.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuppurainen, Antti (2011-11-09)
  Perinteisesti pneumaattisen järjestelmän asemasäätö on toteutettu proportionaali- ja servoventtiileillä. Uutena vaihtoehtona perinteisille säätötavoille on nelitie-digitaaliventtiilijärjestelmä, joka sisältää neljä ...
 • Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
  Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
 • Halttunen, Sakari (1986)
  Tässä työssä on kartoitettu vuosina 1960...1980 Suomessa rakennetut pohjapadot. Lisäksi on luotu perusteet rakennettujen pohjapatojen tarkkailun ja kunnossapidon järjestämiseksi sekä uusien pohjapatojen suunnittelun ja ...
 • Nyman, Pasi (2010-06-02)
  Päiväkotien toiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Lapsimäärien kasvu ja ryhmäkokojen kasvaminen ovat suurimmat haasteet tällä hetkellä. Päiväkotien pohjaratkaisut vaikuttavat olennaisesti päiväkodin ...
 • Antola, Satu (1998-02-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kalkkikivisuodatusta nopeamman ja tehokkaamman kalkkikivipohjaisen alkalointimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen pilot-kokeet tehtiin Ahveniston pohjavedenottamolla Ylöjärvellä.
 • Molarius, Riitta (1993)
  Sekä pohjaveden että pohjavesialueiden nopeasti kasvavan käytön vuoksi tulee pohjaveden hyvä laatu ja riittävä määrä turvata. Jotta pohjavettä uhkaavilta vaaroilta voitaisiin suojautua, tulee pohjavesialueelta tehdä ...
 • Lehtonen, Marjatta (1983)
  Mäntän kaupungin vedenhankinta tyydytetään nykyään Raja-ahon pohjavesialueelta saatavalla pohjavedellä (n. 500 m3/d) ja kohdeyritykseltä ostettavalla kemiallisesti käsiteltävällä pintavedellä (n. 1 000 m3/d). Vedentarpeen ...
 • Alen, Hannu (1986)
  Karkearakeisten moreenien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kallioperän eri ominaisuudet, jäätikön eroosion ja kuljetuksen luonne sekä kuljetusmatkan pituus. Alueen topografia ja sijainti korkeimman rannan tasoon ...
 • Härkönen, Petteri (1999-05-12)
  Työssä on luotu yksikkö rakennuksiin tehtävien kuntotutkimusten kenttä- ja laboratoriotutkimuksia varten. Yksikölle on myös suunniteltu kaupallista toimintaa varten tarpeelliset valmiudet. /Kir10
 • Tuormaa, Antti (1996-05-22)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui syksyllä 1995 käytyynarkkitehtikilpailuun, jonka tarkoituksena oli suunnitella Pohjoismaidenyhteinen suurlähetystökokonaisuus Berliinin Tiergarteniin.
 • Mäkelä, Juha (2007-10-17)
  Työssä tarkastellaan poikittaisvuokoneen soveltuvuutta pientuulivoimalan generaattoriksi. Yleisten sähkökoneiden topologioiden esittelyn jälkeen työssä syvennytään poikittaisvuokoneen erityistapaukseen. Poikittaisvuokoneelle ...
 • Mäkipelto, Juha (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea mielivaltaisen poikkileikkauksen poikkipintasuureet. Poikkileikkauksen yli integrointi on toteutettu elementtimenetelmällä. Vääntötehtävän differentiaaliformulaatio ...
 • Torvinen, Marko (1998-02-11)
  The specification process of the protection methods is an essential part of the new radio link family's research and development project. In most cases, without any equipment or propagation protection, the requirements ...
 • Anttila, Matti (2001-03-21)
  Satellite-based instruments, such as COALA, can fulfil the requirements set for ozonemeasurements: long-term trends, global coverage and vertical profiles. COALA uses the stellar occultation measuring method to analyse ...
 • Leskinen, Piia (2001-01-17)
  AB3:Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida vesiensuojelun nykytilaa länsi-Kenian maalaisyhteisöissä. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, johon valittiin viisi pientä käyttäjäyhteisönsä hallinnoimaa vedenjakelujärjestelmää ...
 • Kylänpää, Ilkka (2006-10-11)
  Polkuintegraalien teoria kvanttimekaniikan kuvaamiseksi on suoraviivainen menetelmä monen kappaleen ilmiöiden ja statistiikan tarkastelemiseen. Integraalien laskeminen on kuitenkin hyvin vaativaa. Yleensä niiden laskemisessa ...
 • Hannikainen, Samppa (2009-06-03)
  My thesis work started in 2004 as a part of an EU-funded ALMA-project called "Kylä-kyllä!". Eighteen villages participated in the project which studied the usage of interactive planning methods in rural areas. This thesis ...
 • Väkiparta, Jorma (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa simulointiohjelman avulla polttoaineen jakelumittarin hydraulijärjestelmä. Simulointimallilla selvitettiin, vaikuttavatko huoltoaseman mittarikentän ominaisuudet, kuten imukorkeus, ...
 • Urponen, Markus (1991)
  Leijukerrospolttomenetelmä on kehitetty parantamaan fossiilisista polttoaineista saatavaa hyötysuhdetta ja vähentämään erilaisia päästöjä, joita palaminen aiheuttaa. Vaikka viides ydinvoimala on erittäin ajankohtainen ja ...
 • Nissilä, Matti (2012-08-15)
  Kansainvälisten ennusteiden mukaisesti maailman energiankulutus jatkaa kasvuaan ja fossiiliset energialähteet ovat merkittävässä roolissa vielä pitkään, vaikka niiden käyttöön tiedetään liittyvän vakavia ympäristöhaittoja. ...