.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuisti, Harri (1990)
  Tässä diplomityössä on tutkittu mittaustavan vaikutusta up-and-down -kokeiden tuloksiin rikkiheksafluoridikaasulla positiivisilla syöksyjännitteillä tanko-taso -rakenteella. Pääpaino oli pulssien välisen jännitteettömän ...
 • Löyttyniemi, Lasse (1994)
  Kohdeyritys on ollut mukana toteuttamassa yleiseurooppalaista GSM-standardia matkaviestinnän tarpeisiin. Standardiin kuuluu olennaisena osana verkonhallinta. Verkonhallinnan osalta standardi sisältää lähinnä suosituksia, ...
 • Salmelin, Raili (1983)
  Tämä työ oli esitutkimus, jossa selvitettiin Tampereen yliopiston kansanterveystieteen (KTTL) ja biolääketieteen (BLTL) laitoksen atk-käsittelyn tarpeet tyydyttävän tiedon keruu- ja käsittelyverkon piirteitä ja ...
 • Karhemaa, Urpo (2001-12-12)
  Kun tarvitaan useampikanavaista, luotettavaa mittaustiedon siirtoa langattomasti, on käytettävä nykyaikaisempia komponentteja, kuten sulautettuja järjestelmiä, väylätekniikkaa ja tietokoneverkkopohjaisia ratkaisuja. Työ ...
 • Viitanen, Sanna (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi Suomessa. Saksalaisten, sveitsiläisten, itävaltalaisten ja osin myös ruotsalaisten yhdistettyjen kuljetusten ratkaisujen ja kokemusten ...
 • Uddin, Mohammad Kamal (2008-06-04)
  Assembly line balancing is a growing area of significance to the optimization research of operations management. It has been long since manufacturers introduced mass production as a means of cost savings. The strategic ...
 • Estola, Kari-Pekka (1981)
  Tässä työssä on käsitelty induktiokela-magnetometrin optimoinnin teoriaa ja suunniteltu sekä toteutettu optimoitu magnetometri. Optimointi perustuu yksinkertaiseen sydämen magneettiseen malliin, induktiokelaan ja ...
 • Peltonen, Juhana (2003-08-20)
  MMS on suuren suosion saavuttaneen SMS:n seuraaja, jolla voi tekstin lisäksi lähettää kuvia sekä video- ja äänileikkeitä. SMS:n kehittyminen tappajasovellukseksi edellytti sitä tukevien laitteiden yleistymistä. MMS:n käyttö ...
 • Kakko, Disa (2006-09-11)
  Testaus on noussut tärkeäksi osaksi ohjelmistokehitystä. Testauksella voidaan auttaa parantamaan ohjelmiston laatua sekä saada yleiskuva ohjelmiston tasosta tietyssä kehitysvaiheessa. Käytettävä testaustekniikka riippuu ...
 • Poikselkä, Piritta (2009-12-09)
  Mobiililaitteiden ja teknologian kehittyminen on mahdollistanut tärkeiden muistojen tallentamisen ja jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisten mobiilipalveluiden avulla käyttäjät voivat luoda videoita yhteisistä ...
 • Kaura, Jarkko (2003-05-07)
  Liikkuvilla työntekijöillä on usein tarve käyttää langattomilla päätelaitteilla yrityksensä intranet-verkon palveluita, kuten sähköposti- ja kalenterijärjestelmiä sekä erilaisia www-pohjaisia sovelluksia. Muodostettaessa ...
 • Myllykangas, Jani (2006-05-10)
  XML-tekniikoiden tarjoamien palveluiden avulla on mahdollista toteuttaa hajautettuja järjestelmiä, joissa mobiililaite on yhtenä osapuolena. XML-tekniikoiden avulla voidaan esimerkiksi tiivistää XML-dokumenttien kokoa, ...
 • Gummerus, Juhana; Poikajärvi, Vesa (2006-08-16)
  Ohjelmistotestaus on tärkeä ohjelmistoprosessin osa. Huolellisesti suunniteltu ja suoritettu testausprosessi auttaa löytämään ohjelmistosta virheitä. Manuaalisesti suoritettu testaus on aikaa vievä ja vaativa prosessi. ...
 • Ruostila, Timo (2014-11-05)
  Mobiililaitteiden huomioimisesta web-järjestelmissä on tullut entistä tärkeämpää, koska mobiililaitteiden käytön määrä kasvaa jatkuvasti ja ne ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla käytämme Internetiä. Tämän työn ...
 • Laitinen, Tero (2016-06-08)
  This project studies commonly used authentication methods and technologies and evaluates their suitability for Windows Phone platform. Based on the findings we develop a Windows Phone 8.1 application, which utilizes strong ...
 • Suokas, Asta (2008-04-09)
  Sovellussuuntautunut mallintaminen on mallikeskeinen ohjelmistokehitystapa. Lähtökohtana on ratkaista sovelluskehityksen ongelmat käyttämällä sovellusalueen käsitteistöä käytetyn toteutustekniikan käsitteistön sijaan. ...
 • Koivisto, Jari (2006-03-08)
  AB3:Tämä diplomityö on osa tutkimusohjelmaa, joka tutkii liikesensoreiden käyttöä kuntoilu- ja pelisovelluksissa. Matkapuhelinten tekniikan ja suorituskyvyn kasvu on mahdollistanut entistä monimutkaisempien sovellusten ...
 • Neira Millan, Oscar Jesus (2013-11-08)
  Augmented Reality (AR) applications have constantly evolved during the past few years in the mobile technology field. The potential of Mobile Augmented Reality (MAR) permits to enrich the reality with digital information ...
 • Ahvenainen, Mari (2013-05-08)
  Citizens participate increasingly in hyperlocal news content creation. In order to make content creation more meaningful to reader reporters and more interesting to a wider audience, it is necessary to examine the factors ...
 • Koskela, Hanna (2001-02-14)
  Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia mobiilia dataa kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa eli UMTS-verkoissa. Näiden verkkojen radiorajapinta perustuu WCDMA-tekniikkaan. Keskeinen aihe tässä työssä on dataliikenne ...