.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koskinen, Harri (2008-03-05)
  Diplomityössä selvitettiin Suomessa käytettävien liimattavien hiilikuitukomposiittivahvikkeiden käyttöä betonisiltojen vahventamisessa. Vahvikkeet liimattiin rakenteen ulkopuolelle, jolloin rakenteita ei tarvitse rikkoa. ...
 • Seppälä, Jussi (1990)
  Tutkimuksen tavoitteena oli runkoelementtien tuotannonohjauksen kehittäminen kohdetehtaassa. Tutkimuksen lähtökohtana oli nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän kuvaus sekä vertailu. Vertailussa käytettiin apuna ...
 • Kauppinen, Raija (1985)
  Tässä työssä on tutkittu betoni-terässekarakennetta, jossa palkit ovat kohdeyrityksen tuottamia hitsattuja THQ-teräspalkkeja ja kantavana pystyrakenteena ovat teräsbetonipilarit. THQ-palkkeja on tutkittu kahdella korkeudella, ...
 • Lakka, Ilpo (1993)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu betoniterästen ankkurointia hitsatulla ristiliitoksella ja liitoksen soveltuvuutta vakiopaaluanturaraudotteisiin. On pyritty analysoimaan suoran tangon tartunnan ja hitsattujen poikittaistankojen ...
 • Ekholm, Virpi (1998-03-11)
  Tutkimuksen päätavoite on selvvittää ne toimintatavat, joiden mukaisesti betonirakentamisen laadunhallintaa tällä hetkellä hoidetaan Saksassa. Toisena päätavoitteena on betonin laadunvalvonta eräällä työmaalla saksalaisten ...
 • Pihlajarinne, Noora (2014-03-05)
  Tämä diplomityö tutkii, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voitaisiin edistää yliopistoympäristön arkkitehtuurin keinoin. Pedagogiikan nykysuuntaukset korostavat luovan, opiskelijalähtöisen ongelmanratkaisun tärkeyttä ...
 • Heliö, Petri (1998-05-13)
  AB3:Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) on paljon käytetty komponentti viestintälaitteissa. Sitä käytetään moniin tarkoituksiin kuten modulointiin ja demodulointiin. Komponenttien integroiminen yhdellä teknologialla ...
 • Honkonen, Jussi (2007-03-14)
  The purpose of this thesis work was to determine that did Jan Swammerdam execute the first reported bimetallic stimulation over a hundred years before Luigi Galvani.Dutch scientist Jan Swammerdam made an experiment with ...
 • Aho, Timo (2006-10-09)
  Binäärihakupuu on tietorakenne, jossa alkio voidaan hakea sitä nopeammin mitä lähempänä alkio on puun juurta. Eräs hyvin paljon tutkittu binäärihakupuu on Sleatorin ja Tarjanin kehittämä splay-puu. Splay-puu on mukautuva ...
 • Rissanen, Sami (2013-05-08)
  During the last decades, several cholera pandemics have taken place. Still, cholera currently continues to be a major cause of morbidity and mortality making it a worldwide health problem. The causative agent of the disease ...
 • Sjölund, Anna-Riina (2002-11-13)
  The aim of the study was to develop a composite membrane for cranial defects. Cranial defects may occur as a result of innate anomalies, trauma, surgery, infectious conditions, or following improvements of cosmetic appearance ...
 • Hietikko, Laura (2007-06-06)
  AB3:Työn tavoite oli tutkia sekä ohuiden bioaktiivisten lasikuitujen mekaanisia ominaisuuksia että lasikuidusta ja biohajoavasta polymeeristä valmistettujen komposiittien käyttäytymistä in vitro. Työssä tutkittiin erilaisista ...
 • Tukiainen, Mikko (2003-09-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää litteiden luiden, esimerkiksi kallon, luun puutosalueelle sijoitettava implanttimateriaali, bioaktiivinen lasikuitumatto. Kehitettyä implanttia voitaisiin käyttää biohajoavana tukirakenteena ...
 • Leivo, Samuli (2008-10-08)
  Voimakas laservalo voi synnyttää aineessa harmonisen sähkömagneettisen aallon, jonka värätelytaajuus on kaksinkertainen alkuperäisen laservalon taajuuteen verrattuna. Kyseistä ilmiötä kutsutaan optiseksi taajuudenkahdennukseksi ...
 • Ferreira Torres, Marta da Conceicao (2008-08-13)
  The aim of the thesis was to study the permeation of coatings for implantable electronic medical devices. Polymeric and ceramic coatings were processes and tested using different techniques. Processing techniques include ...
 • Khan, Saiful Islam (2013-01-09)
  This master’s thesis is a part of ‘Human Spare Parts’ research program by BioMediTech. The aim of the research program is to integrate different branches of biomedical engineering and stem cell research to discover new and ...
 • Miettinen-Lähde, Saila (1990)
  Kontrolloidulla luovutuksella tarkoitetaan bioaktiivisen aineen pitkäaikaista ja/tai paikallista vapautumista elimistöön siten, että annosteltavan aineen määrä pysyy jatkuvasti terapeuttisesti tehokkaalla tasolla. Koska ...
 • Laaksonen, Tuomo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä analysoidaan kuormatilojen tyhjentämiseen käytettävän purkulaitteen rakennetta lujuusopin kannalta sekä tarkastellaan laitteen rakennetta toiminnallisuuden ja valmistuksen näkökulmasta. Työssä on kaksi ...
 • Kolha, Vesa (2012-08-15)
  A possible way to arrange sanitation in developing countries and economize on sanitation in the industrialized countries is dry sanitation. In order to become general in industrial countries, the dry toilets should be ...
 • Vähä-Peltomäki, Kerttu (2008-05-07)
  Synteettisten, biohajoavien, kierrettyjen lankojen valmistus on rajoittunut tutkimuskäyttöön. Vaikka tutkimusalueelta on olemassa useita patentteja, kaupallisia tuotteita ei vielä ole. Lanseerausta ovat rajoittaneet sekä ...