.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korpela, Aki (1997-10-15)
  Työ liittyy laitoksella tehtävään korkean lämpötilansuprajohdemagneettitutkimukseen. Resistiiviseksi transitioksi kutsutaan ti-lannetta, jossa johdinmateriaali siirtyy pois supratilasta normaali-johtavaan tilaan johdinvirran ...
 • Masti, Mika (1999-10-13)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli rakentaa korkean lämpötilan suprajohdenauhojen vaihtovirtahäviöiden mittausjärjestelmä, testata sen toimivuus Bi-223/Ag nauhanäytteen avulla ja selittää havaitut ilmiöt olemassaolevia ...
 • Heliö, Petri (1998-05-13)
  AB3:Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) on paljon käytetty komponentti viestintälaitteissa. Sitä käytetään moniin tarkoituksiin kuten modulointiin ja demodulointiin. Komponenttien integroiminen yhdellä teknologialla ...
 • Puurtinen, Joonas (2014-06-04)
  All fields of industry are constantly seeking ways to improve their efficiency. This is now especially true for power systems as they are facing one of the biggest challenges yet – how to cope with constantly increasing ...
 • Honkonen, Jussi (2007-03-14)
  The purpose of this thesis work was to determine that did Jan Swammerdam execute the first reported bimetallic stimulation over a hundred years before Luigi Galvani.Dutch scientist Jan Swammerdam made an experiment with ...
 • Aho, Timo (2006-10-09)
  Binäärihakupuu on tietorakenne, jossa alkio voidaan hakea sitä nopeammin mitä lähempänä alkio on puun juurta. Eräs hyvin paljon tutkittu binäärihakupuu on Sleatorin ja Tarjanin kehittämä splay-puu. Splay-puu on mukautuva ...
 • Rissanen, Sami (2013-05-08)
  During the last decades, several cholera pandemics have taken place. Still, cholera currently continues to be a major cause of morbidity and mortality making it a worldwide health problem. The causative agent of the disease ...
 • Vuorio, Joni (2013-12-04)
  CD44 is a transmembrane receptor protein binding its carbohydrate ligand, hyaluronic acid (HA), in a reversible fashion. In addition to enabling normal cell migration, such as the rolling of white blood cells, these ...
 • Jaatinen, Toni (2011-10-05)
  Bioleaching and bio-oxidation are used to extract metals from low-grade, low-quality and complex ores and ore concentrates such as arsenic-containing and refractory gold concentrates. In this thesis, the bio-oxidation of ...
 • Sjölund, Anna-Riina (2002-11-13)
  The aim of the study was to develop a composite membrane for cranial defects. Cranial defects may occur as a result of innate anomalies, trauma, surgery, infectious conditions, or following improvements of cosmetic appearance ...
 • Hietikko, Laura (2007-06-06)
  AB3:Työn tavoite oli tutkia sekä ohuiden bioaktiivisten lasikuitujen mekaanisia ominaisuuksia että lasikuidusta ja biohajoavasta polymeeristä valmistettujen komposiittien käyttäytymistä in vitro. Työssä tutkittiin erilaisista ...
 • Tukiainen, Mikko (2003-09-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää litteiden luiden, esimerkiksi kallon, luun puutosalueelle sijoitettava implanttimateriaali, bioaktiivinen lasikuitumatto. Kehitettyä implanttia voitaisiin käyttää biohajoavana tukirakenteena ...
 • Leivo, Samuli (2008-10-08)
  Voimakas laservalo voi synnyttää aineessa harmonisen sähkömagneettisen aallon, jonka värätelytaajuus on kaksinkertainen alkuperäisen laservalon taajuuteen verrattuna. Kyseistä ilmiötä kutsutaan optiseksi taajuudenkahdennukseksi ...
 • Frommelt, Cynthia (2014-06-04)
  Personalized medicine is the natural evolution of medicine. More specific descriptions of diseases and more precise characterization of patients are said to make it possible to administer better treatment. In this process ...
 • Ferreira Torres, Marta da Conceicao (2008-08-13)
  The aim of the thesis was to study the permeation of coatings for implantable electronic medical devices. Polymeric and ceramic coatings were processes and tested using different techniques. Processing techniques include ...
 • Khan, Saiful Islam (2013-01-09)
  This master’s thesis is a part of ‘Human Spare Parts’ research program by BioMediTech. The aim of the research program is to integrate different branches of biomedical engineering and stem cell research to discover new and ...
 • Miettinen-Lähde, Saila (1990)
  Kontrolloidulla luovutuksella tarkoitetaan bioaktiivisen aineen pitkäaikaista ja/tai paikallista vapautumista elimistöön siten, että annosteltavan aineen määrä pysyy jatkuvasti terapeuttisesti tehokkaalla tasolla. Koska ...
 • Laaksonen, Tuomo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä analysoidaan kuormatilojen tyhjentämiseen käytettävän purkulaitteen rakennetta lujuusopin kannalta sekä tarkastellaan laitteen rakennetta toiminnallisuuden ja valmistuksen näkökulmasta. Työssä on kaksi ...
 • Kolha, Vesa (2012-08-15)
  A possible way to arrange sanitation in developing countries and economize on sanitation in the industrialized countries is dry sanitation. In order to become general in industrial countries, the dry toilets should be ...
 • Mattila, Riina (2002-02-13)
  Nykyisin sulateliimoissa käytetään stabiileja polymeereja ja ne aiheuttavat ongelmia pakkauksen kompostoinnin tai pulpperoinnin yhteydessä. Uuden tyyppisen biohajoavan sulateliiman tulisi olla riittävän stabiili pulpperoinnissa ...