.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mattila, Riina (2002-02-13)
  Nykyisin sulateliimoissa käytetään stabiileja polymeereja ja ne aiheuttavat ongelmia pakkauksen kompostoinnin tai pulpperoinnin yhteydessä. Uuden tyyppisen biohajoavan sulateliiman tulisi olla riittävän stabiili pulpperoinnissa ...
 • Mikkonen, Joonas (2003-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kahdella eri tavalla pinnoitettuja stenttejä. Tarkoituksena oli tutkia, onko valmiina stenttinä liuospinnoitettu stentti ominaisuuksiltaan yhtä hyvä kuin sulapinnoitetusta kuidusta ...
 • Kekonen, Atte (2013-06-05)
  A chronic wound is loosely defined as a wound that fails to heal within a time period of a few months. Elderly bedridden people and people suffering from certain underlying medical conditions, such as vascular diseases and ...
 • Korko, Linnea (2010-06-09)
  This master’s thesis takes the form of a design for a biorefinery in Kathmandu. The subject was suggested by the Finnish bioenergy company, Bioste Oy, which has developed it’s own concept of a biorefinery that utilises ...
 • Biolaakso 
  Kivistö, Marko (2000-05-10)
  Tämän diplomityön tavoitteena on saada aikaan korkeatasoinen ja vetovoimainen ylessuunnitelma, jolla luodaan kaupunkikuvallisesti tasokasta, vaiheittain toteutuvaa, elävää ja tominnallisesti joustavaa tiedepuistoympäristöä. ...
 • Mäkinen, Jarno (2011-10-05)
  Bioliuotus on yleistyvä menetelmä arvometallien erottamiseksi sulfidisista malmeista. Kyseinen tekniikka perustuu kemiallisiin reaktioihin sulfidimalmin ja ferriraudan sekä protonien välillä. Mikrobit hapettavat syntyneen ...
 • Pietari, Jaana (1996)
  Biological activated carbon (BAC) filtration was studied in pilot-scale reactors operated at Rusko water treatment plant, Tampere, from the beginning of July, 1995, until the beginning of March, 1996. The main objectives ...
 • Määttä, Kirsi (2007-08-22)
  AB3:Työn tarkoituksena oli tutkia inertin kivikasan soveltuvuutta Sotkamon Talvivaaran bioliuotuskasalta lähtevän bioliuotusnesteen biologiseen raudan hapetukseen. Laboratoriokokein tutkittiin kivien partikkelikoon ja ...
 • Tast, Niila (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa kokonaistypen poistoon soveltuva puhdistuslaitteisto. Työssä selvitettiin denitrifikaatioon soveltuvan puhdistusyksikön mitoitusperusteet ja yksikön liittämismahdollisuudet ...
 • Gain, Emmanuelle (1998)
  The aim of the study was to test the efficiency of different biofilters to reduce the odorous level of the air emitted from composting piles. /Kir11
 • Melin, Esa (1991)
  Tutkimuksessa on kehitetty leijupetitekniikkaan perustuva biologinen prosessi kloorifenoleja sisältävän jäteveden tai saastuneen pohjaveden puhdistamiseen. Tutkimuksessa käytettiin laboratoriomittakaavaan leijupetirireaktoreita, ...
 • Raitanen, Vesa (1999-05-12)
  Työssä selvitetään biologisen typenpoistoprosessin toimivuutta laboratoriossa tehtyjen panoskokeiden sekä olemassa olevaa terästehtaan koksaamon jäteveden puhdistamoa jäljittelevin pilot-kokein. Typenpoistomenetelmänä ...
 • Saari, Laura (2006-04-12)
  Itämeri on osittain suljettu merialue, jonka valuma-alue on lähes viisinkertainen sen pinta-alaan nähden. Itämeren tilan huonontuminen ja yleinen ympäristön tilan seuranta ovatkin kiristäneet esimerkiksi jätevesille ...
 • Ketola, Veli-Pekka (1985)
  Tämä työ liittyy TTKK:n elektroniikan laboratorion biomagneettisia ilmiöitä tutkivaan projektiin. Työn tarkoituksena oli optimoida näissä mittauksissa käytettävät gradiometrit signaalikohinasuhteen kannalta. Toinen tavoite ...
 • Nieminen, Johanna (2013-09-04)
  Tuhkan sulaminen ja tulipesän seinille osuvien tahmeiden tuhkapartikkelien aiheuttama kuonaantuminen synnyttävät ongelmia polttoprosesseissa. Seinillä olevat kerrostumat huonontavat lämmönsiirtoa, aiheuttavat korroosiota ...
 • Soini, Sari (1997-10-15)
  AB3:Vedenkäsittelyprosessin tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa vettä, jonka laatu täyttää juomavedelle asetetut tavoitteet ja myös säilyttää saavutettu laatu jakeluverkostossa. Mikrobien kasvu vesijohtoverkostossa on jo ...
 • Hedman, Merja (2008-05-07)
  Gasification is a promising biomass conversion process. It is considered to be the conversion of solid or liquid into a gas, which can be used for energy production. Since tars, produced by the partial reaction of biomass, ...
 • Sinn, Janne (2008-05-07)
  Biolääketieteen opiskelijoiden tulee biomateriaalitieteen laajasta kentästä hallita biomateriaalien mittausmenetelmien fysiikka. Biolääketieteen laitos järjestää aiheesta kaksi kurssia. Jälkimmäinen, Biomateriaalien ...
 • Hackspik, Markus (2007-10-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia, onko biohajoavien polymeerien laserhitsaaminen toisiinsa mahdollista sekä tehdä kirjallisuusselvitys biomateriaalien laserliittämisestä. Tutkittavaksi valitut materiaaliparit valittiin ...
 • Huttunen, Assi (2006-10-11)
  Työssä tutkitaan kahden prototyyppiasteella olevan pikosekuntipulssilaserin soveltuvuutta biomateriaalien lasermikrotyöstöön. Lisäksi työhön sisältyy kirjallisuusselvitys työssä käytettyjen biomateriaalien lasertyöstöis ...