.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Elina (2013-02-06)
  Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston Kemian ja biotekniikanlaitoksen supramolekulaarisen valokemian tutkimusryhmän perustutkimusta, joka tähtää aurinkokennosovelluksiin. Diplomityön tavoite oli nostaa orgaanisen ...
 • Leiho, Olli-Pekka (1997-05-14)
  Työssä selvitetään peroksidivalkaistun hierremassan viiratelapuristinpesunvesikiertovaihtoehtoja ja niiden vaikutusta massan pesutulokseen.
 • Ylätupa, Jari (1993)
  Tavallisimmin pesurilla puhdistetaan savukaasuja, mutta pesuri on myös lämmönvaihdin. Oleellista pesurissa on suora kosketus nestemäisen ja kaasumaisen faasin välillä. Yksinkertainen rakenteeltaan, mutta hankala mallinnettava ...
 • Kuusela, Hanna (2002-06-05)
  Positroniemiss1otomografia perustuu radioaktiivisen aineen hajoamisprosessissa emittoituvaan positroniin. PET-tutkimuksissa potilaaseen ruiskutetaan R+-aktiivista ainetta, joka kulkeutuu aineenvaihdunnan mukana kudoksiin ...
 • Mähönen, Päivi (1991)
  Positroniemissiotomografia on eräs uusimpia kuvantamismenetelmiä, joka poikkeaa perinteisistä anatomiakuvauksista, koska sen avulla kuvataan potilaan aineenvaihduntaa. PET-tutkimukselle haetaan kliinisiä sovelluksia ...
 • Rosholm, Tomi (2014-06-04)
  The Petasis-Borono Mannich (PBM) multicomponent reaction between an amine, aldehyde and vinyl- or arylboronic acid is a highly versatile chemical reaction which can be used in the preparation of large libraries of organic ...
 • Mustalahti, Sakari (2008-09-03)
  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen, toimintojen yhteen sovittaminen ...
 • Kumar, Kumaragurubaran (2014-05-07)
  The aim of this study is to create novel pH reporting probe for use in intracellular studies of thermophiles using superfolder green fluorescent protein. The strains were screened based on ratiometric spectral characteristics. ...
 • Kapucu, Fikret Emre (2007-06-06)
  This thesis analyzes the quadratic phase coupling between EEG rhythms during burst suppression period of propofol anesthesia. The main goal was to specify the phase relation between different EEG rhythms and investigate ...
 • Lutfi, Samara (2013-11-08)
  Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) are modulation techniques that are deployed in various communications standards in today’s ...
 • Pessi, Kirsi-Maarit (1997-08-27)
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds containing two or more benzene rings. Physical and chemical properties of PAHs vary with the number of aromatic rings and hence their molecular mass. Some of these ...
 • Rapoula, Sara (2003-01-15)
  In recent years the occurrence and fate of pharmaceutically active compounds (PhACs) in the aquatic environment has been recognized as one of the emerging issues in environmental chemistry. The disposal of unused medication ...
 • Guidetti, Giulia (2013-09-04)
  This work investigates the electron transfer process (ET) at the interface between organic donor-acceptor dyads and semiconductor layers. The main goal was to identify possible combinations of organic dyads and semiconductors ...
 • Ojala, Mikko (2009-04-08)
  In this work, the research is carried on by incorporating dyad molecules in solid film structures. Two classes of dyads are used: porphyrin-fullerene dyads and phthalocyanine-fullerene dyad. Structures containing both ...
 • Ahola, Jussi (2013-04-03)
  The photovoltaic research power plant of the Department of Electrical Energy Engineering at the Technical University of Tampere consists of 69 solar modules in different configurations, 21 solar (SP Lite 2) and temperature ...
 • Ganesan, Karthikeyan (2012-06-06)
  The aim of this thesis is to design inertial sensor based activity recognition for a low power continuous sensing architecture for today's mobile technology using a dedicated low-power sensor processor. The system framework ...
 • Tukiainen, Pasi (2000-12-13)
  Synthesis is the phase in the design flow where register transfer level description of the design is converted to a netlist that is composed of actual logic cells. During the synthesis optimization the properties of these ...
 • Ben Dhaou, Imed (1997-03-19)
  AB3:DVC on uusi standardi korkealaatuiseen videokuvan pakkaamiseen ja kuvasekvenssien tallentamiseen digitaalinauhalle. Työssä esitellään periaate ja yksityiskohdat DV-standardista, sekä kuvataan DV-kuvanpurkuohjelmisto, ...
 • Pyörny, Jarmo (1982)
  Tietokoneteknologian kehittyessä ovat itsevirittyvät ja automaattiset säätäjät tulleet toteuttamiskelpoisiksi. Tässä diplomityössä tarkastellaan lähinnä PID-säätäjän automaattista viritystä. Työn ensimmäisessä osassa ...
 • Grip, Kaisa (2013-08-14)
  Älykkäät sähköverkot mahdollistavat laajamittaisemman hajautetun tuotannon ja kysynnän jouston sekä kaksisuuntaisen tiedonsiirron verkkoyhtiön, sähkön myyjän ja asiakkaan välillä. Yksittäisellä sähkön käyttäjällä voi olla ...