.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laine, Juha (2000-05-10)
  The purpose is to tell points of views of prototyping and testing of a PCMCIA interface ASIC. The prototyping of the ASIC circuit was done with an FPGA circuit. This is the rapid way to test the features of the circuit, ...
 • Hakkarainen, Harri (1996-06-05)
  AB3:VLSI-teknologian nopea kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisempien integroitujen piirien valmistamisen. Myös DSP- ja tietoliikennesovelluksissa käytettävien algoritmien kompleksisuus kasvaa nopeasti. Signaaliprosessorien ...
 • Myllylä, Ville (1999-06-09)
  AB3:TAUSTAA: Läheisyydentunnistuksen tarkoituksena on havainnoida onko matkaviestimen läheisyydessä esineitä tai muita kappaleita. Tämän tiedon avulla laitteen toimintoja voidaan säätää automaattisesti lähiympäristön ...
 • Reuhkala, Pauli (1989)
  Tässä työssä on tutkittu zirkoniumoksidikeraamien tetragonaalisen faasin stabiilisuutta alhaisissa lämpötiloissa pitkäaikaisin altistuskokein. Käytetyt materiaalit olivat kaupallisesti saatavilla olevia zirkoniumoksidikeraameja. ...
 • Kempas, Jorma (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää PTFE-käsittelyn vaikutus hammasvaihteen kulumiseen, kuormituksen kestoon ja tehohäviöihin. PTFE-käsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä voideltavien pintojen päällystämistä ...
 • Tasanen, Mikko (2000-10-18)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pieni ja kevyt päähän kiinnitettävä yhden silmän silmikkonäyttö puettavien tietokoneiden kanssa käytettäväksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ...
 • Suominen, Niina (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKESin rahoittamaan esiselvitykseen "Puhdasvaatimusten tasonkasvun vaikutus tuotantolaitteisiin ja työntekijöiden pukeutumiseen".Selvityskohteena työssä on puhdastilavaateketju materiaaleista työasuihinsekä ...
 • Niemi, Katri (2000-08-23)
  Puhdasvesijärjestelmä tuottaa lääketeollisuuteen yhtä sen perusraaka-aineista, puhdistettua vettä. Puhdistetun veden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset määritetään USP:ssä (Yhdysvaltojen farmakopea) ja ...
 • Vainio, Janne (1991)
  Tämä diplomityö on osa puheenkoodausprojektia. Projektissa kehitettiin yhdistetty puhe- ja kanavakoodausmenetelmä GSM-matkapuhelinjärjestelmän puolen nopeuden puhekanavaan. Puhe- ja kanavakoodaus oli tarkoitus optimoida ...
 • Lehto, Pekka (1983)
  Puheen perustaajuuden nopeidenkin muutosten tutkiminen suppeahkosta aineistosta on keskeinen tutkimusmenetelmä. Näissä tutkimuksissa luotettavuus on tärkein perustaajuuden ilmaisulle asetettava vaatimus. Tämän työn tavoitteena ...
 • Ohristo, Sirkku (1991)
  Monet yritykset ostavat käyttöönsä puhelinjärjestelmiä, joilla saadaan tehokkuutta ja joustavuutta puhelimen käyttöön. Vaikka järjestelmät ovat rakenteeltaan kehittyneitä, monien niiden sisältämien ominaisuuksien suunnittelu ...
 • Pentti, Jukka (1986)
  Siemensin EWSD-keskusjärjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta keskuksen asennussuunnittelua voidaan rationalisoida toteuttamalla se osittain automaattisesti tietokoneella. Samalla muodostetaan keskuksen fyysistä ...
 • Nikkanen, Sami (2008-06-04)
  Puhelintekniikka on yrityksen toiminnan kannalta välttämätön palvelu. Puhelinlaitteiden ja -tekniikoiden kehitys on ollut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana voimakasta. Kehityksestä on seurannut yrityksiin puhelinlaitteiden ...
 • Ahonen, Juho (1998-12-09)
  GSM-operaattorien vaihtelevista toiveista ja muista asioista johtuen jopa saman valmistajan valmistamat keskukset ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan hyvinkin erilaisia. Toisaalta operaattorit eivät halua käytettävyyttä ...
 • Svinhufvud, Outi (1987)
  Suomikin on siirtynyt jälkiteolliseen aikaan eli palvelutalouteen. Palveluelinkeinojen osuus bruttokansantuotteesta tuotantokustannuksien mukaan laskettuna on 1980-luvulla noussut yli 50 %. Taloudellisen hyvinvointimme ...
 • Hyytiäinen, Yki (1997-01-22)
  Työssä kuvataan älyverkon puhelun suodatus-ominaisuus ja käyttökelpoisuus,kehitetään testausmenetelmät ja niiden käyttöönotto.
 • Tarvainen, Olli (2008-12-03)
  Diplomityössä seurattiin Fe-17Cr ruostumattoman teräksen (100)-pinnan hapettumisen alkuvaihetta eli passiivikalvon muodostumista materiaalin pinnalle ja karakterisoidaan näytteen pinnalle hapettumisen edetessä muodostuvia ...
 • Hyvönen, Pekka (1991)
  Diplomityö on tehty osana puimuritehtaan tuotannon kehittämistoimintaa. Työssä on pyritty ensisijaisesti estämään poikkeamien syntyminen tuotannon eri vaiheissa selkiinnyttämään toimintaa. Maksimitehokkuuden saavuttamiseksi ...
 • Laiho, Pasi (1999-12-08)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää pukkinosturin teräsrakenteen mitoitusohjelman ominausuuksia. Ohjelman tuli olla sellainen, että myös henkilö, joka ei ole tutustunut teknisten laskentamenetelmien teoreihin, voi ...
 • Kierikka, Mika (2006-02-08)
  AB3:FlooBed® bioreaktoriprosessi on SCBP teknologiaan perustuva aerobinen biofilmiprosessi. Prosessissa sekoitus ja ilmastus on järjestetty modulaarisella pohjailmastinjärjestelmällä. Tehokas sekoitus saa aikaan jäteveden ...