.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tadesse, Bamnew (1990)
  Sixteen boreholes were selected representing the four different hydrogeological formations in the region for chemical water analyses, for static water level, depth and yield measurements and for physical inspection including ...
 • Petterson, Sami (2004-05-12)
  Asuin-, toimisto- ja julkisten rakennusten sähkönsyötössä käytetään nelijohdinjärjestelmiä.Yleisimpiä nelijohdinjärjestelmään kytkettäviä laitteita ovat matalatehoiset yksivaiheiset vaihejohtimen ja nollajohtimen väliin ...
 • Autio, Jussi (2006-05-10)
  Nykyään dieselmoottorien valmistuksessa ja suunnittelussa pyritään akselitehon kasvattamiseen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi nostamalla moottorin kierroslukua. Moottorien kierrosluvun nosto vaikuttaa myös moottorin ...
 • Koskinen, Pekka (2002-02-13)
  Neljännen sukupolven matkaviestinnällä tarkoitetaan liiketoimintaa, joka perustuu olemassa olevien mobiiliverkkojen lisäksi langattomien lähiverkkojen käyttämiseen. Langattomat lähiverkot eli WLAN-verkot täydentävät muita ...
 • Koskinen, Kai-Kristian (2008-09-03)
  Työssä käsitellään käytönvalvontajärjestelmien ja teollisuussähköverkkojen yleisiä ominaisuuksia ja kerrotaan myös, mitä erityistä juuri kyseisen jalostamon sähköverkossa on verrattuna yleisiin teollisuussähköverkkoihin. ...
 • Sunnarborg, Max (2012-12-05)
  Prosessiteollisuudessa, jossa käsitellään palavia nesteitä ja kaasuja, jo lyhyillä sähkökatkoilla on suuria haittavaikutuksia tuotantoon. Häiriötilanteita varten Porvoon jalostamolle on rakennettu varavoimaverkko, jolla ...
 • Halonen, Eeva-Riitta (1993)
  Työssä tutkittiin vetosuhteen vaikutusta LCP-seosten orientaation. Kuidut valmistettiin vain LCP:sta, kalvot ja ruiskuvalusauvat sekä LCP:sta ja matriisimuovista että seoksista. Vetosuhteen vaikutusten in situ -kuituuntumiseen ...
 • Frisk, Laura (2000-10-11)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia nestekidepolymeerien sopivuutta materiaalina joustaviin piirilevyihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat nestekidepolymeerien ja joustavien piirilevyjen ominaisuudet sekä nestekidepolymeerien ...
 • Keskinen, Helmi (2001-10-10)
  Työssä on tutkittu nesteliekkiruiskutuksella tuotettujen hiukkasten muodostumista ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on ollut selvittää tuotettujen nanohiukkasten kokoa, kemiallisia ja fysikaalisia muodostumismekanismeja ...
 • Haavisto, Henri (2001-12-12)
  Työ on osa "Etäteknologioiden automaatiosovellukset" -hanketta. Tarkastelun kohteena oli Microsoftin .NET-konsepti, joka sisältää avoimia kommunikointitekniikoita hyödyntävän kehitys- ja suoritusympäristön , uusia palvelimia ...
 • Tiainen, Matti (2010-01-13)
  Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
 • Shi, Chenyu (2013-08-14)
  Nowadays, networking is more and more important to people’s lives. Especially video streaming is playing a significant role in study and entertainment life. Many new applications appear to give people better videos. Because ...
 • Ahonen, Mika (2001-12-12)
  Tukiasemaohjain- ja SGSN- järjestelmien agenttiemulaattori: Telehallintaverkkostandardi (TMN) käsittää mm. verkonhallintaohjelmiston ja verkkoelementtien välisen rajapinnan (Q3). Nokian GSM-verkonhallintaohjelmisto, NMS/2000, ...
 • Rautiainen, Terhi (1994)
  Useimmat epäjärjestyneiden materiaalien tutkimiseen kehitetyistä hilamalleista ovat luonteeltaan kvasistaattisia. Systeemin oletetaan etenevän konfiguraatiosta toiseen peräkkäisten tasapainotilojen kautta, jolloin systeemin ...
 • Florea, Roman (2016-06-08)
  This work targets at applying computer networking techniques to address challenges in modern wireless networks and in various environments built around these networks. The main focus of the work is on designing and ...
 • Hietanen, Kaisa (1998-09-09)
  This Master of Science Thesis deals with internationalisation of Finnish small and medium-sized enterprises and various organisations that provide services to help the process of starting international operations.- Finnish ...
 • Palovuori, Karri (1991)
  Neuraalilaskenta on saavuttamassa yhä vakiintuneemman aseman käyttökelpoisena tietojenkäsittelymuotona. Suuren laskentatarpeensa vuoksi painopiste neuraalilaskennan laitteistototeutuksissa on viime aikoina siirtynyt ...
 • Kimpimäki, Pekka (1990)
  Adaptiivisia säätäjiä on tutkittu pitkän aikaa, kuitenkin niiden käyttöönotossa on vielä paljon työtä osana prosessin mallintaminen. Vaikka itse mallinnus tehtäisiinkin blackbox-menetelmällä on-line tyyppisesti, niin ...
 • Lehtokangas, Mikko (1993)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun elektroniikan laitoksen neuraaliverkkotutkimusta. Simulointeihin perustuvan algoritmitutkimuksen tavoite on antaa pohja laitteistototeutuksien suunnitteluun. Hyvä ...
 • Tyni, Tapio (1992)
  Hissijärjestelmässä hissin oven ohjaus on tärkeää koko järjestelmän toiminnan optimoimiseksi. Oven toiminta vaikuttaa suoraan hissijärjestelmän kuljetuskapasiteettiin, matkustajien odotusaikoihin sekä matkustajien kokemaan ...