.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Railanmaa, Ari (1983)
  Teollisuusprosessista tarvitaan tietoa mm. tuotannonohjaukseen ja seurantaan pitkällä aikavälillä. Nämä kuten muutkin kaupallishallinnolliset tehtävät, on yleensä keskitetty hoidettavaksi ns. tehdastietokoneella. Kyseisiin ...
 • Lauri, Vesa (1994)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin yleiskäyttöisen neuraalitietokoneen prosessointiyksikkö. Yleiskäyttöistä neuraalitietokonetta ohjataan isäntätietokoneelta, joka on mikrotietokone. Laitteiston avulla voidaan suorittaa ...
 • Valio, Harri (1992)
  Television äänentoisto on tällä hetkellä heikko. Äänentoiston merkitys televisiossa on kuitenkin koko ajan kasvamassa, siksi on etsittävä keinoja, joilla äänentoistoa voidaan parantaa. Äänen laatuun voidaan vaikuttaa ...
 • Sanchez Gasulla, Gerard (2014-04-09)
  Speech is the basis of human communication: in everyday life we automatically decode speech into language regardless of who speaks. In a similar way, we have the ability to recognize di erent speakers, despite the linguistic ...
 • Uotila, Hannu (2002-05-15)
  Formal description techniques make it possible to model communication protocols in precise and unambiguous manner. The modelled system can be simulated and verified in early phase in the design process. Nowadays there are ...
 • Gerasimenko, Mikhail (2013-11-08)
  In recent years, Machine-Type Communications (MTC) has become one of the most attractive technologies in the area of wireless networking. Different sources are predicting a large grow of smart grid machine-to-machine ...
 • Laine, Juha (2000-05-10)
  The purpose is to tell points of views of prototyping and testing of a PCMCIA interface ASIC. The prototyping of the ASIC circuit was done with an FPGA circuit. This is the rapid way to test the features of the circuit, ...
 • Hakkarainen, Harri (1996-06-05)
  AB3:VLSI-teknologian nopea kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisempien integroitujen piirien valmistamisen. Myös DSP- ja tietoliikennesovelluksissa käytettävien algoritmien kompleksisuus kasvaa nopeasti. Signaaliprosessorien ...
 • Myllylä, Ville (1999-06-09)
  AB3:TAUSTAA: Läheisyydentunnistuksen tarkoituksena on havainnoida onko matkaviestimen läheisyydessä esineitä tai muita kappaleita. Tämän tiedon avulla laitteen toimintoja voidaan säätää automaattisesti lähiympäristön ...
 • Reuhkala, Pauli (1989)
  Tässä työssä on tutkittu zirkoniumoksidikeraamien tetragonaalisen faasin stabiilisuutta alhaisissa lämpötiloissa pitkäaikaisin altistuskokein. Käytetyt materiaalit olivat kaupallisesti saatavilla olevia zirkoniumoksidikeraameja. ...
 • Kempas, Jorma (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää PTFE-käsittelyn vaikutus hammasvaihteen kulumiseen, kuormituksen kestoon ja tehohäviöihin. PTFE-käsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä voideltavien pintojen päällystämistä ...
 • Tasanen, Mikko (2000-10-18)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pieni ja kevyt päähän kiinnitettävä yhden silmän silmikkonäyttö puettavien tietokoneiden kanssa käytettäväksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ...
 • Suominen, Niina (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKESin rahoittamaan esiselvitykseen "Puhdasvaatimusten tasonkasvun vaikutus tuotantolaitteisiin ja työntekijöiden pukeutumiseen".Selvityskohteena työssä on puhdastilavaateketju materiaaleista työasuihinsekä ...
 • Niemi, Katri (2000-08-23)
  Puhdasvesijärjestelmä tuottaa lääketeollisuuteen yhtä sen perusraaka-aineista, puhdistettua vettä. Puhdistetun veden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset määritetään USP:ssä (Yhdysvaltojen farmakopea) ja ...
 • Vainio, Janne (1991)
  Tämä diplomityö on osa puheenkoodausprojektia. Projektissa kehitettiin yhdistetty puhe- ja kanavakoodausmenetelmä GSM-matkapuhelinjärjestelmän puolen nopeuden puhekanavaan. Puhe- ja kanavakoodaus oli tarkoitus optimoida ...
 • Lehto, Pekka (1983)
  Puheen perustaajuuden nopeidenkin muutosten tutkiminen suppeahkosta aineistosta on keskeinen tutkimusmenetelmä. Näissä tutkimuksissa luotettavuus on tärkein perustaajuuden ilmaisulle asetettava vaatimus. Tämän työn tavoitteena ...
 • Ohristo, Sirkku (1991)
  Monet yritykset ostavat käyttöönsä puhelinjärjestelmiä, joilla saadaan tehokkuutta ja joustavuutta puhelimen käyttöön. Vaikka järjestelmät ovat rakenteeltaan kehittyneitä, monien niiden sisältämien ominaisuuksien suunnittelu ...
 • Pentti, Jukka (1986)
  Siemensin EWSD-keskusjärjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta keskuksen asennussuunnittelua voidaan rationalisoida toteuttamalla se osittain automaattisesti tietokoneella. Samalla muodostetaan keskuksen fyysistä ...
 • Nikkanen, Sami (2008-06-04)
  Puhelintekniikka on yrityksen toiminnan kannalta välttämätön palvelu. Puhelinlaitteiden ja -tekniikoiden kehitys on ollut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana voimakasta. Kehityksestä on seurannut yrityksiin puhelinlaitteiden ...
 • Ahonen, Juho (1998-12-09)
  GSM-operaattorien vaihtelevista toiveista ja muista asioista johtuen jopa saman valmistajan valmistamat keskukset ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan hyvinkin erilaisia. Toisaalta operaattorit eivät halua käytettävyyttä ...