.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalakoski, Iida (2010-06-09)
  Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
 • Aschan, Peik (2002-11-13)
  Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien teknologiapainotteisia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Tekesin rahoitushankkeita hallitaan tietojärjestelmällä, ...
 • Valkonen, Mika (2012-01-11)
  Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
 • Rikama, Kimmo (2010-06-16)
  Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
 • Mäkilä, Olli (2008-06-04)
  Diplomityön tehtävänä oli tutkia muutosjohtamisen vaiheita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Tutkimuksen teoriaosan ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli täydentää yleistä muutosjohtamisen mallia ottamalla huomioon ...
 • Rissanen, Juha (2006-02-08)
  Tiehallinnon hankintamenettelyissä on siirrytty laajoihin ja pitkäkestoisiin urakoihin. Urakoiden pitkästä kestosta johtuen sopimuskauden aikana on usein tarve tehdä urakan sisältöön sekä laatu- että määrämuutoksia. Muutosten ...
 • Höysniemi, Johanna (1999-02-10)
  Teleoperaattorien välinen kilpailu matkapuhelinasiakkaista ratkaistaan yhä useammin televerkon laadulla. Vikatilanteet aiheuttavat ohjelmistoihin muutoksia. Ohjelmistomuutosten paketoinnin ja testauksen koordinoinnista ...
 • Toivanen, Timo (2006-08-16)
  Työssä tutkittiin eri muuttujien vaikutusta työstökoneiden kunnossapitoon ja sen määrään. Tutkimus rajoittui korkeintaan 20 vuotta vanhoihin NC-sorveihin ja koneistuskeskuksiin, jotka ovat kuuluneet yrityksen kunnossapitotoiminnan ...
 • Angervuori, Sakari (1986)
  Monitie-eteneminen on luonnonilmiöstä johtuva, verraten harvoin toistuva etenemismuoto, joka on vakava haitta nimenomaan mikroaalloilla tapahtuvaa digitaalista tiedonsiirtoa ajatellen. Jo pienikin spektrikuoppa ...
 • Korhonen, Janne (2002-10-16)
  Javalla toteutetuissa Internet-sovelluksissa on yleistynyt tapa jakaa toiminnallisuus ja ulkoasu niin, että JSP esittää ulkoasun ja Servletit hoitavat toiminnallisuuden. Tämä tapa noudattaa Model View Controller ...
 • Huovila, Ari (1999-12-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää Tekra-yhtiölle kustannushallintajärjestelmä. Kehitettävä kustannushallintajarjestelmä toimii hankkeiden ohjausjärjestelmien osana, ja sen avulla seurataan toimintavaihtoehtojen seuraamusten ...
 • Ojala, Jussi (2008-06-04)
  Tehokas myyntijärjestelmä ja myynnin tukijärjestelmät ovat välttämättömiä keskisuurille ja isoille yrityksille. Hyvä myyntijärjestelmä tukee myynnin henkilöitä ja mahdollistaa asiakkaan palvelemisen aiempaa nopeammin ja ...
 • Huuhtanen, Juha (1990)
  Diplomityö perustuu Naantalin kaupungin järjestämän yleisen suunnittelukilpailun asiakirjoihin uuden kaupungintalon suunnitelmien aikaansaamiseksi. Kilpailuaika päättyi 20.3.1990. Diplomityö jakautuu kahteen osaan: osanotto ...
 • Nisu, Anna-Liisa (1990)
  Naantalin kaupungin toimesta järjestettiin Naantalin kaupungintalon yleinen suunnittelukilpailu 7.11.1989 - 20.3.1990. Diplomityö perustuu kilpailuohjelmaan. /Kir10
 • Svärd, Ilkka (1991)
  Naantalin kaupunki järjesti 1989-90 yleisen suunnittelukilpailun uudesta kaupungintalosta. Rakennuspaikkana sijaitsee Aurinkotien ja Uolevi Raaden kadun kulmassa keskustatoimintojen laajentumisalueella. Alueen asema korostuu ...
 • Virtanen, Juha-Petri (1996-12-04)
  Satamatoiminnassa on kyse logistiikasta. Tietokoneohjattu automaattinenkorkeavarasto soveltuu Naantalin erikoisoloihin ja vaatimuksiin.Suunnitelmaan sisätyy lisäksi toimisto-osa, joka korkeavaraston ohellapalvelee alueelle ...
 • Solkinen, Marko (2002-12-10)
  Käsityöyritysten keskus, kohde sijaitsee Äetsässä.Hankkeen pinta-ala on noin 2000 neliötä ja se koostuu työ- ja myymälätiloista, monikäyttösalista, lounasravintolasta ja pienestä saunaosastosta. /Kir10
 • Li, Jiawei (2015-08-12)
  Accompanied with the rapid improvement of technology, creating three-dimensional micro- and nanostructures has become much more important to satisfy various demands. However, conventional techniques are usually used for ...
 • Kunwar, Puskal (2011-09-07)
  Lithography, universally considered to be the backbone of nanotechnology, has been consistently undergoing several developments to achieve a resolution of 10 nm or less. Such resolution can be attained by using traditional ...
 • Mäntylä, Harri (2015-10-07)
  Valon ja nanoluokan rakenteiden vuorovaikutusta tutkiva nano-optiikka on tullut viime vuosina tärkeäksi erilaisten nanolitografisten menetelmien kehityttyä, mikä on mahdollistanut erikokoisten ja -muotoisten nanohiukkasten ...