.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Harjumäki, Jarmo (1993)
  Yritysten pysyvä pyrkimys laadukkaaseen, joustavaan ja tehokkaaseen tuotantoon on jatkuvasti lisännyt robottien käyttöä. Samalla on lisääntynyt robotteja tukevien anturointien tarve. Työn tarkoituksena oli tutkia perinteisten ...
 • Pusenius, Markku (1989)
  Tämä diplomityö on osa TTKK:n säätötekniikan laitoksella meneillään olevaa tutkimusprojektia, ROVASTI - Rata Optimointi ja Vaativa Adaptiivinen Säätö Teollisuusrobottiin Intgroituna. ROVASTI-projekti jakaantuu neljään ...
 • Sulkanen, Jari (1994)
  Teleoperointijärjestelmät ovat perinteisesti olleet protolaitteistoja, joiden kehitys ja käyttöönotto toimivaksi järjestelmäksi on vaatinut huomattavan kehitystyön. Tietotekniikan kehityksen mukana ovat robottien simulointi- ...
 • Wagner-Prenner, Marko (1993)
  Jäysteitä poistetaan teollisuudessa edelleen suurimmaksi osaksi manuaalisesti, koska robotisoitu jäysteenpoisto ei ole saavuttanut asetettuja odotuksia. Robotisoitu jäysteenpoisto nostaa edelleen esiin tutkimus- ja ...
 • Rantala, Olavi (1985)
  Diplomityön lähtökohtana oli robotiikan käyttömahdollisuuksien tutkiminen laivadieselmoottoreita päätuotteenaan valmistavalla konepajalla. Työ tehtiin, koska konepajalla halutaan voimakkaasti automatisoida ja kehittää ...
 • Ojala, Jari (1987)
  Työn tarkoituksena on ollut robottien mekaanisten ongelmien kartoitus ja analysointi. Työssä tarkastellaan teollisuusrobottien erilaisia rakennevaihtoehtoja ja rakenneosia sekä tyypillisiä mekaaniseen rakenteeseen liittyviä ...
 • Ilomäki, Pasi (1993)
  Diplomityön päätavoitteena oli kohdeyrityksen robottihitsausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen. Robottihitsausjärjestelmä on tarkoitettu tulistinsiteiden kiinnityshitsausta varten. Putkesta taivutetun tasomaisen ...
 • Rannanautio, Eliisa (1983)
  Robottitekniikka elää tällä hetkellä voimakasta kehityskautta. Robottimanipulaattorit ovat tärkeä osa joustavaa automaatiota, ja niiden piirissä löytyy useita erillisiä tutkimuskohteita. Tässä työssä paneudutaan joihinkin ...
 • Suominen, Jarkko (2006-11-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa nykyisin robotilla ruiskutettaville osille soveltuvat valmistusmenetelmät. Lisäksi tavoitteena oli tehdä vertailu eri tuotantomenetelmiin siirtymisestä aiheutuvista kustannuksista ja ...
 • Kuikkaniemi, Mikko (1997-01-22)
  Työssä selvitetään asiakkaiden kiinnostusta automatisoida ohutlevytuotantoasekä käsitellään mahdollisuuksia tehostaa robottisärmäyspuristimenmateriaalinkäsittelyä konetasolla, koneryhmätasolla ja FMS-tasolla.
 • Paattilammi, Juha (1998-04-15)
  This thesis is concerned with the evaluation of a modern control design method developed by McFarlane & Glover. The method combines modern H-infinity control theory with the older loop shaping approach, and has some intuitive ...
 • Perälä, Tommi (2008-10-08)
  Työssä on tarkoituksena kehittää vikasietoisempia suodatusalgoritmeja, joita voitaisiin käyttää tulevissa paikannussovelluksissa. Suodattimien algoritmit toteutettiin Matlab-ohjelmistoa hyväksi käyttäen ja suodattimien ...
 • Kaiser, Ferdinand (2013-12-06)
  The support vector machine is a machine learning algorithm which has been successfully applied to solve classification problems since its introduction in the early 1990s. It is based on the work of Vladimir Vapnik on ...
 • Panula, Juha (2008-03-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia erityyppisten Rogowskin kelojen ominaisuuksia ja vertailla Tampereen teknillisen yliopiston tehoelektroniikan laitoksella suunniteltujen ja valmistettujen Rogowskin kelojen sekä ...
 • Vaithianathan, Venkatapathy (2010-12-08)
  In today’s world, stakeholders increasingly expect corporations to adopt responsible business practices. Therefore, companies must invest in corporate responsibility (CR) in order to meet stakeholder expectations. Responsible ...
 • Helminen, Oskari (2012-03-07)
  This thesis uses event study method to examine the stock price reaction to announced order contracts. Although numerous event types have been studied with the method over several decades, order contract announcements are ...
 • Siikanen, Roope (2013-12-04)
  Metallic nanoparticles can be used to create artificial structures known as metamaterials. They possess unique physical properties not observed in nature and enable novel applications such as superlenses breaking the ...
 • Chopra, Paras (2002-01-16)
  This research looks the context of Bluetooth, emerging IT&T standard. The reserch problem of the present study is: What were the common and individual interests of Ericsson, Intel, Microsoft and Nokia in developing an open ...
 • Laasanen, Niko (2013-06-05)
  Yritysten toiminnanohjausjärjestelmillä on usein takanaan vuosien kehityshistoria, jolloin niistä muodostuu laajoja ja ominaisuuksiltaan kattavia järjestelmiä. Laajuus tuo kuitenkin mukanaan haasteita hyvän käyttökokemuksen ...
 • Adavanne, Sharath (2011-10-05)
  Room surface estimation is the process of estimating and characterizing the surfaces of a room from the measurement provided by an array of microphones. In any normal room, wavefront radiated by the source reaches the ...