.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karisalo, Aleksi (2014-11-04)
  Pelit käyttävät jatkuvasti mekaniikkoja pelaajien kiinnostuksen ylläpitoon aiheuttaen hyvänolontunnetta, joka saa pelaajat jatkamaan. Nämä ominaisuudet sopivat myös työntekoon: niitä hyödynnettäessä saavutetaan flow-tila, ...
 • Saarela, Juho (2009-04-08)
  Työn tavoitteena oli tarkastella voimalaitoskattiloiden tulistinpintojen korroosioilmiöitä yksinkertaisilla suolaseoksilla, jotka muistuttavat soodakattilan pinnoilta löytyneitä suolakerrostumia. Työssä pyrittiin selvittämään ...
 • Nurminen, Annika (2001-05-09)
  Kokeellinen tutkimus, jossa tulokset riippuvat valmistustekniikasta ja materiaalin ominaisuuksista. Tutkimuksessa saatiin uudentyyppinen biokomposiitin raaka-aine työstettyä haluttuun muotoon. Valmistettujen biokomposiittien ...
 • Djappi Noubissie, Armand Thierry (2016-01-13)
  Smartphones and tablets are spread all over the globe; their users are from ifferent age groups and are found at different sectors within society (employees, business men, politicians, students, and soldiers). Mobile devices ...
 • Numminen, Jyrki (2013-12-04)
  As digital cameras and camera equipped smart phones have become commonplace both the needs and the opportunities to automatically categorize photographs have increased. The subject has been researched with several goals ...
 • Piippo, Jarmo (1983)
  Virtauksen turbulenssin käyttäytymistä on tarkasteltu erilaisten turbulenssigeneraattoriratkaisujen jälkeen huulikartioissa. Mittauksissa käytettiin ilmaa virtaavana väliaineena. Generaattorirakenteita testattiin kaikkiaan ...
 • Pallari, Antti (2007-06-06)
  Tässä työssä käsitellään perävaunutuotannon menetelmäkehitystä, tuotannonohjausta ja layout-suunnittelua. Menetelmäkehityksen tarkoituksena oli löytää yksinkertaisia kehitystoimenpiteitä, joilla tuotantoa saadaan tehostettua ...
 • Maunula, Mari (2006-05-10)
  AB3:Suomessa on ollut jo jonkin aikaa ongelmana uusien kasvuyritysten vähyys. Nämä yritykset ovat tärkeitä tulevaisuuden työllistäjiä, joten yrittäjyyttä on pyritty tukemaan. Alkuvaiheen yritysten ei ole kuitenkaan helppo ...
 • Birinci, Murat (2007-08-20)
  Color features are key-elements which are widely used in image and video content-analysis and retrieval. However, most of them show severe limitations and drawbacks due to their inefficiency of modeling the human visual ...
 • Lähdekorpi, Marja (2003-06-04)
  Tässä työssä tutustuttiin muutamiin psykoakustisiin malleihin, jotka ovat puhe- ja audiosignaalien käsittelyssä merkittäviä ja yleisesti tunnettuja. Kaksi alunperin audiosignaaleille suunniteltua mallia sovitettiin ...
 • Brutyan, Artur (2013-05-08)
  The multi-antenna techniques are the one of the key features in 3GPP LTE specifications. Thus, the understanding of different transmission modes behaviour, available in LTE, is very important for high quality and cost ...
 • Salmela, Perttu (2000-03-15)
  In this thesis, the Specification and Description Language (SDL) is considered in detail and its suitability for building performance analysis models is surveyed with an example case. Along with the performance analysis, ...
 • Aravindan, Valambal (2014-12-03)
  Virtualization is new to telecom but it has been already implemented in IT sectors. Thus its benefits are already proven, which drags other sectors attention towards it. Now the telecom organizations are also focusing on ...
 • Helin, Timo (2004-05-12)
  AB3:TAUSTAA: Puiden karsinnasta syntyvä hakkuutähde sisältää valtavat määrät bioenergiaa, joka voidaan kerätä metsästä pois ja käyttää polttoaineena. Hakkuutähteiden keruu ja kaukokuljetus käyttöpaikalle ei kuitenkaan ole ...
 • Li, Bin (2016-06-08)
  The wireless communication standard has gone to the era of Long Term Evolution which is also known as LTE. The requirements for transmission speed and communication quality become more and more rigorous and the number of ...
 • Deng, Boya (2015-11-04)
  Nanonetworks and nanocommunications are novel communication paradigms which have applications such as intra-body health monitors, targeted medicine delivery, genetic engineering, etc. In nanonetworks messages are encoded ...
 • Vincent, Anita (2015-11-04)
  RFID (Radio Frequency Identification Technology), came into existence during the Second World War, when the military used this technology for IFF (Identification of Friend or Foe) purposes. In recent years RFID is used ...
 • Auvinen, Hannele (2007-12-12)
  AB3:Sulfaatti- ja metallipitoisten jätevesien biologinen käsittely on varteenotettava vaihtoehto kemialliselle saostuskäsittelylle, koska biologisessa käsittelyssä kemikaalikustannukset ovat alhaisemmat, muodostuvan lietteen ...
 • Nuotio, Toni (2008-03-05)
  This thesis was trying to find ways to improve the prepress lead time and the prepress profitability for new printed designs at the Company´s plant. Theoretical part of the thesis introduced the flexographic printing process ...
 • Kolehmainen, Tero (2008-03-05)
  Nowadays, the mobile communication technologies are developing with accelerating pace and are already providing various kinds of multimedia services for subscribers. The UMTS system using 2100 MHz operating band (UMTS2100) ...