.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vehniäinen, Panu (2014-08-13)
  Projektikohtaisesti suunniteltavat tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tästä syystä projektituotteiden yksityiskohtainen suunnittelu alkaa vasta kun tilaus on varmistunut, mikä pidentää projektien kestoa ...
 • Niemi, Rauno (1990)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kehittää parametrisoitavia moduuligeneraattoreita digitaalisten desimoivien FIR-suodattimien suunnitteluun. Työssä tutkitaan generaattorien käyttöä ASIC (Application Specific Integrated ...
 • Airikkala, Heikki (1983)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tehdä parametrisoitu paineastioiden piirto-ohjelmisto graafisella Computervision CADDS 4 Designer V -tietokonejärjestelmällä. Parametristen suunnitteluohjelmien osalta tutkittiin, mitkä ...
 • Simpura, Antti (1985)
  Tämä työ on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan tietokoneen hyväksikäyttöä hydraulijärjestelmien ja -komponenttien suunnittelussa ja analysoinnissa. Työn lähtökohtana on ollut Ruotsista hankittu simulointiohjelma, ...
 • Hörkkö, Jari (2000-03-15)
  This thesis is concerned with the study and investigation of the traditional least squares identification method based on the prediction error. The drawbacks and weaknesses of the traditional approach have been a major ...
 • Panula, Meeri Lotta (2012-06-06)
  Matematiikan verkko-opetukseen voidaan tuoda lisäarvoa tarjoamalla opiskelijoille automaattisesti tarkastettavia matematiikan tehtäviä. Tässä työssä tarkastellaan tällaisten tehtävien luomista STACK-järjestelmällä. Työn ...
 • Tukiainen, Ilkka (1990)
  La Defense - uusi Pariisin kaupunginosa toimistoille ja liiketiloille - on vanhan historiallisen akselin teräksinen, betoninen ja lasinen pääte. Akseli alkaa Le Louvresta ja jatkuu läpi Place La Concorden ja La Arc ...
 • Bergius, Liisa (1990)
  Diplomityö pohjautuu kansainväliseen opiskelijasuunnittelukilpailuun tehtyyn kilpailuehdotukseen. Tehtävänä oli suunnitella hypoteettisen sijoituspakin, SFI:n päämaja Pariisiin, La Defense'ään. Pariisin historiallinen ...
 • Pollari, Matti (2006-03-08)
  Parkanon Kuivasjärven pinta-ala on 653 hehtaaria ja se on Parkanon suurin järvi. Vedeltään se on ruskeavetinen humusjärvi ja sen keskisyvyys on noin 3,7 metriä. Pääasiallisesti sen käyttömuoto on virkistyskäyttö, kuten ...
 • Lahtimo, Marjo (2002-01-16)
  Tämä kohdeyritys valmistaa sekä öljy- että kaasupolttimia. Työn pääpaino oli suuren, useita polttimia sisältävän kattilan öljyn poltossa syntyvien kiintoaineiden muodostuksen mallinnus ja simulointi ja niiden vaikutus NOx ...
 • Savolainen, Kai (1991)
  Kaksifaasivirtauksissa faasien välillä on vuorovaikutusta, mikä näkyy perusvirtausaineen turbulenssissa. Tässä työssä on tutkittu pienten partikkelipitoisuuksien vaikutusta pystysuoran ilmavirtauksen turbulenssiin kahdella ...
 • Hyytinen, Kristiina (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on parantaa PILEXP-ohjelmaa, jota käytetään ydinreaktorionnettomuudessa suojarakennuksen pohjalle syntyvän partikkelikeon kuivumisprosessin analysointiin. PILEXP-malli on ohjelmoitu käyttämällä FORTRANia, ...
 • Kuisma, Taneli (2000-03-15)
  Työssä on etsitty käyttökelpoisia ja luotettavia menetelmiä vesihydrauliikan partikkelilaskentaan. Lähtökohtana on käytetty pääasiassa öljyhydrauliikan partikkelilaskentaa, mutta myös vesi- ja ympäristötekniikassa käytettyjen ...
 • Ristimäki, Anssi (2013-05-06)
  Verrattuna käyttäjän tai vastaanottimen paikantamiseen ulkona, sisätilapaikannuksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta, jotta käyttäjä voidaan paikantaa esimerkiksi oikeaan huoneeseen. Partikkelisuodatinta käytetään yleisesti ...
 • Käppi, Sami (2002-11-13)
  Objective of this study is to describe partnership as well as special characteristics of services and service-based business from industrial company's point of view. Empirical part of the study focuses on analysing two ...
 • Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
 • Hynninen, Mika (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena ovat olleet parvekkeiden uusimistarpeen ja käytettyjen uusimistekniikoiden selvittäminen, uusimisen taloudellisuuden arviointi sekä purkutekniikoiden kehittäminen.
 • Siljander, Lauri (2010-06-23)
  Elektroniikan tuotantotekniikoista kääntösiruliitos on vanha, alun perin jo 1960-luvulla kehitetty teknologia, joka on kuitenkin vasta 2000-luvulla tullut yleisempään käyttöön elektroniikkatuottajien laitteistoinfrastruktuurin ...
 • Kumpulainen, Susanna (2006-05-10)
  Lääketieteelliset komponentit on suojattava kosteudelta, kaasuilta ja kemikaaleilta. Vaatimukset voidaan saavuttaa pinnoituksen avulla. Pinnoitteilta vaaditaan pitkäaikaista yhteensopivuutta ja ei-reaktiivista vuorovaikutusta ...
 • Järvi, Risto (1981)
  Mikroprosessorien ohjelmoinnissa kehittyneiden ohjelmointikielten merkitys on kasvanut mikroprosessorien suorituskyvyn myötä. Pascal on saavuttanut suurta suosiota mikroprosessorialan harrastajien keskuudessa, mutta sen ...