.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pérez Blanco, Carlos (2013-12-04)
  Wellness coaching is nowadays a business on the rise. People are more aware of their health and would like to keep track of and improve their habits in the simplest and effortless possible way. Coaches, on the other hand, ...
 • Määttä, Timo (1983)
  Graafisella alalla tehtyjen tutkimusten mukaan jälkikäsittelytyö on ruumiillisesti keskimääräistä raskaampaa. Nostotyötä esiintyy paljon tai erittäin paljon jälkikäsittelytyössä. Nostotyössä kuormittuu vaikeusasteeltaan ...
 • Råman, Markku (1992)
  Tämän työn tarkoitus on tutkia mahdollisuuksia soveltaa verkkokommutoitua tyristorisiltaa nosturin taakan laskuliikkeessä syntyvän takatehon syöttämiseksi takaisin syöttöverkkoon ja samalla jarruttaa hallitusti sähköisesti ...
 • Koivula, Jorma (1993)
  Pyrkimys pienempiin kustannuksiin ja uusien säätötekniikoiden soveltaminen ovat asettaneet uusia vaatimuksia nostimien ja nostureiden komponenteille. Mahdollisuus lisätä moottorin tehoa fyysisen koon suurentumatta on ...
 • Olli, Henri (2016-02-03)
  Tuotannon ja etenkin loppukokoonpanon ulkoistaminen on viime aikoina kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Tämä diplomityö on tehty yritykselle, joka valmistaa pääasiassa nostosiirtovaunuja. Kohdeyritys on kokoonpanotyön ...
 • Similä, Hannu (2006-05-10)
  Nostosiirtovaunu on erikoisperävaunu, jolla kuljetetaan kuormauskaseteille lastattua tavaraa satamissa ja raskaassa teollisuudessa. Useimmiten siinä on kaksi kääntyvää ja nostavaa teliä. Kääntyvän teli mahdollistaa vaunun ...
 • Jääskö, Matti (2015-05-06)
  Metso Mineralsin Tampereen tehtaalla suunnitellaan, valmistetaan ja kokoonpannaan sekä yksittäisiä kivenmurskaimia että tela-alustaisia kivenmurskaus- ja seulontayksiköitä. Tehtaan kokoonpanopisteillä suoritetaan päivittäin ...
 • Palvalin, Sirkku (2000-08-23)
  Tavoitteena oli Suomessa työskentelevien kohdeyrityksen nosturiasentajien työturvallisuuden kartoittaminen. Tutkimuksessa on selvitetty, miten nosturiasentajat kokevat työolonsa työturvallisuuden kannalta ja kartoitettu ...
 • Kiiski, Tapani (1987)
  Materiaalinkäsittelyn lisääntyvät tehokkuus- ja automatisointivaatimukset asettavat yhä suurempia vaatimuksia myös materiaalin käsittelylaitteissa käytettäville sähkömoottorikäytöille. Taajuusmuuttajatekniikan viimeaikaisesta ...
 • Lankoski, Janette Tuulia (2016-02-03)
  Korroosiovauriot voivat aiheuttaa vuosittain merkittäviä rahallisia menetyksiä ja vaurioiden korjaaminen vaatii usein paljon sekä aikaa että rahaa. Pahimmillaan korroosiovahingot voivat johtaa rakenteellisten vaurioiden ...
 • Linnainmaa, Piia (2014-11-05)
  Tämän työn tavoitteena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutuksia standardi- ja prosessinosturien komponentteihin luotettavuustekniikan keinoin. Työssä käsitellään niin mekaanisten kuin sähköisten komponenttien ...
 • Viitanen, Kalle (2012-10-03)
  Tuotteen testaaminen on merkittävä osa nosturin valmistusprosessia. Testauksessa pyritään havaitsemaan kokoonpanovirheiden lisäksi sähkö- ja automaatiosuunnittelun kautta nosturiin päätyviä virheitä. Jokaisen sähkölaitteen ...
 • Peura, Mikko (1993)
  Nostureiden kantavat teräsrakenteet joutuvat elinkaarensa aikana monentyyppisten kuormitusten rasittamiksi. Näistä eräs hyvin merkittävä, nykyaikaisissa nostureissa ehkä jopa merkittävin on väsyttävä kuormitus. Nostureiden ...
 • Kauppi, Ville (2008-05-07)
  Suuressa prosessinosturissa kertyy satojen anturien mittaustietoja nosturin tietokoneen tietokantaan. Mittausdatasta on kuitenkin hyötyä vasta, kun siitä jalostetaan tietoa, jota voidaan hyödyntää komponenttien elinikäarvioinnissa ...
 • Kaitaranta, Erika (2011-08-17)
  Tämä työ käsittelee Konecranes Oyj:n standardinosturien virransyötön konfigurointia. Virransyöttö toimitetaan asiakkaalle virransyöttöpakettina. Virransyöttöpakettiin kuuluvat nosturin kaapelit, nosturikomponenttien ...
 • Pakkala, Akseli (2008-12-03)
  Diplomityössä analysoitiin siltanostureiden teräksisiä ratapalkkeja ja niiden liitoksia muihin rakenteisiin. Työn tavoitteena olikin kehittää tarkastusmenetelmiä vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia sekä arvioida ...
 • Karhu, Vesa (2007-12-12)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen konttienkäsittelyyn tarkoitettujen kumipyöränostureiden sähkölaitetuotantoa ja etsiä mahdollisia kehityskeinoja, jotta tuotannon läpimenoaikoja saataisiin tulevaisuudessa ...
 • Salminen, Ilkka (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli valita nosturiyksikön ohjattavuustilanteeseen sopivat ohjausperiaatteet sekä kehittää niiden toteuttamiseksi vaadittava ohjausjärjestelmä. Kehitystyön onnistumisen takaamiseksi on ...
 • Multasuo, Jani (2013-12-04)
  For years, value creation has been a hot topic in both academic and business literature. Perceptions of value and value creation have changed over time in parallel with economic changes and technological developments. In ...
 • Härkönen, Antti (2004-01-14)
  AB3:Tietoliikenneverkkojen tarjoajat eivät enää nykyään hae ainoastaan kaikkein suurinta bittinopeutta, vaan tärkeäksi on noussut myös kustannusten laskeminen. Tämä asettaa haasteen tutkijoille, joiden tulisi kehittää ...