.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkelä, Juha (2007-10-17)
  Työssä tarkastellaan poikittaisvuokoneen soveltuvuutta pientuulivoimalan generaattoriksi. Yleisten sähkökoneiden topologioiden esittelyn jälkeen työssä syvennytään poikittaisvuokoneen erityistapaukseen. Poikittaisvuokoneelle ...
 • Mäkipelto, Juha (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea mielivaltaisen poikkileikkauksen poikkipintasuureet. Poikkileikkauksen yli integrointi on toteutettu elementtimenetelmällä. Vääntötehtävän differentiaaliformulaatio ...
 • Torvinen, Marko (1998-02-11)
  The specification process of the protection methods is an essential part of the new radio link family's research and development project. In most cases, without any equipment or propagation protection, the requirements ...
 • Anttila, Matti (2001-03-21)
  Satellite-based instruments, such as COALA, can fulfil the requirements set for ozonemeasurements: long-term trends, global coverage and vertical profiles. COALA uses the stellar occultation measuring method to analyse ...
 • Leskinen, Piia (2001-01-17)
  AB3:Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida vesiensuojelun nykytilaa länsi-Kenian maalaisyhteisöissä. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, johon valittiin viisi pientä käyttäjäyhteisönsä hallinnoimaa vedenjakelujärjestelmää ...
 • Kylänpää, Ilkka (2006-10-11)
  Polkuintegraalien teoria kvanttimekaniikan kuvaamiseksi on suoraviivainen menetelmä monen kappaleen ilmiöiden ja statistiikan tarkastelemiseen. Integraalien laskeminen on kuitenkin hyvin vaativaa. Yleensä niiden laskemisessa ...
 • Hannikainen, Samppa (2009-06-03)
  My thesis work started in 2004 as a part of an EU-funded ALMA-project called "Kylä-kyllä!". Eighteen villages participated in the project which studied the usage of interactive planning methods in rural areas. This thesis ...
 • Väkiparta, Jorma (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa simulointiohjelman avulla polttoaineen jakelumittarin hydraulijärjestelmä. Simulointimallilla selvitettiin, vaikuttavatko huoltoaseman mittarikentän ominaisuudet, kuten imukorkeus, ...
 • Urponen, Markus (1991)
  Leijukerrospolttomenetelmä on kehitetty parantamaan fossiilisista polttoaineista saatavaa hyötysuhdetta ja vähentämään erilaisia päästöjä, joita palaminen aiheuttaa. Vaikka viides ydinvoimala on erittäin ajankohtainen ja ...
 • Nissilä, Matti (2012-08-15)
  Kansainvälisten ennusteiden mukaisesti maailman energiankulutus jatkaa kasvuaan ja fossiiliset energialähteet ovat merkittävässä roolissa vielä pitkään, vaikka niiden käyttöön tiedetään liittyvän vakavia ympäristöhaittoja. ...
 • Riihimäki, Leena (2008-09-03)
  Polttolaitosten ympäristövaikutuksia maaperään, vesistöihin ja ilmakehään rajoitetaan lainsäädännöllä ja muilla ohjauskeinoilla. Ympäristönsuojelulakiin perustuva ilmansuojelulainsäädäntö asettaa ehtoja ilmanlaadulle, ...
 • Iiponen, Juha (1986)
  Toimitusaikakilpailun kiihtyessä on tuotannon pystyttävä valmistamaan tuotteet yhä lyhyemmässä ajassa. Termisen leikkauksen läpimenoajan lyhentämiseksi ja leikattujen kappaleiden laadun parantamiseksi hankittiin kohdeyrityksen ...
 • Valden, Matti (1982)
  Työssä on tutkittu voiteluöljyn suodatinten ja imuilman suodatinten koestusta varten suodatuksen ja suodatettavien hiukkasten keskinäistä riippuvuutta. Tavoitteena on mahdollisimman luotettavan koestusmenetelmän ja sitä ...
 • Paatola, Tiiu (1999-10-13)
  Työssä kehitettiin kahdesta erityyppisestä biohajoavasta materiaalista komposiitteja, joille pyrittiin saamaan aikaan jänteen kaltainen mekaaninen käyttäytyminen. Työssä perehdyttiin hydrofiilisen Polyactive-polymeerin ja ...
 • Erkkilä, Paula (2002-12-11)
  Filamenttilangan liistauksessa erillään olevat filamentit liimataan loimiliisterin avulla yhdeksi filamentiksi kudonnan rasituksia vastaan. Loimiliisteri poistetaan kankaasta esikäsittelyvaiheessa ennen kankaan valkaisua ...
 • Hakomäki, Sanna (2008-11-05)
  Työn tavoitteena oli polyamidoamiiniepikloorihydriini-märkälujahartsin (PAAE-hartsi) synteesin kehittäminen kohdeyrityksessä. Työssä vertailtiin pohjapolymeerin valmistuksessa kahta katalyyttiä sekä lopputuotteen valmistuksessa ...
 • Järvinen, Satu (2000-03-15)
  PAH-yhdisteillä saastuneen maaperän kompostoitumisaika on osoittaustunut pitkäksi, ollen 1,5-2 vuotta. Tavoitteena oli PAH-yhdisteillä sastuneen maan kompostoinnin tehostaminen niin, että käsittelyaika saadaan lyhennettyä. ...
 • Harmanen, Juhana (2013-09-04)
  Different programming languages are used to solve different problem domains. Front-end code standards and best practices are used to separate presentation, content and behavior. Architectural approaches like three-tier ...
 • Aromaa, Heini (2010-10-06)
  Polykaprolaktoni (PCL) on laajasti tunnettu biohajoava polymeeri, jota on käytetty muun muassa lääkeluovutuslaitteiden materiaalina. Kirjallisuudesta löytyy useita tutkimuksia koskien PCL:a, joten sen ominaisuuksia ...
 • Välimaa, Tero (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ekstruusiopolymeraatiolla poly-L-laktidikuitua, joka soveltuu absorboituvaksi kirurgiseksi ommellangaksi. Kuidun lähtölujuuden tuli olla saman tyylisten kaupallisten ommellankojen ...