.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sjölund, Anna-Riina (2002-11-13)
  The aim of the study was to develop a composite membrane for cranial defects. Cranial defects may occur as a result of innate anomalies, trauma, surgery, infectious conditions, or following improvements of cosmetic appearance ...
 • Hietikko, Laura (2007-06-06)
  AB3:Työn tavoite oli tutkia sekä ohuiden bioaktiivisten lasikuitujen mekaanisia ominaisuuksia että lasikuidusta ja biohajoavasta polymeeristä valmistettujen komposiittien käyttäytymistä in vitro. Työssä tutkittiin erilaisista ...
 • Tukiainen, Mikko (2003-09-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää litteiden luiden, esimerkiksi kallon, luun puutosalueelle sijoitettava implanttimateriaali, bioaktiivinen lasikuitumatto. Kehitettyä implanttia voitaisiin käyttää biohajoavana tukirakenteena ...
 • Leivo, Samuli (2008-10-08)
  Voimakas laservalo voi synnyttää aineessa harmonisen sähkömagneettisen aallon, jonka värätelytaajuus on kaksinkertainen alkuperäisen laservalon taajuuteen verrattuna. Kyseistä ilmiötä kutsutaan optiseksi taajuudenkahdennukseksi ...
 • Frommelt, Cynthia (2014-06-04)
  Personalized medicine is the natural evolution of medicine. More specific descriptions of diseases and more precise characterization of patients are said to make it possible to administer better treatment. In this process ...
 • Ferreira Torres, Marta da Conceicao (2008-08-13)
  The aim of the thesis was to study the permeation of coatings for implantable electronic medical devices. Polymeric and ceramic coatings were processes and tested using different techniques. Processing techniques include ...
 • Khan, Saiful Islam (2013-01-09)
  This master’s thesis is a part of ‘Human Spare Parts’ research program by BioMediTech. The aim of the research program is to integrate different branches of biomedical engineering and stem cell research to discover new and ...
 • Miettinen-Lähde, Saila (1990)
  Kontrolloidulla luovutuksella tarkoitetaan bioaktiivisen aineen pitkäaikaista ja/tai paikallista vapautumista elimistöön siten, että annosteltavan aineen määrä pysyy jatkuvasti terapeuttisesti tehokkaalla tasolla. Koska ...
 • Laaksonen, Tuomo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä analysoidaan kuormatilojen tyhjentämiseen käytettävän purkulaitteen rakennetta lujuusopin kannalta sekä tarkastellaan laitteen rakennetta toiminnallisuuden ja valmistuksen näkökulmasta. Työssä on kaksi ...
 • Kolha, Vesa (2012-08-15)
  A possible way to arrange sanitation in developing countries and economize on sanitation in the industrialized countries is dry sanitation. In order to become general in industrial countries, the dry toilets should be ...
 • Mattila, Riina (2002-02-13)
  Nykyisin sulateliimoissa käytetään stabiileja polymeereja ja ne aiheuttavat ongelmia pakkauksen kompostoinnin tai pulpperoinnin yhteydessä. Uuden tyyppisen biohajoavan sulateliiman tulisi olla riittävän stabiili pulpperoinnissa ...
 • Vähä-Peltomäki, Kerttu (2008-05-07)
  Synteettisten, biohajoavien, kierrettyjen lankojen valmistus on rajoittunut tutkimuskäyttöön. Vaikka tutkimusalueelta on olemassa useita patentteja, kaupallisia tuotteita ei vielä ole. Lanseerausta ovat rajoittaneet sekä ...
 • Mikkonen, Joonas (2003-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kahdella eri tavalla pinnoitettuja stenttejä. Tarkoituksena oli tutkia, onko valmiina stenttinä liuospinnoitettu stentti ominaisuuksiltaan yhtä hyvä kuin sulapinnoitetusta kuidusta ...
 • Kekonen, Atte (2013-06-05)
  A chronic wound is loosely defined as a wound that fails to heal within a time period of a few months. Elderly bedridden people and people suffering from certain underlying medical conditions, such as vascular diseases and ...
 • Korko, Linnea (2010-06-09)
  This master’s thesis takes the form of a design for a biorefinery in Kathmandu. The subject was suggested by the Finnish bioenergy company, Bioste Oy, which has developed it’s own concept of a biorefinery that utilises ...
 • Biolaakso 
  Kivistö, Marko (2000-05-10)
  Tämän diplomityön tavoitteena on saada aikaan korkeatasoinen ja vetovoimainen ylessuunnitelma, jolla luodaan kaupunkikuvallisesti tasokasta, vaiheittain toteutuvaa, elävää ja tominnallisesti joustavaa tiedepuistoympäristöä. ...
 • Mäkinen, Jarno (2011-10-05)
  Bioliuotus on yleistyvä menetelmä arvometallien erottamiseksi sulfidisista malmeista. Kyseinen tekniikka perustuu kemiallisiin reaktioihin sulfidimalmin ja ferriraudan sekä protonien välillä. Mikrobit hapettavat syntyneen ...
 • Pietari, Jaana (1996)
  Biological activated carbon (BAC) filtration was studied in pilot-scale reactors operated at Rusko water treatment plant, Tampere, from the beginning of July, 1995, until the beginning of March, 1996. The main objectives ...
 • Määttä, Kirsi (2007-08-22)
  AB3:Työn tarkoituksena oli tutkia inertin kivikasan soveltuvuutta Sotkamon Talvivaaran bioliuotuskasalta lähtevän bioliuotusnesteen biologiseen raudan hapetukseen. Laboratoriokokein tutkittiin kivien partikkelikoon ja ...
 • Tast, Niila (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa kokonaistypen poistoon soveltuva puhdistuslaitteisto. Työssä selvitettiin denitrifikaatioon soveltuvan puhdistusyksikön mitoitusperusteet ja yksikön liittämismahdollisuudet ...