.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laitinen, Kaisu (2008-10-08)
  Maanteiden yleisin liikennekuolemien aiheuttaja ovat kohtaamisonnettomuudet. Ongelma painottuu vilkasliikenteisille pääteille. Kohtaamisonnettomuuskuolemia voidaan vähentää nollavision mukaisesti nopeusrajoituksia alentamalla, ...
 • Rantanen, Mikko (2008-09-03)
  Tiehallinnon uuden hankintastrategian mukaisten pitkien palvelusopimusten sisältö asettaa palveluntuottajalle entistä laajemman vastuun teiden ylläpidossa. Diplomityön tavoitteena oli esittää selkeä ja kattava tapa ...
 • Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
  Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
 • Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
  The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
 • Chapelle, Arno de la (1996-05-22)
  Pähkinärinne on ollut valmiina 20 vuotta ja rakennukset ovat tulleetperuskorjausikään. Suunnitelmassa keskitytään ostoskeskuksenlähialueisiin, diagonaalisuuntaiseen reittiin sekä yleisilmeen varjeluun.
 • Nurminen, Kalle (1991)
  Kuhmoisten kirkonkylän keskustaajaman pohjoispuolella on Päijälänraitti, Lounais- ja Länsi-Suomessa tyypillisen ryhmäkylän erityismuoto, raittikylä, jonka rakennukset ovat jo 1700-luvulla ryhmittyneet nauhamaiseksi ...
 • Nurminen, Olli (1991)
  Työn aiheena on 1977 toimintansa lopettaneen Korpilahdella sijaitsevan sahan rakennusten muuttaminen museorakennukseksi siihen liittyvine ulkomuseoalueineen. Museotoiminnan tueksi alueelle on sijoitettu veneilijöiden ...
 • Laakkonen, Tuomo (1992)
  Teknillisen korkeakoulun Lahden toimintakeskukselle tietotekniikan hyödyntäminen on oleellinen osa toimintaa. Yrityksille tapahtuvaan palvelutoimintaan sisältyy suoraan ja välillisesti tietotekniikkapalveluja sekä ...
 • Nukarinen, Anu (2015-09-09)
  Diplomityöni aihe on päiväkotisuunnittelu. Työ jakautuu kahteen osuuteen, joista ensin tekemäni kirjallinen osuus on toiminut laatimani suunnitelman lähtökohtana. Kirjalliseen osuuteen keräämääni aineiston avulla ...
 • Luoto, Mikko (1982)
  Diplomityö käsittelee Päntäneen kylän kyläkuvan kehittämistä. Työn tavoitteena oli laatia kylän keskustasta suunnitelma, jolla luotaisiin suuntaviivat kyläkuvan säilymiselle ja tulevalle rakentamiselle sekä laadittaisiin ...
 • Salenius, Elina (2013-12-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. ...
 • Javanainen, Päivi (1983)
  PB-laatta on liittorakenne, joka koostuu toisiinsa naulalevyin liitetyistä ohuesta betonilaatasta ja puuosista. Laatan betoniosa raudoitetaan keskeisesti betoniteräsverkolla. Puuosa on yleensä kertopuuta. PB-laatta sopii ...
 • Häikiö, Antti (2002)
  First three chapters of this thesis gives the reader some understanding of motion control of certain type assembly robots and rest of the thesis gives the reader a view of the IPE Mini Robot and its software. IPE Mini ...
 • Esteban, Pedro (1999-12-08)
  PC-Based control is a new way of control related to industial equipment. Its importance has been increasing remarkably in the last few years because of industry´s need to find new solutions for increasing productivity and ...
 • Saarimäki, Ville (2000-01-19)
  Tämä työ liittyy teknologian siirtoprojektiin, jonka tarkoituksena oli tuoda suomalaisten pien- ja keskisuurten yritysten tietosuuteen uusimmat trendit ja -tuotteet PC-pohjaisen ohjauksen saralta. Tämä diplomityö keskittyy ...
 • Kujanpää, Jyrki (2001-12-12)
  Erikoiskomponenttien ladontasolun PC-ohjaus: Komponenttien liitostavan mukaan komponentit jaetaan pintaliitoskomponentteihin ja läpiladottaviin komponentteihin. Lisäksi komponentit voidaan jakaa standardikomponentteihin ...
 • Eklund, Johan (1998-02-11)
  Työn päätavoitteena oli kehittää yleistettävä, analyyttinen kuvaus PC-palvelinten valintaprosessille sekä selvittää millaiseen kokoonpanoon ja ohjeispalveluihin kannattaa tällä hetkellä investoida, jotta palvelinta hankkiva ...
 • Laaksonen, Juha (1996)
  Työssä käsitellään teleoperoinnin eri tiedonsiirtotavat ja protokollatsekä käsitellään teleoperoitavan laitteiston ohjaustarvetta ja laitteistonliittämisongelmia.
 • Lepistö, Sari (1999-04-14)
  Työssä selvitettiin kahden PC-langan lämpötilapolku kontrolloidussa valssauksessa. Tarkastellaan lämpötilapolun sekä erityisesti ilmajäähdytyksen vaikutus mekaanisten ominaisuuksien hajontaan. Lankojen halkaisijat olivat ...
 • Paltemaa, Ilpo (1991)
  Työssä tutkittiin PC-valvomo-ohjelmistojen soveltuvuutta säätötekniikan opetukseen. Työn tuloksena on suunniteltu ja toteutettu kolme laboratoriotyötä, joissa pyritään havainnollistamaan säätötekniikan peruskäsitteitä. ...