.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pahkala, Anu (2006-05-03)
  Kariston alue sijaitsee Lahdessa noin neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tulevina vuosina se tulee olemaan Lahden pääasiallinen kaavoitus ja rakennuskohde. Valmistuessaan sen on tarkoitus muodostaa noin ...
 • Yli-Hallila, Teemu (2013-11-08)
  Keraamimateriaalien käyttö teollisuuden sovelluksissa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina uusien teknisten keraamien ansiosta. Keraamien ominaisuuksien mittaamiseen käytettävät tutkimusmenetelmät eivät ole kuitenkaan ...
 • Virkkula, Merja (1981)
  Osayleiskaavan tarkoituksena on säilyttää vuonna 1682 perustetusta ruukista lähtien kehittynyt historiallinen ympäristö. Kaikki alueella sijaitsevat rakennukset on inventoitu ja luokiteltu historiallisen ja rakennustaiteellisen ...
 • Zhao, Shuyang (2014-04-09)
  Automatic recommendation system as a subject of machine learning has been undergoing a rapid development in the recent decade along with the trend of big data. Particularly, music recommendation is a highlighted topic ...
 • Kortetjärvi, Risto Matias (2015-09-09)
  Kotiautomaatio on kasvava osa rakennusalaa ja talotekniikkaa. Järjestelmät ovat kehittyneet, ja markkinoilla on runsaasti eri valmistajien tuotteita. Automaation integraatio ja esineiden Internet ovat vauhdittaneet myös ...
 • Kärpijoki, Jyri (2014-06-04)
  Persuasive technology is a branch of human-centered science, which aims to modify user’s attitude or behaviour with help of technology. Persuasive technology is related to vast amount of other topics from human-centered ...
 • Reivonen, Matti (2006-09-13)
  Tässä työssä tutkittavan perunatuoteprosessin tarkoituksena on tuottaa jauhomaista perunaraetta varastoiduista raaoista perunoista. Add-back-prosessi tuottaa perunaraetta ja hiutaletta elintarviketeollisuudelle käytettäväksi ...
 • Sotavalta, Timo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kokonaisselvitys peruskorjaustyössä syntyvistä pölyistä, niiden pitoisuuksista ja torjunnasta. Tutkimuksessa selvitetään myös pölyn leviämistä työkohteissa sekä kartoitetaan pölyntorjunnasta ...
 • Saarinen, Jani (1991)
  Tutkimuksessa selvitetään tielaitoksen Hämeen tiepiirissä vuosina 1975-85 perusparannettujen teiden kunto. Lisäksi tutkitaan saavutettua laatua vertailemalla kunnossapito- ja rakennusorganisaatioiden parantamien teiden ...
 • Siikanen, Pekka (1988)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää perustajaurakointihankkeen ohjauksen tueksi atk-sovellus. Tutkimus suoritettiin Rakennuskunta Hakan toimeksiannosta ja se liittyy yrityksen projektinohjauksen kehitystyöhön. -Tutkimuksessa ...
 • Perälä, Antti (2008-08-13)
  Perustusten vahvistaminen on edustanut viime vuosina Turussa suurta osaa korjausrakentamisesta. Myös muualla Suomessa tehdään perustusten vahvistamisia, mutta projektien määrällä mitattuna niitä on viimeksi kuluneen kymmenen ...
 • Lehtonen, Elina (2013-02-06)
  Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston Kemian ja biotekniikanlaitoksen supramolekulaarisen valokemian tutkimusryhmän perustutkimusta, joka tähtää aurinkokennosovelluksiin. Diplomityön tavoite oli nostaa orgaanisen ...
 • Leiho, Olli-Pekka (1997-05-14)
  Työssä selvitetään peroksidivalkaistun hierremassan viiratelapuristinpesunvesikiertovaihtoehtoja ja niiden vaikutusta massan pesutulokseen.
 • Ylätupa, Jari (1993)
  Tavallisimmin pesurilla puhdistetaan savukaasuja, mutta pesuri on myös lämmönvaihdin. Oleellista pesurissa on suora kosketus nestemäisen ja kaasumaisen faasin välillä. Yksinkertainen rakenteeltaan, mutta hankala mallinnettava ...
 • Kuusela, Hanna (2002-06-05)
  Positroniemiss1otomografia perustuu radioaktiivisen aineen hajoamisprosessissa emittoituvaan positroniin. PET-tutkimuksissa potilaaseen ruiskutetaan R+-aktiivista ainetta, joka kulkeutuu aineenvaihdunnan mukana kudoksiin ...
 • Mähönen, Päivi (1991)
  Positroniemissiotomografia on eräs uusimpia kuvantamismenetelmiä, joka poikkeaa perinteisistä anatomiakuvauksista, koska sen avulla kuvataan potilaan aineenvaihduntaa. PET-tutkimukselle haetaan kliinisiä sovelluksia ...
 • Rosholm, Tomi (2014-06-04)
  The Petasis-Borono Mannich (PBM) multicomponent reaction between an amine, aldehyde and vinyl- or arylboronic acid is a highly versatile chemical reaction which can be used in the preparation of large libraries of organic ...
 • Mustalahti, Sakari (2008-09-03)
  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen, toimintojen yhteen sovittaminen ...
 • Kumar, Kumaragurubaran (2014-05-07)
  The aim of this study is to create novel pH reporting probe for use in intracellular studies of thermophiles using superfolder green fluorescent protein. The strains were screened based on ratiometric spectral characteristics. ...
 • Kapucu, Fikret Emre (2007-06-06)
  This thesis analyzes the quadratic phase coupling between EEG rhythms during burst suppression period of propofol anesthesia. The main goal was to specify the phase relation between different EEG rhythms and investigate ...