.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kivistö, Samuli (2006-09-13)
  In this thesis, manufacture and use of optical fiber couplers and tapered optical fibers in fiber lasers have been considered. During the work various fiber couplers and tapers were manufactured, characterized and used in ...
 • Matila, Tuomas (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan kuuden telekommunikaatiolaitteita valmistavan yhtiön patentointiaktiivisuutta. Tutkimuksen kohteena ovat valmistuksen kehittämiseen liittyvien keksintöjen patentointi sekä kohteena olevien yhtiöiden ...
 • Wåghals, Janne (2003-06-04)
  Pääasiassa patentti-informaatiota voidaan yrityksessä hyödyntää kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tuotekehitysvaihe, jolloin tutkitaan tekniikan tasoa ja omien keksintöjen uutuutta. Toinen vaihe on valmistus ja ...
 • Anttila, Tuomo (2006-02-08)
  Yritysten kannalta relevanttien patenttien määrän kasvu lisää patentinloukkausriskin suuruutta samoin se lisää lisää myös niiden valvontaan, kuten kilpailijoiden patenttien seurantaan liittyviä haasteita.Työn tavoitteena ...
 • Ghiasi, Ali (2012-12-05)
  The purpose of the work is to assess the performance and further improve a solution to the problem of autonomous robot optimal path planning under uncertainty. The path finding happens on a 2D plane modeled by an overlaid ...
 • Vartiainen, Toni (1999-05-19)
  Työssä rakennettiin uusi laite korvaamaan vanhentunut versio. Uudessa versiossa toteutettiin ominaisuuksia, joita vanhassa laitteessa ei ollut. Rakennettu laite myös testattiin käytännössä magneettikuvausympäristöissä ...
 • Zabihi, Morteza (2013-06-05)
  Over recent years, due to the increase in the epileptic patient population, issues of diagnosing and treatment of epilepsy have become more and more prominent and much research has been done in this field in consequence. ...
 • Kohtanen, Jussi (1990)
  Tutkimuksessa on vertailtu päällystekiviainesten kulutuskestävyyden tutkimiseen soveltuvien laboratoriomenetelmien käyttökelpoisuutta ts. kuinka luotettavasti ko. laboratoriomenetelmät kuvaavat tiessä tapahtuvaa kulumista. ...
 • Leppäkoski, Helena (1990)
  Työssä on tutustuttu kirjallisuuden avulla paperinlaadun säädössä käytettäviin menetelmiin ja sovellettu niitä kiillon säädössä superkalanterilla. Kiiltosäätö on suunniteltu ja toteutettu osana superkalanterin automaatio ...
 • Nissinen, Vilho (1987)
  Työn alussa tutustutaan lyhyesti paperin päällystys- ja kuivatuslaitteisiin sekä päällysteen koostumukseen. Päällystetyn paperin kuivamista tutkitaan yhdistämällä eri fysikaalisia ilmiöitä kuvaavat matemaattiset mallit ...
 • Aaltonen, Rami (1996-05-15)
  Työssä tutkitaan päällystetyn paperin kuivatusta ja pyritään parantamaankuivatuksen tehokkuutta. Sovelluskohteena on leijukuivainkons-truktio, joka kuivaa ja kuljettaa paperia kuuman ilmasuihkun avulla.
 • Juhela, Kari (2003-06-04)
  Diplomityössä on selvitetty filmipäällystyksen soveltuvuutta kaksoispäällystetyn tapettipaperin esipäällystykseen. Lisäksi on selvitetty soveltuvin menetelmä tapettipaperin kalanterointiin. - Päällystyskoeajossa käytettiin ...
 • Majanmaa, Harri (1986)
  Työn tarkoituksena on ollut siirtää päällystys- ja laminointikoneiden tarjousten laadintaa CAD-laitteistolle. Työ on jaettu kolmeen pääkohteeseen: standardi- ja symbolikirjaston luonti piirustustyön auttamiseksi, teknisten ...
 • Tyrmi, Tommi (2006-11-08)
  Päällystyskoneen rungosto on teräsrakenne, johon kaikki muut koneenelimet kiinnittyvät.Työn tavoitteena oli päivittää kohdeyrityksessä rungoston suunnitteluohjeet sisältäen lujuus-, värähtely- ja valmistusteknisen analysoinnin ...
 • Heiskanen, Veli-Pekka (1984)
  Työssä kehitettiin laboratoriomittakaavaiselle suulakepuristimelle kokeellinen taajuustasomalli, jonka struktuuri valittiin alustavien kokeiden perusteella. Mallin parametrit identifioitiin tekemällä askelmaisia muutoksia ...
 • Laitinen, Kaisu (2008-10-08)
  Maanteiden yleisin liikennekuolemien aiheuttaja ovat kohtaamisonnettomuudet. Ongelma painottuu vilkasliikenteisille pääteille. Kohtaamisonnettomuuskuolemia voidaan vähentää nollavision mukaisesti nopeusrajoituksia alentamalla, ...
 • Rantanen, Mikko (2008-09-03)
  Tiehallinnon uuden hankintastrategian mukaisten pitkien palvelusopimusten sisältö asettaa palveluntuottajalle entistä laajemman vastuun teiden ylläpidossa. Diplomityön tavoitteena oli esittää selkeä ja kattava tapa ...
 • Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
  Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
 • Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
  The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...