.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kivistö, Samuli (2006-09-13)
  In this thesis, manufacture and use of optical fiber couplers and tapered optical fibers in fiber lasers have been considered. During the work various fiber couplers and tapers were manufactured, characterized and used in ...
 • Jokinen, Juhani (2016-04-06)
  Passive intermodulation (PIM) is a phenomenon which occurs when at least two signals are fed into a nonlinear passive device or circuit. Sources for PIM can be divided into two groups, nonlinearities in metal junctions and ...
 • Matila, Tuomas (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan kuuden telekommunikaatiolaitteita valmistavan yhtiön patentointiaktiivisuutta. Tutkimuksen kohteena ovat valmistuksen kehittämiseen liittyvien keksintöjen patentointi sekä kohteena olevien yhtiöiden ...
 • Wåghals, Janne (2003-06-04)
  Pääasiassa patentti-informaatiota voidaan yrityksessä hyödyntää kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tuotekehitysvaihe, jolloin tutkitaan tekniikan tasoa ja omien keksintöjen uutuutta. Toinen vaihe on valmistus ja ...
 • Anttila, Tuomo (2006-02-08)
  Yritysten kannalta relevanttien patenttien määrän kasvu lisää patentinloukkausriskin suuruutta samoin se lisää lisää myös niiden valvontaan, kuten kilpailijoiden patenttien seurantaan liittyviä haasteita.Työn tavoitteena ...
 • Ghiasi, Ali (2012-12-05)
  The purpose of the work is to assess the performance and further improve a solution to the problem of autonomous robot optimal path planning under uncertainty. The path finding happens on a 2D plane modeled by an overlaid ...
 • Jylhä-Ollila, Simo (2016-06-08)
  Since the economic crisis in 2008, the Finnish economy has not managed to pick up on its previous tracks and the challenges have been under discussion in the recent times. The challenges can be seen especially in the Finnish ...
 • Vartiainen, Toni (1999-05-19)
  Työssä rakennettiin uusi laite korvaamaan vanhentunut versio. Uudessa versiossa toteutettiin ominaisuuksia, joita vanhassa laitteessa ei ollut. Rakennettu laite myös testattiin käytännössä magneettikuvausympäristöissä ...
 • Zabihi, Morteza (2013-06-05)
  Over recent years, due to the increase in the epileptic patient population, issues of diagnosing and treatment of epilepsy have become more and more prominent and much research has been done in this field in consequence. ...
 • Kohtanen, Jussi (1990)
  Tutkimuksessa on vertailtu päällystekiviainesten kulutuskestävyyden tutkimiseen soveltuvien laboratoriomenetelmien käyttökelpoisuutta ts. kuinka luotettavasti ko. laboratoriomenetelmät kuvaavat tiessä tapahtuvaa kulumista. ...
 • Leppäkoski, Helena (1990)
  Työssä on tutustuttu kirjallisuuden avulla paperinlaadun säädössä käytettäviin menetelmiin ja sovellettu niitä kiillon säädössä superkalanterilla. Kiiltosäätö on suunniteltu ja toteutettu osana superkalanterin automaatio ...
 • Nissinen, Vilho (1987)
  Työn alussa tutustutaan lyhyesti paperin päällystys- ja kuivatuslaitteisiin sekä päällysteen koostumukseen. Päällystetyn paperin kuivamista tutkitaan yhdistämällä eri fysikaalisia ilmiöitä kuvaavat matemaattiset mallit ...
 • Aaltonen, Rami (1996-05-15)
  Työssä tutkitaan päällystetyn paperin kuivatusta ja pyritään parantamaankuivatuksen tehokkuutta. Sovelluskohteena on leijukuivainkons-truktio, joka kuivaa ja kuljettaa paperia kuuman ilmasuihkun avulla.
 • Juhela, Kari (2003-06-04)
  Diplomityössä on selvitetty filmipäällystyksen soveltuvuutta kaksoispäällystetyn tapettipaperin esipäällystykseen. Lisäksi on selvitetty soveltuvin menetelmä tapettipaperin kalanterointiin. - Päällystyskoeajossa käytettiin ...
 • Majanmaa, Harri (1986)
  Työn tarkoituksena on ollut siirtää päällystys- ja laminointikoneiden tarjousten laadintaa CAD-laitteistolle. Työ on jaettu kolmeen pääkohteeseen: standardi- ja symbolikirjaston luonti piirustustyön auttamiseksi, teknisten ...
 • Tyrmi, Tommi (2006-11-08)
  Päällystyskoneen rungosto on teräsrakenne, johon kaikki muut koneenelimet kiinnittyvät.Työn tavoitteena oli päivittää kohdeyrityksessä rungoston suunnitteluohjeet sisältäen lujuus-, värähtely- ja valmistusteknisen analysoinnin ...
 • Heiskanen, Veli-Pekka (1984)
  Työssä kehitettiin laboratoriomittakaavaiselle suulakepuristimelle kokeellinen taajuustasomalli, jonka struktuuri valittiin alustavien kokeiden perusteella. Mallin parametrit identifioitiin tekemällä askelmaisia muutoksia ...
 • Virtanen, Jarkko (2015-04-08)
  Ferroresonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa energia värähtelee sähköverkon kapasitanssin ja epälineaarisen induktanssin välillä. Ferroresonanssi-ilmiö voi esiintyä vain sellaisessa sähköverkossa, joka sisältää rautasydämellä ...
 • Laitinen, Kaisu (2008-10-08)
  Maanteiden yleisin liikennekuolemien aiheuttaja ovat kohtaamisonnettomuudet. Ongelma painottuu vilkasliikenteisille pääteille. Kohtaamisonnettomuuskuolemia voidaan vähentää nollavision mukaisesti nopeusrajoituksia alentamalla, ...