.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sorsa, Timo (1990)
  Jatkuvien järjestelmien vikadiagnostiikkaan on yleisimmin sovellettu mallipohjaisia menetelmiä, mutta myös hahmontunnistusmenetelmien käyttöä on tutkittu. Hahmontunnistuksen käytön yleistymistä vikadiagnostiikassa on ...
 • Venäläinen, Juha (2000-11-08)
  This thesis describes the use of feedforward neural networks in classification of telecommunication signals according to their modulation type. Modulation classification has several civilian and military applications. ...
 • Salmela, Petri (1996-02-14)
  AB3:Työ oli osa teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) viisivuotista tutkimusohjelmaa oppivat ja älykkäät järjestelmät. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää neuroverkkojen soveltuvuutta yksittäisten puhuttujen numeroiden ...
 • Ilvesmäki, Tero Tapio Oskari (2013-01-09)
  Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that can be used to examine the microstructure of white matter in the human brain, which cannot be seen by other means of imaging. This microstructure can ...
 • Ojala, Tommi (1995)
  Neuro-sumeissa järjestelmissä yhdistyvät kaksi laskennallisen älykkyyden osa-aluetta: neuraaliverkot ja sumea logiikka. Vaikka neuro-sumeiden järjestelmien tutkimus on vielä nuorta, useita järjestelmiä on jo kehitetty. ...
 • Lampinen, Timo (2002-02-13)
  Tietoliikenneverkon tehokas hallinta on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Syynä tähän on tietoliikennesovellusten , siirtoprotokollien ja käyttäjien määrän kasvu. NetFlow-verkonhallintadata sisältää verkon liikenteestä ...
 • Kolinummi, Pasi (1996-03-20)
  Työssä esitellään neurotietokoneiden luokitteluperusteita, jonka tarkoituk-sena on antaa kuva erilaisista laitteistototeutuksista sekä esitetään kaksitoteutusvaihtoehtoa yleiskäyttöiselle neurotietokoneelle.
 • Aalto-Setälä, Markku (1985)
  Kohdeyrityksessä modernisoidaan A 204 -keskusjärjestelmää minivalitsijoita käyttäväksi, mikroprosessoriohjatuksi A 204-PM -keskukseksi. Modernisoinnin yhteydessä varustetaan järjestelmän paikalliskeskusosa neuvottelupuhe ...
 • Nguyen, Le Trung (2015-06-03)
  The aim of the thesis is to propose a new way for collecting distributed data in Wireless Sensor Network (WSN) which can overcome the drawbacks existed in modern Wireless Sensor Network systems. The short lifetime and large ...
 • Nieminen, Ari (1985)
  Eräs kuvankäsittelyn perusoperaatioista on kuvassa olevan kohinan suodatus. Kohinaa muodostuu esim. tietokonetomografiakuvauksessa ja muissa röntgensäteitä käyttävissä kuvausmenetelmissä, joissa yritetään tehdä säteilyannos ...
 • Ylilääkkölä, Suvi (2002-06-05)
  The study focuses on observing business logic in the pulp and paper industry and on analysing the effects of the new economy on this industry. This study aims at defining the effects of the new economy on traditional ...
 • Lin, Dong (2014-06-04)
  Affibody is a new class of engineered affinity protein, and has great properties com pared with antibody. The aim of the project is to construct a new generation Affibody molecule phage library in which the bound phages ...
 • Kahola, Mika (1999-12-08)
  The work presented is a part of a project in which a new method is developed to measure ventilation-perfusion and ventilation-volume distributions of the lung. The aim of the thesis is to test the functionability of the method.
 • Mäenpää, Pasi (1999-04-14)
  Continuously evolving IC-technology, portable product miniturization and environmental awareness have set new requirements for high density interconnection, printed circuit board materials and manufacturing processes. In ...
 • Catalina Vaquero, Jennifer (2015-10-07)
  Competitive advantage can be gained and sustained by different factors. Since customers always have an experience when they acquire a product and use it, the role of experiences is nowadays becoming more important in the ...
 • Korpisaari, Petri (1996-06-05)
  Digitizing X-ray images gives an opportunity to automatically process ID-labels that are attached to the images. Typical ID-labels contain the name of a patient, his ID-number and possibly some additional information. The ...
 • Salminen, Kaapo (2010-06-09)
  Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
 • Sinkko, Teemu (2008-03-05)
  Diplomityön tavoitteena oli rakentaa dynaaminen simulointimalli nikkelikiven paineliuotusprosessille. Malli rakennettiin fysikaalisten ja kemiallisten lakien perusteella. Tarkoituksena oli tutkia tämänkaltaisen mallinnusmenetelmän ...
 • Virtanen, Jukka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin tukijärjestelmän soveltamista vaativaan nikkelin liuotusprosessiin operaattorin tueksi. Työn tavoitteena oli selvittää tukijärjestelmän soveltuvuutta ja sille aseteltavia vaatimuksia kemiallisen ...
 • Lehtonen, Minna (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää reaktiosintrauksella eli SHS-menetelmällävalmistettujen metallien välisten yhdisteiden soveltuvuutta kuparinkuumamuokkaustyökalujen valmistukseen.