.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vallden, Aila (1994-05-24)
  Kilpailusta alkunsa saanut Weimarin arkkitehtuurikoulun hypoteettinen laajennussuunnitelma. Sisältää historiallista selvitystä ja varsinaisen suunnitelman. Ideana on yhdistää suuren rakennuksen ja pienten yksiköiden edut. ...
 • Puronen, Katja (1994-08-17)
  Diplomityö perustuu opiskelijoille tarkoitettuun arkkitehtuurikilpailuun, jossa tehtävänä oli suunnitella laajennus Weimarin arkkitehtuurikorkeakoulun, HABin (Hochschule für Architektur und Bauwesen) rakennussuunnittelun ...
 • Mieskolainen, Mikael (2014-01-15)
  Diffraction is fundamentally a wide scale phenomena, and well understood from macroscopic mechanical waves up to quantum mechanical electron diffraction. However, hadronic diffraction is still missing a rigorous quantum ...
 • Järvenpää, Marko (2013-03-06)
  The main motivation of this work is to review and extend some recent ideas in Bayesian inverse problems especially in the context of image processing problems. Often these problems are solved using deterministic optimisation ...
 • Lehtinen, Sanna (1998-06-03)
  The objectives of this project was to develop a more accurate, faster and less expensive procedure for aligning the beam of a dental panoramic X-ray unit than the existing procedure and to investigate mathematically how ...
 • Gustafsson, Jouni (1998-03-11)
  AB3:Työssä tarkastellaan hiukkassuihkun radiaalisen kiihdytysvaiheen mittaamiseksi Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion K130 syklotroniin kehitettyä vaihemittausjärjestelmää. Mittausantureina on korjauskelojen ...
 • Gadipudi, Pawan Kumar Vasu (2008-08-13)
  The thesis describes the benchmarking of the COFFEE RISC processor core by measuring the number of instruction cycles required to execute certain algorithms. Benchmarking takes into account that COFFEE RISC core is intended ...
 • Gâdescu, Vlad (2012-08-15)
  Efficiency is one of the main focuses of the world, today. As the entire world relies on computers and networks, their efficiency is of utmost importance. Energy, processing power, storage and data access must all be used ...
 • Suominen, Vesa (2000-06-07)
  Tässä työssä tutkittiin bentseenin, tolueenin, ja metyyli-tert-butyylieetterin (MTBE) luontaista biohajoamista pohjavesivyöhykkeen mikrobien toimesta sekä tarkasteltiin ravinteiden ja hapen lisäyksen vaikutusta yhdisteiden ...
 • Katila, Noora (2011-11-09)
  Seitsenrengas esiintyy monessa luonnon- ja lääkeaineessa. Eräs tyypillinen esimerkki seitsenrenkaan sisältävästä lääkeaineryhmästä on bentsodiatsepiinit. Ensimmäiset bentsodiatsepiinit on syntetisoitu jo 1950-luvun ...
 • Virtanen, Vesa (1982)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut laatia rakennesunnitteluohjeet nykyisin paljon rakennetuille BES-taloille. Varsinainen diplomityö muodostui tämän tyyppisen rakennuksen konstruoinnista ja sitten edellä mainituista ...
 • Kuukkanen, Laura (2007-01-17)
  AB3:Laivojen rikkipäästöt ovat valtavat verrattuna muuhun liikenteeseen. Ne aiheuttavat myös suuren osan merellä ja maalla pääste-tystä kokonaisrikkipäästöstä. Rikkipäästöt aikaansaavat maaperän happamoitumista, rakennusten ...
 • Kauppinen, Raija (1985)
  Tässä työssä on tutkittu betoni-terässekarakennetta, jossa palkit ovat kohdeyrityksen tuottamia hitsattuja THQ-teräspalkkeja ja kantavana pystyrakenteena ovat teräsbetonipilarit. THQ-palkkeja on tutkittu kahdella korkeudella, ...
 • Haanpää, Pekka (2008-12-03)
  Betonielementtien liitosten juotosvalujen onnistumiseen liittyvä diplomityö tehtiin yhteistyössä Rakennusteollisuus ry:n, kahden yrityksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Betonielementtien liitokset ovat tärkeä ...
 • Kyllönen, Sakari (1991)
  Tässä työssä on suunniteltu ohjelmisto betonielementtien raudoitteiden interaktiivista suunnittelua varten. Se toimii osana laajempaa suunnitteluohjelmistoa, jolla suunniteltavasta kohteesta luodaan kolmiulotteinen tuotemalli. ...
 • Käkönen, Heikki (1990)
  Tutkimuksen lähtökohtana on ollut havainnot siitä, että betoni-sandwich -ulkoseinärakenteen kestävyys ja toimivuus on osoittautunut osittain puutteelliseksi. Alkavia korroosiovaurioita on havaittu varsinkin tapauksissa, ...
 • Huhti, Olli-Pekka (1984)
  Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö käynnisti vuoden 1980 lopulla teollisuus- ja liikerakennusten betonielementtirakenteiden kehittämiseen tähtäävän teollisuus-BES-tutkimuksen. Tutkimuksen suoritus jaettiin kolmeen ...
 • Virtanen, Roni (2014-12-03)
  Vuonna 2013 heinäkuussa tuli elementtitehtaille pakolliseksi CE-merkin käyttö ja sen mukana tulevat laadunvalvontaprosessit. Muutokset tehtaalla suoritettavassa laadunvalvonnassa eivät olleet kovinkaan suuria vaan isoimmat ...
 • Aro, Jussi (1990)
  Tämä diplomityö on tehty TTKK:n Talonrakennustekniikan laitoksella osana keväällä 1989 aloitettua teräskerrostalotutkimusprojektia. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää sekä elementtitehtaan tuotevalikoimaa että teräsosia ...
 • Huopainen, Jukka (1997-04-16)
  Työ on osa Suomen Akatemian rahoittamaa "Betonijulkisivun korjausmenetelmänvalinta" -tutkimusta. Tutkimusaineistona on laaja kenttätutkimus, jonkaperusteella kerätään tilastollisesti päteviä vertailuarvoja, selvitetäänelementtien ...