.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kovanen, Tuomo (1996-06-05)
  Työssä on tarkasteltu betonirakenteiden kunnon tutkimista,korjausmenetelmiä ja laastipaikkauksen toteutusta. Työssä on ohessa myöskehitetty tuotteita ja laadittu niille käyttöselostekokeet.
 • Vuotari, Jussi (2008-08-13)
  Diplomityössä selvitettiin betonirakenteiden mitoitusmenetelmien muuttumista eurokoodin mukaiseen mitoitusmenettelyyn siirryttäessä. Eroja rakenteiden murtorajatilan kapasiteeteissa eurokoodin ja rakentamismääräyskokoelman ...
 • Färm, Liisa (2008-11-05)
  Tällä hetkellä Suomessa suunnitellaan rakenteita rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. Uudet rakennesuunnittelunormit eurokoodit tulee korvaamaan nämä vanhat suunnittelumääräykset lähitulevaisuudessa. Siirtymäaika on ...
 • Laaksonen, Topi (2008-06-04)
  Diplomityö perustui opiskelijakilpailuehdotukseen. Kilpailun aiheena oli Concrete Thinking for A Sustainable World ja kategoriana betoni rakenteinen kierrätyskeskus. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella materiaalin ...
 • Niemelä, Ossi-Mikko (2008-05-07)
  Korjausrakentaminen on tilanteessa, jossa vaippakorjausten tarve kasvaa jatkuvasti. Resurssipula ei ole enää ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma, sillä suurten asukaskeskittymien urakoitsijat, vuokralaite-, teline- ja ...
 • Reunanen, Petri (1997-03-19)
  Työssä etsittiin keinoja ja menetelmiä betonirunkoisen asuinkerrostalonrakentamisen nopeuttamiseksi. Osatavoitteena rakennuskustannustenaleneminen rakennusajan lyhenemisen ja uusien rakennustapojen vuoksi.
 • Koskinen, Harri (2008-03-05)
  Diplomityössä selvitettiin Suomessa käytettävien liimattavien hiilikuitukomposiittivahvikkeiden käyttöä betonisiltojen vahventamisessa. Vahvikkeet liimattiin rakenteen ulkopuolelle, jolloin rakenteita ei tarvitse rikkoa. ...
 • Artukka, Antti (2014-05-07)
  Tämän työn aiheena on betonisten rautatiesiltojen jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen. Työssä käyttöikää arvioidaan väsymisrajatilan kannalta, ja muut rajatilat jätetään vähemmälle huomiolle. Rakenteen väsymiskertymän ...
 • Seppälä, Jussi (1990)
  Tutkimuksen tavoitteena oli runkoelementtien tuotannonohjauksen kehittäminen kohdetehtaassa. Tutkimuksen lähtökohtana oli nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän kuvaus sekä vertailu. Vertailussa käytettiin apuna ...
 • Lakka, Ilpo (1993)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu betoniterästen ankkurointia hitsatulla ristiliitoksella ja liitoksen soveltuvuutta vakiopaaluanturaraudotteisiin. On pyritty analysoimaan suoran tangon tartunnan ja hitsattujen poikittaistankojen ...
 • Ekholm, Virpi (1998-03-11)
  Tutkimuksen päätavoite on selvvittää ne toimintatavat, joiden mukaisesti betonirakentamisen laadunhallintaa tällä hetkellä hoidetaan Saksassa. Toisena päätavoitteena on betonin laadunvalvonta eräällä työmaalla saksalaisten ...
 • Pihlajarinne, Noora (2014-03-05)
  Tämä diplomityö tutkii, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voitaisiin edistää yliopistoympäristön arkkitehtuurin keinoin. Pedagogiikan nykysuuntaukset korostavat luovan, opiskelijalähtöisen ongelmanratkaisun tärkeyttä ...
 • Korpela, Aki (1997-10-15)
  Työ liittyy laitoksella tehtävään korkean lämpötilansuprajohdemagneettitutkimukseen. Resistiiviseksi transitioksi kutsutaan ti-lannetta, jossa johdinmateriaali siirtyy pois supratilasta normaali-johtavaan tilaan johdinvirran ...
 • Masti, Mika (1999-10-13)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli rakentaa korkean lämpötilan suprajohdenauhojen vaihtovirtahäviöiden mittausjärjestelmä, testata sen toimivuus Bi-223/Ag nauhanäytteen avulla ja selittää havaitut ilmiöt olemassaolevia ...
 • Heliö, Petri (1998-05-13)
  AB3:Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) on paljon käytetty komponentti viestintälaitteissa. Sitä käytetään moniin tarkoituksiin kuten modulointiin ja demodulointiin. Komponenttien integroiminen yhdellä teknologialla ...
 • Puurtinen, Joonas (2014-06-04)
  All fields of industry are constantly seeking ways to improve their efficiency. This is now especially true for power systems as they are facing one of the biggest challenges yet – how to cope with constantly increasing ...
 • Honkonen, Jussi (2007-03-14)
  The purpose of this thesis work was to determine that did Jan Swammerdam execute the first reported bimetallic stimulation over a hundred years before Luigi Galvani.Dutch scientist Jan Swammerdam made an experiment with ...
 • Aho, Timo (2006-10-09)
  Binäärihakupuu on tietorakenne, jossa alkio voidaan hakea sitä nopeammin mitä lähempänä alkio on puun juurta. Eräs hyvin paljon tutkittu binäärihakupuu on Sleatorin ja Tarjanin kehittämä splay-puu. Splay-puu on mukautuva ...
 • Rissanen, Sami (2013-05-08)
  During the last decades, several cholera pandemics have taken place. Still, cholera currently continues to be a major cause of morbidity and mortality making it a worldwide health problem. The causative agent of the disease ...
 • Vuorio, Joni (2013-12-04)
  CD44 is a transmembrane receptor protein binding its carbohydrate ligand, hyaluronic acid (HA), in a reversible fashion. In addition to enabling normal cell migration, such as the rolling of white blood cells, these ...