.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salmi, Aino (2006-11-08)
  AB3:Elektroenkefalografian (EEG) eli aivosähkökäyrän avulla tutkitaan aivojen sähköistä toimintaa sekä siinä esiintyviä häiriöitä. Tutkimus suoritetaan mittaamalla elektrodeilla aivojen sähköistä aktiviteettia kallon ...
 • Silvennoinen, Tuomas (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohteiden paikannusta, tunnistusta ja erottelua signaalimittauksessa. Tarkasteltavana menetelmänä on attribuuttitiedon käyttö, jolloin toisiaan lähellä olevat tai liikeradoiltaan risteävät kohteet voidaan ...
 • Jukola, Johanna (2008-01-16)
  Aurinkokennojen avulla auringon valoenergiaa voidaan muuttaa sähköiseksi energiaksi. Käytössä olevien epäorgaanisten aurinkokennojen korvaaminen orgaanisilla vastineilla mahdollistaisi aurinkoenergian hyödyntämisen paljon ...
 • Partanen, Pasi (2001-03-14)
  Traditionally a mobile phone is used only for transmitting speech. Nowadays the number of different kinds of speech and multimedia applications in mobile phones has been increasing. The development of audio compression ...
 • Subedi, Bishwa Prasad (2014-08-13)
  Given an audio query, such as polyphonic musical piece, this thesis address the problem of retrieving a matching (similar) musical score data from a collection of musical scores. There are different techniques for measuring ...
 • Suksi, Jari (2012-04-04)
  Audiokeskeisistä sovelluksista on muodostunut tärkeä segmentti sovelluskaupoille. Toisaalta sovelluskaupat ovat tärkeä osa mobiiliekosysteemejä ja sitä kautta merkittävä vaikuttaja tietyn laitteen tai alustan menestykseen ...
 • Roininen, Mikko Joonas (2010-11-03)
  Effective automatic analysis methods are required for the thorough utilization of extensive video collections. Content-based video analysis provides means for automated content interpretation. Popular approach for content-based ...
 • Heininen, Jani (2015-12-09)
  Tietojärjestelmiin kohdistuu erilaisia luotettavuusvaatimuksia, joista yksi on tiedon jäljitettävyys. Jäljitettävyyden tarkoituksena on luoda tietoihin kohdistuneiden muutosten välille katkeamaton ketju. Ketjua seuraamalla ...
 • Sillanpää, Harri (1985)
  Liikenteen kasvaminen ja autojen määrän lisääntyminen asettaa kuljettajan ja auton joustavalle yhteistyölle yhä suurempia vaatimuksia. Tämän yhteistyön edellytyksenä on mahdollisimman helppokäyttöinen hallintalaitteisto, ...
 • Arvio, Juha (2012-05-09)
  The verification of digital intellectual property (IP) blocks has always been a challenge. Simple IP blocks with straightforward test inputs, can be quite thoroughly verified with software simulators such as Modelsim. But ...
 • Rautamies, Antti (2011-02-09)
  Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
 • Hirsimäki, Miikka (1987)
  Vanhan uusgoottilaisen koulun on suunnitellut Jac Ahrenberg 1906. Turun kaupunki oli 1985 laatinut keskikaupungin nuorisokeskuksen tilaohjelman; tekijä noudattaa sitä pääpiirteissään suunnitelmassaan. Tehtävänä oli vanhan ...
 • Lähde, Elina (1992)
  Tämä työ liittyy osana "Uudet energiajärjestelmät" -tutkimusohjelmaan, NEMO-projektiin. Työssä on tehty kirjallisuusselvitys aurinko- ja tuulienergiasta. Näistä on kirjoitettu yleisiä tietoja, mutta tuotannon, sovellusten ...
 • Kruskopf, Pertti (1981)
  Aurinkokenno on p-n rajapintaliitokseen perustuva puolijohdekomponentti, joka muuttaa auringonvaloa suoraan sähköksi. Kennojen hyötysuhdetta on pystytty parantamaan viimeisen 30 vuoden aikana 6 %:sta 20 %:iin ja kehitteillä ...
 • Halme, Turo (1999-06-02)
  Suunnitelma noin 540 oppilaan 2-kerroksisesta, teräsrakenteisesta peruskoulusta. Kilpailutyö Aurinkolahden peruskoulusta käydyssä arkkitehtikilpailussa.
 • Karhunen, Into (1982)
  Työ on tehty osana Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen rakennuksen energian kulutuksen ja lämpötilan säädön tutkimusta. Työssä on johdettu tasokerääjälle yksinkertainen tilamalli, jota käytetään ...
 • Silomaa, Timo (2011-09-07)
  Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
 • Vampoulas, Spiridon Mikael (2014-12-03)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan aurinkopaneelitekniikan hyödyntämismahdollisuuksia teollisuuslaitosten energiatarpeen kattamiseksi. Työn keskeinen tavoite on tutkia aurinkopaneelitekniikan kannattavuutta Etelä-Pohjanmaan ...
 • Kitunen, Jukka (2007-12-12)
  Aurinkosähkön käyttö maailmassa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Lähes koko kasvu on tapahtunut sähköverkkoon kytketyissä järjestelmissä, jotka ovat hajautetun energiantuotantoperiaatteen mukaisia. Voimakkainta ...
 • Puhtila, Maria (2011-08-17)
  Maailman energiantuotanto perustuu vielä nykyisin suurelta osin fossiilisiin polttoainei-siin. Öljy, maakaasu ja hiili ovat suurimmat energiantuotantolähteet nykyisin, yli 80 % maailman käytetystä energiasta tuotetaan ...