.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Meskanen, Arto (1999-08-18)
  Muovien uusiokäyttöä selvittävissä tutkimuksissa on tähän asti tutkittu lähinnä yhdyskuntajätteen keräämistä ja uusiokäyttöä, tässä työssä selvitettiin raaka-ainehävikkiä muovituotteita ruiskuvalavassa teollisuudessa. ...
 • Lappi, Jesse (2014-08-13)
  Muovien prosessointimenetelmien hallinta on tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä toimivan tuotannon ylläpitämisessä, minkä lisäksi muovimateriaalien ominaisuuksien, käytettävän laitteiston sekä näiden yhdistelmänä saatavan ...
 • Anttonen, Jyrki (1983)
  Muovieristeisen puhelinkaapelin valmistuksen hierarkinen ohjausjärjestelmä muodostuu prosessia ohjaavasta tasosta sekä ylemmän tason osajärjestelmistä, jotka huolehtivat mm. tuotannonsuunnittelusta, työn järjestelystä ja ...
 • Eskola, Matti (1990)
  Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu etiketin jalostusprosessia ja muovikalvoetiketiltä vaadittavia ominaisuuksia. Stanssaukseen liittyviä ominaisuuksia on tarkasteltu perusteellisimmin. Lisäksi työssä selvitettiin ...
 • Molkkari, Petri (2002-03-13)
  Elektroniikkateollisuudessa ollaan jo siirrytty tai siirtymässä kokonaan koteloimattomin komponentteihin. Pintaliitosprosessi ja koteloimattomat tuotteet aiheuttavat yhä kovempia vaatimuksia komponenteissa käytetyille ...
 • Laine, Arto (1991)
  Diplomityössä tutkittiin lämpökuvauksen soveltuvuutta muovikomposiittien ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Muovikomposiitteina käsiteltiin lasi- ja hiilikuitulujitteisia kertamuovikomposiitteja. Yksi tämän hetken ...
 • Rantanen, Timo (1990)
  Diplomityö kuuluu osana VTT:n Koneautomaation laboratoriossa vuonna 1988 aloitettuun Tekesin teknologiahankeeseen "Muovikomposiittirakenteet" liittyvään projektiin. Projektin tarkoituksena on tutkia polymeerimateriaalien, ...
 • Syvänne, Ossi (2013-12-04)
  Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvojen rakenteissa on kasvava trendi, jossa erityisesti hiilikuitukomposiitit ovat tällä hetkellä nousemassa esille. Syynä ovat kasvavat ympäristövaatimukset ja toiveet polttoaineen ...
 • Kuisma, Hilkka (1986)
  Työn kirjallisuusosassa selvitettiin sekä yksittäiskuidun ja muovimatriisin että lasin ja muovimatriisin välisen sidoslujuuden mittausmenetelmiä ja niihin käytettävien laitteistojen valmistusmenetelmiä. Lisäksi selvitettiin ...
 • Rantanen, Pasi (2012-08-15)
  Paperin raaka-aineita ovat erilaiset kuidut, täyteaineet, liima-aineet, pigmentit, kemialliset lisäaineet sekä päällystysaineet. Tärkeimpiä raaka-aineita ovat puukuidut mutta myös muita kasvikuituja voidaan käyttää paperin ...
 • Ladvelin, Anssi (1999-03-10)
  Tutkimuksessa selvitettiin ruiskuvaluyrityksen muoviraaka-aineen kierto, materiaalihävikki ja tutkittiin menetelmiä vähentää tai hyödyntää hävikkiä. Teoreettisessa osuudessa tutustuttiin tarkemmin menetelmiin vähentää ...
 • Grahn, Kirsi-Marja (2002-08-21)
  TAUSTAA: Optisella sektorilla kiinnostus muovioptokuituihin (POF) on viimeaikoina lisääntynyt merkittävässä määrin. Niiden tarjoamat edut, hyvät mekaaniset ominaisuudet, helppo valmistusprosessi, asennettavuus, parempi ...
 • Huopainen, Janna (1999-11-10)
  Muoviosat asettavat tuotteen kokoonpanolle uusia vaatimuksia ja kokoonpano asettaa myös tuotteen muoviosille vaatimuksia, erityisesti hyvin suurten tuotesarjojen valmistuksessa. Työssä tutkitaan laturin johtoa ja sen ...
 • Eteläaho, Pirkko (1999-04-14)
  Työssä on tutkittu DFA-menetelmän soveltamista monitorin muoviosien suunnittelussa. Kokoonpanoystävällisyyden arvioinnissa käytettiin BDI:n valmisohjelmistoa. DFA-menetelmien käytöllä laskettiin olevan mahdollista puodottaa ...
 • Kiprianoff, Anna (1997-08-20)
  Työssä selvitetään suurten muovipakkausten ongelmia pakkauksen materiaalin,pakkaamisen ja käytön kannalta. Käytännössä pakkauksen tulisi kestää,mutta hinnaltaan pakkauksen tulisi olla hyvin edullinen. Selvityksen ...
 • Strand, Tomi (1999-06-09)
  Työssä käsitellän kartonkien ominaisuuksista tehtyä sekä kirjallista että kokeellista selvitystä. Kirjallisuusosassa perehdytään erilaisiin mittausmenetelmiin, kartonkien pinnansileyteen vaikuttaviin tekijöihin, materiaaleissa ...
 • Lehtinen, Kari (1993)
  Työn tavoitteena oli tarkastella muovipinnoitetun ohutlevyn tuotekohtaisia kustannuksia sekä antaa lähtökohta tuotekustannuksia laskevan erillisjärjestelmän rakentamista varten. Työssä tutkittiin kustannuslaskentaan liittyvää ...
 • Fonselius, Soilikki (2002)
  Tässä diplomityössä on tutkittu tapettipaperin ja muovin välistä adheesiota lähinnä paperin ominaisuuksien näkökulmasta. Tapettipapereita voidaan päällystää muovilla, jolloin niistä tulee pesunkestävämpiä ja muovipintaa ...
 • Nieminen, Jyri (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin lattianpäällystemuovien naarmuuntumisherkkyyttä, pyrkien sellaiseen mittaukseen, että tulos korreloisi silmämääräisesti havaittavan naarmuuntumisen kanssa. Tarkastelussa käytettiin seuraavia muoveja: ...