigo-koulukoneen öljyjärjestelmään muutokset, joiden ansiosta riittävä öljynsyöttö moottorin voitelukohteisiin säilyy lentotilanteiden vaihteluista riippumatta. Redigon öljyjärjestelmän ...
 • Saari, Mauri (1990)
  Paalujen rakenteellinen kelpoisuus ja paalutuksen tekninen kehitys on helpoin varmistaa dynaamisella koekuormituslaitteistolla. Lisäksi paalutusta koskevat lyöntipaalutusohjeet (LPO-87) ja teräsputkipaalutusta koskevat ...
 • Korpijaakko, Tapio (2005-01-19)
  Diplomityö käsittelee asiakasyrityksen valmistaman paalutuskoneen hydraulijärjestelmän toimintaa ja sen vikaantumismekanismeja. Tavoitteena oli toteuttaa hydraulijärjestelmän toimintaselvitys ja sen pohjalta tehdä koneen ...
 • Markkanen, Kati (2003-06-04)
  Diplomityö perustuu opiskelijakilpailuun "Pacific center for comprehensive care" tehtyyn ehdotukseen.Tyynenmeren keskuksen toiminta koostuu syövän hoidosta ja sen ennaltaehkäisystä. Uusi Tyynenmeren keskus muodostaa ...
 • Nurminen, Tiltu (2000-04-12)
  Tavoitteena on ollut luoda miellyttävä ympäristö, jossa tilojen käyttäjät voivat rentoutua, opiskella ja keskustella lääketieteellisen hoidon ohessa.